Конференція «Сучасна патоморфологічна діагностика в клінічній практиці лікаря», 10-11.04.2019 р.

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

10-11 квітня 2019 року у м. Вінниця на базі Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова відбудеться міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНА ПАТОМОРФОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ». Конференція внесена до реєстру МОЗ  (реєстровий номер 112) і реєстру ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (посвідчення №208 від 12.07.2018р.).

Організатори конференції: Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Асоціація патологоанатомів України, Департамент охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро, Королівський коледж патологів, Велика Британія, Університет Мілана Бікокка, Мілан, Італія, ГО «Фундація медичного права та біоетики України».

До участі у роботі конференції запрошуються патологоанатоми, сімейні лікарі, терапевти, гастроентерологи, інфекціоністи, акушери-гінекологи, неонатологи, педіатри, онкологи, хірурги, урологи, судово-медичні експерти, головні лікарі, заступники головних лікарів з медичної частини, юристи, завідувачі лабораторій, завідувачі кафедр, науковці, практикуючі лікарі інших спеціальностей.

Вперше в Україні в межах конференції буде створено платформу комплексного, мульти- та трансдисциплінарного підходу до сучасної патоморфологічної діагностики у практиці сучасного лікаря. Будуть розглянуті питання сучасного уявлення щодо процесів патогенезу, діагностики,  прогнозування та вибору методу лікування захворювання на основі комплементарної асиміляції різних дисциплін (кібернетики, математики, фізики, інформатики тощо), показані можливості нових предметних таксономій.

Головна мета конференції - об’єднати досвід патологів та клініцистів різних спеціальностей задля поліпшення якості медичної допомоги. Висвітлити важливість зв’язку «клініцист - морфолог» у верифікації діагнозу та виборі тактики подальшого медикаментозного лікування.

Конференція відбуватиметься у сучасному форматі “Interactive” - провідні фахівці з України та Європи з патологічної анатомії, онкології, інфекційних хвороб, онкогінекології, педіатрії, неонатології, гастроентерології, хірургії ділитимуться науковим та клінічним досвідом у форматі лекцій, доповідей, майстер-класів, воркшопів та дискусій.

Учасники конференції матимуть можливість ознайомитись з портфоліо лікаря як веб-технологією, орієнтованою на відображення навчальних або професійних успіхів фахівця під час безперервної медичної освіти. Це дасть можливість кожному лікарю акумулювати досвід практико-орієнтованого навчання, оцінити результати освітніх процедур, соціальні відносини і продемонструвати набуті компетенції за міждисциплінарними та трансдисциплінарними напрямами медицини.

Науково-практична конференція – це школа передового досвіду, сучасних ідей та наукових розробок. Під час роботи конференції наші гості матимуть унікальну можливість отримати інформацію щодо досвіду ребальзамації тіла Миколи Івановича Пирогова.  Заплановано відвідування відомої історичної та культурної пам’ятки України - Національного музею-садиби М.І. Пирогова та ознайомлення з науковою спадщиною всесвітньо відомого ученого, лікаря, педагога і громадського діяча.

1 січня 2019 року виповнилось 30 років Вінницькому обласному патологоанатомічному бюро, становлення та розвиток якого буде представлено на Конференції. Бажаючі матимуть змогу ознайомитись з роботою закладу під час конференції.

В рамках Конференції буде проведено нараду експерта групи МОЗ України за профілем «Патологічна анатомія, судово-медична експертиза, дитяча патологічна анатомія» з начальниками патологоанатомічних бюро, головними позаштатними міськими та обласними спеціалістами, завідувачами патологоанатоміних відділень та лабораторій.

Для обговорення актуальних питань роботи Асоціації патологоанатомів України заплановано засідання Координаційної ради Асоціації.

За підсумками дводенної роботи Конференції видаються відповідні сертифікати про участь у конференції та проходження майстер-класу із зазначенням балів згідно зі Шкалою значень різних видів діяльності лікарів (наказ МОЗ №484 від 07.07.2009).

Основною темою першого дня конференції є актуальні питання та значення сучасної патоморфологічної діагностики в клінічній практиці лікаря. Обговорення тематичних питань відбудеться у рамках трьох паралельних панельних дискусій.

Під час панельної дискусії «Сучасні клініко-морфологічні аспекти в діагностиці захворювань шлунково-кишкового тракту» будуть висвітлені сучасні методи досліджень у патоморфології та гастроентерології, інфекційних хворобах, гематології.  Особливу увагу буде приділено питанням формування персоніфікованого підходу до лікування пацієнтів із захворюваннями шлунково-кишкового тракту на основі доказової медицини, практичного досвіду гастроентерології та патоморфології.

Одним з актуальних питань сучасної охорони здоров’я залишається клініко-морфологічний вплив стеатогепатиту на розвиток фіброзу та цирозу печінки. Найсучасніший погляд, який базується на клінічних спостереженнях на дану проблему,  буде представлено під час роботи конференції.

Особливе місце у практиці лікаря посідає тема захворювань підшлункової залози. Недостатньо з’ясований патогенез чинить складнощі у верифікації  діагнозу та подальшому лікуванні. Серію доповідей про сучасні візії етіології та перспектив лікування захворювань підшлункової залози буде висвітлено під час панельної дискусії ключовими спікерами конференції.

Погляд у майбутнє – нова ера молекулярної медицини – протеоміка як визначна сучасна технологія - є амбіційним та цілком реалістичним проектом, що може суттєво розширити уявлення про механізми виникнення та перебіг захворювань з метою становлення персоналізованого медичного обслуговування.

Панельна дискусія «Морфологічна діагностика в практиці лікаря акушера – гінеколога, неонатолога та онкогінеколога»  об’єднає клінічний та морфологічний підходи у діагностиці патології жіночих статевих органів, інноваційні технології в патоморфологічній діагностиці та лікуванні онкологічної патології, які базуються на сучасних світових рекомендаціях.

Під час панельної дискусії до уваги учасників будуть представлені сучасні напрацювання у питаннях морфології гіпоксичних та ішемічних уражень головного мозку в перинатальному періоді. Провідні науковці розкажуть про проблеми плацентарної дисфункції та методи її корекції. 

Особливе місце займатиме тема добро-та злоякісних новоутворень в гінекології. Передовий вітчизняний та іноземний досвід у діагностиці, верифікації та лікуванні пухлин яєчників буде розглянуто з морфологічної та клінічної точок зору.

Головною темою панельної дискусії «Інноваційні методи діагностики та морфологічної верифікації онкохірургічної патології» будуть фундаментальні аспекти сучасної онкохірургії, виклики та надбання у діагностиці хірургічної патології.  

Особливу увагу буде приділено глобальній для усіх країн світу проблемі колоректального раку, вирішення якої потребує мультидисциплінарної інтеграції. 

Доповідачами буде висвітлено передові технології та стандарти ведення хворих з уроонкологічною патологією, описано унікальні практичні випадки та шляхи вирішення непростих клінічних завдань.

Окремим блоком у панельній дискусії буде представлено онкологічну патологію нервової системи, оскільки дана група захворювань вимагає перманентного зв’язку «морфолог-клініцист». Особливості морфологічної діагностики та специфіка вибору методів лікування будуть висвітлені під час роботи панельної дискусії.  

Усі учасники науково-практичної конференції матимуть змогу отримати нові навички та цікаву інформацію, обговорити клінічні випадки із колегами з України та Європи під час майстер-класів.

Другий день конференції буде присвячено юридичній регламентації клінічної практики лікаря. Увагу учасників конференції буде зосереджено на процесі та етапах трансформації системи охорони здоров’я.

Провідні експерти висвітлюватимуть наявні результати медичної реформи (первинної ланки) та розповідатимуть про подальші кроки та зміни (вторинної ланки), на які варто очікувати найближчим часом.

На основі прикладів з медичної практики та існуючих кейсів ключові спікери конференції розкажуть учасникам про важливі елементи у  стандартизації та правничій регламентації якості надання медичних послуг у практиці лікаря. Звернуть увагу на питання лікарської помилки та правової відповідальності, економічні аспекти проблеми безпеки пацієнтів, правові механізми захисту прав лікарів, нададуть практичні правові знання і навички, які реально допоможуть лікарям розуміти, які документи мають бути в лікувальному закладі, щоб себе захистити і правильно діяти в різних конфліктних ситуаціях, що виникають з пацієнтами.

Попередня програма Конференції

Умови участі у Конференції

Для участі у Конференції необхідно обов’язково до 31 березня 2019 року надіслати заявку із заповненою реєстраційною формою на електронну адресу: patanatomy@vnmu.edu.ua та сплатити організаційний внесок.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК - 250 грн. 

За матеріалами Конференції будуть опубліковані тези в збірнику та наукові статті у в фаховому науково-практичному журналі «Вісник Вінницького національного медичного університету» (засновник та видавець Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова). 

Реєстраційна форма є обов’язковою для участі у роботі Конференції.

Реєстраційна форма учасника Конференції

Тези для публікації в матеріалах Конференції та скановану копію квитанції про сплату необхідно надсилати до 31 березня 2019 року на електронну адресу з поміткою Конференція: is70077@gmail.com

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ КОШТІВ ЗА ПУБЛІКАЦІЮ ТЕЗ (у гривнях (UAH):

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Картка для виплат: 5168742602751475
Одержувач: Даценко Галина Василівна
Призначення платежу "За друк тез до Конференції".
Статті приймаються до 31 березня 2019 року.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ КОШТІВ ЗА ПУБЛІКАЦІЮ СТАТТІ (у гривнях UAH):

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Картка для виплат: 5168742602751475
Одержувач: Даценко Галина Василівна
Призначення платежу "За друк статті до Конференції".
З усіх питань, пов’язаних з організацією та проведенням Конференції, просимо звертатися до оргкомітету Конференції.

Контактні телефони щодо поселення:

Перебетюк Анатолій Миколайович
+38(067)3650755
+38(093)4399416
e-mail: amper2805@gmail.com

Контактні телефони і адреси для листування з інших організаційних питань:

Гаврилюк Алла Олександрівна,
тел. +38(097)7912863,
e-mail: allahavryliuk25@gmail.com

Дядик Олена Олександрівна,
тел. +38(050)4702237
e-mail: patholog-nmapo@ukr.net

Холод Любов Павлівна,
тел. +38(067)3651771
e-mail: vopab_1989@meta.ua

Жарлінська Раїса Григорівна,
тел. +38(067)4949894,
e-mail: r120361@meta.ua

Руденко Світлана  Олександрівна,
тел. +38(096)7122342,
e-mail: rudenko-7@ukr.net, patholog-nmapo@ukr.net

Даценко Галина Василівна,
тел. +38(067)7133373
e-mail: is70077@gmail.com

Дозвольте висловити впевненість у тому, що наша конференція стане важливим етапом міждисциплінарної інтеграції не лише в Україні, але й в інших країнах світу. Щиро бажаємо усім  учасникам плідної роботи, активних творчих дискусій, подальших успіхів, приємних зустрічей.

 

З повагою,
організаційний комітет Конференції