ОСП(К)І

Підготовка до ОСП(К)І - 2021
Спеціальність «Лікувальна справа»
Терапевтичний профіль
Дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами
Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби
Хірургічний профіль
Хірургічні хвороби з дитячою хірургією
Акушерство та гінекологія
Спеціальність «Педіатрія»
Терапевтичний профіль
Дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами
Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби
Хірургічний профіль
Хірургічні хвороби з дитячою хірургією
Акушерство та гінекологія
Спеціальність «Медична психологія»
Дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами
Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби
Загальна та медична психологія
Психіатрія та наркологія
Спеціальність «Стоматологія»
Ортопедична стоматологія
Терапевтична стоматологія
Дитяча стоматологія
Хірургічна стоматологія
Спеціальність «Фармація»
Фармацевтична хімія
Фармакогнозія
Технологія ліків
Клінічна фармація
Управління та економіка у фармації