905_20130320_2305.jpg

Іванова Ніна Іванівнадоцент, к.мед.н.,
Напрямок наукової роботи в теперішній час Експериментальні дослідження кардіопротекторних і інших фармакологічних властивостей препарату «Вінборон» Кількість наукових праць Всього 125 Статей 60 Монографій - Патентів 2 авторських свідоцтва СРСР на винаходи, 2 закордонних патенти, 1 патент України Підручників, навчальних посібників 1 Навчально-методичних посібників - 6 Державні нагороди: Грамота МОЗ УРСР за розробку нового лікарського препарату «Фенікаберан» (1975); Знак «Відмінник охорони здоров’я СРСР» (1984); Медаль «Ветеран праці» (1985).

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації «Вплив деяких похідних індолу і бензофурану, що мають тривалу гіпотензивну дію на ентерохромафінні клітини» Іваново (Росія), 1967