Оголошення

Склад

С П И С О К

складу Вченої ради Вінницького національного медичного
університету ім. М.І. Пирогова 

 1. Мороз Василь Максимович – голова Вченої ради, ректор, академік НАМН України, професор;
 2. Власенко Олег Володимирович – проректор з наукової роботи, професор
 3. Гумінський Юрій Йосипович – проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи, професор;
 4. Заїка Сергій Володимирович – проректор з науково-педагогічної (міжнародні зв’язки) роботи, д.мед.н.;
 5. Погорілий Василь Васильович – проректор з науково-педагогічної (лікувальної) роботи, професор;
 6. Шевчук Віктор Іванович – директор НДІРІ, професор;
 7. Серебреннікова Оксана Анатоліївна – учений секретар, доцент каф. психіатрії, наркології та психотерапії з курсом післядипломної освіти;
 8. Власов Олег Іванович – проректор з АГЧ;
 9. Настенко Галина Францівна – заступник ректора з економічних питань;
 10. Гнатюк Володимир Іванович – заступник ректора з кадрових питань;
 11. Матвійчук Микола Васильович – голова проф. комітету університету,доцент;
 12. Вакар Ольга Петрівна – головний бухгалтер університету;
 13. Бобрук Володимир Петрович – декан фармацевтичного факультету, доцент;
 14. Григоренко Анатолій Петрович  – декан ФПО, професор;
 15. Поліщук Сергій Степанович – декан стоматологічного факультету, доцент;
 16. Шевчук Юрій Григорович – декан медичного факультету № 1, д.мед.н., професор;
 17. Школьніков Володимир Семенович – декан медичного факультету № 1, д.мед.н., доцент;
 18. Федорченко Олег Володимирович – декан по роботі з іноземними студентами, доцент;
 19. Кравчук Неліна Миколаївна – директор бібліотеки;
 20. Грабович Людмила Олексіївна – директор департаменту охорони здоров’я та курортів облдержадміністрації;
 21. Беляєв Едуард Вікторович – зав. каф. ортопедичної стоматології, доцент;
 22. Бондар Сергій Анатолійович – зав. каф. шкірно-венеричних хвороб, професор;
 23. Булавенко Ольга Василівна – зав. каф. акушерства і гінекології № 2, професор;
 24. Булат Леонід Мойсейович – зав. каф. пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми, професор;
 25. Василенко Галина Леонідівна – зав. каф. українознавства, професор;
 26. Верба Надія Андріївна – заст. голови Ради молодих вчених, ст. лаб. каф. акушерства і гінекології № 2;
 27. Власенко Марина Володимирівна – зав. каф. ендокринології з курсом післядипломної освіти, професор;
 28. Волощук Наталя Іванівна – зав. каф. фармакології, професор;
 29. Гаврилюк Алла Олександрівна – зав. каф. патологічної анатомії, судової медицини та права, професор;
 30. Денесюк Віталій Іванович – проф. каф. внутрішньої медицини № 3;
 31. Дудікова Лариса Володимирівна – зав. каф. іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології, доцент;
 32. Дудник Вероніка Михайлівна – зав. каф. педіатрії № 2, професор;
 33. Жебель Вадим Миколайович – зав. каф. внутрішньої медицини
 34. Желіба Микола Дмитрович – проф. каф. загальної хірургії;
 35. Заічко Наталія Валентинівна – зав. каф. біологічної та загальної хімії, д.мед.н., професор;
 36. Йолтухівський Михайло Володимирович – завідувач кафедри нормальної фізіології, професор;
 37. Каніковський Олег Євгенійович – зав. каф. хірургії мед. ф-ту №2, професор;
 38. Кіщук Василь Васильович – зав. каф. ЛОР-хвороб, професор;
 39. Колісник Петро Федорович – зав. каф. медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи, професор;
 40. Костюк Григорій Якович – проф. каф. клінічної анатомії та оперативної хірургії;
 41. Костюк Олександр Григорович – зав. каф. променевої діагностики, променевої терапії та онкології, д.мед.н., професор;
 42. Кривов’яз Олена Вікторівна – зав. каф. фармації, доцент;
 43. Кулик Анатолій Ярославович – зав. каф. біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики, професор;
 44. Малачкова Наталя Валентинівна – зав. каф. очних хвороб, доцент;
 45. Мороз Лариса Василівна – зав. каф. інфекційних хвороб з курсом епідеміології, професор;
 46. Московко Сергій Петрович – зав. каф. нервових хвороб, професор;
 47. Мостовий Юрій Михайлович – зав. каф. пропедевтики внутрішньої медицини, професор;
 48. Незгода Ірина Іванівна – зав. каф. дитячих інфекційних хвороб, професор;
 49. Очередько Олександр Миколайович – зав. каф. соціальної медицини та організації охорони здоров’я, професор;
 50. Палій Гордій Кіндратович – проф. каф. мікробіології;
 51. Петрушенко Вікторія Вікторівна – зав. каф. ендоскопічної та серцево-судинної хірургії, професор;
 52. Пипа Лариса Володимирівна – зав. каф. педіатрії ФПО, професор;
 53. Побережець Віталій Леонідович – голова профспілкової організації студентів;
 54. Прохоров Олег Дмитрович – начальник експлуатаційно-технічного відділу;
 55. Пшук Наталія Григорівна – зав. каф. медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти, професор;
 56. Рикало Надія Анатоліївна – зав. каф. патофізіології, професор;
 57. Римша Софія Віталіївна – зав. каф. психіатрії, наркології та психотерапії з курсом післядипломної освіти, професор;
 58. Сарафинюк Лариса Анатоліївна – зав. каф. фізвиховання і ЛФК, професор;
 59. Сергета Ігор Володимирович – зав. каф. загальної гігієни та екології, професор;
 60. Станіславчук Микола Адамович – зав. каф. внутрішньої медицини № 3, професор;
 61. Суходоля Анатолій  Іванович – зав. каф. хірургії з курсом стоматології ФПО, професор;
 62. Тихолаз Віталій Олександрович – зав. каф. анатомії людини, доцент;
 63. Філімонов Юрій Вікторович – зав. каф. стоматології дитячого віку, доцент;
 64. Фіщенко Володимир Олександрович – зав. каф. травматології та ортопедії, професор;
 65. Фоміна Людмила Василівна – завідувач навчального відділу, професор кафедри анатомії людини;
 66. Чайка Григорій Васильович – зав. каф. акушерства і гінекології № 1; професор;
 67. Черкасов Святослав Васильович – зав. каф. філософії та суспільних наук, професор;
 68. Чернобровий В’ячеслав Миколайович – зав. каф. внутрішньої та сімейної медицини, професор;
 69. Шапринський Володимир Олександрович – зав. каф. хірургії № 1 з курсами урології, та анестезіології і реаніматології, професор;
 70. Шевчук Сергій Вікторович – зав. каф. внутрішньої медицини № 2, професор;
 71. Шінкарук-Диковицька Марія Михайлівна – зав. каф. терапевтичної стоматології, професор;
 72. Шувалов Сергій Михайлович – зав. каф. хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, професор;
 73. Ющенко Тетяна Іванівна – зав. каф. фармацевтичної хімії, доцент;
 74. Яблонь Ольга Степанівна – зав. каф. педіатрії № 1, професор;
 75. Яковлєва Ольга Олександрівна – зав. каф. клінічної фармації та клінічної фармакології, професор.

 76. Студенти:

 77. Барзак Надія Сергіївна – студентка медичного факультету № 1;
 78. Білобров Марія Вікторівна – студентка фармацевтичного факультету;
 79. Пелих Ганна Василівна – студентка медичного факультету № 2;
 80. Поліщук Віталій Сергійович – студент стоматологічного факультету; 
 81. Секрет Тетяна Вікторівна – студентка медичного факультету № 1, голова студентського наукового товариства;
 82. Смага Тетяна Сергіївна – студентка, медичного факультету № 1;
 83. Телегузова Олександра Валентинівна – студентка медичного факультету № 1;
 84. Трофімчук Тетяна Ігорівна – студентка медичного факультету № 1;
 85. Чвертневич Мар’яна Іванівна – студентка, медичного факультету № 1, голова студентського самоврядування.

Контактна інформація

Вчений секретар:
Серебреннікова Оксана Анатоліївна
тел. 067 960 56 72

Інспектор Вченої ради:
Садковська Наталя Анатоліївна
тел. 097 258 91 08

Адреса: вул. Пирогова, 56, морфологічний корпус №1, каб. №24  

Контактний телефон: 0432-661-597

Контактний e-mail: acadcouncil@vnmu.edu.ua