Матеріали навчально-методичної конференції «Підготовка лікарів за спеціальністю «загальна практика - сімейна медицина» у відповідності до «наскрізної програми» затвердженої міністерством охорони здоров’я україни від 6 квітня 2011 року»

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Відкриття навчально-методичної конференції

         Ректор Вінницького національного медичного університету 

          імені  М.І.Пирогова, академік НАМН України, проф. В.М.Мороз

1 .Підготовка лікарів загальної практики – сімейної медицини в контексті реформування вищої медичної освіти у ВНМУ імені М.І.Пирогова.

   К.б.н., доц. кафедри медичної біології Полеся Тетяна Леонідівна

2.   Проблемні питання підготовки лікарів  загальної практики – сімейної медицини в період реформування медичної галузі в пілотному регіоні.

    Заслужений лікар України, старший викладач кафедри соціальної медицини та   організації  охорони здоров’я , радник міського голови  Черешнюк Галина Семенівна.

3.Підготовка лікарів  загальної практики – сімейної медицини з точки зору директора департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради Грабович Людмили Олексіївни.

3. Адаптація  підготовки лікарів за спеціальністю « Загальна практика- сімейна медицина» з питань гематології у відповідності до «Наскрізної програми» .

    Доц. кафедри внутрішньої медицини медичного факультету № 2 Лисенко Дмитро Андрійович.

4. Впровадження інтерактивних технологій навчання при підготовці лікарів – інтернів за спеціальністю « Загальна практика- сімейна медицина».

К.мед. н., асистент кафедри внутрішньої та сімейної медицини Колісник Сергій Петрович.

5. Підготовка лікарів за спеціальністю « Загальна практика- сімейна медицина» з питань клінічної ендокринології.

Д.мед.н., проф.кафедри ендокринології  Вернигородський Віктор Сергійович.

6.  Охорона здоров’я жінки та репродуктивне здоров’я в підготовці лікарів за спеціальністю « Загальна практика- сімейна медицина» у відповідності до                             « Наскрізної програми» .

К.мед.н., асистент кафедри акушерства та гінекології № 1 Дністрянська Антоніна Петрівна.

 

Тези конференції

 

Рішення конференції