Студенту

Інтерну

КП лекцій з курсу "Соціально-комунікативна взаємодія у фармації" КП лекцій з курсу "Управління та економіка фармації" КП лекцій з курсу "Фармацевтична опіка" КП лекцій з курсу "Фармацевтична технологія" КП лекцій з курсу "Якість, стандартизація та сертифікація лікарських засобів" КП практичних занять з курсу "Соціально-комунікативна взаємодія у фармації" КП практичних занять з курсу "Управління та економіка фармації" КП практичних занять з курсу "Фармацевтична опіка" КП практичних занять з курсу "Фармацевтична технологія" КП практичних занять з курсу "Якість, стандартизація та сертифікація лікарських засобів" КП семінарських занять з курсу "Соціально-комунікативна взаємодія у фармації" КП семінарських занять з курсу "Управління та економіка фармації" КП семінарських занять з курсу "Фармацевтична опіка" КП семінарських занять з курсу "Фармацевтична технологія" КП семінарських занять з курсу "Якість, стандартизація та сертифікація лікарських засобів" Силабус 2023-2024

Master

Аспіранту

Екологія_Методичні реком_освітня_програма_Біологія_2020 Екологія_СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ_2019 Екологія_СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ_2020 Екологія_Тематичний_план_самостійна_робота_освітня_програма_Екологія_8_кредитів_2020 Література Профілактика сезонних захворювань та захворювань, які регулюються ММСП (2020) Література_Педіатрія_Профілактика сезонних захворювань та захворювань, які регулюються ММСП (2020) Методичнi вказiвки Профiлактика сезонних захворювань та захворювань, якi регулюються ММСП (2020) Методичнi вказiвки_Педіатрія_Профiлактика сезонних захворювань та захворювань, якi регулюються ММСП (2020) Методичнi_вказівки_для_аспiрантiв_з_навчальної_дисциплiни_Гiгieна_та_професiйна_патологiя_(Біологія 2020) Методичні реком_Екологія_освітня_програма_Біологія_2019.pdf Методичні-вказівки-Гігієна та професійна патологія-(Біологія)_2019 Основи аеробіології_Методичні_вказівки_програма_Біологія_1_5_кредити_2020 Основи аеробіології_Робоча програма_освітня_програма_Біологія_1_5_кредити_2020 Основи аеробіології_Силабус_освітня_програма_Біологія_1.5_кредити_2020 Основи_аеробіології_СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ_2020 Основи_аеробіології_Тематичний_план_лекцій_осввітня_програма_Біологія_1.5_кредити_2020 Основи_аеробіології_Тематичний_план_практичних_занять_осввітня_програма_Біологія_1.5_кредити_2020 Основи_аеробіології_Тематичний_план_самостійна_робота_осввітня_програма_Біологія_1.5_кредити_2020 Робоча програма з дисципліни Гігієна та професійна патологія (Біологія 8 кредитів 2020) Робоча програма з дисципліни Профiлактика сезонних захворювань мед, громадське здор, пед (1,5 кредити 2020) (1) Робоча програма_Екологія_освітня_програма_Біологія_8_кредитів_2019 Робоча програма_Екологія_освітня_програма_Біологія_8_кредитів_2020 Робоча програма_Педіатрія_Профiлактика сезонних захворювань мед, громадське здор, пед (1,5 кредити 2020) Робоча-програма-Гігієна та професійна патологія-(Біологія)-(10 кредитів)_2019 Силабус з навчальної дисципліни Екологія_освітня_програма__Біологія_2019.pdf Силабус з навчальної дисципліни Екологія_освітня_програма__Біологія_2020.pdf Силабус__Педіатрія_Профiлактика сезонних захворювань та захворювань, які регулюються міжнародними медико-соціальними правилами Силабус_Гiгieна_та_професiйна_патологiя (Біологія)_2020 Силабус_Профiлактика сезонних захворювань та захворювань, які регулюються міжнародними медико-соціальними правилами. Список рекомендованої літератури з навчальної дисципліни Гігієна та професійна патологія (2020).pdf Тематичний план лекцiй з навчальної дисципліни Профiлактика_сезонних_захворювань та_захворювань,_якi_регулюються_ММСП (2020) Тематичний план лекцiй_Педіатрія_Профiлактика_сезонних_захворювань та_захворювань,_якi_регулюються_ММСП (2020) Тематичний план практичних занять з навчальної дисципліни Гігігєна та професійна патологія.(2020).pdf Тематичний план практичних занять з навчальної дисципліни Профiлактика_сезонних_захворювань та_захворювань, якi_регулюються_ММСП (2020) Тематичний план практичних занять_Педіатрія_Профiлактика_сезонних_захворювань та_захворювань, якi_регулюються_ММСП (2020) Тематичний план самостійної роботи з Екології_програма_Біологія_2019-2020 Тематичний план самостійної роботи з навчальної дисципліни Гігієна та професійна патологія (2020).pdf Тематичний план самостійної роботи_Педіатрія_Профiлактика_сезонних_захворювань_та_захворювань,якi_регулюються_ММСП (2020) Тематичний план самостійної роботиПрофiлактика_сезонних_захворювань_та_захворювань,якi_регулюються_ММСП (2020) Тематичний_план_біологічна_практика_Екологія_програма_Біологія_2019_2020 Тематичний_план_біологічна_практика_Екологія_програма_Біологія_8_кредитів_2020 Тематичний_план_практичних _занять_Екологія_програма_Біологія_2019_8_кредитів Тематичний_план_практичних _занять_Екологія_програма_Біологія_2020_8_кредитів

Силабус

Syllabus Personalised pharmacy 2023-2024 (II cours) SYLLABUS Pharmaceutical Logistics 2023-2024 (IV cours) Syllabus Pharmacy compounding 2023-2024 (III cours) SYLLABUS_Practrce training on Pharmacy compounding (IV cours) SYLLABUS_Proceeding practice 2023-2024 (IV cours) Syllabus_Propedeutic Practice 2023-2024 (III cours) SYLLABUS_Theoretic bases of FC_2023-2024 (II cours) Біологія з основами генетики (денна та заочна форми навчання) І курс Виробнича практика з АТЛ (денна і заочна форма) Виробнича практика за спеціалізацією \(денна та заочна ф.н., IV-VI к.) Вступ у фармації (денна та заочна ф.н., I-II к.) Курс за вибором "Аналіз економічної діяльності аптечних підприємств" (заочна ф.н., V к.) Курс за вибором "Біофармацевтичні аспекти косметології та естетичної медицини" (денна і заочна форма навчання) Курс за вибором "Вирощування лікарських рослин" (денна та заочна ф.н. ІІ курс) Курс за вибором "Власна справа. Аптека." (денна та заочна форма навчання, IV к.) Курс за вибором "Державне регулювання та контроль у фармації" (денна та заочна ф.н., V к.) Курс за вибором "Засоби лікувальної косметики" (денна і заочна форма навчання) Курс за вибором "Методологія наукових досліджень у фармації" (денна і заочна форма навчання) Курс за вибором "Підготовка фармацевтичного представника" (денна і заочна форма навчання) Курс за вибором "Персоналізована фармація та косметологія" (денна і заочна форма навчання) Курс за вибором "Прикладна генетика" (денна і заочна ф.н. І курс) Курс за вибором "Резистентність до лікарських засобів: механізми, профілактика, шляхи подолання" (денна та заочна форми навчання, III курс) Курс за вибором "Сучасні проблеми молекулярної біології" (денна і заочна ф.н. І курс) Курс за вибором "Сучасні програми забезпечення населення лікарськими засобами" (заочна ф.н., IV курс) Курс за вибором "Теоретичні основи технології лікарських форм" (денна та заочна форма навчання) Курс за вибором "Техніки комунікаційної роботи керівника фармацевтичного підприємства" (денна і заочна форми навчання) Курс за вибором "Технологія пакування у фармацевтичній галузі" (денна і заочна форма навчання) Курс за вибором "Фармако-технологічні аспекти розробки та реєстрація лікарських засобів" (денна і заочна форма навчання) Курс за вибором "Фармацевтичні аспекти токсикоманії та наркоманії" (денна та заочна форми навчання) Курс за вибором "Фармацевтична логістика: шлях від шлях лікарського препарату від виробника до споживача" (денна і заочна форма навчання) Курс за вибором "Фармацевтична термінологія та основи фармацевтичних розрахунків" (денна і заочна форма навчання) Навчальна практика з Технології ліків (денна і заочна форма навчання) Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки (денна і заочна форма навчання ІІ курс) Ознайомча практика з ОЕФ (денна та заочна ф.н., І-ІІ к.) Організація та економіка фармації (денна та заочна ф.н., ІІІ-V к.) Практика з промислової технології фармацевтичних препаратів (денна і заочна форма навчання) Пропедевтична практика з АТЛ (денна і заочна форма навчання) Системи якості у фармації (денна та заочна ф.н., IV-V к.) Технологія ліків :ПТЛ денна та заочна форма навчання Технологія ліків: АТЛ (денна і заочна форма навчання) Технологія лікарських косметичних засобів (денна і заочна форма навчання) Фармакологія (денна та заочна форми навчання, III курс) Фармацевтична біотехнологвя (денна і заочна форма навчання) Фармацевтична ботаніка (денна і заочна форма навчання) 2 курс Фармацевтичне та медичне товарознавство (денна та заочна ф.н., IV к.)

Вибіркові курси

1_Напрямки професійного розвитку провізора 1_Прикладна генетика 1_Сучасні проблеми молекулярної біології 1_Фармацевтична термінологія та основи фармацевтичних розрахунків 2_Вирощування лікарських рослин 2_Допоміжні речовини у фармацевтичній та косметичній технології 2_Основи законодавчого регулювання фармацевтичної промисловості 2_Персоналізована фармація та косметологія 2_Теоретичні основи технології лікарських форм 2_Фармако-технологічні аспекти розробки та реєстрація лікарських засобів 3_Основи наукових досліджень у фармації 3_Підготовка фармацевтичного представника 3_Резистентність до лікарських засобів: механізми, профілактика, шляхи подолання 3_Фармацевтичні аспекти токсикоманії і наркоманії 4_ Сучасні програми забезпечення населення лікарськими засобами 4_Біофармацевтичні аспекти косметології та естетичної медицини 4_Власна справа. Аптека. 4_Техніки комунікаційної роботи керівника фармацевтичного підприємства 4_Технологія пакування у фармацевтичній галузі 4_Фармацевтична інформація. Робота з науковими джерелами 4_Фармацевтична логістика: шлях лікарського препарату від виробника до споживача 5_ Державне регулювання та контроль у фармації 5_Аналіз економічної діяльності фармацевтичних підприємств 5_Аспекти оцінки технологій охорони здоров’я 5_Засоби лікувальної косметики 5_Методологія наукових досліджень у фармації

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Традиції підготовки висококваліфікованих фахівців фармацевтичного профілю у ВНМУ ім. М. І. Пирогова було закладено ще у 1921 році: адже саме відкриття на Вінниччині на початку минулого століття фармацевтичних курсів вважається датою заснування нашої Alma Mater. Заклад почав стрімко розвиватись, і вже 21 грудня 1921 р. засіданням Вченої ради його було реорганізованоу Технікум-ВУЗ (пізніше – Вінницький фармацевтичний інститут).

Першим директором технікуму став Микола Андрійович Єфименко, що ще тоді заклав високі стандарти якості освіти, докладаючи надзусиль до запрошення у виш гідних науково-педагогічних кадрів. Спершу навчальний процес для 60 студентів забезпечували 15 викладачів, але вже протягом першого року роботи педагогічний колектив поповнився і у вересні 1922 р. складався з 19 фахівців. Викладання фармацевтичних дисциплін забезпечували найбільш досвідчені лектори: Михайло Андрійович Ділекторський (фармацевтична пропедевтика), Лев Костянтинович Морейніс (фармацевтична хімія, фармакогнозія, аптечний практикум), Карл Іванович Лане (історія аптечної справи, аптечне рахівництво та законодавство, судова хімія), Микола Андрійович Єфименко (виготовлення препаратів), Августина Вавислівна Павлінова (дослідження фармацевтичних речовин), Олександр Наполеонович Кожухівський (культура лікарських рослин), Юхим Яковлевич Фішензонг (фармакологія), Іван Іванович Кіяніцин (дослідження харчових продуктів). Результатом налагодження керівництвом та викладацьким складом професійних відносин з аналогічними закладами УСРР стала організація спільно з Київським хіміко-фармацевтичним технікумом курсів з підвищення кваліфікації працівників аптек у 1926 р.

На базі Вінницького фармацевтичного інституту вже у 1925 р. функціонували три лабораторії, зокрема фармацевтична, що дозволяло залучати студентів та курсантів до наукової роботи. Зрештою, уже в 1926-1927 рр. виконання наукових кваліфікаційних робіт стало обов'язковою завершальною складовою навчального процесу. Випускні роботи здобувачів базувалися переважно на практичному досвіді виготовлення лікарських препаратів, мали аналітичний характер та становили великий практичний інтерес, доводячи високий рівень підготовки майбутніх фармацевтів та розуміння ними виробничих процесів.

Значна увага приділялась також практичній підготовці студентів в міських аптеках. Це стало можливим завдякипередачі 22 грудня 1921 р. у користування закладу міської аптеки № 3, в якій згодом технікум дістав право здійснювати відпуск ліків. А вже в середині 20-х рр. висока кваліфікація студентів сприяла наданню їм права проходити практику при аптеках Українського Червоного Хреста, військового шпиталю та у низці міських аптек.

У 1930-1931рр. фармацевтичний інститут, очолюваний на той час Олександром Анатолійовичом Отеліним, реорганізовано у Вінницький філіал Всеукраїнського інституту заочної медичної освіти, а у 1932 році змінено форму навчання – Вінницький вечірній виробничий медичний інститут, після чогодо закриття навчального закладу 1 жовтня 1943 р. під час німецької окупації міста йогоочолював професор кафедри гігієни Георгій Станіславович Ган. У повоєнні роки, нажаль, у закладі було відновлено лише напрямок з підготовки лікарів.

Лише через понад 70 років, як повернення до витоків, відновив свою діяльність фармацевтичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, з якого в 20-х роках все і розпочиналося. Згідно з рішенням Вченої ради ВДМУ ім. М. І. Пирогова від 08.07.2002 р. було видано наказ № 184 «Про створення кафедри фармації».

З моменту утворення і до лютого 2013 року кафедру очолював доцент Бобрук Володимир Петрович (закінчив Вінницьке медичне училище (1977), Вінницький медичний інститут (1985), з 2000 р. – декан фармацевтичного факультету). Він максимально сприяв закладенню гідної матеріально-технічної бази профільної випускаючої кафедри та формуванню її активного та професійного викладацького складу. Одними із перших викладачів були доцентБолоховська Тетяна Олександрівна (фармацевтична ботаніка), доцент Азаров Олександр Сергійович (неорганічна хімія), доцент Ющенко Тетяна Іванівна (аналітична хімія). Уже за декілька років на кафедрі було сформовано згуртований колектив кваліфікованих співробітників, багато з яких мають досвід практичної діяльності в галузі фармації – це провізори вищої категорії, завідувачі та заступники завідувачів аптек.

У 2005 році відбувся перший випуск спеціалістів за спеціальністю «Фармація», найуспішніші представники якого поповнили викладацький склад кафедри.

З 2003 року на базі кафедри також здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти заочної форми навчання за спеціальністю «Фармація», з 2009 року – провізорів-інтернів, а у 2013 р. факультетом післядипломної освіти на базі кафедри фармації було відкрито курси спеціалізації за фахом «Провізор-організатор», передатестаційні та тематичні цикли підвищення кваліфікації провізорів зі спеціальностей «Загальна фармація» та «Організація і управління фармацією».

З лютого 2013 по квітень 2014 року завідуючою кафедри фармації була доктор медичних наук, професорСтепанюк (Чорнойван) Наталя Георгіївна.

На сьогодні кафедру фармації ВНМУ ім. М. І. Пирогова очолює доктор фармацевтичних наук, професор Кривов'яз Олена Вікторівна, яка є гідним представником першого випуску відновленого фармацевтичного факультету. Навчальний процес забезпечує 31 викладач, серед яких: 3 доктори наук (доктор фармацевтичних наук – професор Кривов'яз О. В., доктор медичних наук – професор Германюк Т. А. та доктор біологічних наук – професор Родінкова В. В.), 19 кандидатів наук (доц. Бобрук В. П., доц. Криклива С. Д., доц. Паламарчук О. В., доц Артемчук М. А., доц. Сергєєв С. В., доц. Коваль В. М., доц. Томашевська Ю. О., доц. Баліцька О. П., доц. Тозюк О. Ю., доц. Бобровська О. А., доц. Балинська М. В., доц. Воронкіна А. С., доц. Григорук Ю. М., доц. Кременська Л. В., доц. Семененко О. М., доц. Гуцол В. В., доц. Щерба І. К., к. ф. н., ас. Кудря В. В., к. ф. н., ас. Войтенко Т. І.), 3 старших викладача (ст. викл. Гордзієвська Н. А., ст. викл. Благун О. А., ст. викл. Гайдай О. Д.), 6 асистентів (ас. Крамар Г. І., ас. Поліщук Ю. М., ас. Бондар Л. М., ас. Ковальська Л. В., ас. Злагода В. С., ас. Тацюк А. І.). Велика частина теперішнього викладацького складу є випускниками фармацевтичного факультету ВНМУ ім. М. І. Пирогова.

З 1 вересня 2016 року на кафедрі розпочато підготовку магістрів спеціальності «Фармація», а з 1 вересня 2017 р. – «Фармація, промислова фармація».Головним завданням кафедри є формування у майбутніх магістрів вміння організовувати роботу аптечних підприємств та їх підрозділів, визначати та реалізовувати різні напрямки їх діяльності з метою забезпечення високого рівня фармацевтичної допомоги населенню.

Організація навчального процесу та матеріальна база кафедри відповідають світовим стандартам:розроблено систему комп’ютерного навчання на базі комп’ютерного класу (12 робочих місць), наявний доступ до мережі Internet, усі необхідні навчально-методичні матеріали та інформація знаходяться у безперервному доступі на сайті кафедри та постійно оновлюються,лекції та практичні заняття проводяться з використанням навчальних відеофільмів, віртуальних екскурсій, мультимедійного проекційного забезпечення тощо. Навчальні кімнати оснащені необхідним обладнанням, наочними матеріалами та літературою для виконання здобувачами вищої освіти практичної роботи.

Важливою складовою наскрізної магістерської програми є залучення здобувачів вищої освіти до наукової роботи. Цьому сприяє функціонування на кафедрі студентського наукового гуртка, робота в різних секціях якого стимулює майбутніх магістрів до наукового мислення, відповідної оцінки вимог сучасності. Щорічно на кафедрі проводиться секційне засідання в рамках конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку», здобувачі вищої освіти займають призові місця на Всеукраїнських олімпіадах, а випускники успішно реалізують себе у різних галузях фармацевтичної справи: науковій та підприємницькій діяльності, оптовій та роздрібній реалізації лікарських засобів, промисловій фармації, контролі якості лікарських засобів, фармацевтичному маркетингу тощо.

Багатогранність освітніх компонент, що викладаються науково-педагогічними працівниками,зумовила особливості наукового напрямку кафедри. Так, в процесі діяльності кафедри фармації сформувалися такі наукові напрямки: маркетингові, фармако-епідеміологічні та фармако-економічні дослідження лікарських засобів та схем лікування найбільш розповсюджених в Україні хвороб (роботи Кривов’яз О. В., Баліцької О. П., Івко Т. І., Балинської М. В.); розробка складу та технології лікарських препаратів (роботи Кривов’яз О. В., Воронкіної А. С.), фармакологічні дослідження хімічних речовин з лікарськими властивостями (роботи Томашевської Ю. О., Тозюк О. Ю., Крамар Г. І., Семененко О. М.); антропометричні дослідження (роботи Щерби І. К., Бобровської О. А.), фармакогностичні дослідження (роботи Кудрі В. В., Гуцол В. В., Баланчук Т. І.), дослідження впливу алергенів на організм людини (роботи Родінкової В. В., Кременської Л. В.). При виконанні наукових досліджень співробітники кафедри фармації співпрацюють з іншими кафедрами та структурними підрозділами університету (кафедри фармакології, клінічної фармакології, мікробіології, гігієни, фармацевтичної хімії, науково-дослідний центр ВНМУ ім. М. І. Пирогова), а також з іншими науково-дослідними та навчальними закладами України(НФаУ, ДЗ «ДМА МОЗ України», ДУ Інститут гігієни та медичної екології НАМНУ ім. Марзєєва тощо).

За період існування кафедри фармації виконані такі НДР: «Фармакоекономічні і маркетингові дослідження лікарських засобів (Державний реєстраційний номер 0109U003605); Фармакологічні дослідження субстанцій та хімічних речовин, вивчення взаємодії допоміжних речовин і активних інгредієнтів (Державний реєстраційний номер 0109V003604) (сумісне виконання разом з кафедрою фармацевтичної хімії); «Маркетингові та фармакоекономічні дослідження лікарських засобів та схем лікування хворих в Україні» (Державний реєстраційний номер 0116U005801); «Рандомізоване, плацебо контрольоване клінічне дослідження Ш фази для вивчення ефективності та безпеки MK-3641, сублінгвальнихімунотерапевтичнихтаблеток Регвід  (амброзія артемісііфолія) у дітей з астмою або без астми, які мали в анамнезі  викликані амброзією ринокон’юнктивіти» (Державний реєстраційний номер MK-3641-008);«Аеробіологічний моніторинг як підґрунтя розробки алергопрогнозів для профілактики сезонної алергії у населення»(Державний реєстраційний номер  0112U003477).

Результатом виконання вищенаведених НДР були захищенідисертації на здобуття наукового ступеня доктора та кандидатів наук, видані методичні рекомендації, інформаційні листи, затверджені Українським центром наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, отримані свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти, рекомендації для удосконалення Державного формуляру лікарських засобів, опубліковані наукові статтіу фахових журналах України та іноземних виданнях, зокрема індексованих в наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Штат кафедри

Бобрук Володимир Петрович


декан фармацевтичного факультету, доцент, к.мед.н.

З моменту створення факультету і по теперішній час його очолює кандидат медичних наук, доцент Бобрук Володимир Петрович.
У 1985 р. закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова і здобув кваліфікацію лікаря. З 1985 по 1986 рр. працював викладачем на кафедрі судово-медичної експертизи, з 1986 по 2002 рр. асистентом кафедри фармакології. В 2002 році призначений на посаду завідувача кафедри фармації, на якій працював до 2013 року.

Кривов’яз Олена Вікторівна


завідувач кафедри, професор, д.фарм.н.

У 2005 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова та здобула кваліфікацію провізор. З 2005 р. по 2012 р. працювала на посаді асистента кафедри фармації, з 01.04.2012 р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. У 2006-2009 рр. навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва.
За період роботи проводила лекції, практичні і семінарські заняття, приймала перевідні та державні випускні іспити, а також проводила консультації з аптечної технології лікарських засобів, з технології лікарських засобів, з технології гомеопатичних лікарських засобів, з курсів «Виготовлення ліків в польових умовах», «Вступ у фармацію» та «Теоретичні основи технології лікарських форм» для іноземних (англійською і російською мовами) та вітчизняних студентів І–V курсів фармацевтичного факультету денної і заочної форм навчання; заняття з навчальної пропедевтичної та виробничої практики з аптечної технології ліків і з технології лікарських засобів, а також з виробничої практики зі спеціалізації із студентами фармацевтичного факультету спеціальностей «фармація» та «клінічна фармація». Займається післядипломною підготовкою провізорів-інтернів із спеціальностей «загальна фармація» та «клінічна фармація», а також проводить заняття під час проходження передатестаційних циклів та спеціалізації з предмету «Фармацевтична технологія».
За час роботи пройшла цикл підвищення кваліфікації "Сучасна технологія навчання" при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, м. Харків; спеціалізацію "Організація і управління фармацією" у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, передатестаційний цикл «Організація і управління фармацією» у Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова.
З вересня 2011 року була завідувачем навчальної частини кафедри фармації; з вересня 2012 року – заступником декана фармацевтичного факультету, з лютого 2015 року – завідувач кафедри фармації.
Є членом Вченої ради ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Вченої ради стоматологічного та фармацевтичного факультетів університету.
О. В. Кривов’яз – співрозробник Галузевого стандарту вищої освіти підготовки на другому (магістерському) рівні Магістра у галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 226 Фармація.
У 2019 році захистила докторську дисертацію на тему «Модель оптимізації медикаментозного забезпечення хворих на глаукому» за спеціальністю «15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація» у спеціалізованій вченій раді Д 26.613.04 при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.
Науковий інтерес – маркетингові та фармакоекономічні дослідження лікарських засобів та схем лікування хворих в Україні.
О. В. Кривов’яз є автором більше ніж 110 статей та тез наукових доповідей (в тому числі 11 статей у виданнях, що входять до наукометричних баз SCOPUS та/або Web of Science), 1 монографії, 1 патента, 3 інформаційних листів, 2 науково-методичних рекомендацій, понад 200 навчально-методичних праць, серед яких 5 навчально-методичних посібників з аптечної технології лікарських засобів (два – англійською мовою).

Родінкова Вікторія Валеріївна


професор, д.біол.н.

фулбрайтівська стипендіатка. Член Правління Європейського Аеробіологічного Товариства.
Державна освіта:
У 1996 році з відзнакою закінчила природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту імені М. Коцюбинського та отримала повну вищу освіту з присвоєною кваліфікацією «Вчитель географії та біології».
1997-2001 роки – навчалась та успішно закінчила аспірантуру Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова (ВНМУ) за спеціальністю «Біологія»
Недержавна освіта:
Жовтень-листопад 1998 рік – «Школа молодих журналістів» за програмою IREX Pro/Media, Україна;
Липень 2005 року –Тренінг для редакторів газет, організований корпорацією “RIA” за підтримки IREX U Media
Вересень 2005 року – навчалась у США за програмою «Відкритий світ» (“Open World”) як головний редактор щоденної газети «20 хвилин»;
Квітень 2014 року – програма «Аспен-Україна», семінар «Відповідальне лідерство»
Серпень 2019 року – курси підвищення кваліфікації з аеробіології “Advanced Aerobiology Course”, Швейцарія, Пайерн.
Професійний досвід:
Викладацька діяльність:
2002 – 2009 роки – асистентка кафедри медичної біології ВНМУ.
2009 – 2011 роки – асистентка кафедри фармації ВНМУ;
2012-2017 – доцентка кафедри фармації ВНМУ
З 2017 року і дотепер – професорка кафедри фармації ВНМУ
Викладаю ряд медико-біологічних дисциплін («Біологія з основами генетики», «Клітинна біологія», «Сучасні проблеми молекулярної біології», «Фармацевтична ботаніка», «Прикладна генетика») іноземним студентам англійською мовою.
Є авторкою декількох десятків науково-методичних праць з названих дисциплін, включаючи статті та навчально-методичні посібники, видані українською та англійською мовами.
Наукова діяльність
Травень 2005 року – захистила кандидатську дисертацію на тему: “Повітряний моніторинг пилку алергенних рослин урбанізованої екосистеми на прикладі м. Вінниці” у спеціалізованій Вченій Раді Д 76.051.05 університету ім. Федьковича (м. Чернівці) за спеціальністю «Екологія». Це була перша захищена дисертація з напрямку «Аеробіологія» в Україні.
Червень 2008 року – здобула грант для молодих науковців та брала участь у щорічному конгресі EAACI у Барселоні (Іспанія)
Жовтень 2008 року – стажувалась за науковим напрямком «Аеробіологія» у Франції (університет №1 м. Бордо)
Лютий 2009 року – створила аеробіологічну науково-дослідну групу при Вінницькому національному медичному університеті
Липень 2009 – взяла участь в якості тренера в курсі з аеробіології «Гармонізація ідентифікації пилку», що був організований Імунологічним Інститутом Нової Англії (IRINE, США, Массачусетс) і відбувся в Києві, Україна, а також у Краснодарі, Росія.
Жовтень 2009 року – стажувалась у медичному університеті м. Відень (Австрія), де вивчала основи та принципи роботи Європейської Аероалергенної Мережі (European Aeroallergen Network, EAN);
2010 рік – провідний дослідник та консультант з аеробіології у клінічному дослідженні американської фармкомпанії з розробки антигістамінних препаратів для лікування сезонної алергії до пилку амброзії. Дослідження проводилось у Києві, Вінниці, Одесі, Сімферополі, Полтаві, Донецьку, Дніпропетровську, Запоріжжі.
З 2010 року на постійній основі беру участь у щорічному конгресі EAACI у якості спікера та/або головуючої IRINE Symposium, а також презентую результати власних досліджень на інших сесіях конгресу (постерних та усних). З того часу відвідала конгреси у Лондоні (Велика Британія), Стамбулі (Туреччина), Мілані (Італія), Гельсінкі (Фінляндія), Барселоні (Іспанія), Відні (Австрія), Мюнхені (Німеччина), Лісабоні (Португалія).
У 2010-2018 роках виступала з доповідями з наукового напрямку «Аеробіологія» та була співголовою постерних та пленарних секцій на локальних Європейських наукових конференціях, що проходили у Відні (Австрія), Кракові (Польща), Берліні (Німеччина), Мілані (Італія), Ліоні (Франція), Пармі (Італія), Бодрумі (Туреччина);
У 2012-2013 роках очолювала оргкомітет 11 Європейського курсу з основ аеробіології (11th European Course on Basic Aerobiology, 11th ECBA), який проходив на базі ВНМУ 4-11 липня 2013 року. У роботі курсу брали участь 30 представників 17 країн світу, у тому числі – президенти Світового та Європейського аеробіологічних товариств. Курс у Вінниці вперше за його 20-річну історію пройшов за межами адміністративної Європи;
2012-2016 роки – була науковим керівником науково-дослідної роботи «Аеробіологічний моніторинг як підґрунтя розробки алергопрогнозів для профілактики сезонної алергії у населення», номер державної реєстрації: 0112U003477
Лютий 2013 року – наукова школа «SILAM Winter School” на базі Фінського метеорологічного інституту. Вивчала засади роботи системи SILAM, яка передбачає прогнозування розповсюдження пилку алергенних рослин та профілактику полінозів у Європі.
Березень 2015 року – успішно захистила докторську дисертацію «Наукове обґрунтування системи моніторингу, прогнозування та профілактики впливу алергенних чинників біологічного походження на стан здоров’я міського населення України» на базі ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. Марзєєва», м. Київ і отримала науковий ступінь доктора біологічних наук за спеціальністю «Гігієна та професійна патологія».
2016-2018 роки – провідний дослідник аеробіологічної частини клінічного дослідження, яке виконувалось на замовлення українського офісу американської фармкомпанії у Вінниці, Києві, Харкові, Кривому Розі, щодо визначення концентрацій пилку повітряних алергенів.
Листопад 2017-травень 2018 року – виконувала науковий проект «Запобігання сезонної алергії та контроль за повітряними алергенами» в Університеті Тальси (The Tulsa University), штат Оклахома, США, за підтримки Фонда імені Фулбрайта в Україні.
З 2018 року – відповідальна за виконання Європейської наукової програми AutoPollen у ВНМУ.
Жовтень 2018 року – очолила навчально-науково-дослідну лабораторію вивчення алергенних факторів довкілля ВНМУ;
Наразі маю більше 240 наукових та навчально-методичних публікацій. З них близько 100 – за кордоном, у наукових виданнях Європи та США.
Під моїм керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації в Україні, наразі здійснюю наукове керівництво пошукачів та аспірантів у ВНМУ.
Наукове рецензування
З 2019 року – офіційний рецензент робіт, що подаються на конкурс програм Фонду імені Фулбрайта в Україні.
2017 рік – зовнішній рецензент PhD-дисертації Максиміліана Кменти (Maximilian Kmenta), Віденський медичний університет.
З 2015 року – рецензент статей у журналах “Acta Agrobotanica”, “Aerobiologia” та “Science of Total Environment”, що входять до наукометричних баз даних “Scopus” та “Web Of Science”.
Громадська діяльність:
З 2001 року по теперішній час – член Європейської Академії алергії та клінічної імунології (European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI),
з 2008 року – член Європейського Аеробіологічного товариства (European Aerobiology Society, EAS),
З 2009 року – представник Європейської Аероалергенної Мережі (European Aeroallergen Network www.polleninfo.org) в Україні;
З квітня 2011 року і по теперішній час створюю безкоштовні щотижневі алергопрогнози для українців, які мають сезонну алергію. Прогнози розповсюджуються через українську сторінку Європейської Аероалергенної Мережі https://www.polleninfo.org/UA/ua.html та через сайт allergy.org.ua .
З 2012 року – президент Асоціації Аеробіологів України (ААБУ).
З 2012 року – член Правління Європейського Аеробіологічного товариства (EAS)
З 2019 року – член Світової Аеробіологічної Асоціації (IAA)
З 2019 року – член Європейського Амброзійного Товариства (ERS)
Нагороди:
У 2011 та 2015 рр. отримувала нагороду за найкращу постерну презентацію на конгресах EAACI у Стамбулі та Барселоні.
Серпень 2017 року – отримала відзнаку Вінницької обласної ради «Людина року» у номінації «Діяч науки».

Артемчук Михайло Андрійович


доцент, к.мед.н.

Закінчив Військово-медичний факультет при Саратовському медичному інституті, 1989р. На кафедрі фармації працюю з 2010 року. З 1989р. по 2000р. проходив службу на різних посадах військового медика в ЗС. З 2000р. на науково-педагогічних посадах кафедри медицини катастроф та військової медицини ВНМУ. В 2008р. захистив дисертацію на тему «Гіпогомоцистеїнемічна дія нового вітамінно-мікроелементного комплексу» (експериментальне дослідження) за спеціальністю 14.03.05 «фармакологія», здобув науковий ступінь кандидата медичних наук. В 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фармації. Полковник медичної служби у відставці. Лікар-організатор вищої категорії.

Томашевська Юлія Олександрівна


доцент, к.фарм.н.

Томашевська Юлія Олександрівна у 2007 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова.
З 2007 р. працювала на посаді асистента кафедри фармації.
З 2014 по теперішній час - доцент кафедри фармації. Виконує обов'язки заступника завідувача кафедри з навчально-виховної роботи (завуча)

Тозюк Олена Юріївна


доцент, к.фарм.н.

У 2010 році закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Фармація» та отримала кваліфікацію провізора. З 2011 р. працювала на посаді асистента кафедри фармації. З 2017 р. - доцент кафедри фармації.
За період роботи проводила лекційні, практичні та семінарські заняття з предметів «Аптечна технологія лікарських засобів», «Технологія гомеопатичних лікарських засобів», «Виробнича практика з аптечної технології лікарських засобів», «Пропедевтична практика з аптечної технології лікарських засобів» та курсу за вибором «Технологія лікарських засобів у польових умовах та організація фармацевтичного забезпечення населення за умов виникнення надзвичайних ситуацій» для вітчизняних та іноземних студентів ІІІ-V курсів фармацевтичного факультету денної і заочної форми навчання українською та російською мовами. Займаюсь післядипломною підготовкою провізорів-інтернів та клінічних провізорів.
У співавторстві з колективом кафедри розроблено та опубліковано 2 навчальних посібника, затверджених Вченою радою ВНМУ ім. М. І. Пирогова та 47 методичних рекомендацій.
Щорічно приймаю участь у розробці завдань та підготовці студентів до Всеукраїнської студентської олімпіади за фахом «фармація». Керую науковою роботою студентів. У 2015 та 2016 рр. підготовлені мною студенти займали призові місця у науково-практичній конференції «Перший крок в науку».
За час роботи пройшла курси підвищення кваліфікації «Основи психолого-педагогічної майстерності» при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету.

Балинська Марина Володимирівна


доцент, к.фарм.н.

Закінчила фармацевтичний факультет з відзнакою за спеціальністю «Фармація» Вінницького Національного медичного університету ім. М.І.Пирогова в 2011 р. і отримала кваліфікацію «Провізор». В цьому ж році згідно розподілу МОЗ України була направлена на роботу на кафедру фармації університету на посаду старшого лаборанта. У 2012 році була призначена наказом ректора університету на посаду асистента цієї ж кафедри.
Викладає предмети «Організація та економіка фармації», «Аналіз фінансово-господарської діяльності аптек», «Технологія лікарських засобів у польових умовах та організація фармацевтичного забезпечення населення за умов виникнення надзвичайних ситуацій», «Вступ у фармацію» для вітчизняних та іноземних студентів I, ІV, V курсів фармацевтичного факультету денної і заочної форм навчання українською та російською мовами.
В 2018 році захистила дисертацію на тему : « Наукове обгрунтування фармакоекономічних підходів до лікування ентеритів вірусного походження у дітей за умов медичного страхування » за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація та здобула науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук.

Баліцька Олеся Павлівна


доцент, к.фарм.н.

Баліцька Олеся Павлівна, у 2006 році закінчила фармацевтичний факультет Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова за спеціальністю «Фармація» та здобула кваліфікацію провізора. З 2006 по 2010 рік працювала у Вінницькому медичному коледжі ім. Д.К. Заболотного. З 2010 року – на посаді асистента кафедри фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.
В 2011 році захистила дисертацію на тему : «Фармакоекономічний аналіз гіпотензивних препаратів » за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація та здобула науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук. З 2016 року працювала на помаді доцента кафедри фармації. В 2019 році присвоєно вчене звання доцента.
Викладає предмети «Організація та економіка фармації», «Аналіз фінансово-господарської діяльності аптек», «Технологія лікарських засобів у польових умовах та організація фармацевтичного забезпечення населення за умов виникнення надзвичайних ситуацій», «Вступ у фармацію» для вітчизняних та іноземних студентів I, II, ІV, V курсів фармацевтичного факультету денної і заочної форм навчання українською, російською та англійською мовами.
Кількість публікацій - 104, з них 60 наукових та 44навчально-методичних, у тому числі 1 підручник та 1 монографія.

Воронкіна Альона Сергіївна


доцент, к.фарм.н.

У 2008 р. закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет ВНМУ ім. М. І. Пирогова, спеціальність «Фармація». З 2007 по 2012 роки працювала в аптеці на посадах фармацевта, провізора, завідувача аптечного пункту. У 2011 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» у ВНТУ.
З 2010 р. по 2018 р. працювала на посаді асистента кафедри фармації. У 2018 р. обрана за конкурсом на посаду доцента цієї ж кафедри. У 2011 році атестована у ВНМУ на право викладати англійською мовою.
У 2017 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук у спец.раді Д 26.613.04 на тему "Розробка складу та технології м'яких лікарських засобів на основі глюкозаміну, метронідазолу та хоргексидину для стоматології" за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. У 2019 році отримала сертифікат Cambridge FCE, що
підтверджує рівень володіння англійською мовою на рівні B2. Викладає предмети «Теоретичні основи технології лікарських форм», «Аптечна технологія ліків», «Технологія ліків: Аптечна технологія ліків» для іноземних та вітчизняних студентів ІІ-V курсів фармацевтичного факультету денної і заочної форм навчання українською та англійською мовами. У 2019 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фармації.
Проходила стажування у вищих навчальних закладах Польщі та Німеччини. З 2020 р. - експерт Національного фонду досліджень України. У 2021 р. номінована на Медаль св. Пантелеймона регіональною радою Вінницької області в галузі "Наукові розробки в медицині".

Гуцол Вікторія Володимирівна


доцент, к.фарм.н.

У 2011 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. І.М. Пирогова - за спеціальністю фармація. З 2012 по 2018 рік працювала на посаді асистента кафедри фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова. У 2017 році захистила дисертацію на тему "Фармакогностичне вивчення салату посівного сорту "Лолло Россо". У 2018 році обрана на посаду доцента, кафедри фармації. У 2019 р. присвоєно вчене звання доцента.
У 2018 році закінчила курс навчання з німецької мови, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2.
У 2019 році пройшла закордонне стажування у Польщі. У 2023 році пройшла курси підвищення кваліфікації «Методика інтерактивного навчання», захистила роботу на тему: «Упровадження навчання при викладанні технології ліків: промислової технології ліків»
За період роботи проводила лекції, практичні і семінарські заняття, приймала перевідні іспити та об’єктивно структурований державний іспиту. Викладає предмети: «Технологія ліків: ПТЛ», «Технологія лікарських косметичних засобів», «Фармацевтична біотехнологія», «Практика з промислової технології фармацевтичних препаратів, «Засоби лікувальної косметики», «Технологія паковання у фармацевтичній галузі».
Вікторія Гуцол є співавтором 44 статей та тез доповідей (в т ч 5 статей у виданнях, що входять до наукометричних баз SCOPUS та/або Web of Science), 1 патента та 1 інформаційного листа , 25 навчально методичних розробок.

Коваль Василь Миколайович


доцент, к.фарм.н.

Закінчив фармацевтичний факультет за спеціальністю «Фармація» (2002-2007, диплом з відзнакою), магістратуру на кафедрі фармацевтичних дисциплін (2006-2007, диплом з відзнакою) у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського. Захистив к дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтчних наук за спеціальністю 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація на тему «Розробка складу, технологій і стандартизація таблеток, що містять цинку аспаргінат, кислоту аскорбінову та екстракт ехінацеї» (Львів, 2013). На кафедрі фармації ВНМУ ім. Пирогова працює з 2008 року на різних посадах: викладач-стажист (2008), асистент кафедри (2008-2015); доцент кафедри (з 2016 по теперішній час). Проходив стажування на фармацевтичних підприємствах Німеччини та вищих навчальних закладах Польщі. Автор та співавтор понад 100 наукових та методичних праць, 5 патентів України на корисну модель, 3 монографій.

Кременська Лілія Вікторівна


доцент, к.біол.н.

У 2004р.закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. З 2006 р. працювала на посаді асистента кафедри фармації. У 2017 році захистила дисертацію на тему "Зв'язок пилкування деревних рослин м.Вінниці з факторами довкілля" за спеціальністю 03.00.16 "Екологія". у 2018 році обрана на посаду доцента кафедри фармації. Викладає предмет «Фармацевтична ботаніка» для студентів другого курсу фармацевтичного факультету. Загалом має 79 публікацій з них 59 наукових та 20 навчально-методичних.

Криклива Світлана Дмитрівна


доцент, к.біол.н.

Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Коцюбинського, 1993р.
На викладацькій роботі працює з 1995 року. На кафедрі фармації з 2002 року: спочатку на посаді асистента, потім старшого викладача. Викладає предмет «Фармацевтична ботаніка» для студентів другого курсу фармацевтичного факультету. Має понад 40 наукових та навчально- методичних праць.

Паламарчук Ольга Всеволодівна


доцент, к.біол.н.

Закінчила Дніпропетровський державний університет у 1979 році по спеціальності «Біологія», кваліфікація - біолог, викладач біології та хімії (Диплом № 170716). З 1987 року прийнята на посаду асистента кафедри біології Вінницького національного медичного університету. У 2004 році переведена на посаду старшого викладача кафедри фармації за наказом, де і працюю по теперішній час.
Наразі – доцент кафедри фармації. Читаю лекції та веду практичні заняття з предметів: «Біологія з основами генетики» для студентів спеціальності «Фармація»; та «Медична біологія, паразитологія та генетика» для студентів спеціальності «Клінічна фармація» українською і російською мовами.
Зараз є керівником студентського наукового гуртка секції «Біологія», куратор академічних груп вітчизняних та іноземних студентів фармацевтичного факультету.

Семененко Оксана Миколаївна


доцент, к.мед.н.

У 2002р. закінчила Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа» і здобула кваліфікацію «лікаря». З 2004р. працює на посаді асистента кафедри фармації, викладає предмет «Фармакологія» для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету.

Сергєєв Сергій Валерійович


доцент, к.мед.н.

Закінчив Вінницький державнй медичний університет, 1997р.. Захистив кандидатську дисертацію за темою "Фармакотерапевтична ефективність вінборону при експериментальних гепатитах" у 2002р.

Войтенко Тетяна Іванівна


доцент, к.фарм.н.

У 2005 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова та здобула кваліфікацію провізор. З 2005 р. працює на посаді асистента кафедри фармації. Викладає наступні дисципліни: «Фармакологія», «Підготовка фармацевтичного представника», «Актуальні проблеми профілактики тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманії та наркоманії» для студентів спеціальності «Фармація» і «Клінічна фармація» денної та заочної форм навчання, українською і російською мовами. За час роботи пройшла цикл підвищення кваліфікації викладачів "Основи психолого- педагогічної підготовки" при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, м. Харків та передатестаційний цикл зі спеціальності «Загальна фармація». Є автором та співавтором більше 20 наукових праць. Щорічно виступає на науково-практичних конференціях і конгресах з міжнародною участю.

Кудря Вікторія Вікторівна


доцент, к.фарм.н.

У 2014 році закінчила фармацевтичний факультет ВНМУ імені М.І. Пирогова за спеціальністю "Фармація". У січні 2015 року отримала свідоцтво про отримання кваліфікації «Провізор-спеціаліст». В період з 2011 по 2014 рік працювала на посаді провізора. З вересня 2014 року працювала на посаді старшого лаборанта та асистента кафедри фармацевтичної хімії ВНМУ імені М.І. Пирогова. З вересня 2018 року по жовтень 2021 року працювала на посаді асистента на кафедрі фармації. З жовтня 2021 – по теперішній час – доцент кафедри фармації, як обрана за конкурсом.
У 2020 році пройшла курси підвищення кваліфікації «Інноваційні технології викладання» при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації. Захистила випускну роботу на тему: «Технологія дистанційного навчання при підготовці здобувачів вищої освіти».
В 2021 році проходила закордонне стажування в Будапешті на базі Інституту освіти та професійного розвитку (180 годин).
В 2021 році закінчила курс навчання з англійської мови, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2.
Викладає предмети: «Технологія ліків: Аптечна технологія ліків», «Пропедевтична практика з АТЛ», «Навчальна практика з ТЛ» та курси за вибором: «Теоретичні основи технології лікарських форм», «Фармацевтична термінологія та основи фармацевтичних розрахунків», «Основи законодавчого регулювання фармацевтичної промисловості»,
«Персоналізована фармація та косметологія», «Біофармацевтичні аспекти косметології та естетичної медицини», «Фармацевтична логістика: шлях лікарського препарату від виробника до споживача».

Крамар Ганна Іванівна


асистент, к.фарм.н.

У 2010 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова. З 2010 р. по 2011 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри фармації, з 2011 р. переведена на посаду асистента тієї ж кафедри, де працює й по теперішній час. Викладає предмет «Аптечна технологія ліків» та «Технологія лікарських засобів» для іноземних та вітчизняних студентів III-V курсів фармацевтичного факультету денної та заочної форм навчання англійською, українською мовами.
В 2022 році закінчила Перші київські державні курси іноземних мов та отримала сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень (В2) володіння іноземною (англійською) мовою.
З 16 травня по 26 червня 2022 р., пройшла закордонне науково-педагогічне стажування при Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща), на тему «Досвід країн Європейського союзу у сфері професійного розвитку представників медичної науки та освіти», 6 кредитів (180 год).
Пройшла курси підвищення кваліфікації з педагогіки: 10 жовтня 2022 – 23 жовтня 2022 р., на базі Івано-франківської академії Івана Золотоустого, тренінг з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів медичної освіти на тему «Сучасні технології викладання у вищих навчальних закладах на основі психолого-педагогічних та морально-етичних аспектів», 2 кредити (60 год).

Благун Оксана Дмитрівна


старший викладач

У 1982 році закінчила Житомирське фармацевтичне училище. У 1990 році - Пермський фармацевтичний інститут. Практичний досвід роботи здобувала у ЦРА № 6 м. Вінниці на різних посадах. З 1990 р. по 2004 р. працювала на посаді завідувача аптеки № 12 м. Вінниці. Є провізором вищої категорії. З 2004 року працюю на кафедрі фармації Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.

Гайдай Ольга Дорофеївна


старший викладач

У 1979 році закінчила Житомирське фармацевтичне училище. 1979-1982 рр.. працювала завідувачем аптеки №100 Погребищенського району, Вінницької області. У 1987 році закінчила Львівський медичний інститут, фармацевтичний факультет. Після закінчення працювала у ЦРА №6 м. Вінниці на різних посадах. З 2006 року працюю у Вінницькому національному медичному університеті імені М.І.Пирогова на кафедрі фармації.

Гордзієвська Неоніла Андріївна


старший викладач

У 1973 році закінчила Львівський державний медичний інститут імені Данила Галицького, фармацевтичний факультет. Практичний досвід роботи здобувала на різних посадах: провізора–технолога, заступника завідуючого аптеки та завідувач аптеки. Провізор – організатор вищої категорії. З 2003 року працює на кафедрі фармації фармацевтичного факультету ВНМУ імені М. І. Пирогова старшим викладачем. Займається науковою та навчально–методичною роботою. Автор та співавтором більше 40 наукових праць, в тому числі 4 патентів на винахід.

Злагода Вікторія Сергіївна


старший викладач

У 2009 році закінчила фармацевтичний факультет Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова за спеціальністю «Фармація» та присвоєно кваліфікацію провізора. З 2009-2018 рр. працювала в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області. З 2018 р. працює на кафедрі фармації ВНМУ імені М.І.Пирогова. Викладає дисципліни «Організація та економіка фармації», «Аналіз фінансово-господарської діяльності фармацевтичних підприємств», «Технологія лікарських засобів у польових умовах та організація фармацевтичного забезпечення населення за умов виникнення надзвичайних ситуацій», «Вступ у фармацію» для вітчизняних та іноземних студентів спеціальності «Фармація» I-V курсів очної та заочної форм навчання.

Бондар Лідія Матвіївна


асистент

У 1977 р. закінчила фармацевтичний факультет Запорізького державного медичного університету за спеціальністю «Фармація» та здобула кваліфікацію провізора. Працювала у Вінницькому обласному аптечному управлінні на посаді провідного спеціаліста торгового відділу та провізора-аналітика контрольно-аналітичної лабораторії. З 1985 по 2005р. займала посаду завідуючої аптеки №2 ВАТ «ФАРМАЦІЯ», з 2005 по 2011р. – завідуюча аптеки №3 МКП «Вінницька міська аптека».
З 2006 працює на посаді асистента кафедри фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. Провізор вищої категорії зі спеціальності «Організація і управління фармацією». Викладає предмет «Медичне та фармацевтичне товарознавство» для студентів спеціальності «Фармація» та «Клінічна фармація» ІV-V курсів очної та заочної форм навчання українською та російською мовами.

Тацюк Анастасія Ігорівна


асистент

У 2013 р. закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова за спеціальністю «Фармація». В 2014 році по закінченню інтернатури здобула кваліфікацію провізора-спеціаліста. У 2015 проходила курси підвищення кваліфікації в Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ по циклу «Сучасні аспекти організації роботи фармацевтичних підприємств та контролю якості лікарських засобів».
З 2009 – 2014 рр. навчалася в Київському національному лінгвістичному університеті та здобула кваліфікацію спеціаліста з англійської мови та літератури, філолога.
З березня 2013 року почала трудову кар’єру з посади фармацевта. У серпні 2013 року переведена на посаду провізора-інтерна, а в 2014 призначена на посаду заступника завідуючої аптекою. З 2015 – 2018 рр. працювала завідуючою аптеки.
Викладає предмети «Теоретичні основи технології лікарських форм», «Технологія ліків: модуль 1 Аптечна технологія ліків» для іноземних та вітчизняних студентів ІІ-ІV курсів фармацевтичного факультету денної і заочної форм навчання українською, російською та англійською мовами.

Бобровська Олена Анатоліївна


заступник декана по денній формі навчання, доцент, к.біол.н.

У 2006 р. з відзнакою закінчила природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. З вересня 2003 р. працювала на кафедрі фармації ВНМУ ім. М.І. Пирогова старшим лаборантом.
Під час написання дисертації протягом з 2007рр. по 2011рр. на базі науково-дослідного центру ВНМУ ім. М.І. Пирогова, працювала над виконанням кандидатської дисертації на тему: «Особливості зв’язків антропометричних показників з параметрами центральної гемодинаміки у підлітків різних соматотипів» із спеціальності 14.03.01 – «нормальна анатомія», яку успішно захистила у спеціалізованій раді Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського в квітні 2011 р. й отримала диплом кандидата біологічних наук від 22.12.2011.р.
З 2011 року проводить лекційні та практичні заняття, а також консультації з фармацевтичної ботаніки, медичної та польової практики з фармацевтичної ботаніки, медичної біології з основами генетики, курсу за вибором «Клітинна біологія» та курсу за вибором «Вирощування лікарських рослин» для вітчизняних студентів I, ІІ курсів фармацевтичного факультету денної форми навчання спеціальностей «фармація», «клінічна фармація». Крім того проводила лекційні, практичні заняття та консультації з фармацевтичної ботаніки для студентів I, ІІ курсів заочної форми навчання.
У грудні 2017 р. призначена заступником декана по денній формі навчання. У липні 2018 р. отримала вчене звання доцента.
Кількість публікацій 65, з них 46 наукових та 19 навчально-методичних, у тому числі 1 патент України на корисну модель.
Після захисту дисертації опубліковано 49 праць, з них - 26 наукових та 19 навчально-методичного характеру, в т.ч. після захисту дисертації опубліковано у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus - 4, та Web of Science – 1. Приймала участь у 20 конференціях за профілем кафедри.
Працювали на кафедрі

Григорук Юлія Миколаївна


Роки роботи на кафедрі: 2007 - 2022

доцент, к.фарм.н.

У 2007 р. закінчила фармацевтичний факультет Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Клінічна фармація» та здобула кваліфікацію клінічного провізора. З 2007 р. працює на кафедрі фармації Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова. Викладає предмети «Організація та економіка фармації», «Аналіз фінансово-господарської діяльності аптечних підприємств», «Технологія лікарських засобів у польових умовах та організація фармацевтичного забезпечення населення за умов виникнення надзвичайних ситуацій», «Вступ у фармацію» для студентів спеціальності «Фармація» та «Фармація, промислова фармація» І-V курсів очної та заочної форм навчання українською, російською та англійською мовами. В 2017 році захистила дисертацію на тему «Науково-практичне обґрунтування раціонального використання, підготовки та розміщення фармацевтичних кадрів» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація, здобула науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук. У 2018 році обрана на посаду доцента кафедри фармації.

Поліщук Юлія Миколаївна


Роки роботи на кафедрі: 2012 - 2022

асистент

В 2012 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю фармація. В 2012−2013 роках пройшла інтернатуру за фахом. З 03 вересня 2012 року працюю асистентом кафедри фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.

Германюк Тамара Андріївна


Роки роботи на кафедрі: 2006 - 2022

професор, д.мед.н.

доктор медичних наук, професор, дипломи України, Росії, Казахстану. Має 16 років клінічного стажу (лікар-кардіолог вищої категорії) і 22 роки науково-педагогічного стажу. Викладає фармакологію (лекції і практичні заняття) українською, російською, англійською мовами. Загальна кількість опублікованих робіт - 162. Науковий керівник НДР кафедри фармації "Фармако-економічні та маркетингові дослідження лікарських засобів" та співкерівник НДР кафедри фармацевтичної хімії та кафедри фармації "Фармакологічні дослідження субстанцій та хімічних речовин, вивчення взаємодії допоміжних речовин та активних інградієнтів".

Щерба Ірина Каримівна


Роки роботи на кафедрі: 2006 - 2022

доцент, к.біол.н.

У 2006 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. М. Коцюбинського та здобула кваліфікацію «Методика викладання в середній школі. Вчитель географії та біології». З 2006 р. по 2010 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри фармації, з вересня 2010 р. на посаді асистента цієї ж кафедри. У 2006-2010 рр. займалась науковою діяльністю та написанням кандидатської дисертації. Є автором та співавтором 8 навчально-методичних розробок для студентів фармацевтичного факультету, які схвалено методичною радою фармацевтичного факультету ВНМУ імені М. І. Пирогова.
За період роботи проводила лекції, практичні і семінарські заняття, приймала заліки, а також проводила консультації з «Біології з основами генетики», «Медичної паразитології та генетики» та з курсу за вибором «Сучасні проблеми молекулярної біології» для іноземних (англійською мовою) та вітчизняних студентів І-ІІ курсів фармацевтичного факультету денної і заочної форм навчання.

Івко Тетяна Іванівна


Роки роботи на кафедрі: 2011 - 2021

доцент, к. фарм. н.

У 2008 р. закінчила фармацевтичний факультет Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Фармація» та здобула кваліфікацію провізора. З 2010 р. працює на кафедрі фармації Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова. Викладає предмет «Медичне та фармацевтичне товарознавство» для студентів спеціальності «Фармація» та «Клінічна фармація» ІV-V курсів очної та заочної форм навчання англійською, українською та російською мовами. В 2016 році захистила дисертацію на тему «Оптимізація лікарського забезпечення хворих на цукровий діабет 2 типу на основі маркетингових та фармакоекономічних досліджень» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація та здобула науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук. В 2018 році присвоєно вчене звання доцента.

Ковальська Лілія Володимирівна


Роки роботи на кафедрі: 2010 - 2021

асистент

В 2009 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю фармація. В 2009−2010 роках пройшла інтернатуру за фахом. З вересня 2010 року працюю асистентом кафедри фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.

Слюсар Оксана Андріївна


Роки роботи на кафедрі: 2003 - 2018

ст. викл.

Свою професійну діяльність у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова розпочала у вересні 2003 року. Має середню спеціальну і вищу (фармацевтичну) освіту. У 1994 році закінчила Житомирське фармацевтичне училище і в 1999 р. Запорізький державний медичний університет, спеціальність „Фармація”, кваліфікація „Провізор” і отримала дипломи з відзнакою. На кафедрі фармації працювала спочатку на посаді асистента-стажиста, з 2005 році переведена на посаду асистента, а з 2012 року – старшим викладачем як обрана за конкурсом по трудовому строковому договору.

Дзюбенко Сергій Петрович


Роки роботи на кафедрі: 2010 - 2014

асистент, к. фарм. н.

Болоховська Тетяна Олександрівна


Роки роботи на кафедрі: 2002 - 2012

доцент, к. біол. н.

Ковальчук Таміла Степанівна


Роки роботи на кафедрі: 2007 - 2010

доцент, к. фарм. н.

Новини

Засідання Студентського наукового гуртка кафедри
14.03.2024

Звіт СНГ кафедра фармації
29.02.2024

27 лютого 2024  року відбулось чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри фармації.

На засіданні заслухали доповіді  учасників гуртка, що навчаються на 2, 3 та 5  курсах фармацевтичного факультету. Доповіді були присвячені актуальним питанням, а саме:

 • особливостям використання  рослинних олій у технології косметичних кремів;
 • фенологічній активністі видів Poaceae в аспекті змін клімату;
 • пероральним антикоагулянтам, їх ефективністі та безпеки застосування.

Доповіді отримали схвальні відгуки та жваве обговорення. За результатами представлених наукових робіт здобувачі вищої освіти  оформляють  публікації у вигляді наукових статей та тез. Участь та робота в СНГ суттєво полегшує ЗВО випускного курсу виконати, оформити та представити кваліфікаційну роботу до захисту.

Завідувач кафедри фармації, професор Олена Кривов’яз та  доцент Василь Коваль, у своєму зверненні до студентів, ознайомили їх з організаційними питаннями щодо виконання кваліфікаційної  роботи.

Студенти  приймали активну участь у дискусії та отримали відповіді на усі поставлені запитання.

 

 

 

 

Звіт наукового гуртка
12.02.2024

 

На фармацевтичному факультеті упродовж тривалого часу функціонує науковий гурток до якого залучена велика кількість здобувачів вищої освіти різних курсів денної та заочної форм навчання.

Головне завдання СНГ  - це ознайомлення та обговорення актуальних  особливостей наукової і дослідницької діяльності у фармації. З метою поглибити  знання  молодих фахівців раціонально застосовувати набуті знання, вміння і навички, навчити поєднувати професійну етику з фінансово – економічними та організаційними  аспектами  аптечного закладу.

 

30.01.2024 року на кафедрі фармації успішно відбулося чергове  засідання наукового гуртка студентів-фармацевтів.  

Під час засідання СНГ кафедри фармації  розглянуті наступні напрямки:

 • Наукове обґрунтування досліджень фармацевтичного ринку України.
 • Дослідження фітосанітарного стану деревних насаджень на регіональному рівні.
 • Дослідження щодо відпуску  підконтрольних лікарських засобів за електронними рецептами.
 • Дослідження перспективних напрямів роботи аптечних закладів.

Відкрита лекція доц. Крамар Г.І. «Мазі»
29.01.2024

30 січня о 13:05 буде проведена відкрита лекція доцента кафедри фармації ВНМУ імені М.І. Пирогова Крамар Ганни Іванівни на тему «Мазі» на платформі Microsoft Teams.

 

Посилання для входу в команду: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aTcAO9OsQzzGDrY5E-bXsx1fD0qH3E-yw0jg7x50EZVQ1%40thread.tacv2/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B5?groupId=6b9860bb-bfe9-4006-951f-3676d14d3d2d&tenantId=7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4

 

Запрошуються всі бажаючі!

Засідання Студентського наукового гуртка кафедри
15.01.2024

Засідання Студентського наукового гуртка кафедри

Засідання Студентського наукового гуртка кафедри
13.11.2023

Засідання Студентського наукового гуртка кафедри

Засідання Студентського наукового гуртка кафедри
10.10.2023

Засідання Студентського наукового гуртка кафедри

Оголошення
29.08.2023

Перескладання іспиту з фармацевтичної ботаніки

відбудеться 30.08. 2023 р. о 10.30

в навчальній аудиторії №2.

Перескладання іспиту з дисциплін «Технологія ліків: АТЛ» та «Технологія ліків: ПТЛ»
29.08.2023

ОГОЛОШЕННЯ!


Перескладання іспиту з дисциплін «Технологія ліків: АТЛ» та «Технологія ліків: ПТЛ»

 

відбудеться в четвер 31.08.2023 року на 11:00. 

Посилання на платформу Google Meet для секції Фармація
21.04.2023

Шановні здобувачі вищої освіти та колеги!

Засідання секції Фармації відбудеться 21.04.2023 о 13:00 на платформі Google Meet за посиланням:

http://meet.google.com/aky-ivem-rst

Засідання секції Фармації ХХ Наукової конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю
14.04.2023

Призери І етапу студентської олімпіади з дисципліни «Фармацевтична ботаніка» у 2022-2023 н.р.
14.03.2023

 

Місце

ПІБ студента

Курс, група

% правильних відповідей

Керівники

І.

Жук Тетяна

ІІ, 52

81,7%

проф. Вікторія Родінкова,

доц. Олена Бобровська.

ІІ.

Рябченко Ольга

ІІ, 53

75,8%

доц. Лілія Кременська

доц. Олена Бобровська

ІІІ.

Щерба Наталія

ІІ, 57

63,3%

доц. Лілія Кременська

ІІІ.

Бідзіля Назарій

ІІІ, 54

60,8%

доц. Світлана Криклива

 

 


Відкрита лекція доц. Войтенко Т. І. «Косметичні засоби по догляду за порожниною рота. Зубні пасти. Зубні еліксири. Загальні принципи технології та контроль якості».
07.03.2023

08 березня 2023 року о 10:55 буде проведена відкрита лекція доцента кафедри фармації ВНМУ імені М. І. Пирогова Войтенко Тетяни Іванівни на тему «Косметичні засоби по догляду за порожниною рота. Зубні пасти. Зубні еліксири. Загальні принципи технології та контроль якості» на кафедрі фармації, кімната №5.

 

Доступ до команди на платформі Microsoft Teams за кодом giklfjk.

 

Запрошуються всі бажаючі!

Засідання Студентського наукового гуртка кафедри
19.02.2023

До уваги іноземних студентів!!! Графіки відпрацювань пропущених занять
15.02.2023

Графік

відпрацювань пропущених занять з предметів:

«Технологія ліків: АТЛ», «Пропедевтична практика з АТЛ»,

«Допоміжні речовини у фармацевтичній та косметичній технології»,

«Теоретичні основи технології лікарських засобів»

для здобувачів вищої освіти І-ІV курсів факультету Підготовки іноземних громадян

 спеціальності "Фармація, промислова фармація"

 

Викладач

Дата та час

доц. ЗВО Тозюк Олена Юріївна

19.01.

1000-1300

27.01.

1000-1300

10.02.

1000-1300

14.02.

1000-1300

24.02.

1000-1300

10.03.

1000-1300

к.ф.н., доц. ЗВО Кудря Вікторія Вікторівна

17.01.

1000-1300

31.01.

1300-1600

07.02.

1000-1300

21.02.

1000-1300

28.02.

1300-1600

14.03

1000-1300

к.ф.н., ас. Крамар Ганна Іванівна

23.01.

1000-1300

02.02.

1000-1300

16.02

1000-1300

02.03

1000-1300

06.03

1000-1300

16.03

1000-1300

 

Відпрацювання пропущених занять та "2" здійснюється за попередньою домовленістю викладачу групи або черговому викладачу у відповідності з наведеним графіком в онлайн режимі на платформі Microsoft Teams 

 

 

 

Графік

перескладання підсумкових контролів

для здобувачів вищої освіти І-ІV курсів факультету Підготовки іноземних громадян

спеціальності "Фармація, промислова фармація"

 

Викладач

Предмет 

Вид контролю

Дата 

Час

доц. Томашевська Юлія Олександрівна

Технологія ліків: АТЛ

Іспит

14.03

1000-1300

к.ф.н., ас. Крамар Ганна Іванівна

Пропедевтична практика з АТЛ

Диференційований залік

15.03

1000-1300

к.ф.н., ас. Крамар Ганна Іванівна

Допоміжні речовини у фармацевтичній та косметичній технології

Залік

13.03

1000-1200

к.ф.н., ас. Крамар Ганна Іванівна

Теоретичні основи технології лікарських засобів

Залік

13.03

1000-1200

 

 


 Графік

відпрацювання пропущених занять з предмета

"Технологія ліків: ПТЛ"

для здобувачів вищої освіти IV курсу факультету Підготовки іноземних громадян

   спеціальності "Фармація, промислова фармація

  

Викладач

Дата і час

 

 

доц. ЗВО Коваль В. М.

16.02.

1000-1300

17.01.

1000-1300

23.02.

1000-1300

24.02.

1000-1300

02.03.

1000-1300

03.03.

1000-1300

09.03.

1000-1300

10.03.

1000-1300

 

Відпрацювання пропущених занять та "2" здійснюється за попередньою домовленістю викладачеві групи або черговому викладачеві відповідно до наведеного графіка в онлайн режимі на платформі Microsoft Teams.

 

 

Графік

передавання підсумкових контролів

для здобувачів вищої освіти IV курсу факультету Підготовки іноземних громадян

спеціальності "Фармація, промислова фармація"

 

Викладач

Предмет 

Вид контролю

Дата 

Час

доц. Коваль Василь Миколайович

Технологія ліків: ПТЛ

Залік

13.03

1300-1600

 

 

 

Графік

перескладання підсумкових контролів

для здобувачів вищої освіти І-ІV курсів факультету Підготовки іноземних громадян

спеціальності "Фармація, промислова фармація"

 

Викладач

Предмет 

Вид контролю

Дата 

Час

доц. Томашевська Юлія Олександрівна

Технологія ліків: АТЛ

Іспит

14.03

1000-1300

к.ф.н., ас. Крамар Ганна Іванівна

Пропедевтична практика з АТЛ

Диференційований залік

15.03

1000-1300

к.ф.н., ас. Крамар Ганна Іванівна

Допоміжні речовини у фармацевтичній та косметичній технології

Залік

13.03

1000-1200

к.ф.н., ас. Крамар Ганна Іванівна

Теоретичні основи технології лікарських засобів

Залік

13.03

1000-1200

 

 

 

 

Графік

відпрацювань пропущених занять з предмету:

«Фармацевтична ботаніка»  

для здобувачів вищої освіти ІV курсу факультету Підготовки іноземних громадян

 спеціальності "Фармація, промислова фармація"

 

Викладач 

Дата та час

доц. ЗВО Кременська Лілія Вікторівна

16.02.

0900-1200

17.02.

0900-1200

23.02.

0900-1200

24.02.

0900-1200

02.03.

0900-1200

03.03.

0900-1200

09.03.

0900-1200

10.03.

0900-1200

 

 

 

 

Відпрацювання пропущених занять та "2" здійснюється за попередньою домовленістю викладачу групи або черговому викладачу у відповідності з наведеним графіком в онлайн режимі на платформі Microsoft Teams 

 

 

 

Графік

перескладання підсумкових контролів з предмету:

«Фармацевтична ботаніка»  

для здобувачів вищої освіти ІV курсу факультету Підготовки іноземних громадян

спеціальності "Фармація, промислова фармація"

 

Викладач

Предмет 

Вид контролю

Дата 

Час

доц. ЗВО Кременська Лілія Вікторівна

Фармацевтична ботаніка

Залік

14.03

0900-1200

доц. ЗВО Кременська Лілія Вікторівна

Фармацевтична ботаніка

Іспит

15.03

1000-1300

 

 

 


Оголошення про акцію на кафедри
15.12.2022

УВАГА! УВАГА! УВАГА!

Студентське наукове товариство спільно з Первинною Профспілковою організацією студентів, кафедрою інфекційних хвороб з курсом епідеміології та КНП «Клінічний центр інфекційних хвороб» організовує акцію:

 

«Зупинимо ВІЛ та вірусні гепатити разом».

 

Вона передбачає безкоштовне та анонімне масове тестування на ВІЛ та вірусні гепатити В / С.

 

Захід буде проводитись в укритті фармакологічного корпусу ВНМУ ім. М. І. Пирогова 20.12.22 (вівторок) з 10:00 до 15:30.

Відкрита лекція доц. Кудрі В.В. «Настої та відвари»
12.12.2022

 

13 грудня 2022 року о 13.05 буде проведена відкрита лекція доцента кафедри фармації ВНМУ імені М.І. Пирогова Кудрі Вікторії Вікторівни на тему «Настої та відвари» на платформі Microsoft Teams.

Посилання для входу в команду: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awCeo5Su2YqG93zhFWxsmpImLO3GvJZnZ2Zi47rX-AoI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=21e4e82d-e29b-41b7-b2a1-9e31bd057044&tenantId=7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4

Запрошуються всі бажаючі.

 

Обговорення лекції відбудеться 15.12.2022 о 10.25 на платформі Microsoft Teams.

Посилання для входу в команду: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awCeo5Su2YqG93zhFWxsmpImLO3GvJZnZ2Zi47rX-AoI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=21e4e82d-e29b-41b7-b2a1-9e31bd057044&tenantId=7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4

Запрошуються всі бажаючі

Засідання студентського наукового гуртка кафедри фармації відбудеться 24.11.2022 о 17.00
18.11.2022
Засідання студентського наукового гуртка кафедри фармації відбудеться 13.10.2022 о 17.00
08.10.2022

Засідання секції Фармація студентської наукової конференції Перший крок в науку-2021
16.04.2021

Присвоєння вченого звання
04.12.2020

Засідання секції Фармація студентської наукової конференції
03.12.2020

Вітаємо колег!
21.12.2019

Вітаємо колег!

Урочиста посвята у студенти ВНМУ ім. М.І.Пирогова
02.09.2019

ВНМУ ім.М.І.Пирогова урочисто прийняв до своїх лав студентів - першокурсників 2019 року. Наша університетська сім’я поповнилася новими студентами з усіх регіонів України. Щирі вітання висловили ректор університету, гості свята і студентські колективи художньої самодіяльності. Щиро бажаємо всім Першокурсникам міцного здоров`я, натхнення, успіхів, невичерпної енергії і жаги до знань, нових звершень, злетів і стрімкого зростання, а також яскравих і незабутніх студентських років!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова діяльність

На кафедрі функціонує постійно діючий студентський науковий гурток

 

З результатами наукової роботи науково-педагогічних працівників кафедри можна ознайомитись за посиланнями:

завідувач кафедри фармації, професор Кривов'яз Олена Вікторівна

Olena Kryvoviaz / Олена Кривов'яз / Елена Кривовяз ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-5441-1903

  W-7743-2019 

 Scopus ID: 57197800246

Сертифікати та публікації

професор Родінкова Вікторія Валеріївна

Вікторія Родінкова Victoria Rodinkova

  ORCID iD icon http://orcid.org/0000-0003-0741-1104

    R-8844-2016

  Scopus ID: 56507457400

  Сертифікати та публікації

 

доцент Сергєєв Сергій Валерійович

Сергєєв, Сергій Валерійович / Sergieiev, Sergii

  ORCID iD icon https://orcid.org/0000-0002-3536-0781

     G-5527-2019

   Сертифікати та публікації

доцент Артемчук Михайло Андрійович

Mihail Artemchuk, Михайло Артемчук

  ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0003-3680-8493

Scopus ID: 8951791400 

Сертифікати та публікації


доцент Паламарчук Ольга Всеволодівна

Ольга Паламарчук Olga PalamarchukORCID iD icon

    

   ABD-8882-2020

   Сертифікати та публікації


доцент Криклива Світлана Дмитрівна

Світлана Криклива

  ORCID iD icon https://orcid.org/0000-0002-6071-7957

   

  Scopus ID:57208227494

  Сертифікати та публікації 


доцент Томашевська Юлія Олександрівна

Tomashevska / Томашевська / Томашевская

  ORCID iD icon https://orcid.org/0000-0001-9708-1887

     AAB-6933-2019

  Scopus ID: 57219122630

  Сертифікати та публікації

 

доцент Коваль Василь Миколайович

Vasyl Koval Василь Коваль

  ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-9324-209X

   I-3806-2018

  Scopus ID:57197800810

  Сертифікати та публікації 

 

доцент Баліцька Олеся Павлівна

Олеся Баліцька

  ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0003-0990-7146

  H-7812-2018

  Scopus ID:57197798738

  Сертифікати та публікації

доцент Тозюк Олена Юріївна

   Scopus ID: 57197792864

  Сертифікати та публікації

 

доцент Воронкіна Альона Сергіївна

Alona Voronkina Воронкіна Альона

WOS Researcher ID: C-2168-2018

 Scopus ID: 57207890494

 Сертифікати та публікації


доцент Гуцол Вікторія Володимирівна

  Viktoriіa Hutsol Вікторія Гуцол ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0003-1477-2186

    U-9315-2018    

  Scopus ID: 57205149693

  Сертифікати та публікації

доцент Кременська Лілія Вікторівна

Лілія Кременська  Lilia Kremenska

 ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-8273-9498

   C-3726-2017

 Scopus ID:57201425756

 Сертифікати та публікації

кандидат фармацевтичних наук, доцент Кудря Вікторія Вікторівна

Вікторія Кудря

  ORCID iD icon https://orcid.org/0000-0001-6613-8035

  publons

 Scopus ID: 57218352378

 Сертифікати та публікації

 

кандидат фармацевтичних наук, доцент Войтенко Тетяна Іванівна

  Сертифікати та публікації

Гордзієвська Неоніла

 ORCID iD icon

 Сертифікати та публікації


старший викладач Благун Оксана Дмитрівна

Оксана Благун

 ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-9287-0430

 Сертифікати та публікації


 

 

 

старший викладач Гайдай Ольга Дорофіївна

Ольга Гайдай

 Сертифікати та публікації


https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-9428-0132

 

 

Старший викладач Злагода Вікторія Сергіївна

доцент Бобровська Олена Анатоліївна

Фотографія профілю

 ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-8384-1689

   H-7811-2018

 Scopus ID 57197805809 

 Сертифікати та публікації 

 

асистент Бондар Лідія Матвіївна

    C-2343-2018   

  Scopus ID: 57197813533

  Сертифікати та публікації


доцент Івко Тетяна Іванівна

Сертифікати та публікації   

 https://orcid.org/0000-0003-2873-1473 

   B-9560-2018  

 Scopus ID: 57197800980

 

Контакти

Department of pharmacy


pharmacy@vnmu.edu.ua