Оголошення

Склад

Список складу Вченої ради
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

 1. Петрушенко Вікторія Вікторівна – голова Вченої ради університету, професор;
 2. Шевчук Юрій Григорович – в.о. ректора закладу вищої освіти, декан факультету медичного факультету № 1, професор;
 3. Андрушко Інна Іванівна – проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної роботи і міжнародних зв’язків, професор;
 4. Власенко Олег Володимирович – проректор закладу вищої освіти з наукової роботи, професор;
 5. Погорілий Василь Васильович – проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор;
 6. Гребенюк Дмитро Ігорович – учений секретар університету, доцент ЗВО кафедри ендоскопічної та серцево-судинної хірургії;
 7. Бобрук Володимир Петрович – декан факультету фармацевтичного факультету, доцент;
 8. Григоренко Анатолій Петрович – декан факультету факультету післядипломної освіти, професор;
 9. Довгань Олександр Вікторович – декан факультету факультету підготовки іноземних громадян, доцент;
 10. Поліщук Сергій Степанович – декан факультету стоматологічного факультету, професор;
 11. Школьніков Володимир Семенович – декан факультету медичного факультету № 2, професор;
 12. Костіна Ірина Юріївна – головний бухгалтер університету;
 13. Власов Олег Іванович – проректор закладу вищої освіти з АГЧ;
 14. Гнатюк Володимир Іванович – заступник ректора закладу вищої освіти з кадрових питань;
 15. Матвійчук Микола Васильович – голова профспілкового комітету університету, доцент;
 16. Настенко Галина Францівна – заступник ректора закладу вищої освіти з економічних питань;
 17. Шевчук Віктор Іванович – директор НДІРІ, професор;
 18. Кравчук Неліна Миколаївна – директор наукової бібліотеки;
 19. Семененко Андрій Ігорович – директор університетської клініки, професор;
 20. Бондаренко Тетяна Вікторівна – заступник директора департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА;
 21. Беляєв Едуард Вікторович – завідувач кафедри ортопедичної стоматології, доцент;
 22. Бондар Сергій Анатолійович – завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб з курсом ПО, професор;
 23. Булавенко Ольга Василівна – завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2, професор;
 24. Василенко Галина Леонідівна – завідувач кафедри українознавства, професор;
 25. Власенко Марина Володимирівна – завідувач кафедри ендокринології з курсом ПО, професор;
 26. Волощук Наталя Іванівна – завідувач кафедри фармакології, професор;
 27. Гомон Микола Лонгінович – завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів, професор;
 28. Гунас Валерій Ігорович – завідувач кафедри судової медицини та права, доцент;
 29. Дмітрієв Микола Олександрович – завідувач кафедри стоматології дитячого віку, професор;
 30. Дмитренко Світлана Володимирівна – професор ЗВО кафедри шкірних та венеричних хвороб з курсом ПО, секретар конкурсної комісії;
 31. Дудікова Лариса Володимирівна – завідувач кафедри іноземних мов, професор;
 32. Дудник Вероніка Михайлівна – завідувач кафедри педіатрії № 2, професор;
 33. Жебель Вадим Миколайович – завідувач кафедри внутрішньої медицини медичного факультету № 2, професор;
 34. Задорожна Ольга Іванівна – директор департаменту охорони здоров’я та реабілітації;
 35. Заічко Наталія Валентинівна – завідувач кафедри біохімії ім. професора О.О. Пентюка, професор;
 36. Іванов Валерій Павлович – завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3, професор;
 37. Йолтухівський Михайло Володимирович     – завідувач кафедри нормальної фізіології, професор;
 38. Каніковський Олег Євгенійович – завідувач кафедри хірургії медичного факультету № 2, професор;
 39. Кіщук Василь Васильович – завідувач кафедри ЛОР-хвороб, професор;
 40. Ковальчук Валентин Петрович – завідувач кафедри мікробіології, професор;
 41. Колісник Петро Федорович – завідувач кафедри фізичної та реабілітаційної медицини, професор;
 42. Конопліцький Віктор Сергійович – завідувач кафедри дитячої хірургії, професор;
 43. Кордон Юлія Володимирівна – доцент кафедри мікробіології;
 44. Король Анатолій Петрович – завідувач кафедри гістології, доцент;
 45. Костюк Олександр Григорович – завідувач кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології, професор;
 46. Кривов’яз Олена Вікторівна – завідувач кафедри фармації, професор;
 47. Кулешов Олександр Вячеславович – завідувач кафедри пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми, професор;
 48. Кулик Анатолій Ярославович – завідувач кафедри біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики, професор;
 49. Моравська Оксана Аркадіївна – медичний директор Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні;
 50. Мороз Лариса Василівна – завідувач кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології, професор;
 51. Московко Сергій Петрович – завідувач кафедри нервових хвороб, професор;
 52. Незгода Ірина Іванівна – завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб, професор;
 53. Очередько Олександр Миколайович – завідувач кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я, професор;
 54. Палій Ірина Гордіївна – завідувач кафедри внутрішньої та сімейної медицини, професор;
 55. Пипа Лариса Володимирівна – завідувач кафедри педіатрії, акушерства та гінекології ФПО, професор;
 56. Півторак Володимир Ізяславович – завідувач кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії, професор;
 57. Піліпонова Вікторія Володимирівна – завідувач кафедри патофізіології, доцент;
 58. Покидько Марія Іванівна – завідувач кафедри хірургії № 2 з курсом «Основи стоматології», професор;
 59. Прохоров Олег Дмитрович – начальник експлуатаційно-технічного відділу, який забезпечує технічні умови  навчального процесу університету;
 60. Пшук Наталія Григорівна – завідувач кафедри медичної психології та психіатрії, професор;
 61. Римша Софія Віталіївна – завідувач кафедри психіатрії, наркології та психотерапії, професор;
 62. Сарафинюк Лариса Анатоліївна – завідувач кафедри спортивної медицини, фізичного виховання і реабілітації, професор;
 63. Сергета Ігор Володимирович – завідувач кафедри загальної гігієни та екології, професор;
 64. Станіславчук Микола Адамович – завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1, професор;
 65. Суходоля Анатолій Іванович       – завідувач кафедри хірургії з курсом стоматології ФПО, професор;
 66. Тихолаз Віталій Олександрович  – завідувач кафедри анатомії людини, професор;
 67. Фіщенко Володимир Олександрович – завідувач кафедри травматології та ортопедії, професор;
 68. Фоміна Людмила Василівна – начальник навчального відділу, професор ЗВО кафедри анатомії людини;
 69. Фомін Олександр Олександрович – директор Вінницької міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги;
 70. Хіміч Сергій Дмитрович – завідувач кафедри загальної хірургії, професор;
 71. Хребтій Ярослав Віталійович – заступник голови постійної комісії Обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів;
 72. Чайка Григорій Васильович – завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1, професор;
 73. Черкасов Святослав Васильович – завідувач кафедри філософії та суспільних наук, професор;
 74. Шапринський Володимир Олександрович – завідувач кафедри хірургії № 1 з курсом урології, професор;
 75. Шевчук Сергій Вікторович – завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2, професор;
 76. Шінкарук-Диковицька Марія Михайлівна – завідувач кафедри терапевтичної стоматології, професор;
 77. Шкарупа Володимир Миколайович – завідувач кафедри медичної біології, доктор біологічних наук;
 78. Шувалов Сергій Михайлович – завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, професор;
 79. Ющенко Тетяна Іванівна – завідувач кафедри фармацевтичної хімії, доцент;
 80. Яблонь Ольга Степанівна – завідувач кафедри педіатрії № 1, професор;
 81. Яковлева Ольга Олександрівна – завідувач кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології, професор;
 82. Здобувачі освіти:

 83. Бомбела Віталій Олексійович – аспірант кафедри внутрішньої медицини № 1;
 84. Годун Катерина Михайлівна – студентка 5 курсу, медичного факультету №1;
 85. Давидюк Вікторія Олегівна – студентка 6 курсу, медичного факультету № 2, член студентського самоврядування;
 86. Дяченко Максим Іванович – студент 4 курсу, медичного факультету № 1;
 87. Йолдич Богдан Романович – студент 3 курсу, стоматологічного факультету;
 88. Коліжук Дмитро Вадимович – голова профкому студентів, студент 4 курсу медичного факультету №2;
 89. Колісник Вікторія Вікторівна – студентка 5 курсу, стоматологічного факультету;
 90. Кравець Вікторія Василівну – голова студентського самоврядування, студентка 5 курсу медичного факультету №2;
 91. Мельник Богдан Леонідович – студент 5 курсу, медичного факультету № 1;
 92. Пермінов Дмитро Олександрович – голова студентського наукового товариства, студент 6 курсу медичного факультету №1;
 93. Плавков Олег Миколайович – заступник голови студентського наукового товариства, студент 6 курсу медичного факультету № 1;
 94. Савенко Аміна Олександрівна – студентка 6 курсу, медичного факультету № 2 (Медична психологія).

Контактна інформація

Учений секретарь: Гребенюк Дмитро Ігорович, тел. +38(067)595 44 83

Інспектор: Волосович Тетяна Василівна, тел. +38(093)148 42 04

Адреса: вул. Пирогова, 56, морфологічний корпус №1

Контактний e-mail: acadcouncil@vnmu.edu.ua