Вісник морфології

Вісник морфології  

Архів номерів


Рік заснування: 1993
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9310 від 02.11.2004
Фахова реєстрація у ВАК України: Перелік №1, Додаток до Постанови № 1-05/7 від 09.06.1999
Галузь науки: біологічні, медичні науки
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновники: Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Товариство анатомів, гістологів та ембріологів України, Міжнародна академія інтегративної антропології
Головний редактор: Мороз Василь Максимович, член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук
Перший заступник головного редактора: Чайковський Юрій Богданович, член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук
Заступник головного редактора: Бобрик Іван Іванович, доктор медичних наук, член-кореспондент АПН України
Відповідальний секретар: Гунас Ігор Валерійович, доктор медичних наук, професор
Секретар: Камінська Н. А., к.мед.н, Старший науковий співробітник
Члени редколегії: Волков К.С.; Гумінський Ю.Й.; Ковальський М.П.; Ковешніков В. Г., д. мед. н., Професор; Костюк Г.Я.; Кюнель Вольфганг; Скрипніков М. С., д. мед. н., Професор, академік Української академії наук; Стеченко Л.О. Черкасов В. Г., д. мед. н., Професор, віце- президент Наукового товариства АГЕТ України;
Адреса редакції: вул. Пирогова, 56, Вінниця, 21018, Україна
Тел.: (380-432) 43-94-11
Факс: (380-432) 46-55-30
E-mail: nila@vnmu.vinnica.ua