1116_20140901_1244.jpg

Степанюк Наталія Георгіївнадоцент, д.мед.н.
У 1996 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова з відзнакою за фахом «лікувальна справа».
Протягом 1996-1999р.р. навчалась в магістратурі з внутрішніх хвороб на базі кафедри поліклінічної терапії та сімейної медицини, з 1999 по 2002рр. – навчалась в аспірантурі цієї ж кафедри.
У 2002р. під керівництвом професора Чорнобрового В.М. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність вінборону при ерозивно-виразкових ускладненнях гастро-дуоденальної зони» по спеціальності клінічна фармакологія.
З вересня 2002р – асистент кафедри фармакології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. У 2012р. захистила докторську дисертацію на тему: «Оптимізація фармакологічних ефектів НПЗЗ препаратами з полі функціональними властивостями та перспективи створення на цій основі нового лікарського засобу (наукові консультанти – директор ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» член-кор. д.мед.н. Бухтіарова Т.А. та проф. Степанюк Г.І.).
Приймала участь у розробці та доклінічному вивченні ефективності НПЗЗ нового покоління «Диклокор» - комбінація диклофенаку з кверцетином.
2013р – доцент кафедри фармакології ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Головними напрямками наукових досліджень на даний час є вивчення впливу препаратів з політропними фармакологічними властивостями на фармакокінетику та фармакодинаміку НПЗЗ, а також дослідження ролі агоністів та антагоністів ванілоїдних рецепторів (TRPV1), як перспективного підходу до гастропротекції.
Автор та співавтор 123 наукових публікацій у різних виданнях (в тому числі і закордонних), 13 патентів на винаходи та корисні моделі.
Є автором методичних рекомендацій для англомовних студентів стоматологічного факультету. Співавтор навчально-методичного посібника, затвердженого МОН України «Pharmacology General prescriptions», а також навчально-методичного посібника «Фармакологія».- Курс лекцій» (2012, 2016рр).
З 2007р – представник Державного експертного центру МОЗ України з питань фармаконагляду по Вінницькому регіону.
З 2010р. – член атестаційної комісії УОЗ ОДА лікарів стоматологічного профілю.