Проект ТЕМПУС

 

ВНМУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА ВПЕРШЕ СТАВ УЧАСНИКОМ ПРОГРАМИ ТЕМПУС!

Протягом наступних 3-х років ВНМУ реалізовуватиме  багатонаціональний проект учасниками якого будуть 19 університетів з різних країн.

ПРОЕКТ 530644-TEMPUS-1-2012-1-ES-TEMPUS-JPCR HUMAN Security (environment, quality of food, public health and society) on Territories Contaminated by Radioactive Agents - Безпека людини (оточуюче середовище, якість продуктів харчування, здоров`я населення та суспільство) на територіях, забруднених радіоактивними речовинами фінансуватиметься при підтримці Європейської Комісії за результатами відбору 2012 року.

Загальна вартість проекту 1 410 095,22 Євро.

Грант-холдером та координатором проекту є University of Cordoba, Іспанія.


Партнерами проекту є:

 1. Information Center for Nuclear Education (Russian Federation),
 2. University of Florence (Italy),
 3. Chelyabinsk State University (Russian Federation),
 4. Swedish University of Agracias (Sweden),
 5. University of Parma (Italy),
 6. Zhytomyr State Technological University (Ukraine )
 7. National Medical Universiad Vinnytsya (Ukraine); 
 8. National University of Nuclear Power Industry and Sevastopol (Ukraine),
 9. International University of Kiev (Ukraine),
 10. Voronezh State University (Russian Federation),
 11. Ukrainian Research Institute of Forestry and Forests (Ukraine),
 12. International Environmental University of Sakharov (Republic of Belarus),
 13. Grodno Medical State University (Belarus Republic),
 14. Agrarian State University of Grodno (Republic of Belarus)
 15. Belarusian State University (Republic of Belarus),
 16. Riga Technical University (Lithuania),
 17. Ural Federal University (Russian Federation),
 18. Tyumen Medical State Academy (Russia);

Основна ціль проекту - розробка міждисциплінарних магістерських  та докторських програм (PhD) в галузі безпеки населення, що проживає на територіях, які постраждали від аварій на ядерних об'єктах, заводах по переробці ядерних відходів, в рамках наступних спеціальностей: «Безпека людини та зовнішнє середовище» (спеціальність «Екологія та зовнішнє середовище»), «Якість продуктів харчування та безпека людини» (спеціальності, що мають відношення до контролю якості харчів), «Здоров`я населення і безпека людини» (медичні спеціальності) а також «Безпека людини і сіспульство» (спеціальності з політології та соціології).


Проекти програми Темпус спрямовані на гармонізацію систем вищої освіти України з ЄС. Оскільки магістерські і PhD програми в сфері "людської безпеки" є новим напрямком у сфері освіти, то розробка навчальної програми потребує підтримки ЄС університетів.


Кінцевим результатом проекту для ВНМУ буде створення та впровадження навчальної програми «Громадське здоров`я та безпека людини» з наданням подвійного або багатостороннього спільного диплому. Програма буде розроблена на основі трициклової системи з використанням Європейської кредитно трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) з механізмами визнання ступенів. До кінця проекту у 2015 році планується впровадити програми в 12 університетах пострадянського простору  (4 в Білорусі, 4 в РФ та 4 в Україні). 


В рамках реалізації проекту передбачено підготовку викладачів на базі Європейських університетів, тренінги, конференції, літні школи, створення ресурсних центрів та електронної бібліотеки. Найкращі магістранти та аспіранти матимуть можливість вже з 2013 року навчатися по «перехідній програмі» з захистом дисертацій до завершення проекту.

Даний проект спрямований на об'єднання зусиль ЄС і партнерських університетів, неурядових та дослідницьких організацій для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, здатних вирішувати міждисциплінарні проблеми, що існують в Білорусії, Росії Україні на територіях, забруднених радіоактивними речовинами з метою безпеки людини.

Особа, відповідальна за менеджмет проекту в ВНМУ ім. М.І. Пирогова - доцент кафедри соціальної  медицини та організації охорони здоров`я, к. мед.н. Руслана Харковенко.

Контактні дані: ruslanatrk@ukr.net; +3 8 096 46 71 500

З 21 по 23 листопада 2012 року в Університеті Кордови (Іспанія) відбулася 1 зустріч партнерських університетів - учасників проекту ТЕМПУС «HUMAN Security (environment, quality of food, public health and society) on Territories Contaminated by Radioactive Agents».

Детальніше