Проект «Інноваційний університет і лідерство. Фаза IIІ: інновації та відносини з оточенням»

З листопада 2017 по травень 2018 тривав проект «Інноваційний університет і лідерство. Фаза IIІ: інновації та відносини з оточенням». Учасником від ВНМУ була зав. аспірантури, докторантури, доц. О.П. Драчук

Проект здійснювався за підтримки: Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща, Міністерства закордонних справ Республіки Польща, Міністерства освіти і науки України та під почесним патронатом Фундації польських ректорів – Інституту суспільства знань.

Співорганізатори:

з польського боку - Варшавський університет, Ягеллонський університет, Фундація Artes Liberales

з українського боку - Міжнародний благодійний Фонд " Міжнародний фонд досліджень освітньої політики", Спілка ректорів вищих навчальних закладів України, Київський національний університет ім.Т.Шевченка

Мета проекту: підготовка академічних лідерів, орієнтовані на побудову динамічної структури стосунків з основними стейкхолдерами української вищої освіти і передбачала інтенсивне тренінгове навчання в Україні та Польщі (у Варшавському і Ягеллонському університетах) та підготовку й реалізацію відповідних індивідуальних мікро-проектів.

Індивідульний мікропроект Драчук О.П. :

«Імплементація досвіду польської вищої школи для вдосконалення системи підготовки здобувачів на ІІІ та ІV рівнях вищої освіти у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» успішно реалізований у ВНМУ та отримав схвальні відгуки від організаторів на фінальна конференції - захисті мікропроектів у Києві.

Отримані результати від реалізації мікропроекту:

  • Розвиток проектної діяльності (команда ВНМУ прийняла участь у програмі Британських Рад «Розвиток лідерського потенціалу університетів України» з метою активації проектної діяльності, створено групу з організації проектної діяльності
  • Розвиток промоції
  • Організація системи евалюації (організовано опитування аспірантів)
  • Розвиток міждисциплінарності (проводяться міждисциплінарні наукові заходи)
  • Активізація мобільність аспірантів
  • Порівняння вступу, організації навчання, навчальних планів польських аспірантів та у ВНМУ з метою вдосконалення
  • Порівняння нормативно-правової бази у питаннях підготовки аспірантів у Польщі та Україні
  • Активізація самоврядування аспірантів
  • Створення Довідника здобувача наукового ступеня та вченого звання у ВНМУ
1 2
3 4
6 7
 

5