ОСП(К)І

Підготовка до ОСП(К)І
Спеціальність «Медицина»
Терапевтичний профіль
Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами
Внутрішня медицина з інфекційними хворобами
Хірургічний профіль
Хірургія, дитяча хірургія
Акушерство та гінекологія
Спеціальність «Медична психологія»
Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами
Внутрішня медицина з інфекційними хворобами
Загальна та медична психологія
Психіатрія та наркологія
Спеціальність «Стоматологія»
Ортопедична стоматологія
Терапевтична стоматологія
Дитяча стоматологія
Хірургічна стоматологія
Спеціальність «Фармація»
Фармацевтична хімія
Фармакогнозія
Технологія ліків
Клінічна фармація
Управління та економіка у фармації
Спеціальність «Педіатрія»
Акушерство та гінекологія
Внутрішня медицина з інфекційними хворобами
Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами