Загальна інформація

Загальна інформація

Раді вітати Вас на сайті спеціалізованої вченої ради К 05.600.05

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 7 жовтня 2016 р. № 1222
у Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова утворено спеціалізовану вчену раду К 05.600.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальностями:


 03.00.07 – мікробіологія

 14.01.32 – медична біохімія

 
Голова спеціалізованої вченої ради
Палій Гордій Кіндратович, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри мікробіології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07.


Заступник голови спеціалізованої вченої ради
Заічко Наталія Валентинівна, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри біологічної та загальної хімії Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
Назарчук Олександр Адамович, кандидат медичних наук, асистент кафедри мікробіології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07.

 

Термін повноважень: 07.10.2016 – 07.10.2019

Оголошення

31 травня 2019 року о 13 годині у НДЦ Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 26.04.2019

Задерей Наталія Василівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Мікробіологічне обгрунтування застосування антисептичних лікарських засобів з декаметоксином при гнійно-запальних захворюваннях стафілококової етіології»

03.00.07 – мікробіологія

Науковий керівник:

- Палій Гордій Кіндратович, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри мікробіології, вірусології та імунології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

Офіційні опоненти:

- Власенко Ірина Георгіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва, Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету МОН України;

- Бобир Віталій Васильович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Автореферат (Опубліковано: 26.04.2019)
Дисертація (Опубліковано: 15.05.2019)
Відгук 1 (Опубліковано: 15.05.2019)
Відгук 2 (Опубліковано: 15.05.2019)
31 травня 2019 року о 10 годині у НДЦ Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 09.04.2019

Оніщенко Анатолій Ігорович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Роль профібротичних, прозапальних та прооксидантних чинників в біохімічних механізмах розвитку хронічних риносинуситів»

14.01.32 – медична біохімія

Науковий керівник:

- Наконечна Оксана Анатоліївна, доктор медичних наук, професор октор медичних наук, професор, завідувач кафедри біологічної хімії, Харківський національний медичний університет МОЗ України.

Офіційні опоненти:

- Непорада Каріне Степанівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біологічної та біоорганічної хімії, Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»;

- Мельник Андрій Володимирович, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри біологічної та загальної хімії Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

Автореферат (Опубліковано: 09.04.2019)
Дисертація (Опубліковано: 17.05.2019)
Відгук 1 (Опубліковано: 15.05.2019)
Відгук 2 (Опубліковано: 17.05.2019)

Склад

Палій Гордій Кіндратович


завідувач кафедри мікробіології, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07
д.мед.н., професор

Заічко Наталія Валентинівна


завідувач кафедри біологічної та загальної хімії, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32
д.мед.н., доцент

Назарчук Олександр Адамович


асистент кафедри мікробіології, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07
к.мед.н.

Виноград Наталія Олексіївна


завідувач кафедри епідеміології, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 03.00.07
д.мед.н., професор

Власенко Ірина Георгіївна


зав. кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, спеціальність 03.00.07
д.мед.н., професор

Волощук Наталія Іванівна


зав.кафедри фармакології, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32
д.мед.н., професор

Качула Сергій Олександрович


доцент кафедри біологічної та загальної хімії, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32
к.мед.н., доцент

Ковальчук Валентин Петрович


професор кафедри мікробіології, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07
д.мед.н., професор

Кондратюк В’ячеслав Миколайович


начальник відділення реанімації та інтенсивної терапії, Військовий медичний клінічний центр Центрального регіону МО України, спеціальність 03.00.07
к.мед.н.

Луцюк Микола Борисович


професор кафедри біологічної та загальної хімії, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32
д.мед.н., професор

Мельник Андрій Володимирович


доцент кафедри біологічної та загальної хімії, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32
к.мед.н.

Наконечна Оксана Анатоліївна


завідувач кафедри біологічної хімії Харківського національного медичного університету МОЗ України, спеціальність 14.01.32
д.мед.н., професор

Насадюк Христина Мирославівна


асистент кафедри біологічної хімії, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.32
к.мед.н.

Незгода Ірина Іванівна


завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07
д.мед.н., професор

Палій Віктор Гордійович


професор кафедри загальної хірургії, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07
д.мед.н., доцент

Пентюк Наталія Олександрівна


доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32
д.мед.н., доцент

Сорокоумова Людмила Костянтинівна


доцент кафедри мікробіології, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07
к.мед.н., доцент

Мхітарян Лаура Сократівна


завідувач лабораторії, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України», спеціальність 14.01.32
д.мед.н., професор

Контактна інформація

Поштова адреса:

21018, Україна, Вінниця, вул. Пирогова, 56, спецради К 05.600.05

e-mail: k.05.600.05@vnmu.edu.ua

тел. (0432) 57 03 79 

Документи