Студенту

Інтерну

Master

Аспіранту

Вибіркові курси

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Курс основ стоматології, як самостійна структурна одиниця при кафедрі госпітальної хірургії лікувального факультету Вінницького медичного інституту ім. М. І. Пирогова засновано більше 40 років тому. Першим завідувачем курсу був видатний вчений, «Заслужений винахідник України»,  кандидат медичних наук, доцент курсу основ стоматології кафедри хірургії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, ветеран праці, хірург-стоматолог вищої кваліфікаційної категорії, Пшеничний Микола Федорович.

Після закінчення в 1954 році Київського медичного інституту М. Ф. Пшеничний деякий час працював завідуючим Вербським райздороввідділом Рівненської області, потім заступником головного лікаря по лікувальній роботі. Колектив лікарні був молодим, дружним і працював самовіддано. Микола Федорович згадував колектив і роботу як найкращий період свого життя, де він набирався практичного досвіду в лікарській справі.

На цьому Микола Федорович не зупинився. Далі навчався в Київському інституті удосконалення лікарів, закінчив клінічну ординатуру. В 1960 році був направлений МОЗ у Вінницький облздороввіділ і був призначений завідуючим щелепно-лицевим відділенням Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. Працюючи на цій посаді, займався науковою роботою, написав і захистив дисертацію в 1967 році. Одночасно виконував обов'язки головного стоматолога облздороввідділу. З 1965 року почав займатися винахідництвом та раціоналізаторською справою, якій присвятив багато років. Ним зроблено понад 100 винаходів та 150 раціоналізаторських пропозицій. Понад 20 років працював головою обласного товариства стоматологів, організував та провів понад 12 обласних конференцій, приймав участь в роботі з'їздів стоматологів України. Йому присвоєно почесне звання та нагороджено золотою відзнакою асоціації стоматологів України.

Понад 40 років працював у Вінницькому Медичному університеті асистентом, доцентом і зав. курсом стоматології. Микола Федорович віддавав всі сили, своє здоров'я та досвід на розвиток медицини та навчання студентів, опублікував понад 75 наукових праць, видав книгу «Вездесущая спираль», присвячену круговому руху рідин в спіральних каналах рослин і тварин, залишив слід в космічній біології.

28 вересня 2012 р. на 84-у році пішов із життя Микола Федорович Пшеничний, ми пам'ятаємо його неординарною особистістю, великим життєлюбом.

3 березня 2003р. і по теперішній час на курсі основ стоматології кафедри хірургії №2 працює кандидат медичних наук Ліхіцький Олексій Михайлович. З 2005р. – доцент кафедри, з 2009р. – завідуючий курсом основ стоматології кафедри хірургії №2 ВНМУ ім. М. І. Пирогова.

 

Foto

Ліхіцький Олексій Михайлович, у 1984р. закінчив стоматологічний факультет Харківського медичного інституту. Після закінчення інтернатури працював лікарем- стоматологом у Вінницькому обласному протитуберкульозному диспансері. З 1986 по 1988р.р.- у Вінницькій облстоматполіклініці, В 1988р. вступив, а в 1990р. закінчив клінічну ординатуру по кафедрі щелепно-лицевої хірургії Київського державного інституту удосконалення лікарів. З 1990 по 1991 p.p. - ординатор стоматологічного відділення Вінницької обласної лікарні ім. M. І. Пирогова. В 1991р. вступив, а в 1994р. закінчив очну аспірантуру по кафедрі госпітальної хірургії Вінницького державного медичного університету ім. М. І. Пирогова. 21 листопада 1996р.захистив дисертацію на тему: «Особливості діагностики, клінічного перебігу і лікування фурункулів і карбункулів обличчя» та рішенням спеціалізованої вченої ради Національного медичного університету ім. О. Богомольця МОЗ України присуджено вчений ступінь кандидата медичних наук.

В різні роки асистентами курсу основ стоматології працювали: Веригіна А. Д., Шувалов С. М., Вознюк Г. Д., Вовчук І. М..

З 2012 року асистентом курсу основ стоматології кафедри хірургії №2 ВНМУ ім. М. І. Пирогова працює Ліхіцький О. О.. У 2013році йому присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «хірургічна стоматологія», Одеський національний медичний університет. У 2020 році, наказом Департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА, була присвоєна перша кваліфікаційна категорія зі спеціальності хірургічна стоматологія.

Займається науковою роботою, є автором 3-х патентів на корисні моделі, 15-ти наукових праць (серед яких одна в наукометричних базах Scopus та дві у Web of Science) та 1-ї раціоналізаторської пропозиції. Приймав участь у методичній конференції (м. Вінниця, березень 2012року) та III міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених (м. Вінниця, квітень 2012року). Також, приймав участь у роботі 42-ї та 44-ї щорічної конференції молодих учених «Холод у біології і медицині. Актуальні питання кріобіології, трансплантології і біотехнології», 23–24 травня 2018 р. та 19 травня 2020р., м. Харків.

Захистив дисертацію на тему: «Експериментальне обґрунтування застосування препарату кріоплаценти для корекції процесів репаративного остеогенезу нижньої щелепи» та здобув науковий ступінь кандидата медичних наук.

Крім того, у 2019 році успішно закінчив Національну академію державного управління при Президентові України та здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

Штат кафедри

Ліхіцький Олексій Михайлович


доцент, к. м. н.

лікар-стоматолог вищої кваліфікаційної категорії,
лікар-спеціаліст організації і управління охорони здоров’я вищої кваліфікаційної категорії, член атестаційної комісії управління охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації, кандидат медичних наук, завідувач курсом основ стоматології кафедри хірургії №2 ВНМУ ім. М. І. Пирогова, доцент, член правління Вінницького обласного відділення Асоціації стоматологів України.

Ліхіцький Олексій Олексійович


доцент, к.м.н.

+38(068)0660088

Новини

Увага!
02.09.2021

Заняття з курсу Основ стоматології для студентів IV курсу проходять у ВОКЛ ім. М.І.Пирогова

корпус 8 (МРТ), 2 поверх.

https://goo.gl/maps/zUFytnZ9c3DHo5oQ8
тел. +38(068)066-00-88 Ліхіцький Олексій Олексійович