Наказ про затвердження проектних груп (гарантів) освітніх програм магістерського рівня освіти за спеціальностями університету №189 від 28.12.2018 р.


Завантажити цей документ