Звіт про проведення ХIV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку-2017»

11.05.2017

26-28 квітня 2017 у м. Вінниця пройшла ХIV Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених "Перший крок в науку - 2017". Студенти, молоді вчені, співробітники кафедр приймали участь в обговоренні різноманітних питань у галузі теоретичної, експериментальної, клінічної та профілактичної медицини. Програма конференції включала усні доповіді на секціях, презентацію постерів, участь у майстер-класах.

27.04.2017 кафедра фтизіатрії також прийняла участь в конференції в секції "Актуальні питання діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів" (внутрішня медицина, президія - проф. Ю.М.Мостовой проф. Б.М. Пухлик,проф. Л.В.Распутіна, проф. Т.В.Константинович):

1) Особливості клінічного перебігу туберкульозу у хворих на СНІД

Доповідач:Зінченко О.В. 4курс 73б група

Науковий керівник: к.мед.н., ас. Тхоровський М.А.

2) Порівняльний аналіз параметрів діагностичної цінності різних методів визначення сенсибілізації у пацієнтів з респіраторними алергічними захворюваннями

Доповідач:  Сімчук Д.В. 5 курс 2а група

Науковий керівник:доц. Богомолов А.Є.

3) Розбіжності у результатах визначення специфічного IgE методом імуноблоттінгу у пацієнтів з алергічним ринітом

Доповідач: Ваколюк А.В. 5 курс 21а група

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Богомолов А.Є.

4) Роль мотивації пацієнта в проведенні специфічної імунотерапії                                   

Доповідачі:Коцулівська В.Ю., Левковська Д.О. 5 курс, 21б група

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Корицька І.В.

5) Розбіжності у результатах визначення специфічного IgE методом імуноблоттінгу у пацієнтів з алергічним ринітом

Доповідач: Ваколюк А.В. 5 курс 21а група                                                                         

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Богомолов А.Є.

6) Захворюваність медичних працівників на туберкульоз (2011-2015 рр.) 

 Доповідач:Тищенко В.О., 4 курс, 99-А група

 Науковий керівник:ас. Литвинюк О.П.


Програма секції

Студенти:

1.  Психо-вегетативний портрет хворих, що перенесли аорто-коронарне шунтування

Доповідач:Лагода В.В.  3 курс, 24а гр

Науковий керівник:доц. Откаленко О.К.

2.  Синдроми соматопсихічноїдисфункції в структурі хронічного обструктивного захворювання легень
Доповідач: Довгань А.О.,аспірант, Бальжик Ю.Д., Тереховська Л.А. 3 курс, 8-б група
Науковийкерівник: доцент Томашкевич Г.І., проф. Константинович Т.В. 

3.  Оцінка клініко-функціонального перебігу хронічного обструктивного захворювання легень залежно від психологічного фенотипу

Доповідач:Довгань А.О.,аспірант, Тереховська Л.А., Бальжик Ю.Д., 3 курс, 8-б група

Науковий керівник: доцент Томашкевич Г.І., проф. Константинович Т.В.

4.Особливості клінічного перебігу туберкульозу у хворих на СНІД

Доповідач:Зінченко О.В. 4курс 73б група,                                                                                                                       

Науковий керівник: к.мед.н., ас. Тхоровський М.А.

5.Порівняльний аналіз параметрів діагностичної цінності різних методів визначення сенсибілізації у пацієнтів з респіраторними алергічними захворюваннями

Доповідач:  Сімчук Д.В. 5 курс 2а група

Науковий керівник:доц. Богомолов А.Є.

6.Роль мотивації пацієнта в проведенні специфічної імунотерапії»                                     

Доповідачі:Коцулівська В.Ю., Левковська Д.О. 5 курс, 21б група                                       

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Корицька І.В.

7.Розбіжності у результатах визначення специфічного IgE методом імуноблоттінгу у пацієнтів з алергічним ринітом»Доповідач: Ваколюк А.В. 5 курс 21а група                                                                         

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Богомолов А.Є.

8.Захворюваність медичних працівників на туберкульоз (2011-2015 рр.) 

 Доповідач:Тищенко В.О., 4 курс, 99-А група 

 Науковий керівник:ас. Литвинюк О.П.

 

Молоді вчені:

1.Поліпшення прихильності пацієнтів до  лікування ХОЗЛ та АГ: який інструмент є ключовим?

Доповідач :Сідоров А.А.

Науковий керівник :проф. Мостовой Ю.М.

2.Прогнозування діагностики ХОЗЛ у осіб,що вважають себе здоровими на основі аналізу скарг, факторів ризику та функціональних параметрів

Доповідач :Черепій Н.В.

Науковий керівник :проф. Распутіна Л.В.

 

Фотозвіт

      

Актуальні питання діагностики і лікування захворювань