Студенту

Історія кафедри

Історія створення кафедри

Кафедра шкірних та венеричних хвороб була організована в 1934 році на базі Вінницького обласного шкірно-венерологічного диспансеру, який почав працювати в 1921 році по вулиці Першотравневій (Магістрацькій) в пристосованому під лікарню приміщенні.

диспансер 

Фото №1

мал.1. Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер – клінічна база кафедри

 Глауберзон

Фото №2

мал.2. С.А. Глауберзон (1934-1937)

Першим завідувачем кафедри був професор С.А. Глауберзон (1934-1937). У цей період колектив кафедри приділяв багато уваги налагодженню навчального процесу, матеріальному забезпеченню, організації науково-дослідної роботи.

 Юхневич

Фото №3

мал.3. М.З. Юхневич (1937-1941)

У 1937 році кафедру очолив професор М.З. Юхневич (1937-1941), вихованець Одеської дерматовенерологічної школи. В ці роки співробітниками кафедри вивчались етіопатогенез червоного плоского лишаю, оперізуючого герпесу, взаємозв’язки патологічних змін шкіри з порушеннями функції нервової системи та внутрішніх органів, удосконалювалися фізіотерапевтичні методи лікування дерматозів. В довоєнні роки широко впроваджувалися співробітниками кафедри для вивчення клінічного перебігу дерматозів, біохімічні методи обстеження хворих. В період окупації німецько-фашистськими загарбниками теоретичний корпус і клініки були зруйновані, до 1944-го року Вуз не працював.

Христін 

Фото №4

мал.4. Л.О. Христін (1944-1945)

Після звільнення Вінниці від німецько-фашистських загарбників у 1944 році, інститут відновив свою роботу і завідувачем кафедри був призначений професор Л.О. Христін (1944-1945).

 Левін

Фото №5

мал.5. Ю.М. Левін (1945-1961)

З липня 1945 року по 1961 рік кафедру очолював професор Ю.М. Левін. Під керівництвом Ю.М. Левіна відроджувалася науково-дослідна робота, підвищувався рівень навчально-методичної, лікувально-консультативної роботи викладачів і працівників охорони здоров’я, був створений муляжний музей для удосконалення навчання студентів. На протязі багатьох років Юхим Миронович був головою Вінницького обласного товариства дерматовенерологів. Науковий і практичний досвід Ю.М. Левіна відображений у 90 наукових працях (монографії, статті, методичні листи, брошури), 38 з яких опубліковані в зарубіжних наукових журналах німецькою та французькою мовами.

Основними напрямками наукових досліджень кафедри у післявоєнний період було поглиблене дослідження захворюваності на дерматози працівників цукрових заводів Вінницької області.

Професор Ю.М. Левін – вчений з надзвичайно широким колом інтересів. Він віртуозно грав на скрипці, досконало володів англійською, французькою та німецькою мовами. На протязі багатьох років був членом художньої ради медуніверситету та Вінницького драматичного театру ім. М. Садовського. Ю.М. Левін писав: «До врачебной деятельности, моей профессией являлось музыкальное искусство, главным образом оперное пение».

Тумашова 

Фото №6

мал.6. Н.І. Тумашова (1962-1972)

З 1962 по 1972 рік кафедру очолювала к. мед. н., а згодом професор Н.І. Тумашова. У цей період повністю обновився викладацький склад кафедри, інтенсивно активізувалась науково-дослідна робота з молодими кадрами. Вивчались обмін мікроелементів, електролітів та аутоімунна реактивність у хворих на хронічні та важкі дерматози. Було налагоджено тісне конструктивне співробітництво із кафедрою медичної хімії Івано-Франківського медичного інституту. За результатами наукових досліджень були захищені докторська дисертація Н.І. Тумашовою в 1967 році на тему: «Аутоиммунологические реакции и некоторые микроэлементы при кожных и венерических болезнях», 6 кандидатських дисертацій (А.М. Борисенко, С.К. Псюком, С.Г. Мазорчук, Б.О. Борисенко, Г.К. Гарматюком, Л.М. Ковальовою тощо).

Ляшенко 

Фото №7

мал.7. І.Н. Ляшенко (1973-1994)

З 1973 по 1994 рік кафедрою завідував вихованець Київської дерматовенерологічної школи професор І.Н. Ляшенко. В цей час науковці кафедри вивчали роль в патогенезі хвороб шкіри окислювально-відновлювальних процесів, компенсаторно-адаптаційних механізмів організму, вплив місцевих курортних і бальнеологічних чинників
м. Житомира, Хмільника, імунологічної реактивності та процесів перикисного окислення ліпідів в процесі комплексної реабілітації та корекції хворих на хронічні дерматози. Після глибокого та ретельного аналізу результати дослідження були оформлені в докторську та кандидатські дисертації. В 2007 році була захищена докторська дисертація С.А. Бондарем на тему: «Сорбційна терапія тяжких та хронічних розповсюджених дерматозів». Під керівництвом професора І.Н. Ляшенка були захищені 7 кандидатських дисертацій (Скляровим В.І., Кілікєєвим О.П., Бондарем С.А., Гезєм Б.М., Труніною Т.І., Скляровим С.В., Анфіловою М.Р. тощо).

Псюк 

Фото №8

мал.8. С.К. Псюк (1994-2009)

З 1994 по 2009 рік кафедру шкірних та венеричних хвороб очолював вихованець Вінницької дерматовенерологічної школи доцент С.К. Псюк. В цей період значно розширилась матеріально-технічна база, створено комп’ютерний клас кафедри, широко використовується Інтернет. Впроваджено в наукову роботу і навчальний процес нові інформаційні технології для контролю, самоконтролю та екзаменування студентів, інтернів, магістрів, аспірантів, клінічних ординаторів та лікарів дерматовенерологів практичної ланки охорони здоров’я. За 15 років на кафедрі пройшли спеціальну підготовку понад 80 інтернів-дерматовенерологів для Вінницької, Хмельницької та Житомирської областей. Підготовлено та захищено 5 магістерських робіт (В.О. Головко, Ю.Р. Боднар, Б.В. Вітенко, М.Р. Анфілова, Мохамед Місбах). Щорічно молоді спеціалісти навчаються в очній клінічній ординатурі за фахом дерматовенерологія. Доцент С.К. Псюк очолює Вінницький осередок Української Асоціації Лікарів Дерматовенерологів і Косметологів (УАЛДВК), є членом Президії УАЛДВК. З 2002 по 2005 роки за наказом Міністерства освіти і науки щорічно на базі кафедри проводилась Всеукраїнська студентська олімпіада та наукова конференція з дерматовенерології. За активну участь, добросовісну організацію і проведення студентської олімпіади та наукової конференції Міністерство освіти і науки відзначило роботу викладачів кафедри Знаком «Відмінник вищої школи» та почесними грамотами ( доц. Псюка С.К., доц. Мазорчук С.Г., доц. Гармаш Л.Л., ст. лаборанта Пічкура О.М.).

2002 

Фото №9

мал.9. Всеукраїнська студентська олімпіада та наукова конференція з дерматовенерології (2002 р.)

 учасники

Фото №10

мал.10. Всеукраїнська студентська олімпіада та наукова конференція з дерматовенерології (учасники)

 2003

Фото №11

мал.11. Всеукраїнська студентська олімпіада та наукова конференція з дерматовенерології (2003 р.)

 Бондар

Фото №12

мал. 12 С.А. Бондар (з 2009 р.)

З грудня 2009 року завідувачем кафедри шкірних та венеричних хвороб обраний за конкурсом на Вченій Раді Вінницького національного медичного університету
ім. М.І. Пирогова доктор медичних наук, професор Сергій Анатолійович Бондар.

На кафедрі працюють та проводять лікувально-профілактичну і консультативно-діагностичну роботу 3 доктори медичних наук та 4 кандидатів медичних наук. Вищу категорію мають 7 співробітників, першу 1.

Склад кафедри:

Завідувач кафедри – професор, доктор медичних наук Бондар С.А.

Професор - Дмитренко С.В. (доктор медичних наук)

Доценти Гармаш Л.Л. (кандидат медичних наук).

                 Анфілова М.Р. (доктор медичних наук).

               Наліжитий А.А.   (кандидат медичних наук).

 

Асистенти –                     Білозьоров О.В. (кандидат медичних наук).

 Кізіна І.Є. (кандидат медичних наук) 0.5 ст. асистента

Пічкур О.М. 0.5 ст. асистента

Ситнік Г.А. 0.5 ст. асистента

Мельник Т.В. 0.5 ст. асистента

 


 

Старші лаборанти: Пічкур О.М. (господарчий асистент)

   Краснощоков Є.С.

      Лаборанти:             Богачук О.О.

    Підгурська Г.І.

В складі кафедри працюють 2 аспіранти, 15 клінічних ординатори.

Напротязі 1999-2018рр. на кафедрі захищені 15 магістерських робіт, виконуються 3 кандидиатські дисертації.

Науковці кафедри працюють над удосконаленням та розробкою методів діагностики, профілактики та комплексної терапії хворих на хронічні дерматози і захворювання, що передаються статевим шляхом. Щорічно на базі кафедри отримують консультативно-діагностичну і лікувально-профілактичну допомогу більше 6 тисяч хворих дерматовенерологічного профілю, проводяться 3-4 науково-практичні конференції.

На кафедрі проходять навчання студенти 4 факультетів та іноземні громадяни, проводиться підготовка інтернів за фахом дерматовенерологія і «Загальна практика – сімейна медицина», лікарів-курсантів, за фахом «загальна практика-сімейна медицина».

З 1934 року на кафедрі шкірних та венеричних хвороб підготовлено 4 докторські та 22 кандидатських дисертацій, видано 5 монографій, 6 інформаційних листів, затверджено 22 патентів на винахід, розроблена і впроваджена 71 раціоналізаторська пропозиція, опубліковано понад 1200 наукових робіт. Науковці кафедри підтримують тісні зв’язки з кафедрами дерматовенерології інших вищих медичних навчальних закладів, ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України».

Штат кафедри

Бондар Сергій Анатолійович


завідувач кафедри, доктор медичних наук

Бондар Сергій Анатолійович народився 20 жовтня 1965 року у місті Вінниці в сім’ї службовців. В 1988 році закінчив з відзнакою лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова. З 1988 по 1989 рік навчався в інтернатурі з спеціальності дерматовенерологія. З 1989 по 1999 рік працював старшим лаборантом кафедри шкірних та венеричних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 1999 року по 2008 рік С.А. Бондар працював асистентом кафедри шкірних та венеричних хвороб. В 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Роль эндогенной интоксикации в патогенезе экземы и коррекция её энтеросорбционной терапией» (м. Київ). В травні 2007 року захистив докторську дисертацію на тему: «Сорбційна терапія тяжких та хронічних розповсюджених дерматозів» (м. Київ). З 2009 року завідувач кафедри. З 2011 року доцент кафедри.З 2016 року професор кафедри.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2016р.
Нагороджений Почесною Грамотою Вінницької обласної ради (2016р.) Ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС (1986р.)

Гармаш Лариса Леонідівна


завуч кафедри, доцент, к.мед.н.

Закінчила Вінницький медичний інститут з відзнакою у 1978 році та клінічну ординатуру зі спеціальності „шкірні та венеричні хвороби” у Харківському науково-дослідному інституті дерматології та венерології у 1980 р.. З вересня 1981 р. асистент кафедри шкірних та венеричних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. В 1985 – 1989 рр. навчалась в очній аспірантурі 1го Московського медичного інституту ім. І.М. Сєченова та у 1989 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Гипербарическая оксигенация в комплексной терапии хронических дерматозов”. З 2002 р. доцент кафедри шкірних та венеричних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Дмитренко Світлана Володимирівна


професор, д.мед.н.

Дмитренко Світлана Володимирівна - Професор кафедри шкірних та венеричних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
У 1995 році закінчила з відзнакою Могилів – Подільське медичне училище за спеціальністю «сестринська справа».
У 2001 році закінчила Вінницький державний медичний університет імені М.І. Пирогова.
З 2003 – 2005 рр. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі шкірних та венеричних хвороб ВНМУ імені М.І. Пирогова.
У 2008 році захистила дисертаційну роботу на тему «Фенотипічні та генетичні маркери у хворих на псоріаз жителів Поділля».
Кандидат медичних наук від 28 квітня 2009 року.
17 січня 2014 року присвоєно вчене звання доцента кафедри шкірних та венеричних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
У 2016 році захистила докторську дисертаційну роботу на тему: «Диференційована терапія хворих на іхтіоз з урахуванням ступеня патогенетичних розладів та клінічних форм дерматозу».
Доктор медичних наук від 12 травня 2016 року.
Вчене звання професора кафедри шкірних та венеричних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова присвоєно 18 грудня 2018 року.
Загальний стаж роботи - 25 років; зі спеціальності «Дерматовенерологія» - 18 років, має вищу кваліфікаційну категорію.
Надруковано 89 наукових праць у фахових журналах та отримано 5 патентів.
Веде лікувально-консультативну роботу на базі кафедри шкірних та венеричних хвороб, є експертом атестаційної комісії управління охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації. Консультант у Військово-медичному центрі Центрального регіону м.Вінниці з питань ветеранів та учасників АТО. Консультант з екстреної допомоги населенню Вінницької області за спеціальністю «дерматовенерологія».
Член Української асоціації лікарів-дерматовенерологів та косметологів. Член Президії Вінницького осередку лікарів-дерматовенерологів та косметологів. Член науково-методичної ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Член атестаційної комісії лікарів за фахом при ДОЗ м. Вінниці.
Заступник декана медичного факультету №2. Член Державної екзаменаційної комісії медичного факультету №2. Голова екзаменаційної комісії при вступі до аспірантури ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Відповідальна за інтернатуру кафедри шкірних та венеричних хвороб та курси підвищення кваліфікації (ПАЦ та ТУ), спеціалізації за фахом «Дерматовенерологія» при кафедрі терапевтичних дисциплін ФПО.Білозьоров Олександр Володимирович


асистент, к.мед.н.

Анфілова Марина Родіонівна


доцент, к.мед.н.

Анфілова Марина Родіонівна, народилась 2 квітня 1979 року в м. Вінниця, громадянка України, освіта вища. Трудову кар’єру почала санітаркою Центральної районної лікарні Вінницького району (з 1995 року по 1996 рік до моменту вступу в університет). З 1996 по 2002 рік навчалася у Вінницькому державному медичному університеті ім. М. І. Пирогова і закінчила його з відзнакою. З 2002 по 2003 році навчалась в магістратурі ВНМУ ім. М.Пирогова, отримала диплом магістра з відзнакою. З 2003 по 2006 році навчалась в аспірантурі ВНМУ ім. М.І. Пирогова. В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Стан ендогенної інтоксикації при псоріазі в залежності від віку хворих та комплексна дезинтоксикаційна коригуюча терапія» (м. Київ). З 2007 року по 2008 рік працювала на посаді старшого лаборанта кафедри шкірних та венеричних хвороб, з 2008 року по 2012 рік - асистентом кафедри шкірних та венеричних хвороб. З 2012 р – по теперішній час – доцент кафедри шкірних та венеричних хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

Наліжитий Андрій Андрійович


асистент кафедри, к.мед.н

Лікар - дерматовенеролог вищої категорії.

Пічкур Олег Миколайович


асистент та ст.лаборант кафедри

Ситнік Ганна Анатоліївна


асистент

2006-2012 рр. навчалась у Вінницькому національному медичному університеті. По закінченню отримала повну вищу освіту за спеціальністю « Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря.
З 2012 по 2014 роки навчалась в інтернатурі на кафедрі шкірних і венеричних хвороб ВНМУ ім. М. І. Пирогова.
В 2014 році запланувала кандидатську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичні особливості перебігу і лікування дерматозів вагітних».
В 2014 році отримала спеціалізацію лікаря- рефлексотерапевта.
Член Української асоціації лікарів-дерматовенерологів та косметологів.
Член асоціації лазерної медицини та косметології.

Кізіна Ірина Євгеніївна


асистент

Краснощоков Євгеній Сергійович


ст. лаборант

Богачук Оксана Олександрівна


лаборант

Підгурська Галина Іллінічна


лаборант

Новини

3-є засідання студентського наукового гуртка з дерматовенерології на тему:
07.02.2019
Перший крок в науку - 2016”, секція “Шкірні та венеричні хвороби”
08.04.2016

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри шкірних та венеричних хвороб

З 1934 року на кафедрі виконано 4 докторських, 22 кандидатських дисертацій, видано 5 монографій, 6 інформаційних листів, затверджено 22 патентів на винахід, розроблена і впроваджена 71 раціоналізаторська пропозиція, опубліковано понад 1200 наукових робіт. В 2012 році співробітники кафедри: професор, д.мед.н. Бондар С.А., та професор д.мед.н.  Дмитренко С.В. стали  співавторами національного підручника «Дерматологія та венерологія» російською та українською мовами, та у 2013 році англійською мовою.

В 2005 році вийшли 2 методичних посібника для студентів, затверджених ЦМК МОЗ України.

метод 

Фото метод рекомендації №1

Мал.1. методичні рекомендації з шкірних та венеричних хвороб для самостійної позааудиторної роботи студентів стоматологічного факультету.

метод2 

Фото збірника тестів №2

Мал.2. збірник тестів з шкірних та венеричних хвороб для студентів стоматологічного факультету.

Головний напрямок сучасних наукових досліджень кафедри – вивчення ланок патогенезу, розробка та удосконалення методів профілактики, діагностики і комплексного лікування хронічних дерматозів та захворювань, що передаються статевим шляхом.

Результати наукових досліджень співробітники кафедри публікують в фахових наукових журналах:

«Український журнал дерматології, венерології, косметології» (м. Київ, журнал УАЛДВК).

«Дерматологія та венерологія» (м. Харків, журнал ДУ «Інститут дерматології та венерології АМН України».)

«Дерматовенерология Косметология Сексопатология» (м. Дніпро)

"Дерматовенерологія Косметологія Сексопатологія (НМАПО ім. П.Л. Шупика м. Київ)

«Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О. Торсуєва» (м. Лиман ДНМУ - Львів)

«Лікарська справа – Врачебное дело» (м. Київ)

«Вісник Вінницького національного медичного університету» (м. Вінниця)

«Biomedical and Biosocial Anthropologi» (м. Вінниця)

«Клиническая дерматология и венерология» (м. Москва)

«Российский журнал кожних и венерических болезней» (м. Москва)

«Весник дерматологии и венерологии» (м. Москва)

Збірники матеріалів та тез з’їздів, науково-практичних конференцій, конгресів, симпозіумів.

У 2012 році на кафедрі була виконана та написаний заключний звіт науково-дослідної роботи на тему «Удосконалення методів профілактики, діагностики та комплексної ендоекологічної реабілітації і корекції хронічних дерматозів та захворювань, що передаються статевим шляхом» (2007-2012 рр.).,  в 2017 році була виконана  НДР кафедри на тему:

«РОЗРОБКА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ТА ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПРОГРАМ ПРИ ВАЖКИХ ХРОНІЧНИХ ДЕРМАТОЗАХ ТА ЗАХВОРЮВАННЯХ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ» (2013-2017рр.).

У 2019 році була запланована нова НДР кафедри на тему: "НОВІТНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ, ПЕРЕБІГУ ТА РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ У ПРАКТИКУ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ ДЕРМАТОЗІВ ТА ІПСШ" (2019-2023).

Напрямки наукових досліджень Вінницького національного медичного університету ім.. М.І. Пирогова за спеціальністю 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби.

  • вивчення особливостей змін показників гомеостазу, клінічних проявів в патогенезі важких та хронічних розповсюджених дерматозів;
  • вивчення особливостей змін показників гомеостазу, клінічних проявів в патогенезі захворювань, що передаються статевим шляхом;
  • розробка нових методів діагностики, профілактики та комплексної ендоекологічної реабілітації і корекції важких та хронічних розповсюджених дерматозів;
  • розробка нових методів діагностики, профілактики та комплексної ендоекологічної реабілітації і корекції захворювань, що передаються статевим шляхом;
  • невідкладні стани в сучасній дерматовенерологічній практиці та удосконалення їх профілактики і лікування;
  • вивчення особливостей статевих антропометричних, соматотипологічних та дерматогліфічних показників у хворих на важкі та хронічні розповсюджені дерматози і захворювання, що передаються статевим шляхом;
  • вивчення особливостей  епідеміології захворювань, що передаються статевим шляхом серед населення на Поділлі з врахуванням особливостей віку, побуту, праці;
  • вивчення впливу сифілітичної інфекції на перебіг вагітності та розробка заходів щодо попередження абортів, завмирання плоду, передчасних пологів і постнатального сифілісу у дітей;
  • розробка математичних моделей ризику виникнення та особливостей перебігу важких та хронічних розповсюджених дерматозів і захворювань, що передаються статевим шляхом;

За темою проведених кафедральних науково-дослідних робіт опубліковано в журналах та збірниках понад 500 наукових публікацій, впроваджено – 6 нововведень, розроблено та отримано – 13 деклараційних патентів на винахід (корисну модель).

нейродерміт 

Фото патенту на нейродерміт

(Бондар С.А. та інші)

Мал.3. Спосіб комплексного лікування хворих на нейродерміт.

 пухирчатка

Фото патенту на акантолітичну пухирчатку.

(Бондар С.А. та інші)

Мал.4. Спосіб комплексного лікування хворих на акантолітичну пухирчатку.

Псоріаз 

Фото патенту на псоріаз

(Бондар С.А. та інші)

Мал.5. Спосіб комплексного лікування хворих на псоріаз.

 псоріаз 2

Фото патенту на псоріаз

(Анфілова М.Р. та інші)

Мал.6. Спосіб комплексної коригуючої терапії хворих на псоріаз.

 псоріаз 3

Фото патенту на псоріаз

(Дмитренко С.В. та інші)

Мал.7. Спосіб прогнозування ризику виникнення та особливостей псоріазу в залежності від статі, антропометричних та соматотипологічних показників у чоловіків та жінок першого зрілого віку.

 АД

Фото патенту на атопічний дерматит

(Поліщук Д.С.)

Мал. 8. Спосіб комплексного лікування хворих на атопічний дерматит

 ДВ

 список

 список 2

Фото

Професор, д.мед.н Бондар С.А. є співавтором розділу «Вірусні інфекції шкіри  та слизових оболонок», професор, д.мед.н. Дмитренко С.В. є співавтором розділу «Генодерматози- спадкові захворювання шкіри». Національний підручник надрукований на двох мовах (українській та російській), готовиться видання англійською мовою.

 сапоніт

 сапоніт 2

Професор, д.мед.н Бондар С.А., доцент, д.мед.н. Анфілова М.Р є співавторами розділу в монографії: «САПОНІТ і АЕРОСИЛ  у тваринництві та  в медицині» (2012).

Науковці кафедри шкірних та венеричних хвороб плідно співпрацюють з науковцями кафедр медичної та біологічної хімії, фармакології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Підтримують тісні зв’язки з кафедрами дерматовенерології інших вищих медичних навчальних закладів,  ДУ «Інститут дерматології та венерології АМН України».

 

Спосіб лікування хворих на нейродерміт із застосуванням методики комбінованої лазеротерапії

Фото патенту на псоріаз

 

(Наліжитий А.А. та інші)

 

Мал.9. Спосіб лікування хворих на нейродерміт із застосуванням методики комбінованої лазеротерапії.

 

Спосіб комплексної реабілітації хворих на нейродерміт

Фото патенту на псоріаз

 

(Наліжитий А.А. та інші)

 

Мал.10. Спосіб комплексної реабілітації хворих на нейродерміт.

 

Фото патенту на псоріаз

 

(Дмитренко С.В.Спосіб дерматоскопічної оцінки тяжкості іхтіозу та інші)

 

Мал.11. Спосіб дерматоскопічної оцінки тяжкості іхтіозу.


 

Завідувач кафедри, професор Бондар С.А., та доцент к.мед.н. Наліжитий А.А. є співавтором підручника з Сімейної медицини, що видана за редакцією проф. О.М. Гиріною, та проф. Л.М. Пасієшвілі


Література, що видана кафедрою