Проект BIHSENA

1 2

BIHSENA
(Поєднання Інновацій, Здоров'я і Суспільств: освітній розвиток потенціалу в сусідніх регіонах Східної Європи BIHSENA)

Проект BIHSENA має на меті відповідати на відсутність можливостей отримання освіти в міждисциплінарній сфері охорони здоров'я, інновацій та суспільства в Україні, подолання розриву між  вченими медичного та соціального напрямку, науковців та фахівців-практиків з даних  двох країн, а також між місцевими і міжнародними співтовариствами. Необхідність даної освіти і міждисциплінарних / міжгалузеві зобов'язань актуальна на тлі трансформації систем охорони здоров'я та намагається знайти інноваційні рішення для вирішення проблем пов’язаних з  здоров'ям у країнах Східної Європи та сусідніх регіонах.

Даний проект спрямований на підвищення якості та релевантності освіти в галузі охорони здоров'я, інновацій та суспільства в Україні, а також для підтримки її інтернаціоналізації. Більш детально про цілі проекту:

1. Створення освітніх можливостей в процесі дипломної та післядипломної освіти в українських та  російських  університетах в міждисциплінарній галузі охорони здоров'я, інновацій та суспільства. Ці нові можливості для отримання освіти, будуть належним чином сприяти підготовці фахівців, які будуть працювати  в інтересах здоров'я громадян та в  умовах швидких технологічних змін і зростаючої потреби в міждисциплінарності та інтернаціоналізації. Проект BIHSENA забезпечить підготовку педагогічних кадрів в особистісно-орієнтованого  навчання, застосування ІТ-технологій і знання англійської мови, а також об'єднає різні знання і досвід членів консорціуму з розробки відповідних навчальних програм високої якості в українських і російських університетах,  відкриття міжвузівських онлайн-курсів. Навчальні програми і курси розроблені в ході цього проекту формуватимуть фахівців - в області медицини, охорони здоров'я, соціальних наук і соціальної  політики для роботи в умовах переходу до ефективно управління та реформування галузі охорони здоров'я, інновацій і проведення свого роду міждисциплінарних досліджень, які необхідні для адекватної оцінки  політики та прийняття рішень в інтересах здоров'я людей. Завдяки реалізації цієї мети, проект буде нарощувати потенціал вищих навчальних закладів України, щоб привести до змін в медицині та  секторі охорони здоров'я і в інших більш широких соціальних середовищах.

2. Тісно пов'язана з першою ціллю є друга: створити можливості для спілкування і взаємодії між вченими і практиками в різних пов'язаних зі здоров'ям сферах в межах України та на міжнародному рівні. Взаємозв’язок  дисциплін, професій і секторів, створює необхідність ранньої діагностики проблем щодо конкретних нововведень і політик, а також сприяти більш ретельному реагуванню на підходи щодо проблем зі здоров'ям у цих двох країнах. Для того, щоб внести свій внесок в закриття існуючих прогалин між дисциплінами та секторами, цей проект буде організовувати заходи, які сприятимуть поєднанню думок вчених і фахівців-практиків в різних областях, пов'язаних зі здоров'ям, у тому числі соціальних науках, охороні здоров'я та медицині, а також буде створювати і підтримувати міждисциплінарну мережу в області охорони здоров'я, інновацій та суспільства. Завдяки реалізації цієї мети, проект здійснить плідний обмін між різними дисциплінами, сферами діяльності та територіальними зонами у плідній співпраці для прийняття більш ефективних рішень в галузі охорони здоров'я і для більш детального розуміння проблем громадського здоров'я, досягнень в галузі науки і техніки та підходів до ефективного управління.

Координаторомпроекту BIHSENA є Маастрихтський Університет, а лідеркою Клайсін Хорстман, доктор філософії, професор філософії охорони громадського здоров'я кафедри охорони здоров'я, етики та суспільства; директор дослідницької програми нерівності, участі, глобалізації в школі охорони громадського здоров'я і первинної медичної допомоги  Маастрихтського університету.

Партнери проекту:

  • Маастрихтський університет Університет Пловдиву (Болгарія);
  • Анджей Фрич-Моджевський Краківський університет (Польща);
  • Національний університет Києво-Могилянська академія (Україна);
  • Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова
  • Томський державний університет (РФ);
  • Сибірський державний медичний університет (РФ).
  • Пловдивський університет «Паісії Хілендарскі» (Болгарія)

17 - 19 лютого 2016 року відбулася офіційна стартова зустріч за проектом, Підсумком зустрічі стало спільне бачення реалізації цілей проекту протягом наступних трьох років, а також внесок та зони відповідальності кожного з університетів.

Очікується, що проект буде не лише успішним у виконання поставлених освітніх цілей, але й в стимулюванні дослідницької діяльності. Адже цей проект також є продовженням започаткованої раніше - деякими університетами консорціуму - успішної співпраці.

Новини та результати проекту будуть опубліковані на веб-сторінках проекту та веб-сторінках всіх учасників-партнерів, серед яких веб-сайт проекту, а заключна проектна зустріч буде проходити навесні 2018 року в м.Маастрихт.

Координатор проекту Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова: Наталія Малачкова (Email: natali.malachkova@mail.ru), заступник: Олена Ігнащук (Email: ihnaschuk@gmail.com)