Студенту

Історія кафедри

Історія

Кафедри хірургії № 1

(госпітальної хірургії)

(1934 - 2019)

Кафедра госпітальної хірургії організована в 1934 році на базі обласної лікарні при участі і під керівництвом першого завідувача навчальної частини медичного інституту, відомого хірурга, вченого і педагога професора Миколи Миколайовича Болярського


Проф. М.М. Болярський серед студентів І курсу Вінницького виробничого медичного інституту

Проф. М.М. Болярський серед студентів І курсу Вінницького виробничого медичного інституту

1935 рік. Проф. М.М. Болярський третій зліва у верхньому ряду.

В нижньому ряду: професори А.А. Вишневський,

І.І. Греков, Філатов, Кримов.

 1935 рік. Колектив хірургічної клініки

 • До початку Великої Вітчизняної війни кафедра розміщувалася на базі 6-ї радянської лікарні і мала 100 ліжок зі всіма підсобними приміщеннями.
 • Після звільнення м. Вінниці від німецько-фашистських окупантів у 1944 році було організоване клінічне містечко в передмісті П’ятничани для викладання клінічних дисциплін студентам 5 курсу. Госпітальна хірургічна клініка мала 50 ліжок. 
 • Спочатку клініку очолював доц. І.П. Каллістов, а потім проф. - М.О. Благовіщенський. 
 • Майже одночасно в клініку прийшли демобілізовані із армії лікарі, збагачені досвідом проведення операцій під час війни, Н.В. Завадська, М.Б. Островський, Г.Д. Лернер, Я.В. Слюсар, В.І. Суриш, В.В. Метелицька.
 • В 1950 році кафедра була переведена в 2-у міську лікарню по вул. Ворошилова, в приміщення на 80 ліжок. Крім того, в складі клініки перебувало ортопедичне відділення обласної лікарні ім. М.І. Пирогова (куратор - доц. Я.В. Слюсар) та хірургічне відділення 1-ї міської лікарні на 35 ліжок (куратор - доц. С.М. Праведніков).

В 1960 році кафедру очолив

проф. М.В. Даниленко

(в подальшому – академік АМН СРСР).

На кафедрі почали працювати:

 • доц. І.Ф. Перепелиця, 
 • Ас. В.Ф. Літвінов, 
 • Ас. Ц.К. Боржієвський, 
 • Ас. О.А. Лукашенко,  
 • Ас. С.М Соломенний, 
 • Ас. О.В. Кириленко.
 • У 1962 році кафедра перейшла в новозбудоване приміщення 2-ї міської лікарні по вул. Київській, де розташувалась на базі 80 хірургічних та 40 торакальних ліжок. 
 • Розширився діапазон оперативних втручань, поліпшились умови для використання сучасних діагностичних методів, покращились умови для навчального процесу. 
 • Завідуючим торакального відділення став І.І. Мітюк, який співпрацював головним хірургом облздороввідділу.
 • У зв’язку з призначенням проф. М.В. Даниленка на посаду ректора Львівського медінституту в 1964-1965 навчальному році кафедру очолив доц. І.Ф. Перепелиця. Відбулись і інші кадрові зміни: вибули Ц.К. Боржієвський та О.А. Лукашенко, переведений з кафедри факультетської хірургії доц. П.Х. Гайдук.
 • В 1965 році завідуючим кафедрою обраний проф. Г.А. Сардак, який добре володів, окрім абдомінальної хірургії, операціями на судинах та органах грудної клітки. Крім лікувального, значно поліпшився навчальний процес, достатню увагу приділяли роботі наукового хірургічного гуртка.

 

В лютому 1975 року кафедру очолив проф. І.І. Мітюк. Вивчення обсягу викладання по програмі госпітальної хірургії показало, що існуючий профіль відділень клініки не відповідає її завданням. Через те, при погодженні з органами охорони здоров’я, клініка перебазувалася із 2-ї лікарні в обласну лікарню ім. М.І. Пирогова.

З серпня 1976 р. кафедра розміщується на базі хірургічного і торакального відділень обласної лікарні ім. М.І. Пирогова, в її склад входило також хірургічне (проктологічне) відділення 1-ї міської лікарні (куратор – доц. І.О. Кардасевич). В 1981 р. організовано судинне відділення, (куратор -  доц. В.Р. Шевчук).

1979 рік. Зліва направо: доц. Пшеничний М.Ф., доц.. Шевчук В.Р., проф. Вієвський А.М., доц. Веригіна А.Д., проф. Мітюк І.І., доц. Гайдук П.Х., доц. Перепелиця І.Ф., ас. Бурий В.Т.

Колектив клініки госпітальної хірургії. 1985 рік

Учасники Всесоюзних Пироговських читань. 1986 рік.

Іспит у студентів 5 курсу. Екзаменатори - проф. Мітюк І.І.,

доц. Перепелиця І.Ф.

Проф. І.І. Мітюк серед співробітників клініки.  В передньому ряду: 

кл. орд. І.В. Паламарчук, ас. В.М. Шостак,  проф. І.І. Мітюк,

доц. М.І. Покидько, зав торакального відділення М.А. Полянчук. 1996 рік.

На святковій демонстрації. Зліва направо: проф.. Годлевський А.І.,

проф. Мітюк І.І., доц. Шевчук В.Р.  1994 рік

 • Понад тридцятилітня діяльність проф. І.І. Мітюка на посаді завідувача кафедри залишила помітний слід в розвитку хірургічної науки і практики. У його доробку близько 250 наукових праць, 10 патентів,  підготовлено  1 доктор і 9 кандидатів наук, велика когорта хірургів-практиків Поділля. 
 • Багаторічна праця по удосконалення лікування гнійно-деструктивних захворювань легенів високо оцінена державою: у 1997 році І.І. Мітюку присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки. 
 • Видатний хірург-педагог помер в серпні 2011р.

 

На врученні Державної премії України в галузі науки і техніки за 1997 рік. Професор Мітюк І.І. з групою науковців в резиденції Президента України. (Поруч з Л.Д. Кучмою – І.І. Мітюк і Президент НАНУ Б.Патон)

 • Дев’яності роки відзначені значними кадровим змінами на кафедрі. Професор А.І. Годлевський очолює кафедру факультетської хірургії. 
 • Передчасно йдуть з життя доценти І.Ф. Перепелиця, В.Р. Шевчук, І.О. Кардасевич. 
 • Завершують роботу в університеті доц. В.І. Попов, асистент О.С. Пустоваренко.
 • Їм на зміну приходять нові співробітники: В.П. Сливка (1992 р.), М.І. Покидько (1993), В.Т. Бурий (1999), В.Ф. Кривецький (2000), О.І. Мітюк (2001)

 • Значний внесок в модернізацію навчально-методичної, наукової та лікувальної роботи здійснює М.І. Покидько - завідувач учбовою частиною, вчений секретар спеціалізованої Вченої ради університету по захисту дисертацій.
 • Професор Покидько М.І. з 2017 року очолює кафедру Хірургії №2.
 • З 2006 року посаду завуча кафедри очолив доц. Кривецький В.Ф., який з 2013р. є позаштатним торакальним хірургом у Вінницькій області.

 

 

 • З 2003 р. на кафедрі працює спочатку асистентом, згодом – доцентом В.В. Петрушенко, талановитий хірург-науковець, лауреат премії ім. М.І. Пирогова (2004), і разом з тим – знана вокалістка, Народна артистка України, володар цілого ряду міжнародних нагород, серед яких – медаль за краще виконання творів Пучіні.
 • З 2009 по 2016 рік — проректор з наукової роботи ВНМУ ім. М. Пирогова, професор кафедри хірургії № 1, завідувачка курсу ендоскопічної та лазерної хірургії.
 • Голова апробаційної ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності дитячої хірургії, акушерства та гінекології,  хірургії – спецради Д05.600.01.
 • З 2016 року – завідувачка кафедри ендоскопічної та серцево-судинної хірургії ВНМУ імені М.І Пирогова. 
 • У квітні 2006 року відбулась зміна керівництва кафедри: посаду завідувача обійняв проф. В.О. Шапринський, досвідчений і поміркований клініцист з широким діапазоном оперативних втручань.
 • Професор В.О. Шапринський активно розвиває такі складні розділи як хірургія стравоходу, підшлункової залози, удосконалює методи езофагоєюнопластики, езофагогастропластики, удосконалює роботу по реконструктивно-відновних операціях на шлунку, дванадцятипалій, тонкій і товстій кишці.  
 • Володимир Олександрович - володіє великим досвідом педагогічної роботи,  прекрасний лектор і допо¬відач, його люблять і поважають студенти.  Багаторазово був головою Державної екземенаційної комісії у Вінницькому, Тернопільському, Київському медуніверситетах. Він є учасником багатьох з'їздів і конференцій, у т.ч. і міжнародних (Польща,Болгарія, Італія).
 • Володимир Олександрович Шапринський має значні наукові здобутки в хірургії. Він є автором  310 наукових праць, в т.ч. співавтор 1 підручника, 3 посібників, 6 монографій, 40 авторських свідоцтв та патентів. Професором запропоновані нові способи оперативних втручань, нові хірургічні прилади і інструменти. Під його керівництвом виконані і захищені 10 кандидатських дисертацій, заплановані 2 докторські дисертації. Член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова та Буковинському державному медичному університеті, член редакційних рад 3 фахових наукових журналів.  
 • Плідну наукову, педагогічну і хірургічну діяльність Володимир Олександрович постійно поєднує з громадською роботою. Він є членом атестаційної комісії хірургів при департаменті охорони здоровя, є головою асоціації хірургів Вінницької області. 
 • За свою плідну творчу роботу нагороджений грамотами МОЗ України, МОН України, грамотою міського голови.

Штат кафедри поповнюють також доцент О.А.Камінський, (головний хірург Вінницького УОЗ), Ю.А. Миронишин, Н.О. Швецова.

Після захисту кандидатської дисертацій колектив кафедри поповнився асистентом Пашинським Я.М., який в 2006 році за кращу наукову роботу нагороджений премією ім. М.І. Пирогова.

 

 

 

Колектив кафедри госпітальної хірургії. 2006 рік

 • У зв’язку з державним реформуванням в медичній галузі та переходом до навчання по Болонській системі кафедру госпітальної хірургії було перейменовано в кафедру хірургії №1.
 • В період з 2006 по 2012 роки, колектив поповнився асистентами Сергійчуком О.Л., Шапринським Є.В.
 • В 2013 році на посаду асистента прийшов Романчук В.Д.
 • Велику роботу кафедра проводить по підготовці наукових кадрів, в якості очної і заочної аспірантури аспірант – старший лаборант кафедри Комаровський М.С., та аспірант кафедри Сулейманова В.Г. З 2016р. Асистент кафедри, з 2018р. кандидат мед. наук

 • Не оминули військові дії на сході України і кафедру хірургії №1. Наші співробітники активно приймали участь у бойових діях і отримали відзнаки.


На фото зверху вниз: доцент Сергійчук О.Л., ветеран АТО, старший ординатор хірургічного відділення 69го госпіталя; асистент Романчук В.Д., ветеран АТО, нач.мед. Іго штурмового механізованого батальйону; старший лаборант Комаровський М.С., ветеран АТО, з 2018р. завідувач хірургічного відділення 69го госпіталя

 • Серед наукових пріоритетів кафедри актуальними залишаються проблеми лікування ранніх післяопераційних абдомінальних ускладнень після екстрених і планових оперативних втручань, постхолецистектомічного синдрому, жовчнокам’яної хвороби, реконструктивно відновних операцій на стравоході, товстій і тонкій кишці, оперативні втручання при шлунково-кишкових кровотечах, дуодентальнійої гіпертензії, деструктивного панкреатиту, спайкової хвороби черевної порожнини, мініінвазивні втручання при обтураційній жовтяниці, ускладнених гриж живота, порушень сурфактантної системи легень при хірургічній патології, хронічної венозної недостатності, тромбоемболічних ускладнень, гнійних захворювань легень, патології кишечника, пластичної хірургії стравоходу.

 

Колектив кафедри хірургії №1 2014 рік.

Штат кафедри

Шапринський Володимир Олександрович


Завідувач кафедри, Доктор медичних наук, професор

Шапринський Володимир Олександрович народився в містечку Ольгопіль Чечельницького району Вінницької області в сім'ї лікарів, які привили йому любов до медицини.
У 1980 році закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова. В студентські роки очолював гурток із хірургії, де проявилась його любов до наукових досліджень і хірургії.
Свою трудову діяльність розпочав хірургом-ординатором у Пісчанській центральній районній лікарні Вінницької облас¬ті, згодом працював у Вінницькій залізничній клінічній лікарні. Потяг до науки ніколи не залишав Володимира Олексан¬дровича. Працюючи практичним хірургом, в 1987 році захис¬тив кандидатську дисертацію під керівництвом відомого вченого-хірурга Дмитра Федоровича Скрипниченка.
З 1988 року працює у Вінницькому національному медич¬ному університеті ім. М.І. Пирогова на кафедрі факультетської хірургії (нині хірургія №2) на посаді асистента, доцента. Важливим вкладом в науку є його докторська дисертація "Післяопераційний перитоніт (клініко-експериментальне дослі¬дження)", яку захистив у 1998 році. Одержані автором нові наукові дані та запропонований підхід до ліку¬вання перитонітів методом програмованих санацій забезпе¬чили вирішення важливої наукової проблеми. У 2001 році В.О. Шапринському присвоєно вчене звання професора.
У 2001 році Володимир Олександрович очолив кафедру хірургії медичного факультету №2, а у квітні 2006 року ка¬федру хірургії №1 (раніше госпітальна хірургія). Він доско¬нало володіє технікою оперативних втручань на стравоході, шлунку, печінці, позапечінкових жовчних шляхах, кишечнику, прямих оперативних втручаннях на підшлунковій залозі.
Професор В.О. Шапринський активно розвиває такі склад¬ні розділи як хірургія стравоходу, підшлункової залози, удоско¬налює методи езофагоєюнопластики, езофагогастропластики, удосконалює роботу по реконструктивно-відновних опера¬ціях на шлунку, дванадцятипалій, тонкій і товстій кишці.
Професор В.О.Шапринський - прекрасний лектор і допо¬відач. Він є учасником багатьох з'їздів і конференцій, у т.ч. і міжнародних. Володіє великим досвідом педагогічної роботи. Автор біля 370 наукових праць, в т.ч. співавтор 1 підручника, 6 посібників, 6 монографій, 42 авторських свідоцтв та патен¬тів. Професором запропоновані нові способи оперативних втручань, нові хірургічні прилади і інструменти. Під його керів¬ництвом виконані і захищені 10 кандидатських і 1 докторська дисертацій, навчаються аспіранти, клінічні ординатори та магістри.
За свою плідну творчу роботу нагороджений грамотами МОЗ України, МОН України, грамотою міського голови.
Володимир Олександрович є членом спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова та Буковинському державному медичному університеті, член редакційних рад 4 фахових наукових журналів. Голова Асоціації хірургів Вінницької області, член Правління Асоціації хірургів України. Академік академії наук вищої освіти України.
Володимир Олександрович - чуйна, порядна, доброзич¬лива людина. Йому притаманні професіоналізм, ерудиція та велика душевна теплота. Користується повагою і авторитетом серед колег та студентської молоді. Він постійно ділиться своїми творчими досягненнями та ідеями на науково-практичних конференціях, обласному науковому товаристві хірургів, роботі якого присвятив багато років. Щирий, інте¬лігентний, скромний і надзвичайно відданий справі свого життя – хірургії.
Проф. В.О. Шапринських вносить свій важливий внесок у розвиток вітчизняної медицини та медичної науки.

Кривецький Володимир Федорович


Завуч кафедри, Кандидат мед. наук, доцент

Камінський Олексій Анатолійович


Доцент кафедри, Кандидат мед. наук, доцент

Сливка Валерій Павлович


Доцент кафедри, Кандидат мед. наук, доцент

Пашинський Ярослав Миколайович


Доцент кафедри, Кандидат мед. наук, доцент, лауреат премії ім. М.І. Пирогова

Воровський Олег Олегович


Доцент кафедри, Кандидат мед. наук, доцент

Миронишен Юрій Анатолійович


Асистент кафедри

Романчук Віктор Дмитрович


Асистент кафедри

Сулейманова Васелина Генадіївна


Асистент кафедри

Мітюк Богдан Олексійович


Аспірант

Агаркова Олена Вікторівна


Лаборант

Новини

Засідання студентського наукового гуртка на 20.09.2018р.
13.09.2018
Лекція доктора Олександра Зельдіна
16.03.2018