Необхідні документи з військового обліку

Документи з військового обліку (ксерокопії військово-облікових документів додати до справи при вступі до інтернатури):

Чоловіки - призовники (віком до 27 років): посвідчення про приписку до призовної дільниці; (віком від 27 років - оформити військовий квиток).

Чоловіки, за станом здоров'я медичною комісією РВК визнані непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатними у в/час:
військовий квиток або тимчасове посвідчення замість військового квитка, в якому має бути відмітка про прийняття на військовий облік в РВК (наказ МО 342 про зняття з в/обліку змінили: непридатні до в/служби у мирний час, обмежено придатні у в/час перебувають на військовому обліку в РВК до досягнення ними 60 років або виключення з військового обліку).

Жінки, які закінчили медичний коледж - військовий квиток або тимчасове посвідчення замість військового квитка.

Жінки, які мають військову підготовку офіцерів запасу, у серпні-вересні подають військовий квиток (після одержання наказу МО України і оформлення документів в РВК за місцем реєстрації).

ПРИМІТКА: Жінки, які НЕ МАЮТЬ ДИПЛОМУ медколеджу і НЕ ПРОХОДИЛИ військової підготовки офіцерів запасу - НЕВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНІ.

Військово-мобілізаційний відділ ВНМУ