План роботи студентського наукового гуртка кафедри фармації на 1 семестр 2015-2016 н.р.

23.09.2015

План роботи студентського наукового гуртка кафедри фармації

на 1 семестр 2015-2016 н.р.

№ з/п

Тема

Дата проведення засідання

1

Вступне засідання. Вибір старости гуртка.

Особливості розвитку фармацевтичної справи у різних країнах світу

25.09.15

2

Етичний кодекс фармацевта. Його застосування в реальній практиці. Толерантність фармацевтичних працівників в Україні.

22.10.15

3

Терапевтичні системи нового покоління. Особливості виготовлення та використання у практичній фармації.

26.11.15

4

Підсумки 2015 року. Дослідження зміни рівня цін та фармацевтичного законодавства в Україні у 2015 році

24.12.15

 

У 2015-2016 н.р. були затверджені критерії оцінювання індивідуальної роботи студентів, відповідно до яких:

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише при успішному їх виконанні та захисті.

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань становить не більше 12 балів. Вони додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність, або до підсумкової оцінки з дисципліни.

Бали нараховуються таким чином:

А. 12 балів – за призові місця на міжвузівських олімпіадах з дисципліни та міжвузівських і міжнародних наукових студентських конференціях з надрукуванням роботи

Б. 11-10 балів - за призові місця на внутрішньовузівських олімпіадах і студентських наукових конференціях з надрукуванням роботи

В. - 10 балів - за участь (якщо студент приймав участь, але не отримав призового місця) у міжвузівських олімпіадах з дисципліни та міжвузівських і міжнародних наукових студентських конференціях з надрукуванням роботи.

Г. 66% - додаються за участь (якщо студент приймав участь, але не отримав призового місця) у внутрішньовузівських олімпіадах і студентських наукових конференціях з надрукуванням роботи

Д. 50% - 6 балів за виготовлення на кафедрах препаратів, схем, таблиць та відеофільмів – з урахуванням важливості виконаної роботи

Е. 25% - 4 бали за написання реферату до теми, змістового модуля.