Вісник Вінницького національного медичного університету

Вісник Вінницького національного  медичного університету  

Архів номерів


Рік заснування: 1994
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7901 від 18.09.2003
Фахова реєстрація у ВАК України: Перелік № 13, Додаток до Постанови президії ВАК України № 1-05/10 від 10.12.2003
Галузь науки: медичні науки
Засновник: Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Головний редактор: Мороз Василь Максимович, член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук
Перший заступник головного редактора: Петрушенко Вікторія Вікторівна
Заступники головного редактора: Гумінський Юрій Йосипович, доктор медичних наук
Відповідальний секретар: Клімас Л.А., кандидат біологічних наук
Технічний секретар: Лісовий М.І.
Члени редколегії: Григоренко П.П.; Гунас І. В., д. мед. н., професор; Палій Г. К., д. мед. н., професор; Пентюк О.О.; Погорілий В.В.; Процек О.Г.; Пшун Н.Г.; Сєркова В. К., д. мед. н., професор; Степанюк Г.І.; Хаїмзон І. І., д. техн. н., професор; Шувалов С.М.
Рейтинг видання: індекс інтегрованості в систему наукових комунікацій — 4
Адреса редакції: вул. Пирогова, 56, Вінниця, Україна, 21018
Тел.: (380-432) 43-94-11
Факс: (380-432) 46-55-30
E-mail: lora@vnmu.vinnica.ua