123_20141111_1158.jpg

Осадчук Неоніла ІванівнаСт.викладач, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії.
В 1995 році закінчила ВДМУ ім. М.І. Пирогова.
З 1995 по 1997 роки проходила інтернатуру за спеціальністю “педіатрія”. Після закінчення інтернатури працювала лікарем – педіатром міської дитячої поліклініки №1 м. Вінниці. З 2008 року по 2012 рік навчалась в аспірантурі при ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Наукова діяльність

В 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Фізичний розвиток школярів 6-17 років м. Вінниці та його зв’язок з медико-соціальними та психофізіологічними особливостями дітей і підлітків” . Автор більше 50 наукових робіт, серед яких 1 монографія,1 патент на винахід.
Сфера наукових інтересів – гігієна дітей і підлітків, педіатрія та мікробіологія.