Експертна комісія

 

Адреса: 21018, м. Вінниця,
вул. Пирогова, 56
тел. (0432) 57-02-54

Голова експертної комісії: доктор медичних наук, професор Тарасюк Володимир Семенович

Заступник голови експертної комісії – відповідальний секретар: кандидат психологічних наук, доцент Корольова Наталія Дмитрівна

 

Міністерство охорони здоров'я України
Вінницький Національний медичний університет ім.М.І.Пирогова

НАКАЗ

            "27" серпня 2015 р.                                                                                                м.Вінниця                                                                                                                №76

Зміст: Про подальше удосконалення роботи експертної комісії Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова

Експертна комісія Вінницького Національного медичного університету ім.М.І.Пирогова створена відповідно до Положення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України (№419 від 21.07.1992 р.) та діє, керуючись цим Положенням, а також поточними документами МОЗ України, відповідних міністерств і відомств у справах преси і захисту інформації та наказом ректора ВДМУ за № 32 від 10.02.1993 року.

Виходячи з «Положення» про порядок підготовки матеріалів, призначених для відкритого опублікування, науковий відділ Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова значно упорядкував роботу експертної комісії по відведених годинах засідання, порядку проведення експертизи первинних матеріалів магістерських робіт, кандидатських, докторських дисертацій, наукових праць та інше. Для цього підготовлені інструктивно-методичні матеріали по оформленню до друку наукових робіт, проведені зустрічі із завідувачами кафедр по питаннях підготовки наукових праць, дисертаційних робіт. Акцентувалась увага на допущених помилках виконавців робіт, особливо оформлення протоколів при проведені експериментів на тваринах, забору у них матеріалу та проведення дослідження, наводилися факти порушення нормативних вимог дисертантами.

З метою подальшого вдосконалення роботи експертної комісії Вінницького національного медичного університету ім.. М.І. Пирогова на 2015 рік,

наказую:

1. Для здійснення експертизи матеріалів, призначених для опублікування, визначити експертну комісію університету у складі:

Голова комісії - проф. В.С.Тарасюк;
Заступник голови комісії (відповідальний секретар) - доц. Н.Д.Корольова;
Члени комісії - доц. М.В. Матвійчук.

При виникненні питань щодо специфіки досліджень спрямованих на особливості певної спеціальності в склад експертної комісії ввести: проф. В.М.Чорнобрового (терапевтичний профіль), проф. І.В.Сергету (санітарно-гігієнічний профіль), доц. С.Д.Хіміч (хірургічний профіль),-доц. О.В. Смірнову (фізико-хімічний профіль), Л.С.Нетребчук (патентознавець), проф.. О.М. Очередько (наукова інформація), О.І.Вязнікову (спецчастина) - технічний секретар.


1.1. Засідання експертної комісії проводити у середу з 14.30 до 17.30.


1.2. Прийом матеріалів на експертизу, видачу експертних висновків та актів перевірки первинних матеріалів дисертацій та НДР магістрів та ін. Здійснювати у вівторок та четвер з 14.45 до 17.00.


1.3. Тривалість проведення експертизи: статей та методрекомендацій, матеріалів для вивозу за кордон - тиждень; дисертацій, первинних матеріалів, монографій, підручників, посібників - два тижні.

 

2. Голові, секретарю експертної комісії дозволити проведення експертної роботи за рахунок їх посадового службового часу (Положення, 1992; п. 9 наказу ректора ВДМУ за № 32 від 10.02.1993 р.), що повинно бути відображено поряд з навчальною роботою та іншими видами діяльності в індивідуальному плані, погодженому з проректором з наукової роботи (всього на роботу експертної комісії - 978 год. на рік).

Місце розташування кабінету експертної комісії - на кафедрі медицини катастроф та безпеки життєдіяльності.

Підстава: пп. 1.1 та 1.2 Положення (1992).

Примітка: Експертиза призначених до опублікування матеріалів належить до "основних службових обов'язків" і враховується "при плануванні та підбитті підсумків роботи" (Положення. - К., 1992. - С. 2).

3. Експертний висновок на дисертаційні роботи та НДР видавати після перевірки первинних матеріалів комісією у складі:
голова - проректор з наукової роботи проф.. В.В, Петрушенко; заступник голови - голова експертної комісії проф.. В.С. Тарасюк, члени комісії - рецензенти дисертації та НДР; секретар - секретар експертної комісії доц. Н.Д. Корольова.

4. Вихід у світ друкованих видань без експертних висновків та вихідних даних не дозволяється. В разі порушення цих вимог видавнича продукція вважається рукописом.
Підстава: п. 2.10 Тимчасового Положення про порядок друкування видань (1995).

5. Посилити поточний контроль з боку експертної комісії за обов'язковою наявністю експертних висновків на матеріали, що видаються або виходять з грифом ВНМУ та направляються для опублікування у виданнях України та за кордоном.
Підстава: пп. 1.1, 1.3, 2.6, 2.10, 3.1-3.4, 4.4 Положення (1992), пп. 2.10, 4.2, 4.3 Тимчасового Положення про порядок друкування видань (1995), Закон України про державну таємницю (1999).

6. Контроль  за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи проф. В.В. Петрушенко.

7. Наказ оголосити усьому особовому складу Вінницького Національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.

 

                                                       Ректор                                                                                                                                 проф. В.М. Мороз