Оголошення

Склад

С П И С О К

складу Вченої ради Вінницького національного медичного
університету ім. М.І. Пирогова 

 1. Мороз Василь Максимович – голова Вченої ради, ректор, академік НАМН України, професор;
 2. Власенко Олег Володимирович – проректор з наукової роботи, професор
 3. Гумінський Юрій Йосипович – проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи, професор;
 4. Заїка Сергій Володимирович – проректор з науково-педагогічної (міжнародні зв’язки) роботи, д.мед.н.;
 5. Погорілий Василь Васильович – проректор з науково-педагогічної (лікувальної) роботи, професор;
 6. Шевчук Віктор Іванович – директор НДІРІ, професор;
 7. Серебреннікова Оксана Анатоліївна – учений секретар, доцент каф. психіатрії, наркології та психотерапії з курсом післядипломної освіти;
 8. Власов Олег Іванович – проректор з АГЧ;
 9. Настенко Галина Францівна – заступник ректора з економічних питань;
 10. Гнатюк Володимир Іванович – заступник ректора з кадрових питань;
 11. Матвійчук Микола Васильович – голова проф. комітету університету,доцент;
 12. Вакар Ольга Петрівна – головний бухгалтер університету;
 13. Бобрук Володимир Петрович – декан фармацевтичного факультету, доцент;
 14. Григоренко Анатолій Петрович  – декан ФПО, професор;
 15. Поліщук Сергій Степанович – декан стоматологічного факультету, доцент;
 16. Шевчук Юрій Григорович – декан медичного факультету № 1, д.мед.н., професор;
 17. Школьніков Володимир Семенович – декан медичного факультету № 1, д.мед.н., доцент;
 18. Федорченко Олег Володимирович – декан по роботі з іноземними студентами, доцент;
 19. Кравчук Неліна Миколаївна – директор бібліотеки;
 20. Грабович Людмила Олексіївна – директор департаменту охорони здоров’я та курортів облдержадміністрації;
 21. Беляєв Едуард Вікторович – зав. каф. ортопедичної стоматології, доцент;
 22. Бондар Сергій Анатолійович – зав. каф. шкірно-венеричних хвороб, професор;
 23. Булавенко Ольга Василівна – зав. каф. акушерства і гінекології № 2, професор;
 24. Булат Леонід Мойсейович – зав. каф. пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми, професор;
 25. Василенко Галина Леонідівна – зав. каф. українознавства, професор;
 26. Верба Надія Андріївна – заст. голови Ради молодих вчених, ст. лаб. каф. акушерства і гінекології № 2;
 27. Власенко Марина Володимирівна – зав. каф. ендокринології з курсом післядипломної освіти, професор;
 28. Волощук Наталя Іванівна – зав. каф. фармакології, професор;
 29. Гаврилюк Алла Олександрівна – зав. каф. патологічної анатомії, судової медицини та права, професор;
 30. Денесюк Віталій Іванович – проф. каф. внутрішньої медицини № 3;
 31. Дудікова Лариса Володимирівна – зав. каф. іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології, доцент;
 32. Дудник Вероніка Михайлівна – зав. каф. педіатрії № 2, професор;
 33. Жебель Вадим Миколайович – зав. каф. внутрішньої медицини
 34. Желіба Микола Дмитрович – проф. каф. загальної хірургії;
 35. Заічко Наталія Валентинівна – зав. каф. біологічної та загальної хімії, д.мед.н., професор;
 36. Йолтухівський Михайло Володимирович – завідувач кафедри нормальної фізіології, професор;
 37. Каніковський Олег Євгенійович – зав. каф. хірургії мед. ф-ту №2, професор;
 38. Кіщук Василь Васильович – зав. каф. ЛОР-хвороб, професор;
 39. Колісник Петро Федорович – зав. каф. медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи, професор;
 40. Костюк Григорій Якович – проф. каф. клінічної анатомії та оперативної хірургії;
 41. Костюк Олександр Григорович – зав. каф. променевої діагностики, променевої терапії та онкології, д.мед.н., професор;
 42. Кривов’яз Олена Вікторівна – зав. каф. фармації, доцент;
 43. Кулик Анатолій Ярославович – зав. каф. біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики, професор;
 44. Малачкова Наталя Валентинівна – зав. каф. очних хвороб, доцент;
 45. Мороз Лариса Василівна – зав. каф. інфекційних хвороб з курсом епідеміології, професор;
 46. Московко Сергій Петрович – зав. каф. нервових хвороб, професор;
 47. Мостовий Юрій Михайлович – зав. каф. пропедевтики внутрішньої медицини, професор;
 48. Незгода Ірина Іванівна – зав. каф. дитячих інфекційних хвороб, професор;
 49. Очередько Олександр Миколайович – зав. каф. соціальної медицини та організації охорони здоров’я, професор;
 50. Палій Гордій Кіндратович – проф. каф. мікробіології;
 51. Петрушенко Вікторія Вікторівна – зав. каф. ендоскопічної та серцево-судинної хірургії, професор;
 52. Пипа Лариса Володимирівна – зав. каф. педіатрії ФПО, професор;
 53. Побережець Віталій Леонідович – голова профспілкової організації студентів;
 54. Прохоров Олег Дмитрович – начальник експлуатаційно-технічного відділу;
 55. Пшук Наталія Григорівна – зав. каф. медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти, професор;
 56. Рикало Надія Анатоліївна – зав. каф. патофізіології, професор;
 57. Римша Софія Віталіївна – зав. каф. психіатрії, наркології та психотерапії з курсом післядипломної освіти, професор;
 58. Сарафинюк Лариса Анатоліївна – зав. каф. фізвиховання і ЛФК, професор;
 59. Сергета Ігор Володимирович – зав. каф. загальної гігієни та екології, професор;
 60. Станіславчук Микола Адамович – зав. каф. внутрішньої медицини № 3, професор;
 61. Суходоля Анатолій  Іванович – зав. каф. хірургії з курсом стоматології ФПО, професор;
 62. Тихолаз Віталій Олександрович – зав. каф. анатомії людини, доцент;
 63. Філімонов Юрій Вікторович – зав. каф. стоматології дитячого віку, доцент;
 64. Фіщенко Володимир Олександрович – зав. каф. травматології та ортопедії, професор;
 65. Фоміна Людмила Василівна – завідувач навчального відділу, професор кафедри анатомії людини;
 66. Чайка Григорій Васильович – зав. каф. акушерства і гінекології № 1; професор;
 67. Черкасов Святослав Васильович – зав. каф. філософії та суспільних наук, професор;
 68. Чернобровий В’ячеслав Миколайович – зав. каф. внутрішньої та сімейної медицини, професор;
 69. Шапринський Володимир Олександрович – зав. каф. хірургії № 1 з курсами урології, та анестезіології і реаніматології, професор;
 70. Шевчук Сергій Вікторович – зав. каф. внутрішньої медицини № 2, професор;
 71. Шінкарук-Диковицька Марія Михайлівна – зав. каф. терапевтичної стоматології, професор;
 72. Шувалов Сергій Михайлович – зав. каф. хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, професор;
 73. Ющенко Тетяна Іванівна – зав. каф. фармацевтичної хімії, доцент;
 74. Яблонь Ольга Степанівна – зав. каф. педіатрії № 1, професор;
 75. Яковлєва Ольга Олександрівна – зав. каф. клінічної фармації та клінічної фармакології, професор.

 76. Студенти:

 77. Барзак Надія Сергіївна – студентка медичного факультету № 1;
 78. Білобров Марія Вікторівна – студентка фармацевтичного факультету;
 79. Пелих Ганна Василівна – студентка медичного факультету № 2;
 80. Поліщук Віталій Сергійович – студент стоматологічного факультету; 
 81. Секрет Тетяна Вікторівна – студентка медичного факультету № 1, голова студентського наукового товариства;
 82. Смага Тетяна Сергіївна – студентка, медичного факультету № 1;
 83. Телегузова Олександра Валентинівна – студентка медичного факультету № 1;
 84. Трофімчук Тетяна Ігорівна – студентка медичного факультету № 1;
 85. Чвертневич Мар’яна Іванівна – студентка, медичного факультету № 1, голова студентського самоврядування.

Контактна інформація

Вчений секретар:
Серебреннікова Оксана Анатоліївна
тел. 067 960 56 72

Інспектор Вченої ради:
Садковська Наталя Анатоліївна
тел. 097 258 91 08

Адреса: вул. Пирогова, 56, морфологічний корпус №1, каб. №24  

Контактний телефон: 0432-661-597

Контактний e-mail: acadcouncil@vnmu.edu.ua

Рішення ВР

0.07 kb
14.83 Mb
294.69 kb
377.66 kb
342.76 kb
379.32 kb
410.55 kb
531.12 kb
1.34 Mb
598.91 kb
552.17 kb
395.96 kb
413.89 kb
652.31 kb
470.74 kb
662.10 kb