Концепція ВНМУ ім. М.І. Пирогова з надання освітньої послуги підготовки фахівців магістерського рівня, спеціальність 222 «Медицина»


Завантажити цей документ