Звіт 2015-2016

22.06.2016

ВІННИЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  МЕДИЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ  М. І. ПИРОГОВА

 

 

 

Кафедра фізичного виховання та ЛФК

 

 

 

З  В  І  Т

ПРО  РОБОТУ  КАФЕДРИ  ЗА  2015 – 2016

НАВЧАЛЬНИЙ  РІК

 

 

 

 

 

Завідуючий кафедрою  д.б.н., проф. Л.А. Сарафинюк

 

Зав. навчальною частиноюст. викладач С.П. Лисюк

 

 

 

 

Вінниця 2016

 

ТЕКСТОВА  ЧАСТИНА  ЗВІТУ

Викладачі кафедри проводять учбові заняття з фізичного виховання зі студентами І курсу (річне навантаження 40 годин практичних занять) та ІІ курсу (річне навантаження 36 годин практичних занять) усіх факультетів, в кінці навчального року студенти отримують залік.

Крім того проводить заняття зі спортивної медицини та фізична реабілітація на ІІІ курсі стоматологічного факультету та студентами із спеціальності «Медична та психологічна реабілітація» та заняття зі спортивної медицини на IV курсі медичних факультетів № 1 та № 2 факультетів, по закінченні вивчення курсу студенти складають диференційований залік.

Поряд з навчальною роботою кафедра проводить значну спортивно-масову роботу (у межах підвищення спортивної майстерності - 4196 годин ). Кафедра проводить роботу в спортивних секціях університету з різних видів спорту. В університеті працюють спортивні секції з 15 видів спорту, де займаються 308 студентів I-VI курсів. Спортсмени університету приймають участь у змаганнях, що проводяться в місті, області та Україні.

  1. Баскетбол (чол.)                   20 чол.
  2. Плавання                            16 чол.
  3. Бадмінтон                            25 чол.
  4. Волейбол (чол.)                    30 чол.
  5. Греко - римська боротьба       18 чол.
  6. Легка атлетика                     60 чол.
  7. Настільний теніс                  14 чол.
  8. Армреслінг                          15 чол.
  9. Баскетбол (жін.)                  18 чол.

10.Бокс                                        20 чол.

11.Футбол (жін.)                            9 чол.

12.Футбол (чол.)                           14 чол.

13.Волейбол (жін.)                        20 чол.

14.Шахи                                      18 чол.

15.Важка атлетика                  11 чол.

 

Крім того на кафедрі у 2015-2016 навчальному році почали працювати секції загально-фізичної підготовки (оздоровча робота). Мета діяльності яких – сприяння вихованню всебічно розвинених фахівців, готових до високопродуктивної праці за обраною професією, ведення виховної роботи педагога, здатних використовувати і впроваджувати фізичну культуру і спорт у навчально-виробничу діяльність, організовувати здоровий спосіб життя та розвиток вмінь та навичок спрямованих на корекцію функціонального стану організму студента для подальшого переходу у секцію спортивного удосконалення.

За участю кафедри була проведена ХІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Перший крок в науку - 2016» 7-8 квітня 2016р. На кафедрі була секція «Фізичне виховання, спортивна медицина та фізична реабілітація» прийняли участь 10 студентів Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова та 2 студентів з інших медичних університетів: А.О. Горинь (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького), А.Р. Бабаєва (Харківський національний медичний університет). На кафедрі функціонує науковий студентський гурток з фізичного виховання, спортивної медицини та фізичної реабілітації. В поточному році було проведено 4 засідання.

 

Кафедра в поточному році провела такі спортивні заходи:

Назва змагань

Кількість видів спорту

Кількість учасників

1

Спартакіада „Першокурсника”

4

284

2

Спартакіада серед мешканців гуртожитків

4

196

3

 

Спартакіада Університету серед курсів та факультетів

5

 

306

 

4

Змагання серед викладачів ВНЗ м. Вінниці

6

34

5

Весняний легкоатлетичний крос

1

30

6

Спартакіада з міні футболу серед студентів ВНМУ ім. М.І. Пирогова

1

194

7

Спартакіада серед ВНЗ

16

182

8

Спартакіада серед працівників ВНМУ м.. М.І.Пирогова

4

40

9

Новорічний спортивний вечір

 

300

10

Виступ збірних команд університету на міських змаганнях

14

150

 

Кількість студентів по навчальним відділенням:

Дисципліна «Фізичне виховання»:

- основна група – 2108 студентів;

- спеціальна медична – 332 студентів;

Дисципліна «Спортивна медицина і фізична реабілітація»:

-        вітчизняні  –  864 студенти;

-        іноземні (англомовні) – 171 студентів;

-        іноземні (російськомовні) – 73 студентів.

 

26-28 серпня 2015 року на кафедрі було проведено Всеукраїнський турнір з баскетболу серед чоловічих команд пам’яті  професора Когана Б.Й. Спортсмени з різних міст України вшанували пам'ять професора Вінницького медичного університету доктора медичних наук Бориса Когана, який тривалий час був і головним тренером баскетбольної команди цього ВНЗ в роки гучних вдалих виступів. В турнірі прийняли участь 4 команди, - БК «Вінниця» (колишня назва «Вінницькі Зубри»), ДЮСШ-12 (Київ), «КПЗО-ДОС ДЮСШ» (Дніпропетровськ) і ОНМУ (Одеса). Переможцем змагань стала команда Одеси, на другому місці вінничани, третє місце – у команди з Дніпропетровська.

Протягом звітного року кафедра брала участь в організації волонтерської допомоги: «Серце до серце», у пробігові превентивна допомога хворим дітям, пробіг який проводив “Данон” на допомогу хворим дітям на рак та у благодійному вело-заїзді «Поділля».

На кафедрі виконуються плани підготовки науково-педагогічних кадрів з фіз. виховання та фізичної реабілітації. 

На кафедрі була захищена кандидатська дисертація Якушевої Юлії Іванівни за темою: «Особливості показників центральної гемодинаміки в залежності від параметрів будови тіла волейболісток різного амплуа».

Було впроваджено у наукову роботу кафедри результат науково-дослідної роботи Центральна науково-дослідна лабораторії Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського «Структурно-метаболічні зміни кори головного мозку, нирок і печінки, зумовлені хронічною непластичною інтоксикацією і компонентами цитостатичної терапії, та їх сорбційна корекція» та результат науково-дослідної роботи кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини Буковинського державного медичного університету «Спосіб прогнозування хронічного фізичного перенапруження серцево-судинної системи у спортсменів».

Для вдосконалення навчального процесу необхідно:

-             медичне обладнання (тонометри, спірометри, динамометри, електрокардіограф, велоергометр);

-             реконструювати стадіон, створити спортивні майданчики на території університету.

 

 

 

Завідуючий кафедрою д.б.н., проф. Л.А. Сарафинюк


Таблиця №1     

Н А В Ч А Л Ь Н А    Б А З А     К А Ф Е Д Р И

 

№п/п

 

Приміщення  кафедри

Площа м2

Число робочих місць

Стаціонарне навчальне обладнання

Пропозиції по поліпшенню матеріальної  бази

1.

Ігровий зал

622 м2

60

Баскетбольні щити – 6 шт.

Волейбольні стояки – 1 шт.

Гімнастичні стійки

Гімнастичні бруси

1.Придбати спортивний інвентар

2.Ремонт ігрового залу (тренажерного) в 2-му учбовому корпусі

2.

Гімнастичний зал

162 м2

20

Гімнастичні стінки

Стіл настільного тенісу

 

3.

Зал боротьби

162 м2

20

Комплект гімнастичних матів; гімнастичні стінки; напольні ваги

 

4.

Зал важкої атлетики

86 м2

14

Комплект тренажерів

 

5.

Тренажерний зал

158 м2

24

Комплект тренажерів; гімнастичні стінки; стіл для настільного тенісу – 1 шт.

 

6.

Кабінет зав.кафедрою

14 м2

1

 

 

7.

Кабінет доцента

14 м2

15

Навчальні столи, велоергометр, таблиці

 

8.

Методичний кабінет

28 м2

20

Навчальні столи, стенди, велоергометр, масажний стіл, силовий тренажер, спірометр, таблиці

 

9.

Асистентська

61 м2

20

Робочі столи

 

10.

Навчальна кімната №1

18 м2

16

Навчальні столи, ростомір, таблиці, спірометр

 

11.

Навчальна кімната №2

17,7 м2

15

Навчальні столи, силовий центр з вбудованими вагами G-315

 

12.

Лаборантська

17 м2

3

Робочі столи, шафа

 

13.

Медпункт

16 м2

3

Робочі столи, кушетка, медична шафа

 

14.

Тренерська

14 м2

1

Робочі столи, шафи

 

15.

Роздягальні

 

 

 

 

16.

Душові

 

 

 

 


Таблиця № 2                                            

Ш  Т  А  Т            К  А  Ф  Е  Д  Р  И

№ п/п

Прізвище, Ім’я та по батькові

 

Посада

Рік народж.

Загал. стаж роботи

Стаж роботи у ВНМУ

Вчене звання

Вчена ступінь

Підвищення кваліфікації (дата і місце)

1.

Сарафинюк Лариса Анатоліївна

Зав.кафедрою

17.09.1966

27

18

професор

д.б.н.

26.01.2011 р. ВДПУ ім. М.Коцюбинського

2.

Качан Василь Васильович

доцент

06.06.1941

45

40

доцент

к.м.н.

18.03.2015 р. Харківська медична академія післядипломної освіти

3.

Лежньова Олена Василівна

доцент

02.01.1978

14

8

доцент

к.м.н.

18.03.2015 р. Харківська медична академія післядипломної освіти

4.

Кириченко Юрій Васильович

асистент

09.04.1986

5

5

к.мед.н.

 

17.06.2016 Харківська медична академія післядипломної освіти

5.

Жуковський Вячеслав Тимофійович

ст. викладач

02.10.1940

48

13

-

 

27.09.2011 р., ВДПУ ім. М.Коцюбинського

6.

Лисюк Сергій

Павлович

ст. викладач

03.11.1959

29

24

-

 

27.09.2011 р., ВДПУ ім. М.Коцюбинського

7.

Мичковська Лідія Іванівна

ст.викладач

10.07.1950

43

43

-

 

08.04.2010 р., ВДПУ ім. М.Коцюбинського

8.

Пільганчук Людмила Іванівна

ст.викладач

28.09.1958

34

27

-

 

27.09.2011 р.,     ВДПУ ім. М.Коцюбинського

9.

Яремчук Павло Володимирович

викладач

10.10.1960

32

22

-

 

5.06.2015 ВДПУ ім.М.Коцюбинського

10.

Мельник Олександра Володимирівна

викладач

21.07.1981

8

8

-

 

26.10.2012 р. НМУ імені О.О.Богомольця

11.

Сорокіна Наталія Олексіївна

викладач

24.03.1975

22

5

-

 

17.05.2013 р. НМУ імені О.О.Богомольця

12.

Якушева Юлія Іванівна

викладач

04.04.1973

24

5

-

 

17.05.2013 р. НМУ імені О.О.Богомольця

13.

Сухань Сергій Степанович

викладач

27.12.1959

33

5

-

 

26.10.2012 р. НМУ імені О.О.Богомольця

14.

Кулібаба Сергій Олександрович

викладач

20.11.1984

6

4

-

 

 

15.

Іванова Євгенія Іванівна

викладач

18.09.1970

18

4

-

 

 

16.

Лісчишин Генадій Володимирович

викладач

26.01.1973

11

4

-

 

 

17.

Лисак Ірина Вікторівна

ст.викладач

29.03.1988

6

3

к.н.фіз.вих і спорту

 

21.11.2013 р. захист кандидатської дисертації

 

18.

Романенко Олександр Іванович

викладач

26.06.1981

13

2

 

 

 

19.

Дусь Сергій Валерійович

викладач

01.01.1981

13

2

 

 

 

20

Сивак Вячеслав Георгиєвич

асистент

24.09.1964

29

4

-

 

30 травня 2014р.

Міністерство оборони України Українська військово-медична академія

 

 

Зав. кафедрою д.б.н., проф. Л.А.Сарафинюк


Таблиця № 3.2.                                           

ВИКОНАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗА 2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

№ п/п

 

ПРІЗВИЩЕ, ІНІЦІАЛИ

Розробка конспектів лекцій

Складання метод.розробок для викладачів

Складання метод. вказівок

для студентів

 

Контроль занять

Виконання плану взаємовідві –

дувань

Створення навч. таблиць, слайдів

план

вик.

план

вик.

план

вик.

план

вик.

план

вик.

план

вик.

1.

Сарафинюк Л.А.

 

 

 

 

 

 

6

6

 

 

 

 

2.

Качан В.В.

 

 

 

 

3

5

 

 

2

2

 

 

3.

Лисюк С.П.

 

 

 

 

2

2

 

 

2

2

 

 

4.

Жуковський В.Т.

 

 

 

 

2

1

 

 

2

2

 

 

5.

Мичковська Л.І.

 

 

 

 

2

2

 

 

2

2

 

 

6.

Пільганчук Л.І.

 

 

 

 

2

2

 

 

2

2

 

 

7.

Яремчук П.В.

 

 

 

 

2

2

 

 

3

3

 

 

8.

Якушева Ю. І.

 

 

 

 

2

2

 

 

3

3

 

 

9.

Сорокіна Н. О.                

 

 

 

 

2

3

 

 

3

3

 

 

10.

Мельник О.В.

 

 

 

 

2

3

 

 

3

2

 

 

11.

Лісчишин Г.В.

 

 

 

 

2

4

 

 

3

2

 

 

12.

Сухань С.С.

 

 

 

 

2

1

 

 

3

3

 

 

13.

Іванова Є.І.

 

 

 

 

2

2

 

 

3

2

 

 

14.

Кулібаба С.О.

 

 

 

 

2

2

 

 

3

3

 

 

15.

Лисак І.В.

 

 

 

 

2

2

 

 

2

2

 

 

16.

Лежньова О.В.

 

 

 

 

3

5

 

 

3

3

 

 

17.

Кириченко Ю.В.

 

 

 

 

3

3

 

 

3

3

 

 

18.

Дусь С.В.

 

 

 

 

2

3

 

 

3

3

 

 

19.

Романенко О.І.

 

 

 

 

2

3

 

 

3

3

 

 

20.

Сивак Г.В.

 

 

 

 

1

1

 

 

2

2

 

 

 

 

 

Зав. кафедрою           д.б.н., проф. Л.А.Сарафинюк

 


Таблиця № 6                                          

НАУКОВО-ДОСЛІДНА   РОБОТА

№ п/п

Види наукових робіт, Прізвище, ініціали

Підготовка кандидат. дисертацій

Публікація наукових статей/ тез

Виступи на наукових конференціях

Участь в з’їздах

Участь в конференціях

Видавництво методичних робіт

Винаходи

Рацпропоз.

план

вик.

план

вик.

план

вик.

план

вик.

план

вик.

план

вик.

план

вик.

план

вик.

1.

Сарафинюк Л.А.

1

1

3/4

8/4

3

3

1

1

4

7

 

 

1

1

 

 

2.

Качан В.В.

 

 

2/1

2/1

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

3.

Лисюк С.П.

 

 

1/1

-/-

1

1

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

4.

Жуковський В.Т.

 

 

1/1

-/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Мичковська Л.І.

 

 

1/1

1/-

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

6.

Пільганчук Л.І.

 

 

1/1

-/-

1

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

7.

Яремчук П.В.

 

 

1/1

1/1

1

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

8.

Якушева Ю. І.

 

 

1/1

8/1

 

 

1

1

1

2

 

 

1

1

 

 

9.

Сорокіна Н. О.                   

 

 

1/1

-/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Мельник О.В.

 

 

1/1

1/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Лісчишин Г.В.

 

 

1/1

2/-

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Сухань С.С.

 

 

1/1

1/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Іванова Є.І.

 

 

1/1

1/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Кулібаба С.О.

 

 

1/1

1/1

1

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

15.

Лисак І.В.

 

 

1/1

3/1

1

1

 

 

1

2

1

1

 

 

 

 

16.

Лежньова О.В.

 

 

1/1

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

17.

Кириченко Ю.В.

 

 

1/1

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Дусь С.В.

 

 

1/1

3/1

1

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

19.

Романенко О.І.

 

 

1/1

-/1

1

1

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

20.

Сивак Г.В.

 

 

1/-

-/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрою д.б.н., проф. Л.А.Сарафинюк

 

 

 

 

ТАБЛИЦЯ  № 7                                               

 

СПІЛЬНА  РОБОТА  З  ОРГАНАМИ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я

 

 

 

№ п/п

 

Прізвище, Ініціали

Кількість проконсультованих студентів груп спортивного удосконалення

Кількість проконсультованих хворих фізіотерапевтичного відділення

Кількість проконсультованих студентів спеціальної медичної групи

Медичний огляд студентів ІІ курсу

1.

Качан В.В.

59

 

36

362

2.

Лежньова О.В.

130

 

42

343

3.

Кириченко Ю.В.

68

 

65

180

4.

Сивак В.Г.

 

750

 

 

 

 

 

Зав. кафедрою           д.б.н., проф. Л.А.Сарафинюк

 

Таблиця  №  4                     

ТЕХНІЧНІ  ЗАСОБИ  НАВЧАННЯ  НА  КАФЕДРІ

№ п/п

Н  А  З  В  А

Кіль –

кість

В робоч.

стані

Пошкод-

жені

Примітка

1.

Е   О   М

 

 

 

 

2.

Лінгафонне обладнання

 

 

 

 

3.

Проекційна апаратура

- кіноапарати

- діапроектори (фільмоскопи)

- епідіоскопи

 

1

1

 

1

1

 

 

4.

Магнітофони

3

1

2

 

5.

Електропрогравачі

 

 

 

 

6.

Електрофони

 

 

 

 

7.

Відеомагнітофони

 

 

 

 

8.

Телекамери

 

 

 

 

9.

Телевізори

 

 

 

 

10.

Тренажери

14

13

1

 

11.

Велоергометри

2

2

 

 

12.

Електрофіковані стенди

 

 

 

 

13.

Навчаючі і контролюючі машини

 

 

 

 

14.

Звукопосилююча апаратура

 

 

 

 

15.

Комп’ютер

1

1

 

 

 

         Зав. кафедри д.б.н., проф. Л.А.Сарафинюк