Нормативно-правові документи

Закон про вищу освіту

Наказ МОН №111-л від 26.05.17 "Про ліцензування освітньої діяльності"

Наказ МОН №48 від 24.01.2013 "Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів"

Наказ МОН №450 "Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів"

Наказ МОН N943 від 16.10.2009 року "Про запровадження у вищих навчальних закладах Європейської кредитно-трансферної системи"

Методичні ркомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах

Наказ МОН № 811 "Про затвердження Положення про ІВС "ОСВІТА" та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка

Наказ МОН №525 від 12.05.2015 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки"

Наказ МОЗ № 104 від 20.06.94 "Про затвердження Положення про первинну спеціалізацію (інтернатуру) випускників медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів України"

Наказ МОН № 584 від 24.05.2013 " Про затвердження Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України"

Розпорядження КМУ № 785-р від 27 серпня 2014 р. "Деякі питання організації 2014/15 навчального року в навчальних закладах, що розташовані у Донецькій і Луганській областях"

Постанова КМУ №233 від 05.04.2014 "Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"

Лист МОН №1210 від 05.12.2014 "Щодо виконання розпорядження КМУ"

Розпорядження КМУ №1210 від 05.12.2014 "Деякі питання організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах"

Наказ МОН №47 від 26.01.15 "Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік"

Лист МОН №1/9-126 від 13.03.2015 "Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному році"

Лист МОН № 1/9-120 від 11.03.2015 "Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін"

Наказ МОН № 245 від 15.07.1996 "Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти"

Наказ МОН № 191/153 від 06.06.1996 "Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти"

Наказ МОН № 705 від 02.07.2015 "Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах"

Постанова КМУ від 22 листопада 2017 р. № 912 "Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу"

Постанова про питання проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році № 275 від 28 березня 2018 р.

Постанова про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я № 302  від 28 березня 2018 р.

Постанова про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я” № 334  від 28 березня 2018 р.