Науково-практична конференція із міжнародною участю «Медична симуляція – погляд у майбутнє»

Шановні колеги!

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова висловлює Вам свою повагу та повідомляє про науково-практичну конференцію з міжнародною участю «МЕДИЧНА СИМУЛЯЦІЯ – ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ», що відбудеться 08 лютого 2019 року в м. Вінниця у приміщенні ВНМУ ім. М.І. Пирогова. В роботі конференції приймуть участь близько 100 делегатів і спікерів з різних регіонів України, країн СНД, Європи.

Офіційні мови конференції – українська, англійська; робоча мова під час конференції - українська.

Офіційними організаторами заходу є ГО «Українська Асоціація медичних освітніх симуляційних технологій», Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова.

09.02.2019р буде проведено семінар (пост-конгрес): «Методологія проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ). Основні питання організації симуляційного центру. Методи та принципи медичного симуляційного навчання. Проведення випускних іспитів для студентів 6-го курсу у форматі ОСКІ (власний досвід). Структура та побудова клінічних станцій. Розробка сценаріїв для практичних навичок та стандартизованих пацієнтів. Створення чек-листів. Вирішення проблемних питань при проведенні ОСКІ».

ТЕМАТИКА ОСНОВНИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ НАПРЯМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  • Симуляційні технології в підвищенні якості медичної допомоги та безпеки пацієнтів;
  • Симуляційне навчання у студентів;
  • Перспективи симуляційного навчання на додипломному та післядипломному рівнях освіти;
  • Командна робота та функція лідера у клінічно-орієнтованому практикумі;
  • Роль комунікативних навичок у симуляційному тренінгу;
  • Компетентнісна оцінка знань та вмінь в медицині;
  • Досвід впровадження обєктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) у вищих медичних закладах України.

Додаткові питання щодо участі в конференції, побажання, пропозиції обумовлюються в індивідуальному порядку (звертатися в Оргкомітет).

 Буклет

Посвідчення

Інформаційний лист

Загальна інформація

Програма конференції

Вимоги до оформлення тез

Загальні вимоги до представлення презентації

Додаткова корисна інформація

ПОСТКОНГРЕС список учасників

ПОСТКОНГРЕС програма

 

Голова орг.комітету конференції
Медична симуляція – погляд у майбутнє
зав. кафедри акушерства та гінекології №2,
президент ГО «УА МОСТ»
д.мед.н., проф.                                                                                                                                                               О.В. Булавенко