Biomedical and Biosocial Anthropology

Biomedical and Biosocial Anthropology  

Архів номерів


Рік заснування: 2003
Періодичність: 2 рази на рік
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7902 від 18.09.2003
Галузь науки: медицина
Засновники: Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Міжнародна академія інтегративної антропології
Головний редактор: Мороз Василь Максимович, член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, академік МАІА
Перший заступник головного редактора: Алексіна Людмила Арсентіївна, доктор медичних наук
Заступники головного редактора: Корнетов Н.А., доктор медичних наук; Ніколаєв В.Г., доктор медичних наук
Виконавчий секретар: Гунас І.В., доктор медичних наук, професор
Секретар: Даценко Г. В., к. мед. н., ст. наук. співроб.
Члени редколегії: Бобрик І.І., член-кор. АПН України; Казаков В.М., академік АМН України; Карімов М.К.; Ковешніков В. Г., д. мед. н., академік Академії наук вищої школи України; Колєсніков Л.Л.; Костюк Г.Я.; Лупир В. М., д. мед. н., професор, академік Української академії наук національного прогресу та Міжнародної академії інтегративної антропології; Мартіросов Є.Г.; Петрушенко В.В.; Процек О.Г.; Сергета І.В.; Скрипніков М. С., д. мед. н., професор, академік Академії медико-технічних наук України; Тегако Л. І., д. мед. н., професор; Халберг Ф.; Чайковський Ю.Б., чл.-кор. АМН України; Черкасов В.Р. Щедріна А.Г.;
Адреса редакції: вул. Пирогова, 56, Вінниця, 21018, Україна
Тел.: (380-432) 43-94-11
Факс: (380-432) 46-55-30
E-mail: datsenko@vnmu.vinnica.ua