План роботи студентського наукового гуртка кафедри фармації на 1 семестр 2013-2014 н.р.

17.09.2013

План роботи студентського наукового гуртка кафедри фармації

на 1 семестр 2013-2014 н.р.

№ з/п

Тема

Дата проведення засідання

1

Вступне засідання. Вибір старости гуртка. Обговорення плану роботи студентського наукового гуртка на перший семестр. Особливості середньої та вищої фармацевтичної освіти у різних країнах світу

26.09.13

2

Можливості працевлаштування для провізора в Україні враховуючи спеціалізацію. Поняття «Фармацевт (провізор) семи зірок»

24.10.13

3

Особливості та перспективи технології косметичних засобів в умовах аптек

28.11.13

4

Фармакоекономіка, її значення для фармації та зв’язок з іншими науками

26.12.13

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи студента

(денна форма навчання)

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише при успішному їх виконанні та захисті.

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань становить не більше 12 балів. Вони додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність, або до підсумкової оцінки з дисципліни.

Бали нараховуються таким чином:

А. 12 балів – за призові місця на міжвузівських олімпіадах з дисципліни та міжвузівських і міжнародних наукових студентських конференціях з надрукуванням роботи

Б. 11-10 балів - за призові місця на внутрішньовузівських олімпіадах і студентських наукових конференціях з надрукуванням роботи

В. - 10 балів - за участь (якщо студент приймав участь, але не отримав призового місця) у міжвузівських олімпіадах з дисципліни та міжвузівських і міжнародних наукових студентських конференціях з надрукуванням роботи.

Г. 66% - додаються за участь (якщо студент приймав участь, але не отримав призового місця) у внутрішньовузівських олімпіадах і студентських наукових конференціях з надрукуванням роботи

Д. 50% - 6 балів за виготовлення на кафедрах препаратів, схем, таблиць та відеофільмів – з урахуванням важливості виконаної роботи

Е. 25% - 4 бали за написання реферату до теми, змістового модуля.

 

Куратор студентського наукового гуртка

кафедри фармації                                                       ас. А. С. Воронкіна

 

Зав. кафедри фармації,                                                д. мед. н., доц. Н. Г. Чорноіван