Пішов з життя професор Палій Гордій Кіндратович

1

Ректорат Вінницького національного медичного
університету ім. М.І. Пирогова

з глибоким сумом сповіщає, що на 84 році пішов з життя професор кафедри мікробіології, завідувач кафедри з 1976 по 2017 рр.,
академік Академії Наук Вищої школи України
 ПАЛІЙ
Гордій Кіндратович

Висловлюємо щире співчуття рідним, друзям та колегам.
Прощання з покійним 02.12.2019 року о 12:00
за адресою: вул. Пирогова 56, актова зала університету

 

ПАЛІЙ ГОРДІЙ КІНДРАТОВИЧ

Палій Гордій Кіндратович. Професор кафедри мікробіології, вірусології та імунології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Доктор медичних наук, професор. Академік академії наук вищої школи України. Заслужений діяч науки і техніки України.

Відомий вчений – мікробіолог Палій Гордій Кіндратович народився 9 серпня 1936 р. в селі Лотівка Шепетівського району Хмельницької області. У 1955-1958 роках був на строковій службі в лавах Радянської армії. В 1958 р. вступив до Чернівецького медичного інституту на лікувальний факультет. Після закінчення медінституту з відзнакою у 1964 р. був направлений на наукову роботу на кафедру мікробіології цього вузу, де пропрацював до 1976 р. на посадах старшого лаборанта, асистента, доцента, завідувача кафедри.

У 1976-2017 рр. Гордій Кіндратович Палій завідував кафедрою мікробіології, вірусології та імунології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Упродовж 1980 – 2012 рр. працював проректором з міжнародних зв’язків в цьому вузі. З червня місяця 2017 року працює професором кафедри мікробіології, вірусології та імунології ВНМУ імені М. І. Пирогова.  Г. К. Палій має значні наукові здобутки в галузі антисептики та хіміотерапії інфекційних захворювань. Він є автором понад 315 наукових праць, 73 патентів на винаходи, 6 монографій, які опубліковані у вітчизняній та зарубіжній періодиці. Наукові роботи Гордія Кіндратовича присвячені дослідженню нових антисептиків. Цей науковий напрям, започаткований ним ще в Чернівецькому медичному інституті, ефективно розробляють його учні в даний час.

Під керівництвом Г. К. Палія розроблені лікарські антимікробні препарати амосепт, антифунгін, асперсепт, горостен, декаметоксин, декасан, десептол, офтадек, отосан, отоцид, палісан, палісепт, риносепт, септефрил, тріхосепт, противірусний рекомбінантний @2–інтерферон з комерційною назвою віаферон, сорбент полісорб, промисловий штам пропіонової палички та ін. На ряд лікарських антимікробних та противірусних препаратів розроблено і затверджено Міністерством охорони хдоров’я України аналітичну нормативну документацію, по якій проводиться промислове виробництво ліків на фармацевтичних підприємствах нашої країни.

Потрібно підкреслити плідну роботу Гордія Кіндратовича Палія як педагога. Понад 1200 лікарів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів з Європи, Азії, Африки, Латинської Америки пройшли підготовку з мікробіології в університеті. Г. К. Палій підготував 10 докторів та 54 кандидати наук. Багаторазово він очолював Державну екзаменаційну комісію на біологічному факультеті в Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича. У 2000-2005 роках працював членом експертної ради з профілактичної медицини ВАК України. 

Плідну наукову і педагогічну діяльність Г.К. Палій постійно поєднує з громадською роботою. Він є співредактором відділу „Бактеріологія” БМЕ; протягом тривалого часу був членом Президії і головою комісії з лікарських антимікробних засобів Фармакологічного комітету МОЗ України; членом спеціалізованих рад із захисту докторських, кандидатських дисертацій при Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України, Інституті мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України. В даний час - голова спеціалізованої вченої ради К 05.600.05 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова по захисту кандидатських дисертацій. Він є членом редакційних рад “Державної Фармакопеї України”, “Мікробіологічного журналу” НАН України, “Вісника Вінницького національного медичного університету”, Всеукраїнського науково-практичного журналу “Інфекційні хвороби”, “Анналів Мечниківського Інституту” НАМН України; членом президії Українського наукового товариства мікробіологів, епідеміологів, паразитологів ім. Д.К. Заболотного, головою Вінницького обласного філіалу наукового товариства мікробіологів, епідеміологів та паразитологів.

Академіка Г. К. Палія нагороджено ювілейними медалями Луї Пастера,
Д. К. Заболотного, Л. В. Громашевського, преміями М. І. Пирогова і фонду „Професіонал”, знаками „Відмінник охорони здоров’я”, „Винахідник СРСР”, бронзовою медаллю ВДНГ СРСР. У 1991 р. йому присвоєно почесне звання „Заслужений діяч науки і техніки України”. Академік Академії Наук Вищої школи України [1994].