Тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти

21 березня 2019 р у ВНМУ  ім. М.І. Пирогова у партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України в рамках проектів «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» та «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті» відбувся Тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти.

В ході заходу були розглянуті питання:

  • Якість вищої освіти: сучасне розуміння та національний  контекст.
  • Теоретичні та нормативно-правові засади системи забезпечення якості вищої освіти
  • ESG та Україна. Внутрішня система забезпечення якості освіти в українських ЗВО. Типова модель
  • Результати навчання
  • Оцінка системи забезпечення якості вищої освіти
  • Система забезпечення принципів академічної доброчесності: мета, завдання, функції, структура та її дотримання  під час акредитаційної експертизи.
  • Сучасні проблеми вищої медичної освіти та шляхи її вирішення.

Тренери - учасники тренінгу тренерів  для  підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти:

  • Лиман Ігор Ігорович - Університетський координатор проекту Еразмус+ «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій», професор Бердянського державного педагогічного університету, Заслужений працівник освіти України,
  • Драчук Ольга Петрівна - Координатор тренінгу, член групи моніторингу якості освіти університету, доцент Вінницького національного медичного університету  ім. М.І. Пирогова

         В заході прийняли участь викладачі Вінницьких медичного, педагогічного, торговельно-економічного та Донецького університетів.

Своїм досвідом з вирішення сучасних проблем вищої медичної освіти, організації ОСКЕ та розвитку симуляційної медицини поділився професор кафедри акушерства та гінекології №1 ВНМУ, Дмитро Геннадійович Коньков.

1 2
3 4

(фото – А. Огородников)