Студенту

Історія кафедри

та відділення щелепно - лицевої хірургії.

Відділення щелепно - лицевої хірургії (друге в Україні) було відкрито у Вінницький обласній клінічній лікарні ім. М.І.Пирогова у квітні 1960 року у пристосованому приміщенні - колишньому будинку головного лікаря на 30 ліжок.

Першим завідуючим відділення був М.Ф.Пшеничний 1960 - 1967 рр.

З 1960 року відділення є базою курсу основ хірургічної стоматології ВНМУ, який з 1960 по 1973 очолював професор С.М.Праведников, активний учасник Великої вітчизняної війни. Його докторська дисертація була присвячена досвіду лікування поранених і називалась «Поранення серця». Разом з ним працювали С.М.Солом’яний, який раніше був завідуючий курсом основ стоматології Чернівецького медичного університету, нині пенсіонер та П.А.Лозенко - нині доцент Одеського медичного університету.

З 1968 по 1973 р. відділення очолювала А.Д.Веригіна, нині пенсіонерка. З нею працювали Л.І.Фатеєва, В.Б.Буличов та А.А.Ящук, нині лікар - стоматолог МСЧ Новотроїцького металургійного комбінату (Оренбурзька область, Росія).

З весни 1973 року по вересень 1992 року заввідділеннням працював В.Т.Ткаченко . З ним працювали Вознюк Г. Д. з 1978р по даний час; Ланець А.О. (1979р по 1986р) - нині стоматолог Новодністровської ЦРЛ Чернівецької області; Желіховський Д.П. (1986р по 1992р), нині стоматолог-терапевт ВОКЛ ім. М.П.Пирогова.

В 1981 році було відкрито відділення «Пухлин голови-шиї», куди переведені пацієнти з онкологічною патологією.

З 1992 року відділення очолював к.м.н. С.М.Шувалов. В 1992р. прийняті на роботу Є.М.Шейко, підполковник запасу, колишній військовий стоматолог, нині асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії ВНМУ, на посаду лікаря-інтерна Яременко М.М. та в 1993р. Матусяк І.Я.

У 1995 році почала діяти споруджена госпспособом прибудова до основного приміщення, що значно покращило умови праці. Площа відділення була збільшена в 2 рази, що дало можливість створити умови для розміщення кафедри хірургічної стоматології.

В 1997 році виділені 20 ліжок для стоматологічних хворих в Міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, де надається невідкладна допомога міським пацієнтам.

У 2000 році прийняті на роботу В.В.Нагайчук, тепер асистент кафедри хірургічної стоматології ВНМУ, та у 2005р лікар-інтерн Малаховська А.О., нині к.мед.н., асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії.

У 1996 р. була заснована кафедра хірургічної стоматології ВНМУ ім. М.І.Пирогова. Першим завідувачем кафедри був Горленко Олександр Васильович, який протягом 1970-1975 рр. навчався у Дніпропетровському медичному інституті на стоматологічному факультеті. Працював у м.Кривий Ріг, де закінчив інтернатуру з хірургічної стоматології та отримав кваліфікацію хірурга-стоматолога III категорії, працював ординатором щелепно-лицевого відділення Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечнікова. За конкурсом був обраний асистентом новоствореної кафедри хірургічної стоматології Кримського медичного інституту. У 1993 р. на спеціалізованій вченій Раді Кримського медичного інституту захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою "Регенерація ран м'яких тканин щелепно-лицевої області при комплексному лікуванні із застосуванням пелоїдотерапії". В 1996 р. йому присвоєно вчене звання доцент кафедри хірургічної стоматології. Автор 61 наукової праці. Отримав 6 авторських свідоцтв на винахід та 2 деклараційних патенти. Першими асистентами кафедри хірургічної стоматології були Шейко Є.М., Барило О.С., Вознюк Г.Д.

У відділенні на даний час працює 1 лікар вищої, два - першої та один - другої категорій. За час функціонування відділення захищені три кандидатських дисертації М.Ф.Пшеничний (1967). С.М.Солом’яний (1967), А.Д.Веригіна (1980) та докторська дисертація - Шувалов С.М. (1999). З 2004 по 2005 рік заввіділенням працював Матусяк І.Я., тепер асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно - лицевої хірургії ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

З травня 2005 року за конкурсом на посаду завідуючого кафедрою хірургічної стоматології обраний проф. Шувалов С.М.

Шувалов Сергій Михайлович 1950 р. народження, закінчив Іркутський медичний інститут, стоматологічний факультет в 1973 р., доктор медичних наук, професор, стаж роботи 36 років, лікар вищої категорії. Після закінчення медичного інституту з 1973 по 1977 роки працював на посаді хірурга-стоматолога в м. Мінусінську, Красноярського краю. З 1977 по 1979 рр. навчався в клінічній ординатурі Іркутського медичного інституту, на кафедрі хірургічної стоматології, потім з 1979 по 1990 рр. працював асистентом кафедри хірургічної стоматології Красноярського медичного інституту. В період з 1980 по 1984 р. працював замісником декана, приймав активну участь в створенні стоматологічного факультету. Проводив практичні заняття та читав лекції для студентів ІІІ-V курсів.

В 1987 році в м. Омськ захистив кандидатську дисертацію «Лікування гнійної рани при одонтогенних флегмонах з використанням властивостей напівпроникних мембран». Є автором 160 друкованих робіт, в тому числі 1- ї монографії, 2 навчальних посібників, 3 методичних рекомендацій, 7 винаходів і 31 раціоналізаторських пропозицій. В 1999 р. захистив докторську дисертацію на тему «Злоякісні пухлини ротоглотки» (м. Київ ).

В 1975 році був на курсах спеціалізації по хірургічній стоматології (м.Красноярськ ), у 1982 р. — курсах удосконалення з військово-щелепно-лицевої хірургії ВМА ім. С.М. Кірова (м. Ленінград), в 1986 р. — факультеті підвищення кваліфікації ММСІ (м. Москва), в 1987 р.ЦОЛІУВ (м. Москва), ДІДУЛ (м. Ленінград), 1992р.- онкології ОНЦ РАМН (м. Москва), 1993р. Київському інституті вдосконалення лікарів, 1994р.- Українському НДІ онкології, у 2002р. в Національному медичному університеті ім. Богомольця, 1991р.- у відділенні щелепно-лицевої і пластичної хірургії шпиталю « Victoria », Лондон, провінція Онтаріо, Канада.

З 1987 по 1989 рр. перебував у відрядженні в Єменській Арабській Республіці в якості щелепно-лицевого хірурга.

З 1990-1992 рр. працював на посаді лікаря-ординатора відділення «Пухлини голови і шиї » обласного онкодиспансеру, де була виконана основна частина наукової роботи, впроваджені нові методики операції по видаленню пухлин ротового відділу глотки.

З 1992 року працював у Вінницькій обласній клінічній лікарні ім.М.І.Пирогова на посаді завідуючого щелепно-лицевого відділення. З ініціативи Шувалова С.М. на базі обласної дитячої лікарні створено обласний центр по наданню допомоги дітям з патологією щелепно-лицевої ділянки. Шувалов С.М. — позаштатний обласний щелепно-лицевий хірург УОЗ, бере активну участь в обласних науково-практичних конференціях, член Правління Вінницького обласного відділення Асоціації стоматологів України. Постійно виїжджає у райони області для проведення планових та екстрених оперативних втручань.

З 2000 року працював на кафедрі стоматології дитячого віку Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова на посаді професора.

У 2003-2006 роках проф. Шувалов С.М. прийняв участь та виступав з доповідями на міжнародних конференціях в Італії (м. Феррара), Латвії (м.Рига), Сербії та Чорногорії (м. Новий Сад), Австрії (м. Зальцбург), Росія (Москва) на що має відповідні сертифікати. У 2004 та 2006 роках приймав участь у міжнародних семінарі на тему: «Вроджені вади обличчя» та Європейський конференції по щелепно-лицьовій хірургії «Схід — Захід — Пластична реконструктивна і естетична хірургія» у Латвійському державному університеті ім. Страдиня (м. Рига).

Під керівництвом проф. Шувалова захищені 5 кандидатських дисертацій, виконуються 3 дисертаційні роботи. Підготував 11 клінічних ординаторів, 8 з яких є громадянами зарубіжних країн, 22 інтерна та 5 магістрів за спеціальністю хірургічна стоматологія.

У 2005 році на II з’їзді стоматологів України нагороджений Почесною грамотою Асоціації стоматологів України. Є членом Європейської асоціації черепно-щелепно-лицьової хірургії з 2003 року.

В теперішній час на кафедрі працює 4 доцента і 3 кандидата медичних наук, 6 асистентів.

Кафедра розміщується на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова, міської клінічної лікарні швидкої допомоги №2, онкодиспансера, обласної клінічної дитячої лікарні, міських стоматологічних поліклінік, стоматологічного центру «Пріор».

На базі ВОКЛ ім. М.І.Пирогова проводяться практичні занятті для студентів 3, 4, 5 курсів. Під час практичних занять активно впроваджується максимальне наближення студентів до практичної діяльності. Викладання хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії проводиться систематизовано, кожен елемент засвоєного базується на раніш здобутих знаннях та навичках. Для забезпечення засвоєння знань проводиться повторення та узагальнення раніше вивченого та нового матеріалу. Засобом формування професійно-орієнтованих знань є розв´язування нестандартних клінічних ситуаційних задач. З метою покращення навчального процесу студенти приймають учать у обходах професора та заввідділення. Навчання студентів проводиться за допомогою телевізійного обладнання. Операція демонструється в прямому та в записаному режимі з операційної та перев׳ язочної. На базі кафедри студенти активно приймають участь у студентському науковому товаристві. Викладачі кафедри щорічно готують команду студентів-стоматологів до участь в інтелектуальному конкурсі «Стоматологічний Брейн-ринг», 2011 року наші студенти зайняли 1 місце серед 15 найкращих команд України, Росії та Білорусі.

У щелепно-лицевому відділенні ВОКЛ ім. М.І.Пирогова працюють професор, д. мед.н., завідувач кафедри Шувалов С.М., який є куратором цього відділення, к.мед.н. Малаховська А.О. (тема кандидатської дисертації: «Удосконалення способів провідникового та комбінованого знеболення при операціях у хворих з одонтогенними запальними процесами в нижній третині обличчя та шиї»), к.мед.н. Шкільняк Л.І. («Експериментально-клінічне обґрунтування комплексного методу лікування одонтогенних флегмон щелепно-лицевої ділянки за допомогою діалізатора та лікарської композиції із пролонгованою дією»), ас. Бедик О.В., к.м.н. Нагайчук В.В ( "Раннє хірургічне лікування хворих з дермальними поверхневими опками щелепно-лицевої ділянки")

Співробітники кафедри щорічно приймають участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних стоматологічних конференціях, з´їздах, конгресах.

З 2005 року по даний час відділення очолює Яременко М.М. У відділенні працює 4 лікаря-ординатора, з них 2 два лікаря займають неповну посаду, 2 клінічні-ординатори, а також 3 асистенти. На базі відділення майже щороку проходять підготовку лікарі-інтерни.

У відділенні проводяться всі види пластики при вроджених та набутих дефектах, а також ортогнатичні операції, лікуються хворі з травмами та запальними процесами, з новоутвореннями щелепно-лицевої ділянки.

За рік в середньому проліковується біля 1400 хворих, проводиться біля 1500 операцій. За час існування відділення зроблено 32 винаходи та 106 раціоналізаторських пропозицій.

В 2001 році виділені 10 ліжок в Дитячій обласній клінічній лікарні, де проводяться операції дітям з вродженою патологією та невідкладна допомога.

Штат кафедри

Шувалов Сергій Михайлович


Професор. Завідуючий кафедри, Доктор медичних наук

Шувалов Сергій Михайлович 1950 р. народження, закінчив Іркутський медичний інститут, стоматологічний факультет в 1973 р., доктор медичних наук, професор, стаж роботи 36 років, лікар вищої категорії. Після закінчення медичного інституту з 1973 по 1977 роки працював на посаді хірурга-стоматолога в м. Мінусінську, Красноярського краю. З 1977 по 1979 рр. навчався в клінічній ординатурі Іркутського медичного інституту, на кафедрі хірургічної стоматології, потім з 1979 по 1990 рр. працював асистентом кафедри хірургічної стоматології Красноярського медичного інституту. В період з 1980 по 1984 р. працював замісником декана, приймав активну участь в створенні стоматологічного факультету. Проводив практичні заняття та читав лекції для студентів ІІІ-V курсів.
В 1987 році в м. Омськ захистив кандидатську дисертацію “Лікування гнійної рани при одонтогенних флегмонах з використанням властивостей напівпроникних мембран”. Є автором 160 друкованих робіт, в тому числі 1- ї монографії, 2 навчальних посібників, 3 методичних рекомендацій, 7 винаходів і 31 раціоналізаторських пропозицій. В 1999 р. захистив докторську дисертацію на тему “Злоякісні пухлини ротоглотки” (м. Київ ).
В 1975 році був на курсах спеціалізації по хірургічній стоматології (м.Красноярськ ), у 1982 р. – курсах удосконалення з військово-щелепно-лицевої хірургії ВМА ім. С.М. Кірова (м. Ленінград), в 1986 р. – факультеті підвищення кваліфікації ММСІ (м. Москва), в 1987 р.ЦОЛІУВ (м. Москва), ДІДУЛ (м. Ленінград), 1992р.- онкології ОНЦ РАМН (м. Москва), 1993р. Київському інституті вдосконалення лікарів, 1994р.- Українському НДІ онкології, у 2002р. в Національному медичному університеті ім. Богомольця, 1991р.- у відділенні щелепно-лицевої і пластичної хірургії шпиталю “ Victoria ”, Лондон, провінція Онтаріо, Канада.
З 1987 по 1989 рр. перебував у відрядженні в Єменській Арабській Республіці в якості щелепно-лицевого хірурга.
З 1990-1992 рр. працював на посаді лікаря-ординатора відділення “Пухлини голови і шиї ” обласного онкодиспансеру, де була виконана основна частина наукової роботи, впроваджені нові методики операції по видаленню пухлин ротового відділу глотки.
З 1992 року працював у Вінницькій обласній клінічній лікарні ім.М.І.Пирогова на посаді завідуючого щелепно-лицевого відділення. З ініціативи Шувалова С.М. на базі обласної дитячої лікарні створено обласний центр по наданню допомоги дітям з патологією щелепно-лицевої ділянки. Шувалов С.М. – позаштатний обласний щелепно-лицевий хірург УОЗ, бере активну участь в обласних науково-практичних конференціях, член Правління Вінницького обласного відділення Асоціації стоматологів України. Постійно виїжджає у райони області для проведення планових та екстрених оперативних втручань.
З 2000 року працював на кафедрі стоматології дитячого віку Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова на посаді професора.
У 2003-2006 роках проф. Шувалов С.М. прийняв участь та виступав з доповідями на міжнародних конференціях в Італії (м. Феррара), Латвії (м.Рига), Сербії та Чорногорії (м. Новий Сад), Австрії (м. Зальцбург), Росія (Москва) на що має відповідні сертифікати. У 2004 та 2006 роках приймав участь у міжнародних семінарі на тему: “Вроджені вади обличчя” та Європейський конференції по щелепно-лицьовій хірургії “Схід – Захід – Пластична реконструктивна і естетична хірургія” у Латвійському державному університеті ім. Страдиня (м. Рига).
Під керівництвом проф. Шувалова захищені 7 кандидатських дисертацій, виконуються 2 дисертаційні роботи. Підготував 16 клінічних ординаторів, 10 з яких є громадянами зарубіжних країн, 22 інтерна та 6 магістрів за спеціальністю хірургічна стоматологія.
У 2005 році на II з’їзді стоматологів України нагороджений Почесною грамотою Асоціації стоматологів України. Є членом Європейської асоціації черепно-щелепно-лицьової хірургії з 2003 року.

Поліщук Сергій Степанович


Доцент, декан стоматологічного факультету, Кандидат медичних наук

Горленко Олександр Васильович


Доцент, Кандидат медичних наук

Горленко Олександр Васильович, протягом 1970-1975 рр. навчався у Дніпропетровському медичному інституті на стоматологічному факультеті. Працював у м.Кривий Ріг, де закінчив інтернатуру з хірургічної стоматології та отримав кваліфікацію хірурга-стоматолога III категорії, працював ординатором щелепно-лицевого відділення Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечнікова. За конкурсом був обраний асистентом новоствореної кафедри хірургічної стоматології Кримського медичного інституту. У 1993 р. на спеціалізованій вченій Раді Кримського медичного інституту захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою "Регенерація ран м'яких тканин щелепно-лицевої області при комплексному лікуванні із застосуванням пелоїдотерапії". В 1996 р. йому присвоєно вчене звання доцент кафедри хірургічної стоматології. Автор 61 наукової праці. Отримав 6 авторських свідоцтв на винахід та 2 деклараційних патенти.

Барило Олександр Семенович


Доцент, Доктор медичних наук

Шкільняк Людмила Іванівна


Доцент, Кандидат медичних наук

Кушта Анна Олександрівна


Доцент, Кандидат медичних наук

Нагайчук Вікторія Василівна


Доцент, Кандидат медичних наук

Випускник стоматологічного факультету ВНМУ ім. М.І. Пирогова 1999 року. З 2005 по 2014 роки займала посаду асистента кафедри хірургічної стоматології та ЩЛХ. з 2014 року доцент кафедри. По сумісництву обіймає посаду лікаря щелепно-лицевого відділеня ВОКЛ ім. М.І. Пирогова.

Орлов Валерій Георгійович


Доцент, Кандидат медичних наук

Фурман Руслан Леонідович


Асистент, Кандидат медичних наук

Довгань Ігор Петрович


Асистент, Кандидат медичних наук

Кулицька Олеся Вікторівна


Асистент

Мунтян Максим Леонідович


Асистент

Даліщук Андрій Ігорович


Асистент

Матусяк Ігор Янович


Асистент

Новини

Оголошення для студентів 3 і 4 курсу
21.06.2019
Оголошення для студентів 3 і 4 курсу
12.06.2019
Оголошення для студентів 5 курсу
05.06.2019
Оголошення для студентів 4 курсу
19.01.2019
Оголошення для студентів 3,4,5 курсів
04.01.2019
Оголошення для студентів 3 і 4 курсів
25.06.2018
Оголошення для студентів 3 і 4 курсів
12.06.2018
Новини для студентів 5 курсу
06.06.2018
Оголошення для студентів 3, 4 і 5 курсів
16.05.2018
Олімпіада
20.02.2018
Оголошення для студентів 3, 4 і 5 курсів
06.02.2018
Оголошення для студентів 4 курса
21.01.2018
Оголошення для студентів 4 курсу
18.01.2018
Оголошення для студентів 3 і 4 курсу
18.01.2018
ОГОЛОШЕННЯ
30.08.2016

Наукова діяльність

Наукова робота кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії


На кафедрі протягом декількох років проводиться вивчення процесів регенерації тканин при запальних процесах, травмах, опіках щелепно-лицевої ділянки. Проводиться також вивчення проблеми знеболення та седації в стоматології та щелепно-лицевої хірургії. По даним розробкам отримано 16 патентів України на корисну модель та 11 раціоналізаторських пропозицій, нововведень – 6, інформаційних листів – 5.

На кафедрі розроблений і успішно застосовується на практиці метод комбінованого знеболення в щелепно-лицевій ділянці (на основі запропонованої схеми премедикації, комбінації трьох блокад та внутрішньовенної седації). Використовується метод ранньої хірургічної некректомії опіків обличчя. Лікування запальних процесів щелепно-лицевої ділянки за допомогою діалізаторів з новою лікарською сумішшю. Проведено вивчення особливостей кровопостачання та іннервації підборідного відділу нижньої щелепи у тварин у порівнянні з людиною. Вивчено різні види моделювання переломів нижньої щелепи в експерименті для подальшого гістологічного дослідження особливостей регенерації кістки після її перелому. Досліджено вплив нікотинової кислоти та ксантинолу нікотинату на судини в експерименті з допомогою методу доплерівської флоуметрії.

Кафедра приймала участь у програмі професійного тестування «Colgate Sensitive Pro-Relief».

Щорічно викладачі кафедри разом з студентами готують 6-8 доповідей на студентські конференції за тематикою науково-дослідної роботи. А також на конференції молодих вчених – 5-8 доповідей. Під час засідань студентського наукового товариства студенти приймають активну участь в обговоренні тематичних тем, а також  беруть участь в огляді хворих, оперативному втручанні, присутні в перев’язувальній, операційних. Гуртківці приймають участь в чергуваннях клінік.

Кафедра щорічно готує команду студентів-стоматологів до участь в інтелектуальному конкурсі «Стоматологічний Брейн-ринг», яка посідає призові місця, а в 2011 році наші студенти зайняли 1 місце серед 15 найкращих команд України, Росії та Білорусі.

Представники кафедри приймали участь в чемпіонаті стоматологічної майстерності-2012 в номінації «Знеболювання і надання невідкладної допомоги» з міжнародною участю, де магістрант кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Кобяков О.В. зайняв 2 місце.

Співробітники кафедри активно приймають участь в всеукраїнських та міжнародних конференціях та зʼїздах, конгресах та симпозіумах (Росія, Латвія, Літва, Австрія, Сербія).

 

 

Научная работа кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
 На кафедре в течение нескольких лет проводится изучение процессов регенерации тканей при воспалительных процессах, травмах, ожогах челюстно-лицевой области. Проводится также изучение проблемы обезболивания и седации в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. По данным разработкам получено 16 патентов Украины на полезную модель и 11 рационализаторских предложений, нововведений - 6, информационных писем - 5.
 На кафедре разработан и успешно применяется на практике метод комбинированного обезболивания в челюстно-лицевой области (на основе предложенной схемы премедикации, комбинации трех блокад и внутривенной седации). Используется метод ранней хирургической некрэктомии ожогов лица. Лечение воспалительных процессов челюстно-лицевой области с помощью диализаторов с новой лекарственной смесью. Проведено изучение особенностей кровоснабжения и иннервации подбородочного отдела нижней челюсти животных по сравнению с человеком. Изучены различные виды моделирования переломов нижней челюсти в эксперименте для дальнейшего гистологического исследования особенностей регенерации кости после ее перелома. Исследовано влияние никотиновой кислоты и ксантинола никотинат на сосуды в эксперименте с помощью метода допплеровской флоуметрии.
 Кафедра принимала участие в программе профессионального тестирования «Colgate Sensitive Pro-Relief».
 Ежегодно преподаватели кафедры вместе со студентами готовят 6-8 докладов на студенческие конференции по тематике научно-исследовательской работы. А также на конференции молодых ученых - 5-8 докладов. Во время заседаний студенческого научного общества студенты принимают активное участие в обсуждении тематических тем, а также участвуют в осмотре больных, оперативном вмешательстве, присутствуют в перевязочной, операционных. Кружковцы участвуют в дежурствах клиник.
 Кафедра ежегодно готовит команду студентов-стоматологов к участие в интеллектуальном конкурсе «Стоматологический Брейн-ринг», которая занимает призовые места, а в 2011 году наши студенты заняли 1 место среди 15 лучших команд Украины, России и Беларуси.
 Представители кафедры принимали участие в чемпионате стоматологической мастерства-2012 в номинации «Обезболивание и оказание неотложной помощи» с международным участием, где магистрант кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Кобяков А.В. занял 2 место.
 Сотрудники кафедры активно участвуют во всеукраинских и международных конференциях и съездах, конгрессах и симпозиумах (Россия, Латвия, Литва, Австрия, Сербия).