Загальна інформація

Загальна інформація

Раді вітати Вас на сайті спеціалізованої вченої ради К 05.600.05

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 7 жовтня 2016 р. № 1222
у Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова утворено спеціалізовану вчену раду К 05.600.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальностями:


 03.00.07 – мікробіологія

 14.01.32 – медична біохімія

 
Голова спеціалізованої вченої ради
Палій Гордій Кіндратович, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри мікробіології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07.


Заступник голови спеціалізованої вченої ради
Заічко Наталія Валентинівна, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри біологічної та загальної хімії Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
Назарчук Олександр Адамович, кандидат медичних наук, асистент кафедри мікробіології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07.

 

Термін повноважень: 07.10.2016 – 07.10.2019

Оголошення

12 січня 2018 року о 10 годині у НДЦ Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 30.11.2017

Некрут Дар’я Олександрівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Роль інсуліноподібного фактору росту-1 та гідроген сульфіду в механізмах прогресування і корекції неалкогольної жирової хвороби печінки, асоційованої з гіпергомоцистеїнемією»

14.01.32 – медична біохімія

Науковий керівник:

- Заічко Наталія Валентинівна, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри біологічної та загальної хімії.

Офіційні опоненти:

- Наконечна Оксана Анатоліївна, ддоктор медичних наук, професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри біологічної хімії;

- Непорада Каріне Степанівна, доктор медичних наук, професор, ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, завідувач кафедри медичної, біоорганічної та біологічної хімії.

Автореферат (Опубліковано: 30.11.2017)
Дисертація (Опубліковано: 27.12.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 27.12.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 27.12.2017)
11 жовтня 2017 року о 10 годині у НДЦ Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 18.08.2017

Алієва Наталя Миколаївна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Виявлення М.TUBERCULOSIS і визначення їх медикаментозної стійкості в умовах використання нових фено-генотипічних методів»

03.00.07 – мікробіологія

Науковий керівник:

- Журило Олександр Анатолійович, доктор медичних наук, професор, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України», завідувач лабораторії мікробіології.

Офіційні опоненти:

- Власенко Ірина Георгіївна, доктор медичних наук, професор, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, завідувач кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва;

- Трет’яков Максим Сергійович, кандидат медичних наук, Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер МОЗ України, головний лікар.

Автореферат (Опубліковано: 18.08.2017)
Дисертація (Опубліковано: 28.09.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 28.09.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 28.09.2017)
30 червня 2017 року о 10 годині у НДЦ Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 29.05.2017

Шмуліч Олеся Вадимівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Особливості метаболічного профілю та гормональної регуляції у дітей з атопічними захворюваннями»

14.01.32 – медична біохімія

Науковий керівник:

- М’ясоєдов Валерій Васильович, доктор медичних наук, Харківський національний медичний університет МОЗ України, проректор з наукової роботи.

Офіційні опоненти:

- Непорада Каріне Степанівна, доктор медичних наук, професор, України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, завідувач кафедри медичної, біоорганічної та біологічної хімії;

- Пентюк Наталія Олександрівна, доктор медичних наук, доцент, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини.

Автореферат (Опубліковано: 29.05.2017)
Дисертація (Опубліковано: 16.06.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 16.06.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 16.06.2017)

Склад

Палій Гордій Кіндратович


завідувач кафедри мікробіології, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07
д.мед.н., професор

Заічко Наталія Валентинівна


завідувач кафедри біологічної та загальної хімії, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32
д.мед.н., доцент

Назарчук Олександр Адамович


асистент кафедри мікробіології, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07
к.мед.н.

Виноград Наталія Олексіївна


завідувач кафедри епідеміології, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 03.00.07
д.мед.н., професор

Власенко Ірина Георгіївна


зав. кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, спеціальність 03.00.07
д.мед.н., професор

Волощук Наталія Іванівна


зав.кафедри фармакології, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32
д.мед.н., професор

Качула Сергій Олександрович


доцент кафедри біологічної та загальної хімії, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32
к.мед.н., доцент

Ковальчук Валентин Петрович


професор кафедри мікробіології, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07
д.мед.н., професор

Кондратюк В’ячеслав Миколайович


начальник відділення реанімації та інтенсивної терапії, Військовий медичний клінічний центр Центрального регіону МО України, спеціальність 03.00.07
к.мед.н.

Луцюк Микола Борисович


професор кафедри біологічної та загальної хімії, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32
д.мед.н., професор

Мельник Андрій Володимирович


доцент кафедри біологічної та загальної хімії, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32
к.мед.н.

Наконечна Оксана Анатоліївна


завідувач кафедри біологічної хімії Харківського національного медичного університету МОЗ України, спеціальність 14.01.32
д.мед.н., професор

Насадюк Христина Мирославівна


асистент кафедри біологічної хімії, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.32
к.мед.н.

Незгода Ірина Іванівна


завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07
д.мед.н., професор

Палій Віктор Гордійович


професор кафедри загальної хірургії, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07
д.мед.н., доцент

Пентюк Наталія Олександрівна


доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32
д.мед.н., доцент

Сорокоумова Людмила Костянтинівна


доцент кафедри мікробіології, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07
к.мед.н., доцент

Мхітарян Лаура Сократівна


завідувач лабораторії, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України», спеціальність 14.01.32
д.мед.н., професор

Контактна інформація

Поштова адреса:

21018, Україна, Вінниця, вул. Пирогова, 56, спецради К 05.600.05

e-mail: k.05.600.05@vnmu.edu.ua

тел. (0432) 57 03 79 

Документи