Загальна інформація

Загальна інформація

Раді вітати Вас на сайті спеціалізованої вченої ради К 05.600.05

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 7 жовтня 2016 р. № 1222
у Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова утворено спеціалізовану вчену раду К 05.600.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальностями:


 03.00.07 – мікробіологія

 14.01.32 – медична біохімія

 
Голова спеціалізованої вченої ради
Палій Гордій Кіндратович, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри мікробіології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07.


Заступник голови спеціалізованої вченої ради
Заічко Наталія Валентинівна, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри біологічної та загальної хімії Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
Назарчук Олександр Адамович, кандидат медичних наук, асистент кафедри мікробіології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07.

 

Термін повноважень: 07.10.2016 – 07.10.2019

Оголошення

31 травня 2019 року о 13 годині у НДЦ Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 26.04.2019

Задерей Наталія Василівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Мікробіологічне обгрунтування застосування антисептичних лікарських засобів з декаметоксином при гнійно-запальних захворюваннях стафілококової етіології»

03.00.07 – мікробіологія

Науковий керівник:

- Палій Гордій Кіндратович, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри мікробіології, вірусології та імунології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

Офіційні опоненти:

- Власенко Ірина Георгіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва, Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету МОН України;

- Бобир Віталій Васильович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Автореферат (Опубліковано: 26.04.2019)
Дисертація (Опубліковано: 15.05.2019)
Відгук 1 (Опубліковано: 15.05.2019)
Відгук 2 (Опубліковано: 15.05.2019)
31 травня 2019 року о 10 годині у НДЦ Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 09.04.2019

Оніщенко Анатолій Ігорович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Роль профібротичних, прозапальних та прооксидантних чинників в біохімічних механізмах розвитку хронічних риносинуситів»

14.01.32 – медична біохімія

Науковий керівник:

- Наконечна Оксана Анатоліївна, доктор медичних наук, професор октор медичних наук, професор, завідувач кафедри біологічної хімії, Харківський національний медичний університет МОЗ України.

Офіційні опоненти:

- Непорада Каріне Степанівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біологічної та біоорганічної хімії, Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»;

- Мельник Андрій Володимирович, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри біологічної та загальної хімії Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

Автореферат (Опубліковано: 09.04.2019)
Дисертація (Опубліковано: 17.05.2019)
Відгук 1 (Опубліковано: 15.05.2019)
Відгук 2 (Опубліковано: 17.05.2019)
11 січня 2019 року о 10 годині у НДЦ Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 30.11.2018

Повх Вячеслав Леонідович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Роль модуляторів NMDA-рецепторів в механізмах нейроретинопротекції за ішемічного та травматичного ураження зорового аналізатора (експериментальне дослідження) »

14.01.32 – медична біохімія

Науковий керівник:

- Ходаківський Олексій Анатолійович, доктор медичних наук, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, професор кафедри фармакології, завідувач навчально-науково-дослідної лабораторії з доклінічної оцінки лікарських засобів та біологічно-активних сполук «Фармадар».

Офіційні опоненти:

- Мхітарян Лаура Сократівна, доктор медичних наук, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя МОН України, завідувач науково-навчальної лабораторії з біохімічних та медико-валеологічних досліджень;

- Ніженковська Ірина Володимирівна, доктор медичних наук, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії.

Автореферат (Опубліковано: 30.11.2018)
Дисертація (Опубліковано: 27.12.2018)
Відгук 1 (Опубліковано: 27.12.2018)
Відгук 2 (Опубліковано: 27.12.2018)
19 жовтня 2018 року о 13 годині у НДЦ Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 17.09.2018

Юрчишин Оксана Іванівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Вивчення протимікробної активності екстрактів лікарських рослин флори України відносно шкірних ізолятів мікроорганізмів з різними механізмами MLS-резистентності»

03.00.07 – мікробіологія

Науковий керівник:

- Куцик Роман Володимирович, доктор медичних наук, професор, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології.

Офіційні опоненти:

- Виноград Наталія Олексіївна, доктор медичних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри епідеміології;

- Бобир Віталій Васильович, кандидат медичних наук, доцент, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології.

Автореферат (Опубліковано: 17.09.2018)
Дисертація (Опубліковано: 08.10.2018)
Відгук 1 (Опубліковано: 10.10.2018)
Відгук 2 (Опубліковано: 08.10.2018)
19 жовтня 2018 року о 10 годині у НДЦ Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 11.09.2018

Чернякова Ганна Михайлівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Експериментальне обґрунтування застосування антибактеріальних препаратів у комбінації з нанокомпозитами для лікування опікових інфекцій»

03.00.07 – мікробіологія

Науковий керівник:

- Мінухін Валерій Володимирович, доктор медичних наук, професор, ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України», головний науковий співробітник лабораторії протимікробних засобів.

Офіційні опоненти:

- Ковальчук Валентин Петрович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри мікробіології;

- Бобир Віталій Васильович, кандидат медичних наук, доцент, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології.

Автореферат (Опубліковано: 11.09.2018)
Дисертація (Опубліковано: 08.10.2018)
Відгук 1 (Опубліковано: 08.10.2018)
Відгук 2 (Опубліковано: 08.10.2018)
27 червня 2018 року о 10 годині у НДЦ Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 25.05.2018

Іваночко Руслана Богданівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Стан системи L-АРГІНІН/NO-СИНТАЗА/АРГІНАЗА та особливості оксидативних процесів у хворих з хронічною нирковою недостатністю за умов гемодіалізу»

14.01.32 – медична біохімія

Науковий керівник:

- Скляров Олександр Якович, доктор медичних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри біологічної хімії.

Офіційні опоненти:

- Волощук Наталія Іванівна, доктор медичних наук, професор Волощук, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри фармакології;

- Новікова Світлана Миколаївна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України», м. Київ, заступник директора з наукової роботи.

Автореферат (Опубліковано: 25.05.2018)
Дисертація (Опубліковано: 15.06.2018)
Відгук 1 (Опубліковано: 15.06.2018)
Відгук 2 (Опубліковано: 15.06.2018)
18 травня 2018 року о 10 годині у НДЦ Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 12.04.2018

Фаустова Марія Олексіївна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Мікробіологічне обґрунтування застосування антисептичних препаратів для профілактики та лікування інфекційно-запальних ускладнень одонтоімплантації»

03.00.07 – мікробіологія

Науковий керівник:

- Назарчук Олександр Адамович, кандидат медичних наук, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, доцент кафедри мікробіології.

Офіційні опоненти:

- Власенко Ірина Георгіївна, доктор медичних наук, професор, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, завідувач кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва;

- Корнійчук Олена Петрівна, доктор медичних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри мікробіології.

Автореферат (Опубліковано: 12.04.2018)
Дисертація (Опубліковано: 04.05.2018)
Відгук 1 (Опубліковано: 04.05.2018)
Відгук 2 (Опубліковано: 04.05.2018)
30 березня 2018 року о 10 годині у НДЦ Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 28.02.2018

Свіжак Вероніка Костянтинівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Антимікробна активність та перспективи використання в медицині нових 5-карбофункціоналізованих імідазолів»

03.00.07 – мікробіологія

Науковий керівник:

- Дейнека Святослав Євгенович, доктор медичних наук, професор, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, завідувач кафедри мікробіології та вірусології.

Офіційні опоненти:

- Виноград Наталія Олексіївна, доктор медичних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри епідеміології;

- Бобир Віталій Васильович, кандидат медичних наук, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології.

Автореферат (Опубліковано: 28.02.2018)
Дисертація (Опубліковано: 16.03.2018)
Відгук 1 (Опубліковано: 16.03.2018)
Відгук 2 (Опубліковано: 16.03.2018)
30 березня 2018 року о 13 годині у НДЦ Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 28.02.2018

Яцула Ольга Вікторівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Мікробіологічне обґрунтування властивостей та застосування лікарських антимікробних препаратів»

03.00.07 – мікробіологія

Науковий керівник:

- Палій Гордій Кіндратович, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, професор кафедри мікробіології, вірусології та імунології.

Офіційні опоненти:

- Виноград Наталія Олексіївна, доктор медичних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри епідеміології;

- Климнюк Сергій Іванович, доктор медичних наук, професор, Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології.

Автореферат (Опубліковано: 28.02.2018)
Дисертація (Опубліковано: 16.03.2018)
Відгук 1 (Опубліковано: 16.03.2018)
Відгук 2 (Опубліковано: 16.03.2018)
12 січня 2018 року о 10 годині у НДЦ Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 30.11.2017

Некрут Дар’я Олександрівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Роль інсуліноподібного фактору росту-1 та гідроген сульфіду в механізмах прогресування і корекції неалкогольної жирової хвороби печінки, асоційованої з гіпергомоцистеїнемією»

14.01.32 – медична біохімія

Науковий керівник:

- Заічко Наталія Валентинівна, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри біологічної та загальної хімії.

Офіційні опоненти:

- Наконечна Оксана Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри біологічної хімії;

- Непорада Каріне Степанівна, доктор медичних наук, професор, ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, завідувач кафедри медичної, біоорганічної та біологічної хімії.

Автореферат (Опубліковано: 30.11.2017)
Дисертація (Опубліковано: 27.12.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 27.12.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 27.12.2017)
11 жовтня 2017 року о 10 годині у НДЦ Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 18.08.2017

Алієва Наталя Миколаївна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Виявлення М.TUBERCULOSIS і визначення їх медикаментозної стійкості в умовах використання нових фено-генотипічних методів»

03.00.07 – мікробіологія

Науковий керівник:

- Журило Олександр Анатолійович, доктор медичних наук, професор, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України», завідувач лабораторії мікробіології.

Офіційні опоненти:

- Власенко Ірина Георгіївна, доктор медичних наук, професор, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, завідувач кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва;

- Трет’яков Максим Сергійович, кандидат медичних наук, Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер МОЗ України, головний лікар.

Автореферат (Опубліковано: 18.08.2017)
Дисертація (Опубліковано: 28.09.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 28.09.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 28.09.2017)
30 червня 2017 року о 10 годині у НДЦ Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 29.05.2017

Шмуліч Олеся Вадимівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Особливості метаболічного профілю та гормональної регуляції у дітей з атопічними захворюваннями»

14.01.32 – медична біохімія

Науковий керівник:

- М’ясоєдов Валерій Васильович, доктор медичних наук, Харківський національний медичний університет МОЗ України, проректор з наукової роботи.

Офіційні опоненти:

- Непорада Каріне Степанівна, доктор медичних наук, професор, України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, завідувач кафедри медичної, біоорганічної та біологічної хімії;

- Пентюк Наталія Олександрівна, доктор медичних наук, доцент, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини.

Автореферат (Опубліковано: 29.05.2017)
Дисертація (Опубліковано: 16.06.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 16.06.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 16.06.2017)

Склад

Палій Гордій Кіндратович


завідувач кафедри мікробіології, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07
д.мед.н., професор

Заічко Наталія Валентинівна


завідувач кафедри біологічної та загальної хімії, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32
д.мед.н., доцент

Назарчук Олександр Адамович


асистент кафедри мікробіології, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07
к.мед.н.

Виноград Наталія Олексіївна


завідувач кафедри епідеміології, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 03.00.07
д.мед.н., професор

Власенко Ірина Георгіївна


зав. кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, спеціальність 03.00.07
д.мед.н., професор

Волощук Наталія Іванівна


зав.кафедри фармакології, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32
д.мед.н., професор

Качула Сергій Олександрович


доцент кафедри біологічної та загальної хімії, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32
к.мед.н., доцент

Ковальчук Валентин Петрович


професор кафедри мікробіології, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07
д.мед.н., професор

Кондратюк В’ячеслав Миколайович


начальник відділення реанімації та інтенсивної терапії, Військовий медичний клінічний центр Центрального регіону МО України, спеціальність 03.00.07
к.мед.н.

Луцюк Микола Борисович


професор кафедри біологічної та загальної хімії, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32
д.мед.н., професор

Мельник Андрій Володимирович


доцент кафедри біологічної та загальної хімії, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32
к.мед.н.

Наконечна Оксана Анатоліївна


завідувач кафедри біологічної хімії Харківського національного медичного університету МОЗ України, спеціальність 14.01.32
д.мед.н., професор

Насадюк Христина Мирославівна


асистент кафедри біологічної хімії, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.32
к.мед.н.

Незгода Ірина Іванівна


завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07
д.мед.н., професор

Палій Віктор Гордійович


професор кафедри загальної хірургії, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07
д.мед.н., доцент

Пентюк Наталія Олександрівна


доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32
д.мед.н., доцент

Сорокоумова Людмила Костянтинівна


доцент кафедри мікробіології, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07
к.мед.н., доцент

Мхітарян Лаура Сократівна


завідувач лабораторії, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України», спеціальність 14.01.32
д.мед.н., професор

Контактна інформація

Поштова адреса:

21018, Україна, Вінниця, вул. Пирогова, 56, спецради К 05.600.05

e-mail: k.05.600.05@vnmu.edu.ua

тел. (0432) 57 03 79 

Документи