ОСП(К)І

Підготовка до ОСП(К)І
Спеціальність «Медицина»
Терапевтичний профіль
Дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами
Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби
Хірургічний профіль
Хірургія, дитяча хірургія
Акушерство та гінекологія
Спеціальність «Медична та психологічна реабілітація»
Педіатрія з клінічною психологією
Внутрішня медицина та інфекційні хвороби
Загальна та медична психологія
Психіатрія та наркологія
Спеціальність «Стоматологія»
Ортопедична стоматологія
Терапевтична стоматологія
Дитяча стоматологія
Хірургічна стоматологія
Спеціальність «Фармація»
Фармацевтична хімія
Фармакогнозія
Технологія ліків
Клінічна фармація
Організація та управління у фармації