Координаційна зустріч в Кордові по програмі ТЕМПУС

З 21 по 23 листопада 2012 року в Університеті Кордови (Іспанія) відбулася 1 зустріч партнерських університетів - учасників проекту ТЕМПУС «HUMAN Security (environment, quality of food, public health and society) on Territories Contaminated by Radioactive Agents».

В консорціум ввійшли 19 партнерів - 5 університетів з Европейского Союзу (Університет Кордови, Університет Парми, Університет Уппсали, Університет Флоренції, Університет Риги) и по 4 університети з країн пострадянського простору (РФ, Україна та Белорусія), а також 1 неурядова організація та 1 дослідницький центр.

Вінницький національний медичний університет ім. МІ Пирогова увійшов до 2-х робочих груп: по розробці концепції міждисциплінарної підготовки для магістрантів та аспірантів в галузі безпеки людини та розробка модуля «Громадське здоров`я та безпека людини».

Реалізація проекту розрахована на 3 роки. Проект фінансується Європейським Союзом. Загальна його вартість Результатом співпраці має стати впровадження 1-2-х річних магістерських программ (60-120 кредитних одиниць ECTS).

Відповідно до програми проекту передбачається, що на базі кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров`я ВНМУ ім. М.І. Пирогова вже восени 2013 року будуть відібрані кращі магістранти, які навчатимуться по «перехідній» магістерській програмі. Кращі магістранти та аспіранти отримають можливість стажування в європейських університетах з захистом наукових робіт та отриманням подвійних дипломів, які визнаватимуться в Європі.

Для викладання дисципліни програмою проекту передбачені навчальні тренінги для викладачів та розробка методичних матеріалів. В кожному університеті учаснику консорціуму буде створено ресурсні центри та електронну бібліотеку. Також плануються літні школи, конференції та презентації для викладачів та студентів.

Особа, відповідальна за менеджмет проекту в ВНМУ, доцент кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров`я, к. мед. н. Руслана Харковенко.

Контактні дані: ruslanatrk@ukr.net; +3 8 096 46 71 500