Студенту

История кафедры

Як свідчать матеріали архіву, кафедра іноземних мов була створена в 1934 році. Латинську, англійську та німецьку мову викладали 7 викладачів. Завідував кафедрою доцент, кандидат філологічних наук І. О. Плотніков.

Наукова робота методичного характеру розпочалася з 1950 року. Доцентом І. О. Плотніковим були видані “Методичні вказівки із засвоєння медичної термінології англійською мовою для студентів старших курсів” та “ Методичні вказівки для студентів 1 курсу з розвитку навиків, умінь володіння усним розмовним мовленням”.

В період з 1950 по 1965 роки збільшується кількість студентів і викладацький штат кафедри. В 1964р. захистив кандидатську дисертацію викладач О.М. Шпак.

В 1971 році старший викладач Н. П. Матяш була призначена виконуючим обов’язки завідуючого кафедрою. В цей період активізувалася виховна робота на кафедрі: викладачі були кураторами в академічних групах, готували вечори відпочинку іноземною мовою, які були дуже популярні серед студентства, проводили вікторини, олімпіади з іноземних мов.

В 1975 році кафедру очолила кандидат філологічних наук, доцент Н І. Безбородько. В цей період колектив активно займався проблемами мовознавства. В 1977 році доц. Н. І. Безбородько, автор 75 друкованих праць, захистила докторську дисертацію і їй було присвоєно звання професора.

Після захисту кандидатської дисертації з теми: “Семантичні і композиційно – змістовні особливості резюме” (на матеріалі наукових медичних статей англійською мовою) кафедру очолює Т. А. Рябоконь.

Впродовж 80х – 90х років викладачі кафедри проводили факультативні заняття для студентів 3-5 курсів, підготовку з другої іноземної мови, гурток для дітей викладачів та співробітників інституту.

Були розроблені організаційні основи та методика проведення інтенсивного індивідуального курсу з іноземних мов для найбільш підготовлених та обдарованих студентів (автор доц. Т. А. Рябоконь).

В 1986 році на кафедрі була розпочата науково–дослідницька робота з теми: “Структура і семантика тексту”. Як результат цієї дослідницької роботи було видано 42 наукові праці з питань мови та методики викладання, здійснено 52 нововведення, видано 11 посібників з інтенсифікації процесів навчання, читання, перекладу.

Помітне місце в роботі кафедри займає секція латинської мови та основ медичної термінології, яку очолює доцент С. І. Тихолаз. Під її керівництвом плідно працює дружний колектив старших викладачів: М.Т. Денека, Г. Т. Михайлюк, В.В. Швець, та викладачів: О.Ф. Гайдаєнко, О. Б. Наливайко, І. В. Досієнко, М.В. Плотницька.

Викладачами секції розроблено курс “Латинська мова та основи медичної (фармацевтичної) термінології” для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів українською, російською та англійською мовами за цикловою системою навчання (анатомо-гістологічна, фармацевтична та клінічна термінології) та для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання.

Важливе місце відводиться підготовці іноземних студентів, робота з якими вимагає високого професіоналізму викладача, особливого індивідуального підходу до кожного студента та відповідної навчально-методичної бази. Викладачами секції підготовлено методичні матеріали до кожного практичного заняття, видано ряд навчально-методичних посібників, розроблено та видано контролюючі матеріали. Навчально-методична база курсу постійно переглядається та поновлюється згідно вимог міжнародних терміносистем.

У 1993 році старшим викладачем кафедри Л.М. Кім була захищена кандидатська дисертація з теми “Лінгвістична інтерпретація структури та семантики тексту наукової статті”.

З 1994 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Л. М. Кім.

Штат кафедры

Новости и объявления

Научная деятельность