Оголошення

Склад

С П И С О К

складу Вченої ради Вінницького національного медичного
університету ім. М.І. Пирогова 

 1. Мороз Василь Максимович – голова Вченої ради, ректор, академік НАМН України, професор;
 2. Власенко Олег Володимирович – проректор з наукової роботи, професор
 3. Гумінський Юрій Йосипович – проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи, професор;
 4. Погорілий Василь Васильович – проректор з науково-педагогічної (лікувальної) роботи, професор;
 5. Заїка Сергій Володимирович – проректор з науково-педагогічної (міжнародні зв’язки) роботи, д.мед.н.;
 6. Серебреннікова Оксана Анатоліївна – учений секретар, доцент каф. психіатрії, наркології та психотерапії з курсом післядипломної освіти;
 7. Постоловська Тамара Тимофіївна – декан стоматологічного факультету, доцент;
 8. Шевчук Юрій Григорович – декан мед. ф-ту №1, д.мед.н., старший науковий співробітник;
 9. Бобрук Володимир Петрович – декан фармацевтичного факультету, доцент;
 10. Вакар Ольга Петрівна – головний бухгалтер університету;
 11. Власов Олег Іванович – проректор з АГЧ;
 12. Гнатюк Володимир Іванович – заступник ректора з кадрових питань;
 13. Матвійчук Микола Васильович – голова проф. комітету університету,доцент;
 14. Настенко Галина Францівна – заступник ректора з економічних питань;
 15. Суходоля Анатолій Іванович – декан ФПО, професор;
 16. Федорченко Олег Володимирович – декан по роботі з іноземними студентами, доцент;
 17. Шевчук Віктор Іванович – директор НДІРІ, професор;
 18. Кравчук Неліна Миколаївна – директор бібліотеки;
 19. Грабович Людмила Олексіївна – директор департаменту охорони здоров’я та курортів облдержадміністрації;
 20. Бондар Сергій Анатолійович – зав. каф. шкірно-венеричних хвороб, професор;
 21. Булавенко Ольга Василівна – зав. каф. акушерства і гінекології №2, професор;
 22. Булат Леонід Мойсейович – зав. каф. пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми, професор;
 23. Василенко Галина Леонідівна – зав. каф. українознавства, професор;
 24. Верба Надія Андріївна – заст. голови Ради молодих вчених, ст. лаб. каф. акушерства і гінекології №2;
 25. Власенко Марина Володимирівна – зав. каф. ендокринології з курсом післядипломної освіти, професор;
 26. Волощук Наталя Іванівна – зав. каф. фармакології, професор;
 27. Гаврилюк Алла Олександрівна – зав. каф. патологічної анатомії, судової медицини та права, професор;
 28. Григоренко Анатолій Петрович – зав. каф. акушерства і гінекології ФПО, професор;
 29. Денесюк Віталій Іванович – зав. каф. внутрішньої медицини №3, професор;
 30. Дудікова Лариса Володимирівна – зав. каф. іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології, доцент;
 31. Дудник Вероніка Михайлівна – зав. каф. педіатрії №2, професор;
 32. Жебель Вадим Миколайович – зав. каф. внутрішньої медицини мед. ф-ту №2, професор;
 33. Желіба Микола Дмитрович – проф. каф. загальної хірургії;
 34. Заічко Наталія Валентинівна – зав. каф. біологічної та загальної хімії, д.мед.н., доцент;
 35. Йолтухівський Михайло Володимирович – завідувач кафедри нормальної фізіології, професор;
 36. Каніковський Олег Євгенійович – зав. каф. хірургії мед. ф-ту №2, професор;
 37. Кіщук Василь Васильович – зав. каф. ЛОР-хвороб, професор;
 38. Колісник Петро Федорович – зав. каф. медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи, професор;
 39. Костюк Григорій Якович – зав. каф. оперативної хірургії та топографічної анатомії, професор;
 40. Костюк Олександр Григорович – зав. каф. променевої діагностики, променевої терапії та онкології, д.мед.н., доцент;
 41. Кривов’яз Олена Вікторівна – зав. каф. фармації, доцент;
 42. Кулик Анатолій Ярославович – зав. каф. біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики, професор;
 43. Маєвський Олександр Євгенійович – зав. каф. гістології, професор;
 44. Малачкова Наталя Валентинівна – зав. каф. очних хвороб, доцент;
 45. Мороз Лариса Василівна – зав. каф. інфекційних хвороб з курсом епідеміології, професор;
 46. Московко Сергій Петрович – зав. каф. нервових хвороб, професор;
 47. Мостовий Юрій Михайлович – зав. каф. пропедевтики внутрішньої медицини, професор;
 48. Мунтян Леонід Максимович – зав. каф. ортопедичної стоматології, доцент;
 49. Незгода Ірина Іванівна – зав. каф. дитячих інфекційних хвороб, професор;
 50. Очередько Олександр Миколайович – зав. каф. соціальної медицини та організації охорони здоров’я, професор;
 51. Палій Гордій Кіндратович – зав. каф. мікробіології, професор;
 52. Петрушенко Вікторія Вікторівна – зав. каф. ендоскопічної та серцево-судинної хірургії, професор;
 53. Пипа Лариса Володимирівна – зав. каф. педіатрії ФПО, професор;
 54. Побережець Віталій Леонідович – голова профспілкової організації студентів;
 55. Прохоров Олег Дмитрович – начальник експлуатаційно-технічного відділу;
 56. Пшук Наталія Григорівна – зав. каф. медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти, професор;
 57. Рикало Надія Анатоліївна – зав. каф. патофізіології, професор;
 58. Римша Софія Віталіївна – зав. каф. психіатрії, наркології та психотерапії з курсом післядипломної освіти, професор;
 59. Сарафинюк Лариса Анатоліївна – зав. каф. фізвиховання і ЛФК, професор;
 60. Сергета Ігор Володимирович – зав. каф. загальної гігієни та екології, професор;
 61. Станіславчук Микола Адамович – зав. каф. внутрішньої медицини №3, професор;
 62. Тихолаз Віталій Олександрович – зав. каф. анатомії людини, доцент;
 63. Філімонов Юрій Вікторович – зав. каф. стоматології дитячого віку, доцент;
 64. Фіщенко Володимир Олександрович – зав. каф. травматології та ортопедії, професор;
 65. Фоміна Людмила Василівна – завідувач навчального відділу, професор кафедри анатомії людини;
 66. Чайка Григорій Васильович – зав. каф. акушерства і гінекології №1; професор;
 67. Черкасов Святослав Васильович – зав. каф. філософії та суспільних наук, професор;
 68. Чернобровий В’ячеслав Миколайович – зав. каф. внутрішньої та сімейної медицини, професор;
 69. Шапринський Володимир Олександрович – зав. каф. хірургії №1 з курсами урології та анестезіології і реаніматології, професор;
 70. Шевчук Сергій Вікторович – зав. каф. внутрішньої медицини №2, професор;
 71. Шінкарук-Диковицька Марія Михайлівна – завідувач кафедри терапевтичної стоматології, доцент;
 72. Шувалов Сергій Михайлович – зав. каф. хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, професор;
 73. Ющенко Тетяна Іванівна – зав. каф. фармацевтичної хімії, доцент;
 74. Яблонь Ольга Степанівна – зав. каф. педіатрії №1, професор;
 75. Яковлєва Ольга Олександрівна – зав. каф. клінічної фармації та клінічної фармакології, професор.
 76.  

  Студенти:

 77. Барзак Надія Сергіївна – студент, мед. ф-ту №1;
 78. Іванова Яна Олександрівна – студент, фарм. ф-ту;
 79. Пелих Ганна Василівна – студент, мед. ф-ту №2;
 80. Поліщук Віталій Сергійович – студент, стомат. ф-ту;
 81. Секрет Тетяна Вікторівна – голова студентського наукового товариства;
 82. Смага Тетяна Сергіївна – студент, мед. ф-ту №1;
 83. Телегузова Олександра Валентинівна – студент, мед. ф-ту №1;
 84. Трофімчук Тетяна Ігорівна – студент, мед. ф-ту №1;
 85. Чвертневич Мар’яна Іванівна – студент, мед. ф-ту №1.

Засідання ВР

Засідання Вченої ради університету відбудеться 25 травня 2017 р.

Засідання Вченої ради університету відбудеться 16 червня 2017 р.

Засідання Вченої ради університету відбудеться 25 травня 2017 р.

Засідання Вченої ради університету відбудеться 20 квітня 2017 р.

Засідання Вченої ради університету відбудеться 30 березня 2017 р.

Засідання Вченої ради університету відбудеться 23 лютого 2017 р.

Засідання Вченої ради університету відбудеться 13 лютого 2017 р.

Засідання Вченої ради університету відбудеться 26 січня 2017 р.

Засідання Вченої ради університету відбудеться 29 грудня 2016 р.

Засідання Вченої ради університету відбудеться 24 листопада 2016 р.

Засідання Вченої ради університету відбудеться 27 жовтня 2016 р.

Засідання Вченої ради університету відбудеться 28 квітня 2016 р.

Засідання Вченої ради університету 31 березня 2016 р.

Засідання Вченої ради університету 25 лютого 2016 р. 

Засідання Вченої ради університету 28 січня 2016 р.

Засідання Вченої ради університету 24 грудня 2015 р.

Засідання Вченої ради університету 26 листопада 2015 р.

Засідання Вченої ради університету 5 листопада 2015 р.

Засідання Вченої ради університету 29 жовтня 2015 р.

Засідання Вченої ради університету 25 вересня 2015 р.

Спільне засідання Вченої ради та трудового колективу університету 31 серпня 2015 р.

Контактна інформація

Вчений секретар:
Серебреннікова Оксана Анатоліївна
тел. 067 960 56 72

Інспектор Вченої ради:
Садковська Наталя Анатоліївна
тел. 097 258 91 08

Адреса: вул. Пирогова, 56, морфологічний корпус №1, каб. №24  

Контактний телефон: 0432-661-363

Контактний e-mail: acadcouncil@vnmu.edu.ua

Рішення ВР

25.04.2016 290.36 kb
25.04.2016 236.50 kb
17.05.2016 1.62 Mb
07.07.2016 646.80 kb
07.07.2016 1.91 Mb
11.07.2016 1.19 Mb
09.09.2016 1.42 Mb
18.10.2016 561.93 kb
18.10.2016 502.28 kb
08.12.2016 405.16 kb
08.12.2016 438.36 kb
08.12.2016 451.10 kb
27.01.2017 464.06 kb
03.03.2017 445.54 kb
03.03.2017 323.40 kb
03.03.2017 440.27 kb
21.04.2017 451.20 kb
19.04.2017 413.11 kb
07.07.2017 64.50 kb
07.07.2017 70.50 kb
07.07.2017 41.50 kb