Оголошено набір у 2017-2018 н.р. на військову підготовку офіцерів запасу медичної служби

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 ім. М.І. ПИРОГОВА

ОГОЛОШУЄ НАБІР У 2017-2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА ВІЙСЬКОВУ ПІДГОТОВКУ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ ТА ЗА КОНТРАКТОМ

У 2017 році університет здійснює набір громадян України за  військово-обліковою спеціальністю підготовки офіцерів запасу:
“Лікувальна справа в наземних військах, авіації та на кораблях (помічник лікаря)”

До військової підготовки за програмою офіцерів запасу залучаються громадяни, які на початок занять з військової підготовки навчаються:
на 3-му  курсі  стоматологічного та фармакологічному факультетах;
на 4-му  курсі  медичних факультетів №1 та №2.

Для вступу на військову підготовку громадянин має бути громадянином України, придатним до військової служби за підсумками проходження у рік вступу військово-лікарської комісії щодо навчання за програмою підготовки офіцера запасу, успішно пройти конкурсний відбір та своєчасно укласти контракт на навчання.

Громадяни проходять військову підготовку:
за державним замовленням – при умові укладання контракту про вступ до Української військово-медичної академії;
за контрактом - за рахунок коштів, які надходять від фізичних осіб як плата за послуги, пов’язані з навчанням.

Військова підготовка проводиться за семестрами протягом двох років. Громадянам, які пройшли повний курс військової підготовки, склали випускний екзамен і Військову присягу та атестовані до офіцерського складу, після закінчення ВНЗ й отримання освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче бакалавра наказом Міністра оборони України присвоюється первинне офіцерське військове звання - молодший лейтенант запасу.

Студенти вище згаданих курсів, які виявили бажання проходити військову підготовку, мають подати до 30 квітня 2017 року заяву на ім’я декана факультету ВНМУ разом із ксерокопіями паспорту громадянина України (1-ої, 2-ої сторінок), довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, приписного свідоцтва (для юнаків) на кафедру медицини катастроф та військової медицини. (лабораторія, ауд.№1)

Конкурсний відбір включає в себе професійний та психологічний відбір, оцінку рівня допризовної і фізичної підготовки. Конкурсний відбір буде проводитись у травні 201року на кафедрі медицини катастроф та військової медицини за окремим розкладом.

Міністерство оборони України запрошує студентів-випускників (чоловічої та жіночої статі), які пройшли підготовку за програмою офіцера запасу, на військову службу за контрактом на посадах офіцерського складу.
Спеціалісти з військовим званням офіцера запасу також мають можливість розпочати службу на контрактній основі на посадах офіцерського складу структур Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Прикордонної служби, митниці тощо або зробити більш успішну кар’єру за цивільною спеціальністю.

ВІДБІРКОВА КОМІСІЯ КАФЕДРИ МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ ТА ВІЙСЬКОВОЇ МЕДИЦИНИ ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. М.І. ПИРОГОВА

Контактний телефон: (0432) 66-12-93, (067) 503 76 18