Контингент студентів

Всього студентів 5713
  в тому числі іноземних громадян 814
     
Серед вітчизняних громадян:  
  на державній формі навчання 1708
  на контрактній формі навчання 3151
     
Кількість слухачів підготовчого факультету для іноземних громадян 74
     
Кількість слухачів підготовчого відділення для вітчизняних громадян 100