Студенту

Інтерну

Master

Аспіранту

Силабус

Елективні курси

Clinical ordinator

Історія кафедри

Курс основ стоматології, як самостійна структурна одиниця при кафедрі госпітальної хірургії лікувального факультету Вінницького медичного інституту ім. М. І. Пирогова засновано більше 40 років тому. Першим завідувачем курсу був видатний вчений, «Заслужений винахідник України»,  кандидат медичних наук, доцент курсу основ стоматології кафедри хірургії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, ветеран праці, хірург-стоматолог вищої кваліфікаційної категорії, Пшеничний Микола Федорович.

Після закінчення в 1954 році Київського медичного інституту М. Ф. Пшеничний деякий час працював завідуючим Вербським райздороввідділом Рівненської області, потім заступником головного лікаря по лікувальній роботі. Колектив лікарні був молодим, дружним і працював самовіддано. Микола Федорович згадував колектив і роботу як найкращий період свого життя, де він набирався практичного досвіду в лікарській справі.

На цьому Микола Федорович не зупинився. Далі навчався в Київському інституті удосконалення лікарів, закінчив клінічну ординатуру. В 1960 році був направлений МОЗ у Вінницький облздороввіділ і був призначений завідуючим щелепно-лицевим відділенням Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. Працюючи на цій посаді, займався науковою роботою, написав і захистив дисертацію в 1967 році. Одночасно виконував обов'язки головного стоматолога облздороввідділу. З 1965 року почав займатися винахідництвом та раціоналізаторською справою, якій присвятив багато років. Ним зроблено понад 100 винаходів та 150 раціоналізаторських пропозицій. Понад 20 років працював головою обласного товариства стоматологів, організував та провів понад 12 обласних конференцій, приймав участь в роботі з'їздів стоматологів України. Йому присвоєно почесне звання та нагороджено золотою відзнакою асоціації стоматологів України.

Понад 40 років працював у Вінницькому Медичному університеті асистентом, доцентом і зав. курсом стоматології. Микола Федорович віддавав всі сили, своє здоров'я та досвід на розвиток медицини та навчання студентів, опублікував понад 75 наукових праць, видав книгу «Вездесущая спираль», присвячену круговому руху рідин в спіральних каналах рослин і тварин, залишив слід в космічній біології.

28 вересня 2012 р. на 84-у році пішов із життя Микола Федорович Пшеничний, ми пам'ятаємо його неординарною особистістю, великим життєлюбом.

3 березня 2003р. і по теперішній час на курсі основ стоматології кафедри хірургії №2 працює кандидат медичних наук Ліхіцький Олексій Михайлович. З 2005р. – доцент кафедри, з 2009р. – завідуючий курсом основ стоматології кафедри хірургії №2 ВНМУ ім. М. І. Пирогова.

 

Foto

Ліхіцький Олексій Михайлович, у 1984р. закінчив стоматологічний факультет Харківського медичного інституту. Після закінчення інтернатури працював лікарем- стоматологом у Вінницькому обласному протитуберкульозному диспансері. З 1986 по 1988р.р.- у Вінницькій облстоматполіклініці, В 1988р. вступив, а в 1990р. закінчив клінічну ординатуру по кафедрі щелепно-лицевої хірургії Київського державного інституту удосконалення лікарів. З 1990 по 1991 p.p. - ординатор стоматологічного відділення Вінницької обласної лікарні ім. M. І. Пирогова. В 1991р. вступив, а в 1994р. закінчив очну аспірантуру по кафедрі госпітальної хірургії Вінницького державного медичного університету ім. М. І. Пирогова. 21 листопада 1996р.захистив дисертацію на тему: «Особливості діагностики, клінічного перебігу і лікування фурункулів і карбункулів обличчя» та рішенням спеціалізованої вченої ради Національного медичного університету ім. О. Богомольця МОЗ України присуджено вчений ступінь кандидата медичних наук.

В різні роки асистентами курсу основ стоматології працювали: Веригіна А. Д., Шувалов С. М., Вознюк Г. Д., Вовчук І. М..

З 2012 року асистентом курсу основ стоматології кафедри хірургії №2 ВНМУ ім. М. І. Пирогова працює Ліхіцький О. О.. Наукова робота: обрано тему дисертаційного дослідження «Експериментальне обґрунтування застосування препарату кріоплаценти для корекції процесів репаративного остеогенезу нижньої щелепи», над якою він активно працює. Здано іспити кандидатського мінімуму з англійської мови та філософії, отримано 3 патенти на корисні моделі, вийшло з друку 2 наукові праці, 1 раціоналізаторська пропозиція. Приймав участь у методичній конференції (м. Вінниця, березень 2012року) та III міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених (м. Вінниця, квітень 2012року).

Штат кафедри

Ліхіцький Олексій Михайлович


доцент, к. м. н.

лікар-стоматолог вищої кваліфікаційної категорії,
лікар-спеціаліст організації і управління охорони здоров’я вищої кваліфікаційної категорії, член атестаційної комісії управління охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації, кандидат медичних наук, завідувач курсом основ стоматології кафедри хірургії №2 ВНМУ ім. М. І. Пирогова, доцент, член правління Вінницького обласного відділення Асоціації стоматологів України.

Ліхіцький Олексій Олексійович


асистент

(067)3964340
Працювали на кафедрі

Новини

Увага!
28.09.2018

Увага!

Заняття з курсу основ стоматології для студентів V курсу(медичний):

13а 12а 20а 18а 17а 16а 19а 8а 13б 12б 18б 14б 11б 21б

для студентів IVкурсу(медична психологія):

61а

проводяться на базі ВОКЛ ім. М.І. Пирогова корпус №16 відділення щелепно-лицевої хірургії. https://goo.gl/maps/eDUkMSTPoXQ2

тел. 0930377828

 

 


 

 

 

 

Заняття з курсу основ стоматології для студентів V курсу(медичний) 9а 14а 10а 11а 21а 15а 19б 15б 8б 10б 9б 16б 17б 20б проводяться в „Родинному стоматологічному центрі” по вул. Замостянська (колишня 50-річчя Перемоги), 14 (біля стадіону «Локомотив»)https://goo.gl/maps/tKVrnSGQWpF2

тел. 0677569767

 

Увага!

Заняття з курсу основ стоматології для студентів

V курсу(медичний) 1б 2б 3б 4б 7б 22б 23б 25б 95б 96б 97б 98б проводяться на базі ВОКЛ ім. М.І. Пирогова корпус №16 відділення щелепно-лицевої хірургії.

тел. 0673964340

__________________________________________________

Увага!

Заняття з курсу основ стоматології для студентів

V курсу(медичний) 2а 5а 5б 6б 23а 24а 24б 26б 27б 28б 99б проводяться на базі ВОКЛ ім. М.І. Пирогова корпус №16 відділення щелепно-лицевої хірургії.

тел. 0930377828

__________________________________________________

Увага!

  Заняття з курсу основ стоматології для студентів V курсу(медичний) 1а 3а 4а 6а 7а 22а 25а 26а 27а 28а 95а 96а 97а 98а 99а проводяться по вул.Київська 68а/1, МКЛ ШМД, хірургічне відділення.

тел. 0674305394 0932322366

__________________________________________________

 

Внимание!

Занятия по курсу основ стоматологии для студентов V курса 31а 31б 32а 32б 33а 33б 34а 34б 35а 35б проводятся по ул. Киевская 68а/1, Винницкая городская клиническая больница скорой медицинской помощи, хирургическое отделение.

тел. 0674305394 0932322366

Контакти

Увага!

Заняття з курсу основ стоматології для студентів Vкурсу(медичний):

13а 12а 20а 18а 17а 16а 19а 8а 13б 12б 18б 14б 11б 21б

для студентів IVкурсу(медична психологія):

61а

проводяться на базі ВОКЛ ім. М.І. Пирогова корпус №16 відділення щелепно-лицевої хірургії. https://goo.gl/maps/eDUkMSTPoXQ2

тел. 0930377828

  


Увага!

Заняття з курсу основ стоматології для студентів V курсу(медичний) 9а 14а 10а 11а 21а 15а 19б 15б 8б 10б 9б 16б 17б 20б проводяться в „Родинному стоматологічному центрі” по вул. Замостянська (колишня 50-річчя Перемоги), 14 (біля стадіону «Локомотив»). https://goo.gl/maps/tKVrnSGQWpF2

тел. 0677569767