959_20130327_0107.jpg

Коньков Дмитро Генадійовичпрофесор, д.мед.н.
Народився 14 червня 1969 року у м. Вінниця. З 1989 року навчався у Вінницькому медичному інституті ім. М.І. Пирогова, який і закінчив з відзнакою у 1995 році. З грудня 1998 р. по 2008 рік працював у пологовому будинку №1 м. Вінниці на посаді лікаря-ординатора гінекологічного відділення. У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: "Фармакотерапевтична ефективність мазей, що містять вінборон". З 2006 року працює клінічним експертом в межах міжнародної (Українсько-швейцарської) програми "Здоров`я матері та дитини" під егідою МОЗ України. З 2007 року працював асистентом кафедри акушерства і гінекології №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. На посаді доцента кафедри - з 2013 по 2018 роки. Доктор медичних наук з 2015 року. Професор кафедри з 2018 року. Член Європейської асоціації медичної симуляції (SESAM), Асоціації акушерів-гінекологів України, член Асоціації фармакологів України, член Міжнародного Союзу фундаментальної та клінічної фармакології (IUPHAR), член Європейської Асоціації медичної освіти (AMEE). Член робочої групи при Міністерстві охорони здоров`я України по складанню та адаптації клінічних протоколів. Член спеціалізованої дисертаційної ради при Вінницькому національному медичному університеті. Секретар Української Асоціації медичних освітніх симуляційних технологій. Проходив стажування у Швейцарії, Португалії, Германії та Великій Британії. Спікер на міжнародних конференціях у Швейцарії, Італії, Казахстані, Молдові. Автор та співавтор 278 наукових друкованих робіт, із них 4 монографії, 3 клінічні протоколи. Має 15 патентів, 8 інформаційних листів, 6 навчально-методичних посібників для лікарів-інтернів та лікарів, у т.ч. 2 електронних; 2 рац. пропозиції. Автор 2 підручників на англійській мові. Лікар вищої категорії.