157_20130325_1332.jpg

Сергєєв Сергій Валерійовичдоцент, к.мед.н.
Закінчив Вінницький державнй медичний університет, 1997р.. Захистив кандидатську дисертацію за темою "Фармакотерапевтична ефективність вінборону при експериментальних гепатитах" у 2002р.

Наукова діяльність

Кількість друкованих праць - 41.