Загальна інформація

Спеціалізована вчена рада Д 05.600.05
створена у Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 04 березня 2020 р. № 387 терміном до 31 грудня 2020 року з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня  доктора і кандидата медичних наук за спеціальностями:

03.00.07 – мікробіологія
14.01.32 – медична біохімія

Голова ради:
Палій Гордій Кіндратович, д.мед.н., професор, професор кафедри мікробіології, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07.

Заступник голови ради:
Заічко Наталія Валентинівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри біологічної та загальної хімії, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32.

Вчений секретар:
Назарчук Олександр Адамович, к.мед.н., доцент, доцент кафедри мікробіології, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07.

Оголошення

31 травня 2019 року о 13 годині у НДЦ Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 26.04.2019

Задерей Наталія Василівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Мікробіологічне обгрунтування застосування антисептичних лікарських засобів з декаметоксином при гнійно-запальних захворюваннях стафілококової етіології»

03.00.07 – мікробіологія

Науковий керівник:

- Палій Гордій Кіндратович, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри мікробіології, вірусології та імунології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

Офіційні опоненти:

- Власенко Ірина Георгіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва, Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету МОН України;

- Бобир Віталій Васильович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Автореферат (Опубліковано: 26.04.2019)
Дисертація (Опубліковано: 15.05.2019)
Відгук 1 (Опубліковано: 15.05.2019)
Відгук 2 (Опубліковано: 15.05.2019)
31 травня 2019 року о 10 годині у НДЦ Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 09.04.2019

Оніщенко Анатолій Ігорович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Роль профібротичних, прозапальних та прооксидантних чинників в біохімічних механізмах розвитку хронічних риносинуситів»

14.01.32 – медична біохімія

Науковий керівник:

- Наконечна Оксана Анатоліївна, доктор медичних наук, професор октор медичних наук, професор, завідувач кафедри біологічної хімії, Харківський національний медичний університет МОЗ України.

Офіційні опоненти:

- Непорада Каріне Степанівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біологічної та біоорганічної хімії, Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»;

- Мельник Андрій Володимирович, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри біологічної та загальної хімії Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

Автореферат (Опубліковано: 09.04.2019)
Дисертація (Опубліковано: 17.05.2019)
Відгук 1 (Опубліковано: 15.05.2019)
Відгук 2 (Опубліковано: 17.05.2019)

Склад

Палій Гордій Кіндратович


професор кафедри мікробіології, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07
д.мед.н., професор

Заічко Наталія Валентинівна


завідувач кафедри біологічної та загальної хімії, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32
д.мед.н., доцент

Назарчук Олександр Адамович


асистент кафедри мікробіології, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07
к.мед.н.

Виноград Наталія Олексіївна


завідувач кафедри епідеміології, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 03.00.07
д.мед.н., професор

Власенко Ірина Георгіївна


зав. кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, спеціальність 03.00.07
д.мед.н., професор

Волощук Наталія Іванівна


зав.кафедри фармакології, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32
д.мед.н., професор

Дмитрієв Дмитро Валерійович


професор кафедри, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, спеціальність 14.01.32
д.мед.н., професор

Ковальчук Валентин Петрович


завідувач кафедри мікробіології, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07
д.мед.н., професор

Мельник Андрій Володимирович


професор кафедри, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, спеціальність 14.01.32
д.мед.н., доцент

Мхітарян Лаура Сократівна


професор, завідувач лабораторії, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, спеціальність 14.01.32
д.мед.н., професор.

Наконечна Оксана Анатоліївна


завідувач кафедри біологічної хімії Харківського національного медичного університету МОЗ України, спеціальність 14.01.32
д.мед.н., професор

Нагайчук Василь Іванович


професор кафедри, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, спеціальність 03.00.07
д.мед.н., професор

Незгода Ірина Іванівна


завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07
д.мед.н., професор

Палій Віктор Гордійович


професор кафедри загальної хірургії, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07
д.мед.н., доцент

Пентюк Наталія Олександрівна


доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32
д.мед.н., доцент

Контактна інформація

Поштова адреса:

21018, Україна, Вінниця, вул. Пирогова, 56, спецради К 05.600.05

e-mail: k.05.600.05@vnmu.edu.ua

тел. (0432) 57 03 79 

Документи