510_20131210_1629.jpg

Сарафинюк Лариса Анатоліївназав. кафедри, д.б.н., професор
Народилась 17.09.1966 року у м.Вінниці, закінчила у 1988 р. природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М.Островського з відзнакою. З 1996 по 1999 р. р. навчалася у цільовій аспірантурі з відривом від виробництва при науково-дослідному центрі ВНМУ ім. М.І. Пирогова. У 1999 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності нормальна анатомія на тему "Сомато-вісцеометрична характеристика акробаток і дівчаток, які не займаються спортом".

У грудні 2002 року отримала вчене звання доцента кафедри анатомії і фізіології. У травні 2004 року їй присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності нормальна анатомія.

З 2000 р. працювала доцентом кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та фізичної реабілітації Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського та за сумісництвом старшим науковим співробітником науково-дослідного центру ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Вперше в Україні Сарафинюк Л.А. розробила навчальну програму зі спортивної морфології та опублікувала навчально-методичні посібники з даної навчальної дисципліни.

Л.А. Сарафинюк була відповідальним виконавцем наукових тематик ВНМУ ім. М.І. Пирогова "Розробка нормативних критеріїв здоров'я різних вікових та статевих груп населення на основі вивчення антропогенетичних та фізіологічних характеристик організму з метою визначення маркерів мультифакторіальних захворювань (підлітковий вік)", та "Розробка нормативних критеріїв здоров’я різних вікових та статевих груп населення (юнацький вік, серцево-судинна система)".

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за двома спеціальностями: нормальна анатомія та фізіологія людини і тварин на тему: "Вікові та статеві закономірності змін гемодинаміки в залежності від конституціональних характеристик організму".

З лютого 2011 року Л.А. Сарафинюк – завідувач кафедри фізичного виховання та лікувальної фізичної культури. Навчально-методична робота проводилася на 4 курсі медичного факультету та на 3 курсі стоматологічного факультету, включаючи лекційний курс.
Рішенням Вченої Ради від 25.10.2012 року було присвоєно наукове звання професор.

Впродовж своєї наукової діяльності Сарафинюк Лариса Анатоліївна підготувала 5 кандидатів медичних і біологічних наук, надавала консультативну допомогу під час виконання понад десятка дисертаційних робіт. Нею опубліковано понад 150 наукових та навчально-методичних праць, із них 90 у фахових виданнях, та отримано 6 патентів України на корисну модель.
Лариса Анатоліївна є членом спеціалізованих вчених рад Державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського та Вінницького національного медичного університету ім. М.І Пирогова, членом редакційних колегій журналів "Вісник Вінницького національного медичного університету", "Вісник морфології", "Biomedical and Biosocial Anthropology".