Студенту

Intern

Master

Елективні курси

Clinical ordinator

Історія кафедри

та відділення щелепно - лицевої хірургії.

Відділення щелепно - лицевої хірургії (друге в Україні) було відкрито у Вінницький обласній клінічній лікарні ім. М.І.Пирогова у квітні 1960 року у пристосованому приміщенні - колишньому будинку головного лікаря на 30 ліжок.

Першим завідуючим відділення був М.Ф.Пшеничний 1960 - 1967 рр.

З 1960 року відділення є базою курсу основ хірургічної стоматології ВНМУ, який з 1960 по 1973 очолював професор С.М.Праведников, активний учасник Великої вітчизняної війни. Його докторська дисертація була присвячена досвіду лікування поранених і називалась «Поранення серця». Разом з ним працювали С.М.Солом’яний, який раніше був завідуючий курсом основ стоматології Чернівецького медичного університету, нині пенсіонер та П.А.Лозенко - нині доцент Одеського медичного університету.

З 1968 по 1973 р. відділення очолювала А.Д.Веригіна, нині пенсіонерка. З нею працювали Л.І.Фатеєва, В.Б.Буличов та А.А.Ящук, нині лікар - стоматолог МСЧ Новотроїцького металургійного комбінату (Оренбурзька область, Росія).

З весни 1973 року по вересень 1992 року заввідділеннням працював В.Т.Ткаченко . З ним працювали Вознюк Г. Д. з 1978р по даний час; Ланець А.О. (1979р по 1986р) - нині стоматолог Новодністровської ЦРЛ Чернівецької області; Желіховський Д.П. (1986р по 1992р), нині стоматолог-терапевт ВОКЛ ім. М.П.Пирогова.

В 1981 році було відкрито відділення «Пухлин голови-шиї», куди переведені пацієнти з онкологічною патологією.

З 1992 року відділення очолював к.м.н. С.М.Шувалов. В 1992р. прийняті на роботу Є.М.Шейко, підполковник запасу, колишній військовий стоматолог, нині асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії ВНМУ, на посаду лікаря-інтерна Яременко М.М. та в 1993р. Матусяк І.Я.

У 1995 році почала діяти споруджена госпспособом прибудова до основного приміщення, що значно покращило умови праці. Площа відділення була збільшена в 2 рази, що дало можливість створити умови для розміщення кафедри хірургічної стоматології.

В 1997 році виділені 20 ліжок для стоматологічних хворих в Міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, де надається невідкладна допомога міським пацієнтам.

У 2000 році прийняті на роботу В.В.Нагайчук, тепер асистент кафедри хірургічної стоматології ВНМУ, та у 2005р лікар-інтерн Малаховська А.О., нині к.мед.н., асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії.

У 1996 р. була заснована кафедра хірургічної стоматології ВНМУ ім. М.І.Пирогова. Першим завідувачем кафедри був Горленко Олександр Васильович, який протягом 1970-1975 рр. навчався у Дніпропетровському медичному інституті на стоматологічному факультеті. Працював у м.Кривий Ріг, де закінчив інтернатуру з хірургічної стоматології та отримав кваліфікацію хірурга-стоматолога III категорії, працював ординатором щелепно-лицевого відділення Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечнікова. За конкурсом був обраний асистентом новоствореної кафедри хірургічної стоматології Кримського медичного інституту. У 1993 р. на спеціалізованій вченій Раді Кримського медичного інституту захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою "Регенерація ран м'яких тканин щелепно-лицевої області при комплексному лікуванні із застосуванням пелоїдотерапії". В 1996 р. йому присвоєно вчене звання доцент кафедри хірургічної стоматології. Автор 61 наукової праці. Отримав 6 авторських свідоцтв на винахід та 2 деклараційних патенти. Першими асистентами кафедри хірургічної стоматології були Шейко Є.М., Барило О.С., Вознюк Г.Д.

У відділенні на даний час працює 1 лікар вищої, два - першої та один - другої категорій. За час функціонування відділення захищені три кандидатських дисертації М.Ф.Пшеничний (1967). С.М.Солом’яний (1967), А.Д.Веригіна (1980) та докторська дисертація - Шувалов С.М. (1999). З 2004 по 2005 рік заввіділенням працював Матусяк І.Я., тепер асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно - лицевої хірургії ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

З травня 2005 року за конкурсом на посаду завідуючого кафедрою хірургічної стоматології обраний проф. Шувалов С.М.

Шувалов Сергій Михайлович 1950 р. народження, закінчив Іркутський медичний інститут, стоматологічний факультет в 1973 р., доктор медичних наук, професор, стаж роботи 36 років, лікар вищої категорії. Після закінчення медичного інституту з 1973 по 1977 роки працював на посаді хірурга-стоматолога в м. Мінусінську, Красноярського краю. З 1977 по 1979 рр. навчався в клінічній ординатурі Іркутського медичного інституту, на кафедрі хірургічної стоматології, потім з 1979 по 1990 рр. працював асистентом кафедри хірургічної стоматології Красноярського медичного інституту. В період з 1980 по 1984 р. працював замісником декана, приймав активну участь в створенні стоматологічного факультету. Проводив практичні заняття та читав лекції для студентів ІІІ-V курсів.

В 1987 році в м. Омськ захистив кандидатську дисертацію «Лікування гнійної рани при одонтогенних флегмонах з використанням властивостей напівпроникних мембран». Є автором 160 друкованих робіт, в тому числі 1- ї монографії, 2 навчальних посібників, 3 методичних рекомендацій, 7 винаходів і 31 раціоналізаторських пропозицій. В 1999 р. захистив докторську дисертацію на тему «Злоякісні пухлини ротоглотки» (м. Київ ).

В 1975 році був на курсах спеціалізації по хірургічній стоматології (м.Красноярськ ), у 1982 р. — курсах удосконалення з військово-щелепно-лицевої хірургії ВМА ім. С.М. Кірова (м. Ленінград), в 1986 р. — факультеті підвищення кваліфікації ММСІ (м. Москва), в 1987 р.ЦОЛІУВ (м. Москва), ДІДУЛ (м. Ленінград), 1992р.- онкології ОНЦ РАМН (м. Москва), 1993р. Київському інституті вдосконалення лікарів, 1994р.- Українському НДІ онкології, у 2002р. в Національному медичному університеті ім. Богомольця, 1991р.- у відділенні щелепно-лицевої і пластичної хірургії шпиталю « Victoria », Лондон, провінція Онтаріо, Канада.

З 1987 по 1989 рр. перебував у відрядженні в Єменській Арабській Республіці в якості щелепно-лицевого хірурга.

З 1990-1992 рр. працював на посаді лікаря-ординатора відділення «Пухлини голови і шиї » обласного онкодиспансеру, де була виконана основна частина наукової роботи, впроваджені нові методики операції по видаленню пухлин ротового відділу глотки.

З 1992 року працював у Вінницькій обласній клінічній лікарні ім.М.І.Пирогова на посаді завідуючого щелепно-лицевого відділення. З ініціативи Шувалова С.М. на базі обласної дитячої лікарні створено обласний центр по наданню допомоги дітям з патологією щелепно-лицевої ділянки. Шувалов С.М. — позаштатний обласний щелепно-лицевий хірург УОЗ, бере активну участь в обласних науково-практичних конференціях, член Правління Вінницького обласного відділення Асоціації стоматологів України. Постійно виїжджає у райони області для проведення планових та екстрених оперативних втручань.

З 2000 року працював на кафедрі стоматології дитячого віку Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова на посаді професора.

У 2003-2006 роках проф. Шувалов С.М. прийняв участь та виступав з доповідями на міжнародних конференціях в Італії (м. Феррара), Латвії (м.Рига), Сербії та Чорногорії (м. Новий Сад), Австрії (м. Зальцбург), Росія (Москва) на що має відповідні сертифікати. У 2004 та 2006 роках приймав участь у міжнародних семінарі на тему: «Вроджені вади обличчя» та Європейський конференції по щелепно-лицьовій хірургії «Схід — Захід — Пластична реконструктивна і естетична хірургія» у Латвійському державному університеті ім. Страдиня (м. Рига).

Під керівництвом проф. Шувалова захищені 5 кандидатських дисертацій, виконуються 3 дисертаційні роботи. Підготував 11 клінічних ординаторів, 8 з яких є громадянами зарубіжних країн, 22 інтерна та 5 магістрів за спеціальністю хірургічна стоматологія.

У 2005 році на II з’їзді стоматологів України нагороджений Почесною грамотою Асоціації стоматологів України. Є членом Європейської асоціації черепно-щелепно-лицьової хірургії з 2003 року.

В теперішній час на кафедрі працює 4 доцента і 3 кандидата медичних наук, 6 асистентів.

Кафедра розміщується на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова, міської клінічної лікарні швидкої допомоги №2, онкодиспансера, обласної клінічної дитячої лікарні, міських стоматологічних поліклінік, стоматологічного центру «Пріор».

На базі ВОКЛ ім. М.І.Пирогова проводяться практичні занятті для студентів 3, 4, 5 курсів. Під час практичних занять активно впроваджується максимальне наближення студентів до практичної діяльності. Викладання хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії проводиться систематизовано, кожен елемент засвоєного базується на раніш здобутих знаннях та навичках. Для забезпечення засвоєння знань проводиться повторення та узагальнення раніше вивченого та нового матеріалу. Засобом формування професійно-орієнтованих знань є розв´язування нестандартних клінічних ситуаційних задач. З метою покращення навчального процесу студенти приймають учать у обходах професора та заввідділення. Навчання студентів проводиться за допомогою телевізійного обладнання. Операція демонструється в прямому та в записаному режимі з операційної та перев׳ язочної. На базі кафедри студенти активно приймають участь у студентському науковому товаристві. Викладачі кафедри щорічно готують команду студентів-стоматологів до участь в інтелектуальному конкурсі «Стоматологічний Брейн-ринг», 2011 року наші студенти зайняли 1 місце серед 15 найкращих команд України, Росії та Білорусі.

У щелепно-лицевому відділенні ВОКЛ ім. М.І.Пирогова працюють професор, д. мед.н., завідувач кафедри Шувалов С.М., який є куратором цього відділення, к.мед.н. Малаховська А.О. (тема кандидатської дисертації: «Удосконалення способів провідникового та комбінованого знеболення при операціях у хворих з одонтогенними запальними процесами в нижній третині обличчя та шиї»), к.мед.н. Шкільняк Л.І. («Експериментально-клінічне обґрунтування комплексного методу лікування одонтогенних флегмон щелепно-лицевої ділянки за допомогою діалізатора та лікарської композиції із пролонгованою дією»), ас. Бедик О.В., к.м.н. Нагайчук В.В ( "Раннє хірургічне лікування хворих з дермальними поверхневими опками щелепно-лицевої ділянки")

Співробітники кафедри щорічно приймають участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних стоматологічних конференціях, з´їздах, конгресах.

З 2005 року по даний час відділення очолює Яременко М.М. У відділенні працює 4 лікаря-ординатора, з них 2 два лікаря займають неповну посаду, 2 клінічні-ординатори, а також 3 асистенти. На базі відділення майже щороку проходять підготовку лікарі-інтерни.

У відділенні проводяться всі види пластики при вроджених та набутих дефектах, а також ортогнатичні операції, лікуються хворі з травмами та запальними процесами, з новоутвореннями щелепно-лицевої ділянки.

За рік в середньому проліковується біля 1400 хворих, проводиться біля 1500 операцій. За час існування відділення зроблено 32 винаходи та 106 раціоналізаторських пропозицій.

В 2001 році виділені 10 ліжок в Дитячій обласній клінічній лікарні, де проводяться операції дітям з вродженою патологією та невідкладна допомога.

Штат кафедри

Шувалов Сергій Михайлович


Професор. Завідуючий кафедри, Доктор медичних наук

Шувалов Сергій Михайлович 1950 р. народження, закінчив Іркутський медичний інститут, стоматологічний факультет в 1973 р., доктор медичних наук, професор, стаж роботи 36 років, лікар вищої категорії. Після закінчення медичного інституту з 1973 по 1977 роки працював на посаді хірурга-стоматолога в м. Мінусінську, Красноярського краю. З 1977 по 1979 рр. навчався в клінічній ординатурі Іркутського медичного інституту, на кафедрі хірургічної стоматології, потім з 1979 по 1990 рр. працював асистентом кафедри хірургічної стоматології Красноярського медичного інституту. В період з 1980 по 1984 р. працював замісником декана, приймав активну участь в створенні стоматологічного факультету. Проводив практичні заняття та читав лекції для студентів ІІІ-V курсів.
В 1987 році в м. Омськ захистив кандидатську дисертацію “Лікування гнійної рани при одонтогенних флегмонах з використанням властивостей напівпроникних мембран”. Є автором 160 друкованих робіт, в тому числі 1- ї монографії, 2 навчальних посібників, 3 методичних рекомендацій, 7 винаходів і 31 раціоналізаторських пропозицій. В 1999 р. захистив докторську дисертацію на тему “Злоякісні пухлини ротоглотки” (м. Київ ).
В 1975 році був на курсах спеціалізації по хірургічній стоматології (м.Красноярськ ), у 1982 р. – курсах удосконалення з військово-щелепно-лицевої хірургії ВМА ім. С.М. Кірова (м. Ленінград), в 1986 р. – факультеті підвищення кваліфікації ММСІ (м. Москва), в 1987 р.ЦОЛІУВ (м. Москва), ДІДУЛ (м. Ленінград), 1992р.- онкології ОНЦ РАМН (м. Москва), 1993р. Київському інституті вдосконалення лікарів, 1994р.- Українському НДІ онкології, у 2002р. в Національному медичному університеті ім. Богомольця, 1991р.- у відділенні щелепно-лицевої і пластичної хірургії шпиталю “ Victoria ”, Лондон, провінція Онтаріо, Канада.
З 1987 по 1989 рр. перебував у відрядженні в Єменській Арабській Республіці в якості щелепно-лицевого хірурга.
З 1990-1992 рр. працював на посаді лікаря-ординатора відділення “Пухлини голови і шиї ” обласного онкодиспансеру, де була виконана основна частина наукової роботи, впроваджені нові методики операції по видаленню пухлин ротового відділу глотки.
З 1992 року працював у Вінницькій обласній клінічній лікарні ім.М.І.Пирогова на посаді завідуючого щелепно-лицевого відділення. З ініціативи Шувалова С.М. на базі обласної дитячої лікарні створено обласний центр по наданню допомоги дітям з патологією щелепно-лицевої ділянки. Шувалов С.М. – позаштатний обласний щелепно-лицевий хірург УОЗ, бере активну участь в обласних науково-практичних конференціях, член Правління Вінницького обласного відділення Асоціації стоматологів України. Постійно виїжджає у райони області для проведення планових та екстрених оперативних втручань.
З 2000 року працював на кафедрі стоматології дитячого віку Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова на посаді професора.
У 2003-2006 роках проф. Шувалов С.М. прийняв участь та виступав з доповідями на міжнародних конференціях в Італії (м. Феррара), Латвії (м.Рига), Сербії та Чорногорії (м. Новий Сад), Австрії (м. Зальцбург), Росія (Москва) на що має відповідні сертифікати. У 2004 та 2006 роках приймав участь у міжнародних семінарі на тему: “Вроджені вади обличчя” та Європейський конференції по щелепно-лицьовій хірургії “Схід – Захід – Пластична реконструктивна і естетична хірургія” у Латвійському державному університеті ім. Страдиня (м. Рига).
Під керівництвом проф. Шувалова захищені 7 кандидатських дисертацій, виконуються 2 дисертаційні роботи. Підготував 16 клінічних ординаторів, 10 з яких є громадянами зарубіжних країн, 22 інтерна та 6 магістрів за спеціальністю хірургічна стоматологія.
У 2005 році на II з’їзді стоматологів України нагороджений Почесною грамотою Асоціації стоматологів України. Є членом Європейської асоціації черепно-щелепно-лицьової хірургії з 2003 року.

Поліщук Сергій Степанович


Доцент, декан стоматологічного факультету, Доктор медичних наук

В 1999 році після закінчення стоматологічного факультету Вінницького національного медичного інституту з відзнакою, був рекомендований для наукової роботи. Займав посаду старшого лаборанта кафедри хірургічної стоматології, а з 1.07.2000 р. по 2007 рік - асистента кафедри хірургічної стоматології. В 2008 році був обраний за конкурсом доцентом кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії.
В 2006 році успішно захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук по темі: «Психоемоційний стан хворих з травматичними пошкодженнями щелепно-лицевої ділянки та методи його корекції». Продовжує наукові дослідження за напрямком: особливості етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування та ускладнень травматичних пошкоджень щелепно-лицевої ділянки на фоні патології гепатобіліарної системи.
З 2005 по 2017 рік виконував функції завуча кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії. З 2000 року був технічним секретарем ДЕКу, а з 2009 року до 2017 року - відповідальним секретарем ДЕКу на стоматологічному факультеті.
З 2017 року декан стоматологічного факультету.
Входить в моніторингову групу університету по оцінюванні якості освіти, член Вченої Ради стоматологічного і фармацевтичного факультетів, а також методичної ради стоматологічного факультету. Входить до авторського колективу брошур для ліцензійного іспиту «Крок-2» - стоматологія.
Автор понад 109 друкованих робіт, з них: 2 інформаційних листа, 7 деклараційних патенти на корисну модель. Має зарубіжні публікації та виступи на міжнародних конференціях.
За час існування факультету студенти стоматологи під керівництвом Поліщука С.С., який являється також куратором студентського наукового гуртка, займають призові місця та перемагають на студентських конференціях в нашому університеті та за його межами. Двічі під його керівництвом команда стоматологічного факультету ставала найкращою серед факультетів України та країн СНД, перемагаючи на міжнародній інтелектуальній грі «Стоматологічний брейн-ринг» (2010, 2016). 14.03.14 року приймав участь в організації та проведені інтелектуальної студентської ділової гри зі стоматології на тему «Знеболення, премедикація і надання невідкладної допомоги в стоматологічній практиці» серед студентів-стоматологів 3-4-5 курсів.
Педагогічну роботу успішно поєднує із лікувальною. Консультує, оперує хворих у стаціонарі міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, де розташовується база кафедри. Володіє методами ургентних і планових оперативних втручань в умовах поліклініки і щелепно-лицевого стаціонару. Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом “хірургічна стоматологія”. Являється куратором щелепно-лицевої служби МКЛ ШМД.
Нагороджений Почесними грамотами Ректорату ВНМУ ім. М. І. Пирогова (2002, 2008, 2011 роки), Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради (2007 рік) та виконавчого комітету Вінницької міської ради (2015 рік). Являється членом асоціації стоматологів України.

Горленко Олександр Васильович


Доцент, Кандидат медичних наук

У 1975 році закінчив стоматологічний факультет Дніпропетровського ордена Трудового Червоного Прапора медичного інституту. Протягом року був першим лікарем-інтерном, який навчався в інтернатурі з хірургічної стоматології в м. Кривий Ріг, а потім декілька місяців працював лікарем-ординатором щелепно-лицевого відділення МКЛ № 6. У 1976 р. по переводу зарахований до штату клініки хірургічної стоматології Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова. Під керівництвом проф. О.Е. Малевича протягом 10 років формувався, як практикуючий щелепно-лицевий хірург – клініцист. У 1986 р. за конкурсом був обраний асистентом новоствореної кафедри хірургічної стоматології Кримського ордена Трудового Червоного Прапора медичного інституту. Багато часу приділяв розбудові кафедри, яку очолював доц. І.К. Лелюх. У 1993 р. на спеціалізованій вченій Раді Кримського медичного інституту захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою "Регенерація ран м'яких тканин щелепно-лицевої області при комплексному лікуванні із застосуванням пелоїдотерапії". У 1996 р. зарахований доцентом кафедри госпітальної хірургії Вінницького медичного інституту, а потім очолив кафедру загальної стоматології названого вузу. Кафедра загальної стоматології дала початок кафедрам стоматологічного профілю а саме: терапевчитної, хірургічної та ортопедичної. В том же році очолив заново створену кафедру хірургічної стоматології. На посаді завідуючого кафедри працював до 2005 р., а з 2005 р. – доцент кафедри хірургічної стоматології. У 1996 р. присвоєно вчене звання доцент кафедри хірургічної стоматології. Автор 75 наукових праць. Отримав 6 авторських свідоцтв на винахід та 2 деклараційних патенти.

Барило Олександр Семенович


Доцент, Доктор медичних наук

Кушта Анна Олександрівна


Доцент, Кандидат медичних наук

Кушта Анна Александрівна у 2000 році за співбесідою була зарахована на стоматологічний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І.Пирогова, який в 2005 році закінчила з відзнакою. Працює на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з 2005 року. У період з 2005 по 2007 роки пройшла інтернатуру, а в 2009 році спеціалізацію з хірургічної стоматологи та щелепно-лицевої хірургії. В 2010 році закінчила Національну Академію державного управління при Президентові України.
Кандидатська дисертація на тему: "Удосконалення способів провідникового та комбінованого знеболення при операціях у хворих з одонтогенними запальними процесами в нижній третині обличчя та шиї" захищена в 2011 році. Продовжує активну наукову роботу з розвитку даного напрямку, що включає персоналізовану медицину, реабілітацію хворих. Є автором 102 друкованих робіт, з них 35 статей у виданнях рекомендованих ДАК України та 48 тез доповідей, 19 тез доповідей з педагогіки. Має 3 патенти України на корисну модель, 1 нововведення, 1 інформаційний лист і 3 рац.пропозиції. Щороку приймає участь в науково-практичних форумах, з'їздах, конгресах та конференціях з доповідями в Україні та за її межами. У 2014 році присвоєно звання доцента кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії.
На стоматологічному факультеті є керівником інтернатури стоматологів м.Вінниці. На кафедрі - відповідальна з науково-дослідної роботи та інтернатурі. Читає курс лекцій по знеболенню. Проводить лекції і заняття англійською, російською, українською мовами. Щорічно готує студентів для участі в конференціях, доповіді яких під її керівництвом займають призові місця.
Входить до складу екзаменаційної комісії по прийому державного практично-орієнтованого іспиту у студентів випускного курсу стоматологічного факультету та випускного іспиту лікарів-інтернів стоматологів.
У період з 2005 по 2014 роки працювала на базі щелепно-лицьового відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. З 2014 року працює у відділенні пухлин голови та шиї Подільського регіонарного центру онкологи. У 2018, 2019 роках пройшла стажування в Інституті Раку відділення пухлин голови та шиї і відділенні інтенсивної терапії та реанімації (м.Київ).
Лікар хірург-стоматолог першої кваліфікаційної категорії

Шкільняк Людмила Іванівна


Доцент, Кандидат медичних наук

Шкільняк Людмила Іванівна. Лікар хірург-стоматолог першої кваліфікаційної категорії. Закінчила Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова, стоматологічний факультет. Навчалася в магістратурі та аспірантурі. Захистила дисертацію на тему «Експериментально-клінічне обґрунтування комплексного методу лікування одонтогенних флегмон щелепно-лицевої ділянки за допомогою діалізатора та лікарської композиції з пролонгованою дією». Працювала лікарем-стоматологом в стоматологічній поліклініці «Вінницький міський клінічний стоматологічний центр». Є автором 48 наукових робіт. Отримала 3 патенти на корисну модель. Приймала участь у 23 науково-практичних конференціях та з'їздах. Є науковим керівником багатьох студентських робіт, що займали призові місця. З 2016 року є доцентом кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії ВНМУ ім.М.І.Пирогова. Активно займається сучасним науковим напрямком, що вивчає клітинні технології. Володіє сучасними знаннями та навиками з хірургічної стоматології.

Нагайчук Вікторія Василівна


Доцент, Кандидат медичних наук

Нагайчук Вікторія Василівна. Лікар хірург-стоматолог вищої кваліфікаційної категорії. З 2014 року є доцентом кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії ВНМУ ім.М.І.Пирогова. По сумісництву займає посаду лікаря щелепно-лицевого відділеня ВОКЛ ім. М.І. Пирогова.
Закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова в 1999 роцію. З 2000р. працювала лікарем стоматологом-хірургом в щелепно-лицевому відділенні ВОКЛ ім. М.І.Пирогова, а з 2005 р. по 2014 р. - асистентом кафедри хірургічної стоматології. В 2012 році захистила дисертаційну роботу на тему: «Раннє хірургічне лікування хворих з дермальними поверхневими опіками щелепно-лицевої ділянки». Є автором більше 50 наукових робіт, з них - автором та співавтором 9 деклараційних патентів на корисну модель, 1 патенту на винахід. Є відповідальною за лікувальну роботу на кафедрі та зв’язок з органами практичної охорони здоров’я.

Орлов Валерій Георгійович


Доцент, Кандидат медичних наук

Фурман Руслан Леонідович


Асистент, Кандидат медичних наук

Закінчив Вінницький державний медичний університет в 2001 році. По закінченню медичного університету був направлений на роботу на кафедру «Хірургічної стоматології», де з 2001 по 2006 роки працював на посаді старшого лаборанта кафедри. З 2001 по 2003 роки навчався в магістратурі, по закінченню якої захистив магістерську роботу та отримав звання «Магістр» в 2003 році. З 2006 року по сьогоднішній час працює на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицьової хірургії на посаді асистента кафедри.
Ним було написано та захищено в 2016 році дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидат медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. Тема дисертації: «Клініко-експериментальне обґрунтування комплексного лікування пацієнтів з переломами нижньої щелепи, що супроводжується пошкодженням нижньоальвеолярного нерва». На підставі рішення Атестаційної колегії від 29 вересня 2016 року, присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук, отримав диплом: ДК №038468. Опубліковано 54 наукова та навчально-методична праця, з яких 21 після захисту.
Проводить практичні заняття з предмету «Хірургічна стоматологія» та «Онкологія» для студентів 4-5 курсів стоматологічного факультету згідно норм педагогічного навантаження. Працюючи на кафедрі, являється відповідальним за підрозділ Цивільного захисту кафедри.
В період з 2003 по 2009 роки працював по сумісництву ургентним щелепно-лицевим хірургом в Вінницькій міській клінічні лікарні швидкої медичної допомоги. В період з 2009 по даний час проводить лікувально-консультативний прийом в щелепно-лицьовому відділенні міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. За наказом МОЗ України від 20 червня 2017р. за № 683 присвоєно Першу кваліфікаційну категорію за фахом «Хірургічна стоматологія»

Довгань Ігор Петрович


Асистент, Кандидат медичних наук

Кулицька Олеся Вікторівна


Асистент, Кандидат медичних наук

Навчалася у Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова з 2003 по 2008 рр. У 2008 р. закінчила стоматологічний факультет з відзнакою. У 2008-2010 рр. проходила навчання в інтернатурі на ФПО ВНМУ по спеціальності «Стоматологія».
З 2008 р. працювала на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії на посаді старшого лаборанта по сумісництву, з 2010 р. - на посаді асистента кафедри.
У 2010 р. пройшла курси первинної спеціалізації по хірургічній стоматології у ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія». Пройдено атестацію по спеціальності «хірургічна стоматологія» на отримання 2 лікарської категорії 18 листопада 2015 р.
Проводить практичні заняття у студентів 3, 4, 5 курсів (в тому числі у англомовних іноземних студентів) з дисциплін: Хірургічна стоматологія, Виробнича практика з хірургічної стоматології, Онкологія. Приймає участь в підготовці лекційних матеріалів.
Пройшла атестацію з англійської мови у ВНМУ ім. М.І.Пирогова для викладання хірургічної стоматології англомовним студентам у 2013р.
У 2017 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему: «Оптимізація лікування хворих з переломами підборідного відділу нижньої щелепи з урахуванням її філо- та онтогенетичних особливостей (клініко-експериментальне дослідження)» по спеціальності «Стоматологія».

Мунтян Максим Леонідович


Асистент

Мунтян Максим Леонідович, 1988 р.н., у 2010 році з відзнакою закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Стоматологія». З серпня 2010 року по червень 2012 року проходив навчання в інтернатурі за спеціальністю «Стоматологія» на базі Вінницької міської стоматологічної поліклініки. З 2012 року навчався в клінічній ординатурі на базі ВОКЛ ім.М.І.Пирогова, яку успішно закінчив в 2014 році. З 2013 року працює за сумісництвом лікарем стоматологом-хірургом в Вінницькій міській клінічній стоматологічній поліклініці. В 2015 році пройшов курси первинної спеціалізації та атестаційною комісією «Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика» було присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія». В 2016 році атестований на другу категорію. В 2016 році обраний за конкурсом на посаду асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії. Є автором та співавтором понад 20 наукових публікацій. Постійно вдосконалює свій фаховий та педагогічний рівень.

Даліщук Андрій Ігорович


Асистент, завуч кафедри

Закінчив з відзнакою Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова у 2015р. Направлений на наукову роботу на кафедру хірургічної стоматології та ЩЛХ. З 2015 по 2017р. працював на посаді старшого лаборанта кафедри. З 2017р. переведений на посаду асистента кафедри. Проводить практичні заняття для студентів 2, 3, 5 курсів на українській та англійській мовах. З 2017р. обіймає посаду завуча кафедри. Проводиться пошук та набір інформації для написання наукової роботи з хірургічної стоматології. Кількість друкованих робіт - 21.
В травні 2018 року отримав сертифікат лікаря-спеціаліста після проходження курсів з хірургічної стоматології на базу Української військово-медичної академії.

Матусяк Ігор Янович


Асистент

Лікар хірург-стоматолог вищої кваліфікаційної категорії. Закінчив Дніпропетровський медичний інститут в 1992 році, стоматологічний факультет. З 2005 року працює асистентом кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії ВНМУ ім. М.І. Пирогова. За сумісництвом є головним лікарем стоматологічної клініки «Пріор» м. Вінниці. Є почесним членом Асоціації стоматологів України та Асоціації імплантологів України. Являється провідним стоматологом-хірургом України. Активно приймає участь в вітчизняних та міжнародних конгресах, конференціях та з'їздах. Постійно підвищує свій професійний рівень в країнах Європи. Володіє сучасними знаннями та навиками з хірургічної стоматології.

Криничних Ганна Ігорівна


Асистент

Закінчила з відзнакою ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 2014 році.
У 2014-2016 рр. навчалась на інтернатурі. З 2014 р. працювала на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії на посаді старшого лаборанта. У 2016 році переведена на посаду асистента кафедри.
Проводить практичні заняття з україно- та англомовними студентами стоматологічного факультету.
Бере участь у наукових та науково-практичних конференціях.
Є автором та співавтором більше 20 друкованих робіт та патенту на корисну модель.

Крот Наталія Леонідівна


Лаборант кафедри

В 2000 році закінчила Вінницький медичний коледж ім.Д.К. Заболотного за спеціальністю медична сестра. На кафедрі працює з 2017 року на посаді лаборанта.
Працювали на кафедрі

Новини

Оголошення для студентів 3 і 4 курсу
05.01.2021

ОГОЛОШЕННЯ

Складання(перескладання) комп'ютерного заліку з хірургічної стоматології (3 курс) та онкології (4 курс) для студентів стоматологічного факультету буде проводитись 05.01.2021 о 15.00 на платформі Microsoft teams.

Допускатись будуть студенти, які ліквідували пропущені заняття та надіслали заявку на кафедральні пошту (dental.surgery.vnmu@gmail.com) у вигляді таблиці, яку можна знайти інструкції до відпрацювань практичних занять!!!

Оголошення про відпрацювання заліків, диференційних заліків та іспитів для студентів 3, 4, 5 курсів
27.10.2020

Оголошення

Перездача заліків, диференційних заліків та іспитів для студентів 3, 4, 5 курсів стоматологічного факультету буде проводитись 28.10.2020р о 13.30. Від студентів необхідно відправити заявку на відпрацювання заліку ( диференційного заліку, іспиту) на пошту dental.surgery.vnmu@gmail.com до 13.00 28.10.2020 і чекати посилання на платформу, на якій буде проводитись перездача з 13.30. При недотриманні часових рамок, студент до заліку допускатись не буде!

Оголошення про відпрацювання заліків, диференційних заліків та іспитів для студентів 3, 4, 5 курсів
21.05.2020

Оголошення

Перездача заліків, диференційних заліків та іспитів для студентів 3, 4, 5 курсів стоматологічного факультету буде проводитись щодня з 21.05.2020р. Від студентів необхідно відправити заявку на відпрацювання заліку ( диференційного заліку, іспиту) на пошту dental.surgery.vnmu@gmail.com в день перездачі з 9.00 до 14.00 і чекати посилання на платформу, на якій буде проводитись перездача з 15.00. При недотриманні часових рамок, студент до заліку допускатись не буде!

Інструкція по проведенню відпрацювання практичних занять та лекцій згідно розпорядження №48 від 08.05.2020 по ВНМУ ім. М.І.Пирогова
13.05.2020

Інструкція по проведенню відпрацювання практичних занять та лекцій згідно розпорядження №48 від 08.05.2020 по ВНМУ ім. М.І.Пирогова

  1. 1.                Практичні заняття, лекції та відпрацювання пропусків карантинного періоду проводити на платформі університету для дистанційного навчання.
  2. 2.                Кожного дня можна відпрацювати не більше одного пропуску.
  3. 3.                Проводити відпрацювання пропущених занять щоденно  наступним чином:

-                     студент повинен відправити письмову заявку на теми для відпрацювання на кафедральну пошту: dental.surgery.vnmu@gmail.com в день відпрацювання з 9.00 год. до 12.00 год;

-                     з 14.00 до 17.00 поточного дня черговий викладач кафедри опрацьовує заявку та надсилає студенту посилання з часом коли необхідно приєднатись для відпрацювання заняття;

-                     якщо студент надішле заявку на відпрацювання пізніше 12.00 год. то відробка не буде прийнята;

-                     якщо студент не вийде на зв'язок в зазначений час то відробку не буде прийнято.

  1. 4.                Опитування проводяться в у вигляді тестового контролю, розв’язування ситуаційних задач чи в усній формі та фіксуються обов’язково черговим викладачем.
  2. 5.                Чергові викладачі, які проводять відпрацювання створюють окрему папку відпрацювання для зберігання інформації, яка буде перевірятися навчальним відділом та моніторинговою групою нашого університету.

 

Схема заявки на відпрацювання для студентів

Дозвіл на відпрацювання пропущеного практичного заняття (лекції)№______

Прізвище ім’я по-батькові студента__________________________________________________

Курс___________________

Група __________________

Прізвище викладача, що веде практичні заняття _________________________________________

 

 

Назва пропущеного практичного заняття (лекції) №_____

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Дата пропуску заняття

 

Дата суботи відпрацювання

 

Ел.адреса студента

 

Номер мобільного телефону для зв’язку

 

 

Примітка:

- якщо студент не дотримається інструкції по відпрацювання то відробку не буде відмічене та зареєстровано.

Інструкція по проведенню відпрацювання практичних занять та лекцій згідно розпорядження №4 від 31.03.2020 по ВНМУ ім. М.І.Пирогова
09.04.2020

Інструкція по проведенню відпрацювання практичних занять та лекцій згідно розпорядження №4 від 31.03.2020 по ВНМУ ім. М.І.Пирогова

 1.                Практичні заняття, лекції та відпрацювання пропусків карантинного періоду проводити на платформі університету для дистанційного навчання.

2.                Відпрацювання пропущених занять до 12.03.2020р. проводити по суботам не більше 3-х тем.

3.                Проводити відпрацювання пропущених занять  наступним чином:

-                     студент повинен відправити письмову заявку на теми для відпрацювання на кафедральну пошту: surg.stom@vnmu.edu.ua не менш, як за 5 днів до відпрацювання (субота), тобто студент має подати заявку по схемі (додається знизу), не пізніше понеділка 17.00 години, якщо він хоче здавати в найближчу суботу;

-                     за понеділок –вівторок черговий викладач кафедри опрацьовує та надіслає студенту завдання по пропущеним темам на підготовку відповідей в письмовій формі (розбірливий запис) у робочому зошиті;

-                     письмові відповіді (їхні фото, скрин і т.д.) студент має надіслати на кафедру чи власне черговому викладачу на електронну адресу не пізніше, як за 1 день до суботи (не пізніше 17.00 год, четверга) для перевірки;

-                     студент повинен відправити письмові відповіді на кожну тему окремо за 1 день до відпрацювання, так само як і заявку на відпрацювання з чіткими вказівками номера теми та її назви;

-                     в період відпрацювання (тобто в суботу в період з (9.00 до 13.00 год) викладач повинен сповістити студенту оцінки перевірених письмових робіт, якщо студента не влаштовує оцінка можливо відпрацювати тему безпосередньо в суботу при спілкуванні у онлайн режимі;

4.                Опитування проводяться в письмовій формі та зберігаються відповіді обов’язково черговим викладачем.

5.                Чергові викладачі, які проводять відпрацювання створюють окрему папку відпрацювання для зберігання інформації, яка буде перевірятися навчальним відділом та моніторинговою групою.

Схема заявки на відпрацювання для студентів

Дозвіл на відпрацювання пропущеного практичного заняття (лекції)№______ 

Прізвище ім’я по-батькові студента__________________________________________________

Курс___________________

Група __________________

Прізвище викладача, що веде практичні заняття _________________________________________

 

 

Назва пропущеного практичного заняття (лекції) №_____

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Дата пропуску заняття

 

Дата суботи відпрацювання

 

Ел.адреса студента

 

Номер мобільного телефону для зв’язку

 

 

Примітка:

 - студент зобов’язаний дати письмові відповіді на всі питання, завдання та надіслати на вказану електронну адресу з вказівкою «Відповіді на завдання до теми…», не пізніше 17 год четверга.

- в день відробок  черговий викладач повідомляє студенту його оцінку.

- якщо оцінка за письмові роботи не влаштовує студента, то тему можна перездати під час онлайн відробки.

- якщо студент не дотримається інструкції по відпрацювання то відробку не буде відмічене та зареєстровано.

Оголошення для студентів 4 курсу
20.01.2020

Екзамен з хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії для студентів 4 курсу стоматологічного факультету буде проводитись 21.01.2020 на 8.30 в аудиторії №1 для студентів 41А, 41Б, 39А груп

Оголошення для студентів 4 курсу
20.01.2020

Консультація для студентів 4 курсу стоматологічного факультету для підготовки до екзамену з хірургічної стоматології буде проводитись 20.01.2020 о 15.00 в аудиторії№5

Оголошення для студентів 3, 4, 5 курсу
24.10.2019

На базі кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії функціонує студентський науковий гурток. Засідання проводяться кожного першого вівторка місяця на базі МКЛ ШМД (вул. Київська 68).

Оголошення для студентів 5 курсу
24.10.2019

Перездача комп'ютерного заліку для допуску до здачі модульного контролю для студентів 5 курсу стоматологічного факультету проводиться щодня з 13.00 до 15.00 на базі МКЛ ШМД(вул. Київська 68)

Оголошення для студентів 3 і 4 курсу
21.06.2019

ОГОЛОШЕННЯ

Складання(перескладання) заліків та диференційних заліків з хірургічної стоматології та для студентів 3 та 4 курсу стоматологічного факультету буде проводитись 25.06.2019 о 13.00 в аудиторії №5.

Допускатись будуть студенти, які здали комп'ютерний контроль, мають робочий зошит за всі семестри навчання та ліквідували пропущені заняття та лекції!!!

Оголошення для студентів 3 і 4 курсу
12.06.2019

ОГОЛОШЕННЯ

Складання(перескладання) заліків та диференційних заліків з хірургічної стоматології та для студентів 3 та 4 курсу стоматологічного факультету буде проводитись 14.06.2019 о 13.00 в аудиторії №1.

Допускатись будуть студенти, які здали комп'ютерний контроль, мають робочий зошит за всі семестри навчання та ліквідували пропущені заняття та лекції!!!

Оголошення для студентів 5 курсу
05.06.2019

06.06.2018 о 13.30 в аудиторії №1 для студентів стоматологічного факультету 5 курсу буде проводитись консультація до державного іспиту з хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

ОГОЛОШЕННЯ
30.08.2016

Наукова діяльність

Наукова робота кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії


На кафедрі протягом декількох років проводиться вивчення процесів регенерації тканин при запальних процесах, травмах, опіках щелепно-лицевої ділянки. Проводиться також вивчення проблеми знеболення та седації в стоматології та щелепно-лицевої хірургії. По даним розробкам отримано 16 патентів України на корисну модель та 11 раціоналізаторських пропозицій, нововведень – 6, інформаційних листів – 5.

На кафедрі розроблений і успішно застосовується на практиці метод комбінованого знеболення в щелепно-лицевій ділянці (на основі запропонованої схеми премедикації, комбінації трьох блокад та внутрішньовенної седації). Використовується метод ранньої хірургічної некректомії опіків обличчя. Лікування запальних процесів щелепно-лицевої ділянки за допомогою діалізаторів з новою лікарською сумішшю. Проведено вивчення особливостей кровопостачання та іннервації підборідного відділу нижньої щелепи у тварин у порівнянні з людиною. Вивчено різні види моделювання переломів нижньої щелепи в експерименті для подальшого гістологічного дослідження особливостей регенерації кістки після її перелому. Досліджено вплив нікотинової кислоти та ксантинолу нікотинату на судини в експерименті з допомогою методу доплерівської флоуметрії.

Кафедра приймала участь у програмі професійного тестування «Colgate Sensitive Pro-Relief».

Щорічно викладачі кафедри разом з студентами готують 6-8 доповідей на студентські конференції за тематикою науково-дослідної роботи. А також на конференції молодих вчених – 5-8 доповідей. Під час засідань студентського наукового товариства студенти приймають активну участь в обговоренні тематичних тем, а також  беруть участь в огляді хворих, оперативному втручанні, присутні в перев’язувальній, операційних. Гуртківці приймають участь в чергуваннях клінік.

Кафедра щорічно готує команду студентів-стоматологів до участь в інтелектуальному конкурсі «Стоматологічний Брейн-ринг», яка посідає призові місця, а в 2011 році наші студенти зайняли 1 місце серед 15 найкращих команд України, Росії та Білорусі.

Представники кафедри приймали участь в чемпіонаті стоматологічної майстерності-2012 в номінації «Знеболювання і надання невідкладної допомоги» з міжнародною участю, де магістрант кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Кобяков О.В. зайняв 2 місце.

Співробітники кафедри активно приймають участь в всеукраїнських та міжнародних конференціях та зʼїздах, конгресах та симпозіумах (Росія, Латвія, Літва, Австрія, Сербія).

 

 

Научная работа кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
 На кафедре в течение нескольких лет проводится изучение процессов регенерации тканей при воспалительных процессах, травмах, ожогах челюстно-лицевой области. Проводится также изучение проблемы обезболивания и седации в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. По данным разработкам получено 16 патентов Украины на полезную модель и 11 рационализаторских предложений, нововведений - 6, информационных писем - 5.
 На кафедре разработан и успешно применяется на практике метод комбинированного обезболивания в челюстно-лицевой области (на основе предложенной схемы премедикации, комбинации трех блокад и внутривенной седации). Используется метод ранней хирургической некрэктомии ожогов лица. Лечение воспалительных процессов челюстно-лицевой области с помощью диализаторов с новой лекарственной смесью. Проведено изучение особенностей кровоснабжения и иннервации подбородочного отдела нижней челюсти животных по сравнению с человеком. Изучены различные виды моделирования переломов нижней челюсти в эксперименте для дальнейшего гистологического исследования особенностей регенерации кости после ее перелома. Исследовано влияние никотиновой кислоты и ксантинола никотинат на сосуды в эксперименте с помощью метода допплеровской флоуметрии.
 Кафедра принимала участие в программе профессионального тестирования «Colgate Sensitive Pro-Relief».
 Ежегодно преподаватели кафедры вместе со студентами готовят 6-8 докладов на студенческие конференции по тематике научно-исследовательской работы. А также на конференции молодых ученых - 5-8 докладов. Во время заседаний студенческого научного общества студенты принимают активное участие в обсуждении тематических тем, а также участвуют в осмотре больных, оперативном вмешательстве, присутствуют в перевязочной, операционных. Кружковцы участвуют в дежурствах клиник.
 Кафедра ежегодно готовит команду студентов-стоматологов к участие в интеллектуальном конкурсе «Стоматологический Брейн-ринг», которая занимает призовые места, а в 2011 году наши студенты заняли 1 место среди 15 лучших команд Украины, России и Беларуси.
 Представители кафедры принимали участие в чемпионате стоматологической мастерства-2012 в номинации «Обезболивание и оказание неотложной помощи» с международным участием, где магистрант кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Кобяков А.В. занял 2 место.
 Сотрудники кафедры активно участвуют во всеукраинских и международных конференциях и съездах, конгрессах и симпозиумах (Россия, Латвия, Литва, Австрия, Сербия).