Студенту

Master

Аспіранту

Силабус

Аналітична хімія (денна та заочна форма навчання) ІІ курс Аналітична хімія (денна та заочна форма навчання) ІІ курс нормативний термін навчання Виробнича практика з фармацевтичної хімії (денна та заочна форма навчання) IV, V, VI курс Загальна та неорганічна хімія (денна та заочна форма навчання) І курс Загальна та неорганічна хімія (денна та заочна форма навчання) ІІ курс Курс за вибором: Належні фармацевтичні практики (денна та заочна форма навчання) IV курс Курс за вибором: Нутріціологія та броматологія (денна та заочна форма навчання) IV курс Курс за вибором: Розробка лікарських засобів (денна та заочна форма навчання) IV курс Органічна хімія (денна та заочна форма навчання) ІІ курс Органічна хімія (денна та заочна форма навчання) ІІ курс нормативний термін навчання Ресурсознавство лікарських рослин (денна та заочна форма навчання) IV, V курс Фармакогнозія (денна та заочна форма навчання) ІІІ, IV, V курс Фармацевтична хімія (денна та заочна форма навчання) ІІІ, IV, V, VI курс

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Екскурсія по кафедрі

Кафедра фармацевтичної хімії створена у складі фармацевтичного факультету 23 червня 2004 року. Її очолила доцент, кандидат хімічних наук Ющенко Тетяна Іванівна.

На кафедрі навчаються студенти фармацевтичного факультету денної  і заочної форм навчання  спеціальностей «Фармація» і «Фармація, промислова фармація». Навчання відбувається українською, російською та англійською мовами. Студенти на кафедрі вивчають наступні дисципліни:

 • Загальна та неорганічна хімія;
 • Біоактивність неорганічних сполук;
 • Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень;
 • Аналітична хімія;
 • Органічна хімія;
 • Сучасна аналітична лабораторна практика; 
 • Фізична та колоїдна хімія;
 • Фармацевтична хімія;
 • Теоретичні основи синтезу;
 • Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків;
 • Фармакогнозія;
 • Розробка лікарських засобів
 • Нутріциологія та броматологія
 • Стандартизація лікарських засобів;
 • Токсикологічна та судова хімія;
 • Ресурсознавство лікарських рослин.

Викладачами кафедри підготовлено навчально-методичні матеріали для організації навчального процесу з відповідних дисциплін українською, російською та англійською мовами.

Кафедра забезпечує проходження студентами навчальної практики з фармакогнозії   (експериментальна  науково-дослідна ділянка на території музею – садиби М.І. Пирогова) та виробничої практики з фармацевтичної хімії  ( провідні фармацевтичні підприємства м. Вінниці).

Кафедра забезпечує навчальний процес для провізорів-інтернів зі спеціальності «Загальна фармація» з елементами дистанційної форми навчання.

Викладачі кафедри поєднують навчально-методичну роботу з науковими дослідженнями. Результатами цієї діяльності є видані навчальні посібники, монографії, методичні рекомендації, патенти на винахід, наукові статті, доповіді на науково-практичних конференціях, семінарах, тощо. В 2018 році акредитовано навчально-наукову лабораторію хіміко-фармакогностичних досліджень.


Штат кафедри: 12 доцентів (5 кандидатів хімічних наук та 7 кандидатів фармацевтичних наук), 2 старших викладачі (без вченого ступеня), решта – асистенти без вчених ступенів.

Штат кафедри

Ющенко Тетяна Іванівна


Зав. кафедрою, доцент, к. хім. н.

Ющенко Тетяна Іванівна народилася 10 січня 1960 р. В 1981 році закінчила Київський національний університет імені Т.Шевченка за спеціальністю хімія-аналітична хімія, присвоєна кваліфікація хімік, викладач. Рекомендована до вступу в аспірантуру. Під час навчання в університеті і після його закінчення постійно займалася науково-дослідною роботою. В Чернівецькому державному університеті імені Ю.Федьковича захистила кандидатську дисертацію, присуджено науковий ступінь кандидата хімічних наук. Рішенням Міносвіти і науки присвоєно наукове звання – доцент. На фармацевтичному факультеті читає лекції і проводить практичні заняття з дисциплін «Загальна та неорганічна хімія», «Аналітична хімія», «Сучасна аналітична лабораторна практика», «Токсикологічна та судова хімія», «Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень»
Проводить значну методичну роботу на факультеті (голова методичної ради фармацевтичного факультету). Постійно займається науково-дослідною роботою за тематикою „Фармацевтичні дослідження лікарських засобів синтетичного та природного походження, вивчення взаємодії допоміжних речовин і активних інгредієнтів лікарських форм, аналітичне супроводження конструювання лікарських форм”. На кафедрі створена навчально-наукова лабораторія хіміко-фармакогностичних досліджень. В 2018 році лабораторія пройшла експертизу на технічну компетентність і 1 листопада 2018 року отримала свідоцтво, яке засвідчує відповідність її критеріям оцінювання, підтверджує її вимірювальні можливості і технічну компетентність при проведенні лабораторних досліджень в сфері законодавчо регульованої метрології.

Профіль Google Scholar

SCOPUS

ORCID

PUBLONS

Давиденко Олександра Олександрівна


завуч кафедри, доцент, к.фарм.н.

2007 р. закінчила фармацевтичний факультет ВНМУ імені М.І. Пирогова за спеціальністю «Фармація», здобула кваліфікацію «Провізор» і отримала диплом з відзнакою. З серпня 2007 року була прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри фармацевтичної хімії фармацевтичного факультету Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, з вересня 2008 р. – асистента-стажиста, з вересня 2009 р. була обрана на посаду асистента кафедри, з лютого 2015р. і по теперішній час - доцента кафедри фармацевтичної хімії. Захистила у 2011 р. кандидатську дисертаційну роботу на тему ”Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність заміщених 4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот і їх похідних” (спеціальність «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»). На кафедрі забезпечую навчальний процес з дисципліни: «Фармацевтична хімія» для студентів денної та заочної форм навчання.
Профіль Google Scholar

ORCID

Ващук Валентина Анатоліївна


доцент, к.фарм.н.

У 2009 закінчила фармацевтичний факультет ВНМУ імені М.І. Пирогова за спеціальністю «Фармація», здобула кваліфікацію «Провізор». З 2007 року була зарахована на посаду старшого лаборанта кафедри фармацевтичної хімії фармацевтичного факультету Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, з 2011 р. – викладач-стажист, з 2012 р. – асистента кафедри, з 2016 р. доцент кафедри фармацевтичної хімії. У 2018 році пройшла курси підвищення кваліфікації спеціалістів фармації на базі НФаУ (м. Харків) «Сучасні технології навчання»; у 2014 році – курси тематичного удосконалення «Фітотерапія внутрішніх захворювань», з 2019 року – член фахової експертизи Центру тестування при МОЗ України «Крок 2. Клінічна фармація» з дисципліни «Фармакогнозія».
На кафедрі забезпечує навчальний процес з дисциплін: «Фармакогнозія» для студентів денної та заочної форм навчання. «Ресурсознавство лікарських рослин» та «Навчальна практика з фармакогнозії» для студентів денної та заочної форми навчання.
Щорічно готує студентів до наукових студентських конференцій та Всеукраїнської студентської олімпіади за фахом «Фармація» з фармакогнозії.
У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка складу та технології стоматологічного гелю з екстрактами ромашки та шавлії лікарської». Є автором та співавтором 28 наукових та 20 навчально-методичних робіт.
З 18.03.2018 по 21.03.2018 року пройшла стажування на тему: «Інноваційний навчальний заклад 21 століття – європейський досвід в рамках LLP моделі Європейської комісії», організоване Університетом Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь (180 год.).


Профіль Google Scholar

Гарник Мирослава Сергіївна


доцент, к.фарм.н.

У 2005 р. закінчила фармацевтичний факультет ВНМУ імені М.І. Пирогова за спеціальністю «Фармація», здобула кваліфікацію «Провізор» і отримала диплом з відзнакою. З серпня 2005 року була зарахована на посаду старшого лаборанта кафедри фармацевтичної хімії, з вересня 2005 р. – асистента-стажиста, з вересня 2007 р. – асистента, з листопада 2014 р. – доцента кафедри. У 2018 році пройшла курси підвищення кваліфікації спеціалістів фармації на базі НФаУ (м. Харків) «Сучасні технології навчання»; у 2014 році – курси тематичного удосконалення «Фітотерапія внутрішніх захворювань», з 2014 року – член фахової експертизи Центру тестування при МОЗ України «Крок 2. Клінічна фармація» з дисципліни «Фармакогнозія». На кафедрі забезпечує навчальний процес з дисциплін: «Фармакогнозія» для студентів денної та заочної форм навчання, «Лікарські рослини та фітотерапія», «Лікарські рослини світової медицини» та «Фармакогностичні основи фітотерапії» для студентів денної форми навчання.
У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фармакогностичний аналіз трави розхідника звичайного (Glechoma hederacea L.)». Є автором та співавтором 39 наукових та 43 навчально-методичних робіт, щорічно .
Приймає участь в НДР кафедри «Фармацевтичні дослідження лікарських засобів синтетичного та природного походження, вивчення взаємодії допоміжних речовин і активних інгредієнтів лікарських форм, аналітичне супроводження конструювання лікарських форм», рецензує наукові статті, методичні вказівки викладачів кафедр фармацевтичної хімії та фармації, автореферати здобувачів, тестові завдання для ліцензійного іспиту Крок 2. Бере участь у вітчизняних та закордонних науково-практичних конференціях, конгресах та з'їздах (м. Харків, м. Тернопіль, м. Вінниця, м. Люблін).
Щорічно готує студентів до наукових студентських конференцій та Всеукраїнської студентської олімпіади за фахом «Фармація» з фармакогнозії.
Профіль Google Scholar

ORCID

SCOPUS

Діденко Наталя Олександрівна


заступник декана по заочній формі навчання, доцент, к. хім. н.

У 2002 р. закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Хімія та біологія». З вересня 2004 р. прийнята на посаду асистента-стажиста кафедри фармацевтичної хімії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, з вересня 2006 р. – переведена на посаду асистента, з вересня 2011 р. – старшого викладача, з червня 2018 р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. З 2009 р. по 2013 р. - завідувач навчальної частини кафедри фармацевтичної хімії. З вересня 2014 р. до цього часу – заступник декана фармацевтичного факультету. На кафедрі забезпечує навчальний процес з дисципліни «Органічна хімія» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання. У 2017 р. захистила дисертаційну роботу на тему: «Прямий синтез координаційних сполук купруму(ІІ) з тіоамідами різного заміщення» за спеціальністю 02.00.01 – «неорганічна хімія» у спеціалізованій вченій раді Д 35.051.10 Львівського національного університету імені Івана Франка та здобула науковий ступінь кандидата хімічних наук. У 2018 р. пройшла закордонне стажування “Інноваційний навчальний заклад 21 століття – європейський досвід в рамках LLP моделі Європейської комісії”, Університет Суспільних Наук (UNS), м. Лодзь. У 2019 р. рішенням Атестаційної колегії МОНУ присвоєно вчене звання доцента. Продовжує займатися науково-дослідною та навчально-методичною роботою, приймає участь у науково-практичних конференціях, рецензує автореферати, навчально-методичні праці. Є автором та співавтором 18 навчально-методичних та більше 40 наукових праць, з них: 3- монографії, 18-наукових статей у фахових виданнях з переліку ВАК України (6 включені до наукометричної бази даних Scopus), 6-патентів на корисну модель України, 20-тез доповідей на міжнародних наукових та науково-практичних конференціях; є співавтором збірників тестових завдань для складання ліцензійного іспиту «Крок 1. Фармація» (2014 р., 2015 р., 2018 р.) Є членом Вченої ради стоматологічного та фармацевтичного факультетів університету.

Профіль Google Scholar

ORCID

SCOPUS

PUBLIONS

Дученко Марина Анатоліївна


доцент, к.фарм.н.

У 2007 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Фармація» і здобула кваліфікацію провізор. З 2007 по 2015 р. працювала на посаді асистента кафедри фармацевтичної хімії, з 26.02.2015 р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. Забезпечую навчальний процес з дисципліни «Фармакогнозія» - для студентів денної та заочної форм навчання. З 2014 по 2015 р. виконувала обов’язки завідувача навчальної частини кафедри фармацевтичної хімії. З березня 2015 року призначена на посаду заступника декана фармацевтичного факультету (денна форма навчання).
У 2011 р. захистила дисертацію на тему: " Вивчення біологічно активних речовин Gleditsia triacanthos та отримання субстанцій на їх основі ", спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, та отримала диплом кандидата фармацевтичних наук. Продовжую наукові дослідження в галузі вивчення лікарських рослин флори України, результати роботи опубліковано у статтях та тезах.

Профіль Google Scholar

SCOPUS

Євсєєва Марія Василівна


Доцент, к. хім. н.

У 1985 році з відзнакою закінчила Кишинівський державний університет за спеціальністю – хімія, отримала кваліфікацію – хімік, викладач хімії. З 1987 р. по 1990 р. навчалась в аспірантурі на кафедрі неорганічної хімії Молдавського державного університету (м. Кишинів). В 1990 р. захистила дисертацію «Гетерометалічні (р-, d- або f-елемент)вмісні діоксимати та ацетилацетонати кобальту, нікелю і міді» і здобула вчений ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. З 1995 р. по 1997 р. була стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених. В 1996 році отримала індивідуальний грант за наукову діяльність фонду Дж. Сороса. В 2001 р. рішенням Атестаційної колегії МОНУ присвоєно вчене звання – доцента кафедри хімії.
З 1992 р. по серпень 2019 р. працювала на посаді доцента кафедри хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету. Займалась розробкою методів синтезу, дослідженням будови, фізико-хімічних та електричних властивостей гетерометалічних комплексних сполук з різними хелатуючими лігандами. Є автором та співавтором понад 110 наукових праць, з них: 3 монографії; 40 наукових статей (з них 3 у Scopus); 20 авторських свідоцтв і патентів; 48 тез доповідей на міжнародних наукових та науково-практичних конференціях. Розроблено та опубліковано більше 30 наукових та навчально-методичних робіт, з них: 10 навчальних посібників (2 - з грифом МОНУ); 8 методичних вказівок; 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір та інше. Індекс Гірша Web of Science – 4. Кількість публікацій – Web of Science – 18.
З вересня 2019 р. працює на посаді доцента кафедри фармацевтичної хімії ВНМУ ім. М. І. Пирогова. Викладає дисципліни «Загальна та неорганічна хімія» та «Аналітична хімія». Виконує обов’язки відповідального за навчально-методичну роботу на кафедрі та куратора студентської групи. Займається науковою та методичною роботою.

Профіль Google Scholar

PUBLONS

SCOPUS

ORCID

Михайлова Інна Василівна


доцент, к. хім. н.

Михайлова І.В. в 1987 році закінчила хімічний факультет Ленінградського державного університету ім. Жданова за спеціальністю “Хімія”, присвоєна кваліфікація „Хімік”.

В 2002 році закінчила очну аспірантуру Інституту хімії поверхні НАН України та захистила дисертацію на звання кандидата хімічних наук зі спеціальності фізика і хімія поверхні (м. Київ). Рішенням Міносвіти і науки в 2008 році здобула наукове звання доцента. Є провідним викладачем кафедри фармацевтичної хімії з дисциплін "Фізична та колоїдна хімя" та "Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків", що викладаються українською, російською та англійською мовами. Займається методичною та науковою роботою. Багато років входить до складу авторів тестових завдань до ліцензійного іспиту «Фармація. Крок 1».

В 2018 році видала підручник з фізичної хімії («Physical Chemistry. Student’s Tasks Manual») для англомовних студентів. Опублікувала більше 30 наукових статей в вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Очеретнюк Анна Олександрівна


доцент, к.фарм.н.

У 2007 р. закінчила фармацевтичний факультет ВНМУ імені М.І. Пирогова за спеціальністю «Фармація», здобула кваліфікацію «Провізор» і отримала диплом з відзнакою. З серпня 2007 року була зарахована на посаду старшого лаборанта кафедри фармацевтичної хімії фармацевтичного факультету Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, з вересня 2008 р. – асистента-стажиста, з вересня 2009 р. – асистента кафедри. У вересні 2008 пройшла атестацію з англійської мови у ВНМУ імені М.І. Пирогова. На кафедрі забезпечую навчальний процес з дисциплін: «Фармакогнозія» для студентів денної та заочної форм навчання. Для іноземних студентів денної форми навчання викладаю предмет фармакогнозія на англійській мові ; читаю лекції, проводжу практичні заняття, виконую методичну роботу.Науковою роботою почала займатися з 2008 року, працюючи на кафедрі фармацевтичної хімії.
У 2010 році запланувала кандидатську дисертацію на тему: «Експериментальне обґрунтування корекції колоїдно-гіперосмолярним розчином HAES-LX 5% функціонального стану легень в умовах опікового шоку». Дисертація була захищена 21 січня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.605.03 при Національному фармацевтичному університеті МОЗ України.
За темою дисертації опубліковано 23 наукові праці: 11 статей у наукових виданнях, з них 4 у фахових журналах, рекомендованих МОН України, 2 статті – закордонні, 9 тез доповідей у матеріалах з’їздів та конференцій, 2 інформаційні листи та 1 патент України на корисну модель. Беру участь у науково-практичних конференціях, займаюсь науково-дослідною роботою, результати якої опубліковано.

Профіль Google Scholar

ORCID

Web of Science ResearcherID

PUBLONS

SCOPUS

Шепета Юлія Леонідівна


доцент, к.фарм.н.

У 2007 р. закінчила фармацевтичний факультет ВНМУ імені М.І. Пирогова за спеціальністю «Фармація», здобула кваліфікацію «Провізор» і отримала диплом з відзнакою. З серпня 2007 року була зарахована на посаду старшого лаборанта кафедри фармацевтичної хімії фармацевтичного факультету Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, з вересня 2008 р. – асистента-стажиста, з вересня 2009 р. – асистента кафедри.
На кафедрі забезпечує навчальний процес з дисциплін: «Фармацевтична хімія», «Стандартизація лікарських засобів» для студентів денної та заочної форм навчання. Для іноземних студентів денної форми навчання викладає предмет фармацевтична хімія на англійській мові (сертифікат В2 отримала у 2019 році); читає лекції, проводить практичні заняття, виконує методичну роботу. Науковою роботою почала займатися з 2008 року, працюючи на кафедрі фармацевтичної хімії.
У 2015 році пройшла курси підвищення кваліфікації спеціалістів фармації на базі НФаУ (м. Харків) «Психологія професійної діяльності викладача вищої школи».
У 2016 році запланувала кандидатську дисертацію на тему: «Синтез, перетворення та біологічна активність похідних 4-тіазолідинону, оксадіазолу та тріазолу з фрагментами нестероїдних протизапальних засобів диклофенаку та ібупрофену в молекулах». Дисертація була захищена 18 грудня 2020 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.600.02 при Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України.
Є автором та співавтором 31 наукових праць, з яких 11 статей у наукових фахових виданнях (6 статті у журналах, реферованих у Scopus), 18 тез доповідей, одержано 2 патенти України на корисну модель.
Бере участь у науково-практичних конференціях, займається науково-дослідною роботою, результати якої висвітлені у публікаціях.
Щорічно готує студентів до Всеукраїнської студентської олімпіади за фахом «Фармація» з фармацевтичної хімії, була керівником делегації Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади за фахом «Фармація», працювала у складі предметної комісії «Фармацевтична хімія», була членом журі.

Профіль Google Scholar

ORCID

SCOPUS

Косарева Альбіна Євгеніївна


ст.викладач

У 1983 р. закінчила Московський технологічний інститут легкої промисловості і здобула кваліфікацію “Інженер – хімік – технолог”. В 1998 р. закінчила спец. факультет практичної психології при Вінницькому обласному інституті післядипломної освіти педпрацівників, здобула кваліфікацію “Практичний психолог”. У Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова працює з 2003 року: з вересня 2003 р. - асистентом кафедри фармації, з вересня 2004 р. - асистентом кафедри фармацевтичної хімії, з вересня 2011 р. - працює на посаді старшого викладача кафедри фармацевтичної хімії. Забезпечує навчальний процес з дисциплін «Аналітична хімія» і «Сучасна аналітична лабораторна практика» для студентів денної та заочної форм навчання українською та англійською мовами.
Приймає участь у науково-практичних семінарах, наукових конференціях, займається методичною роботою.

Недорезанюк Наталія Степанівна


ст.викладач

У 1999 р. закінчила Українську фармацевтичну академію (м. Харків) та здобула кваліфікацію провізор.
З 2000 р. по 2005 р. працювала на посаді завідуючої аптеки.
З 2005 р. працює на посаді асистента кафедри фармацевтичної хімії. Забезпечує навчальний процесс з дисципліни «Фармацевтична хімія» для студентів денної і заочної форми навчання (українською і російською мовами).
У 2007-11 р.р навчалась в заочній аспірантурі КМАПО ім. П.Л. Шупика, виконувала науково-дослідну роботу за темою «»Теоретичне обгрунтування показників якості і методів контролю ГМН Sophora, Robinia pseudoacacia і Fagopyrum».
Щорічно готує студентів до наукових студентських конференцій «Перший крок в науку» (студенти займають призові місця) та Всеукраїнської фахової студентської олімпіади з фармацевтичної хімії.
Пройшла курси підвищення кваліфікації «Основи психолого-педагогічної майстерності» та цикл підвищення кваліфікації «Сучасні технології навчання» при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету.
Приймає активну участь у науково-практичних семінарах, наукових конференціях та з’їздах. Є членом Вінницької обласної асоціація фармацевтів «CUM DEO»
Займається науковою та навчально-методичною роботою.

Профіль Google Scholar

ORCID

SCOPUS

Мазур Ольга Іванівна


завуч кафедри, асистент

У 2004р. закінчила природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського за спеціальністю « Хімія та біологія», отримала диплом з відзнакою. З жовтня 2004 почала працювати на кафедрі асистентом-стажистом, а з 2006 р переведена на посаду асистента кафедри. Викладає дисципліни : «Фізична та колоїдна хімія», «Загальна та неорганічна хімія», « Сучасна аналітична лабораторна практика» та курс за вибором «Фізико-хімічні методи аналізу у створенні ліків» для студентів І-ІІІ курсу очної та заочної форм навчання українською, російською та англійською мовами. У вересні 2007 пройшла атестацію з англійської мови у ВНМУ імені М.І. Пирогова.
У 2018 році пройшла курси підвищення кваліфікації спеціалістів фармації на базі НФаУ (м. Харків) «Сучасні технології навчання»;
На кафедрі виконує обов`язки завідувача навчальної частини кафедри з заочної форми навчання.
З 2011 по 2014 р. проводила наукові дослідження в галузі екології, виконувала аеробіологічний моніторинг.
Бере участь у науково-практичних конференціях, займається науково-дослідною роботою, результати якої опубліковано. Є керівником студентських науково-дослідних робіт, готує студентів для участі у наукових конференціях студентів.

Профіль Google Scholar

Білик Оксана Володимирівна


асистент

В 1995 році закінчила Львівський державний медичний інститут ім. Д. Галицького та здобула кваліфікацію провізор. В 1995-1996 рр. пройшла інтернатуру в аптеці №2 ВАТ "ВінницяФармація" та Київському державному інституті удосконалення лікарів.
В 1999-2002 рр. працювала в ПП "Конекс" на посаді провізора. В 2002-2010 рр. працювала завідувачем аптекою №7 ПП «Конекс» та за сумісництвом асистентом- стажистом на кафедрі фармації, з 2000 року асистентом на кафедрі фармацевтичної хімії ВНМУ
ім. М.І. Пирогова. В 2011 року була обрана на посаду асистента кафедри фармацевтичної хімії. 2018 році пройшла курси підвищення кваліфікації спеціалістів фармації на базі НФаУ (м. Харків) «Сучасні технології навчання»; у 2014 році – курси тематичного удосконалення «Фітотерапія внутрішніх захворювань»,
На кафедрі забезпечує навчальний процес з дисциплін: «Фармакогнозія». «Фармацевтична хімія", "Навчальна практика з фармакогнозії", "Ресурсознавство лікарських рослин", "Нутриціологія та броматологія" для студентів 3-4 курсу українською та російською мовами денної та заочної форм навчання.
Проведена значна робота з організації навчальної практики з фармакогнозії, організовує відвідування студентами господарств з вирощування та переробки лікарської рослинної сировини як органічного , так і традиційного виробництва. Розроблена концепція закладки ділянки з лікарськими рослинами. Під її керівництвом були закладені перші тематичні групи лікарських рослин та рослин, занесених до Червоної книги, на науково-дослідній ділянці ВНМУ в музеї-садибі ім. М.І. Пирогова, яка використовується для навчальної і науково-дослідної роботи, а також служить основною базою навчальної практики студентів фармацевтичного факультету з фармакогнозії. Проводить роботи із збереження, вивчення, відтворення в умовах культури лікарських і інших корисних рослин для ефективного використання в навчальному процесі. Вивчає можливості інтродукції та репатріації рослин на практиці, Відповідає за поповнення та збереження гербарного та насіннєвого фонду на кафедрі.
Бере участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях, конгресах та з'їздах (м. Харків, м. Тернопіль, м. Вінниця, м. Яремче, м. Київ, м. Лубни,
м. Львів).
Щорічно готує студентів до наукових студентських конференцій та Всеукраїнської студентської олімпіади за фахом «Фармація» з фармакогнозії. займається науково-дослідною роботою, результати якої опубліковано.

Профіль Google Scholar

Дьякова Феодосія Єрофіївна


асистент

В 1999 році закінчила Українську Фармацевтичну Академію та здобула кваліфікацію провізор. В 1982-1996 рр. працювала в міжлікарняній аптеці Вінницького обласного протитуберкульозного диспансеру заступником завідуючого. В 1996-2002 рр. працювала заступником, а згодом завідуючою аптеки №1 ВАТ "ВінницяФармація". В 2002-2004 рр. працювала завідуючою аптеки "Агросвіт". В 2004-2010 рр. працювала на посаді директора ПП "Ніка". З 2006 року працює на кафедрі фармацевтичної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова асистентом за сумісництвом. З 2010 працює на кафедрі фармацевтичної хімії асистентом, викладає дисципліни Виробнича фармацевтична практика за спеціалізацією:
«Практика з фармацевтичної хімії» для студентів 5 курсу «Фармацевтична хімія» для студентів 4 курсу українською мовою. Займається науковою та методичною роботою.

Знаміровська Ельвіра Муфталіфівна


асистент

У 1989 р. закінчила Іркутський державний університет за спеціальністю «Хімік. Викладач». Із 2005 року працює на кафедрі фармацевтичної хімії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Забезпечує навчальний процес із дисциплін «Загальна та неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Теорія органічного синтезу» для студентів денної та заочної форм навчання. Читає лекції, проводить практичні заняття, виконує методичну роботу (є автором методичних вказівок «Загальна та неорганічна хімія» для студентів денної та заочної форм навчання). Бере активну участь у функціонуванні студентського наукового гуртка фармацевтичного факультету: є керівником наукових робіт, за результатами яких опубліковано тези в збірнику «Перший крок у науку».
Постійний член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, за що нагороджена грамотами Департаменту освіти й науки Вінницької облдержадміністрації.
Закінчила курс підвищення кваліфікації «Основи психолого-педагогічної майстерності», а також пройшла цикл «Сучасні технології навчання» при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету (м. Харків).
Бере участь у науково-практичних семінарах, конференціях та з‘їздах. Є членом «Вінницької обласної асоціації фармацевтів «Cum Deo».

Рогова Ольга Юріївна


асистент, завідувач навчально-наукової лабораторії хіміко-фармакогностичних досліджень (Свідоцтво про технічну компетентність № 028/18)

Сидорук Тетяна Іванівна


Асистент, кандидат хімічних наук

У 2011 році закінчила наукову магістратуру Вінницького національного технічного університету за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища" та отримала диплом магістра з екології та охорони навколишнього середовища з відзнакою. З 01.11.2012 р. по 31.10.2015 р. навчалась в аспірантурі Вінницького національного технічного університету.
15 травня 2019 р. захистила кандидатську дисертацію «Синтез і властивості гетерометалевих координаційних сполук деяких 3d-металів з N,N'-біс(саліциліден)семи-, тіосемикарбазидом» у спеціалізованій вченій раді
Д 35.051.10 Львівського національного університету ім. І. Франка МОНУ (м. Львів) за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія та здобула науковий ступінь кандидата хімічних наук.
З 02.11.2011 асистент, з 01.09.2019 старший викладач, а з 01.09.2020 і по теперішній час – доцент кафедри хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету.
З 01.10.2020 р. прийнята на посаду асистента кафедри фармацевтичної хімії Вінницького національного університету ім. М. І. Пирогова за сумісництвом. На кафедрі викладаю дисципліни: «Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень», «Сучасна аналітична лабораторна практика» для студентів І, ІІІ курсу очної та заочної форм навчання українською мовою.
З 01.07 по 20.08.2020 р. пройшла закордонне стажування в Lublin University of Technology та отримала міжнародний сертифікат. 05.08.2020 р. закінчила курс навчання з англійської мови, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2, та отримала відповідне свідоцтво.
Область наукових інтересів: синтез та властивості гетерометалічних комплексних сполук з N-, O-, S- вмісними органічними лігандами. Напівпровідники та високотемпературні надпровідники структури перовскіту.
Є автором понад 60 навчально-методичних та наукових праць, у тому числі 1 навчальний посібник з грифом ВНТУ, 1 методичні вказівки, 13 статей у фахових виданнях з переліку ВАК України, 6 з яких опубліковані в журналах, які входять в наукометричну базу даних Scopus, 7 патентів України на корисну модель, учасниця Міжнародних та Всеукраїнських науково-технічних конференцій.

Профіль Google Scholar

SCOPUS

ORCID

PUBLONS

Степанюк Катерина Олександрівна


асистент

У 2009 році закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Фармація» та здобула кваліфікацію «Провізор». В цьому ж році згідно розподілу МОЗ України була направлена на роботу на кафедру фармацевтичної хімії ВНМУ ім. М. І. Пирогова на посаду старшого лаборанта. У 2011 році була призначена на посаду асистента цієї ж кафедри. Викладаю предмети: «Фармацевтична хімія», «Стандартизація лікарських засобів» для студентів ІІІ , V курсів денної та заочної форми навчання українською та англійською мовою.
З 2013 – по 2015 р.р. та з 2018 р. – по 2020 р.р. навчалася в аспірантурі ІХП ім. О.О. Чуйка НАН України. Працюю над виконанням дисертаційної роботи зі спеціальності 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні". Є автором та співавтором 10 наукових праць, з них: 4 статті у наукових фахових виданнях (з них 1 стаття у журналі, реферованому у Scopus) та 6 тез доповідей на міжнародних науково-практичних, навчально-методичних конференціях, з’їздах, симпозіумах.
У 2018 році пройшла курси підвищення кваліфікації спеціалістів фармації на базі НФаУ (м. Харків) «Психологія професійної діяльності викладачів вищої школи». Приймаю участь в науково-практичних конференціях, займаюсь науково-дослідною та методичною роботою.

Профіль Google Scholar

ORCID

SCOPUS

Беспалько Денис Вікторович


старший лаборант

Закінчив фармацевтичний факультет Вінницького Національного медичного університету імені М. І. Пирогова у 2017 році за спеціальністю «Клінічна фармація» і отримав кваліфікацію «Клінічний провізор». У 2018 році пройшов інтернатуру та отримав сертифікат спеціаліста «Клінічний провізор». З 2022 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри фармацевтичної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Гжебінська Юлія Олексіївна


старший лаборант

У 2020 році закінчила фармацевтичний факультет Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Фармація» та здобула кваліфікацію «Провізор», пройшла інтернатуру на базі цього ж університету. Забезпечує підготовку лабораторного практикуму з дисципліни «Фармакогнозія», виконує обов’язки модератора та відповідає за комп’ютерне забезпечення кафедри.

Слінченко Надія Анатоліївна


Лаборант

Дата народження 13.09.1963року. Закінчила професійно-технічне училище, здобула середню-спеціальну освіту. На кафедрі відповідає за науково-дослідну ділянку університету на території музею-садиби ім. М.І.Пирогова. Виконує обов'язки відповідальної за хімічний лабораторний посуд для навчального процесу.
Працювали на кафедрі

Антонюк Володимир Савович


Роки роботи на кафедрі: 0 - 2023

доцент, к. хім. н.

Антонюк В.С., 1944 р.н., в 1972 році закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю хімік, викладач хімії. В 1982 році захистив дисертацію на звання кандидата хімічних наук зі спеціальності органічна хімія. З 1984 року працює в Вінницькому державному медичному університеті ім. М.І.Пирогова на кафедрі природничих наук. З 2004 року доцент кафедри фармацевтичної хімії, викладає органічну хімію, займається методичною та науковою роботою.
Викладає предмети: «Неорганічна хімія» та «Органічна хімія» для студентів І і ІІ курсів денної та заочної форми навчання українською мовою..

Мудрак Інна Григорівна


Роки роботи на кафедрі: 2002 - 2023

доцент, к.фарм.н.

У 1991 р. закінчила фармацевтичний факультет Львівського ордена Дружби народів державного медичного інституту за спеціальністю «провізор».
З 01.10.2011 року – доцент кафедри фармацевтичної хімії ВНМУ імені М.І.Пирогова.
У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фармакоекономічні дослідження лікарських засобів рослинного походження, які використовуються в гастроентерології та урології» на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук зі спеціальності «Технологія ліків та організація фармацевтичної справи».
Виконує наукові дослідження з фармакоекономіки та доказової медицини про лікарські рослинні засоби.
Бере активну участь у міжнародних наукових конгресах ISPOR, всеукраїнських науково-практичних конференціях, з’їздах, конгресах.
Відповідальна за викладання циклу «Фармакогнозія» для провізорів-інтернів зі спеціальності «Загальна фармація» очної форми навчання. Займається науковою та навчально-методичною роботою.

Профіль Google Scholar

Острецова Люсіне Вільївна


Роки роботи на кафедрі: 2009 - 2023

Асистент

У 2008 р. закінчила фармацевтичний факультет ВНМУ імені М.І. Пирогова за спеціальністю «Фармація», здобула кваліфікацію «Клінічний провізор». У 2008-2009 році пройшла інтернатуру на базі Національної академії післядипломної освіти ім..Шупика. З 2009 року була прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри фармацевтичної хімії фармацевтичного факультету Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. У 2011 році закінчила фармацевтичний факультет ВНМУ імені М.І. Пирогова за спеціальністю «Фармація» заочно, здобула кваліфікацію «Провізор» та пройшла інтернатуру на базі цього ж університету. З 2011 по 2017 рік перебувала в тривалій декретній відпустці. У 2017році отримала посаду – асистента-стажиста за сумісництвом. З вересня 2022 р. була обрана на посаду асистента кафедри фармацевтичної хімії. У 2021 отримала сертифікат рівня знань англійської мови В2. На кафедрі забезпечую навчальний процес з дисциплін: «Виробнича фармацевтична практика за спеціалізацією: практика з фармацевтичної хімії» для студентів денної форми навчання та вибіркових дисциплін таких як «Контроль якості лікарських засобів», «Належні фармацевтичні практики», «Розробка лікарських засобів» та «Фармацевтичний аналіз» для студентів денної та заочної форми навчання українською та англійською мовами.
З 2017 року є членом громадської організації «Вінницька обласна асоціація фармацевтів «Кум Део (З Богом)»»

Профіль Google Scholar

ORCID

Куколевська Олена Сергіївна


Роки роботи на кафедрі: 2012 - 2023

асистент

У 2011 році з відзнакою закінчила Вінницький Національний медичний університет ім. М.І. Пирогова і отримала кваліфікацію «Клінічний провізор». У 2011-2012 рр. навчалася в інтернатурі та працювала на посаді старшого лаборанта на кафедрі клінічної фармації та клінічної фармакології. У 2012-2013 рр. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри фармацевтичної хімії. У 2013-2016 рр. навчалася в аспірантурі ІХП ім. О.О. Чуйка НАНУ. З 2017 року працює на посаді асистента кафедри фармацевтичної хімії. Забезпечує навчальний процес для студентів денної та заочної форми навчання з дисциплін "Виробнича фармацевтична практика за спеціалізацією: практика з фармацевтичної хімії", "Біоактивність неорганічних сполук", "Токсикологічна та судова хімія", "Екотоксикологія". Працює над виконанням дисертаційної роботи зі спеціальності 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні". Займається науковою та методичною роботою. Виконує обов’язки секретаря кафедри.

Профіль Google Scholar

SCOPUS

ORCID

PUBLONS

Римар Зоряна Ігорівна


Роки роботи на кафедрі: 2021 - 2023

Коцеруба Олександер Артемович


Роки роботи на кафедрі: 2022 - 2023

Лащенко Катерина Миколаївна


Роки роботи на кафедрі: 2022 - 2023

Новини

Відкрита лекція доц. Шепети Ю.Л.
21.11.2022

Відкрита лекція доц. Шепети Ю.Л. «Антибіотики. Характеристика,

класифікація, зв'язок між структурою і дією, механізм дії, способи

одержання, методи аналізу, застосування в медицині»


23-24 листопада 2022 року доступна для перегляду відкрита лекція доцента кафедри фармацевтичної хімії ВНМУ імені М.І. Пирогова Шепети Юлії Леонідівни на тему «Антибіотики. Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і дією, механізм дії, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині». Запрошуються всі бажаючі.

Лекція розміщена на на сайті кафедри:

drive.google


25 листопада 2022 року о 12.35 буде проведено обговорення відкритої лекції доцента кафедри фармацевтичної хімії ВНМУ імені М.І. Пирогова Шепети Юлії Леонідівни на тему «Антибіотики. Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і дією, механізм дії, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині» на платформі Microsoft Teams.

Код входу в команду: qaofr01 Запрошуються всі бажаючі.

Перелік призерів секції фармацевтичної хімії на ХІІІ міжнародній науковій конференції студентів
07.04.2016

Секція: Фармацевтична хімія

Члени президії: к.хім.н. доц. Ющенко Т.І., к.хім.н. доц. Михайлова І.В., к.фарм.н. доц. Дученко М.А., к.фарм.н. доц. Гарник М.С., к.фарм.н. ас. Скупа О.О.

Секретар секції: ас. Чорнокнижний С.І., тел. (067)430-84-19

Гість секції: Матійків Олеся, Львівський національний медичний університет.

Переможці:

1-е місце: Остапчук Ірина Олександрівна, V курс, 56 група.

2-е місце: Марцевич Яна Сергіївна, Вонсович Віталіна Олександрівна, ІІ курс, 53 група.

3-е місце: Матійків Олеся, Львівський національний медичний університет.

Краща стендова доповідь: Головатюк Артем Сергійович, Осів Оксана Євгеніївна, Паламарчук Тамара Родіонівна, Грець Яна Олександрівна, ІІ курс, 52 група.

 

 

 

Перелік доповідачів секції фармацевтичної хімії на ХІІІ міжнародній науковій конференції студентів
07.04.2016

СЕКЦІЯ: Фармацевтична хімія

Президія: к.хім.н. доц. Ющенко Т.І., к.хім.н. доц. Михайлова І.В., к.фарм.н. доц. Дученко М.А., к.фарм.н. доц. Гарник М.С., к.фарм.н. ас. Скупа О.О.

Секретар: ас. Чорнокнижний С.І.

Студенти:

1. Синтез тіазоло[4,5-В]піридин-5-карбонових кислот як потенційних біологічно активних сполук

Доповідачі: Матійків О.В., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Науковий керівник: к.фарм.н., ас. Лозинський А.В.

2. Аналіз ринку фітопрепаратів для лікування серцево-судинних захворювань

Доповідачі: Остапчук І.О., 56 група, 5 курс.

Науковий керівник: к.фарм.н., доц. Гарник М.С., к.фарм.н., доц. Дученко М.А., к.фарм.н., ас. Ващук В.А., ас. Очеретнюк А.О.

3. Розробка методик ідентифікації рифампіцину

Доповідачі: Калугіна Х., 56 група, 5 курс.

Науковий керівник: к.фарм.н., ас. Скупа О.О., ас. Недорезанюк Н.С.

4. Використання побутової хімії та її вплив на організм людини

Доповідачі: Ковальчук І.А., Брумар В.В., 52 група, 1 курс.

Науковий керівник: ас. Знаміровська Е.М.

5. Вплив вітамінів на людський організм

Доповідач: Козак Н.В., 53 група, 1 курс.

Науковий керівник: ас. Знаміровська Е.М.

6. Адсорбція кверцетину адсорбентами для твердофазної екстракції поліфенолів

Доповідачі: Марцевич Я.С., Вансович В.О., 53 група, 2 курс.

Науковий керівник: к.хім.н. доц. Михайлова І.В., ст. викл. Стахмич Т.В.

7. Значення йоду в життєдіяльності людини та методи його визначення

Доповідачі: Головатюк А., Паламарчук Т., Осів О., Грейц Я., 52 група, 2 курс.

Науковий керівник: к.хім.н. доц. Ющенко Т.І., ст. викл. Косарева А.Є., ас. Слободянюк Л.В., ас. Рогова О.Ю.

8. Розробка альтернативних методик ідентифікації флуконазолу

Доповідачі: Кубряк В., Яроцька А., 52 група, 3 курс.

Науковий керівник: ас. Білик О.В., ас. Мазур О.І.

9. Рослинні соки – природне джерело кальцію та магнію

Доповідачі: Білобров М., 53 група, 3 курс.

Науковий керівник: ас. каф. фарм. хімії Рогова О.Ю., к.біол.н., ас. каф. фармації, Бобровська О.А.

10. Наркотичні засоби на дискотеках

Доповідачі: Рожило А.А., Бердник О.В., 51 група, 4 курс.

Науковий керівник: ас. Мельник Т.Ю., ас. Букін С.А., ас. Полонець О.В.

11. Дослідження адсорбції йонів цинку на поверхні нанодисперсного кремнезему екстракційно-фотометричним способом

Доповідачі: Спеней В., 52 група, 4 курс.

Науковий керівник: ас. Степанюк К.О., ас. Куколевська О.С.

12. Контроль якості лікарських засобів на Україно-Іспанському підприємстві «Сперко»

Доповідачі: Осадча Д., 52 група, 5 курс.

Науковий керівник: ас. Дякова Ф.Є.

Молоді вчені:

1. Синтез і нейропротекторний потенціал імідів спіро[піролідин-3,2'-оксіндол]-цис-3′,4′-дикарбонової кислоти з залишками біогенних сірковмісних амінокислот

Доповідачі: к.фарм.н., доц. кафедри органічної хімії НФУ Редькін Р.Г., д.мед.н., доц. кафедри фармакології, зав. науково-дослідної лабораторії з доклінічної оцінки нових лікарських засобів та біологічно-активних сполук ВНМУ імені М.І. Пирогова «Фармадар» Ходаківський О.А.

Науковий керівник: д.фарм.н, д.хім.н, проф., академік НАНУ, ректор НФУ Черних В.П.

Перелік призерів предметних олімпіад по кафедрі фармацевтичної хімії - 2014
04.07.2014

Вітаємо переможців олімпіади з аналітичної хімії:

І місце - Іванова Яна Олексіївна (125 балів)

ІІ місце - Кузьмінчук Андрій Іванович (123 бали)

ІІІ місце - Власюк Денис Олександрович (121 бал)

 

Вітаємо переможців олімпіади з органічної хімії:

І місце – Цвіркун Ольга Вікторівна (175 балів)

ІІ місце – Залісна Вікторія Сергіївна (170 балів)

ІІІ місце – Пурик Марина Сергіївна (168 балів)

ІІІ місце – Добош Анастасія Олексіївна (167 балів)

Рейтинг студентів ІІ курсу за результатами олімпіади з органічної хімії - 2014
04.07.2014

п/п

П.І.П. студента

Теоретичний

тур

Практичний тур

Загальна кількість балів

1.

Цвіркун Ольга Вікторівна

128

47

175

2.

Залісна Вікторія Сергіївна

127

43

170

3.

Пурик Марина Сергіївна

126

42

168

4.

Добош Анастасія Олексіївна

122

45

167

5.

Парафенюк Олександр Сергійович

135

 

 

6.

Спеней Віталій Петрович

125

 

 

7.

Іванова Яна Олексіївна

123

 

 

8.

Кузьмінчук Андрій Іванович

120

 

 

9.

Пушкар Зоряна Русланівна

115

 

 

10.

 

 

 

 

Рейтинг студентів ІІ курсу за результатами олімпіади з аналітичної хімії - 2014
04.07.2014

п/п

П.І.П. студента

Теоретичний

тур

Практичний тур

Загальна кількість балів

1.

Іванова Яна Олексіївна

70

55

125

2.

Кузьмінчук Андрій Іванович

76

47

123

3.

Власюк Денис Олександрович

68

53

121

4.

Чернега Олена Анатоліївна

72

43

115

5.

Зубенко Наталія Віталіївна

63

50

113

6.

Чекіна Василь Юрійович

69

40

109

7.

Довженко Владислав Олегович

60

45

105

8.

Валявська Лілія Дмитрівна

66

38

104

9.

Залісна Вікторія Сергіївна

67

35

102

10.

Пурик Марина Сергіївна

64

30

94

Перелік призерів секції фармацевтичної хімії на ХІ міжнародній науковій конференції студентів
04.07.2014

Секція: Фармацевтична хімія

Члени президії:

 1. к.х.н. доц. Ющенко Т. І. 
 2. к.ф.н. доц. Мудрак І.Г.
 3. ст.викл. Косарева А.Є.

Секретар секції: ас. Чорнокнижний С.І., тел. (067)430-84-19

Переможці:

1-е місце:

Романюк Наталя Валеріївна, Насіковський Богдан Валерійович, ІІІ курс, 53 група.

2-е місце:

Долошицька Вікторія Романівна, V курс, 56 група.

3-е місце:

Цирулік Оксана Олександрівна, Дітківська Олена Ігоревна, ІІ курс, 53 група; Гарнага Максим Анатолійович, ІІ курс, 52 група; Чекіна Василь Юрійович, ІІ курс, 56 група.

 

 

Перелік доповідачів секції фармацевтичної хімії на ХІ міжнародній науковій конференції студентів
04.07.2014

Секція: Фармацевтична хімія

Члени президії:

 1. к.х.н. доц. Ющенко Т. І. 
 2. к.ф.н. доц. Мудрак І.Г.
 3. ст.викл. Косарева А.Є.

Секретар секції: ас. Чорнокнижний С.І.

Доповідачі:

 1. 1.     Н.В.Романюк, Б.В.Насіковський, ІІІ курс, 53 група. Фармакогностичний аналіз лікарської рослинної сировини з вмістом БАР антоціанової природи. Наукові керівники: к.фарм.н., доц. І.Г.Мудрак, ас. О.В. Зарічанська, ас. А.О. Очеретнюк
 2. 2.     І.Г. Савчук, А.С. Солодка, І курс, 53 група. Застосування йодовмісних препаратів в медицині та фармації. Науковий керівник: ас. Е.М. Знаміровська.
 3. О.С. Яковенко, І курс, 21а група. Використання клітин НЕК 293 для оцінки токсичності води до і після очищення від іонів міді та цинку. Наукові керівники: ас. С.І. Чорнокнижний, ас. В.С. Шунков
 4. Ю.В. Гоцуляк, М.В. Білобров, І курс, 53 група. Що ховається під літерою «Е» на етикетках продуктів? Науковий керівник: ас. Е.М. Знаміровська.
 5. В.Р. Долошицька, V курс, 56 група. Розробка складу та дослідження властивостей порошкової композиції «Цинк-Метроксан». Наукові керівники: ас. С.І. Чорнокнижний, д.фарм.н., проф. І.І. Геращенко, д.мед.н., проф. Г.К. Палій
 6. 6.     Д.С. Дяченко, О.В. Колодійчук, І курс, 4а група. Аналіз якості водопровідної води у вінницькій області та методи її очищення.  Наукові керівники: ас. С.І. Чорнокнижний, ас. В.С. Шунков
 7. 7.     М. Гарнага, ІІ курс, 52 група, В. Чекіна ІІ курс, 56 група, Оцінка якості мінеральної води «Поляна квасова». Наукові керівники: к.х.н., доц. Т.І. Ющенко, ст. викл. А.Є. Косарева, ас. Л.В. Слободянюк, ас. О.Ю. Рогова
 8. 8.     О.О. Цирулік, О.І. Дітківська, ІІ курс, 52 група, Вивчення можливості застосування методу фотоелектроколориметрії для визначення швидкості вивільнення метронідазолу у водне середовище з нанокомпозитних плівок. Наукові керівники: ст. викл. А.Є. Косарева, ас. О.С. Куколевська
 9. 9.     В.Ю. Савицький, V курс, 56 група. Виявлення синильної кислоти в рослинному матеріалі насіння мигдалю звичайного (semen amyglali dulcis), та ядрах кісточок вишні звичайної (semen cerasus vulgaris mill.). Науковий керівник: ас. С.І. Чорнокнижний

 

 

Перелік призерів секції фармацевтичної хімії на Х міжнародній науковій конференції студентів
12.04.2013

Секція: Фармацевтична хімія

Члени президії:

 1. доц. Ющенко Т. І. 
 2. доц. Михайлова І.В.
 3. доц. Мудрак І.Г.
 4. доц. Антонюк В.С.

Переможці:

1-е місце:

Hussein Sherif, IV курс, 57 група.

 

2-е місце:

Вознюк О.В., Львівський національний медичний університет ім.. Данила Галицького. 

Проценко Т.В., Кудринецька Я.В., V курс, 51 група.

 

3-е місце:

Задорожна Н.Л., Копанічук Н.А., Кравчук Я.Л., V курс, 56 група.

Мазур В.О., Савицький В.Ю., IV курс, 56 група.

Жулківська І.М., Слобода А.А., III курс, 54 група.

 

Гості: Вознюк О.В., Львівський національний медичний університет ім.. Данила Галицького.

 

Перелік доповідачів секції фармацевтичної хімії на Х міжнародній науковій конференції студентів
26.03.2013

Секція: Фармацевтична хімія

Члени президії:

 1. доц. Ющенко Т. І. 
 2. доц. Михайлова І.В.
 3. доц. Мудрак І.Г.
 4. доц. Антонюк В.С.

Секретар секції: ас. Чорнокнижний С.І.

 

Доповідачі:

 1. Розробка методики кількісного визначення ібупрофену в сиропах виготовлених на основі гліцерину. Проценко Т.В., Кудринецька Я.В. V курс, 51 група. Наукові керівники - Коваль Б.О., Чорнокнижний С.І.
 2. Порівняння активності сорбційних препаратів представлених на українському ринку. Мазур В.О., Савицький В.Ю. IV курс, 56 група. Наукові керівники - Недорезанюк Н.С. Чорнокнижний С.І. Перебийніс Р.Л.
 3. Стан питної води в Вінницькій області. Чаттопадхай О.В., Откалюк К.Л. V курс, 56 група. Наукові керівники - Полонець О.В., Чорнокнижний С.І.
 4. Порівняння різних методів очищення питної води. Откалюк К.Л., Чаттопадхай О.В. V курс, 56 група. Наукові керівники - Вергелес Ю.В., Чорнокнижний С.І.
 5. Вивчення нейротоксичної дії метанолу, що утворюється в результаті розпаду аспартаму в газованому напої Coca Cola Light. Задорожна Н.Л., Копанічук Н.А., Кравчук Я.Л. V курс, 56 група. Наукові керівники - Ющенко Т.І., Куколевська О.С., Камінський А.В., Чорнокнижний С.І.
 6. Встановлення кількісного співвідношення структури та токсичності деяких речовин. Кудринецька Я.В., Проценко Т.В. V курс, 51 група. Науковий керівник - Чорнокнижний С.І.
 7. Виявлення мікрокількостей алюмінію в продуктах згорання вибухових речовин. Бойко М.І. III курс, 51 група. Наукові керівники - Пугаченко О.Ю., Чорнокнижний С.І.
 8. Порівняння та оцінка різних методик контролю якості активованого вугілля. Перебийніс Р.Л. Інтернатура. Науковий керівник - Чорнокнижний С.І.
 9. Розробка технології та вивчення фізико-хімічних властивостей лікарської форми «Цинк-Метроксан». Слобода А.А., Жулківська І.М. III курс, 54 група. Наукові керівники - Чорнокнижний С.І., Голод А.С.
 10. Застосування нанотехнологій при раневому процесі. Курлянцева А.Ю. Магістратура. Наукові керівники - Чорнокнижний С.І., Шунков В.С.
 11. Розробка методики синтезу та дослідження властивостей вугільних сорбентів для застосовування в системах доочищення води. Насіковський Б.В. III курс, 54 група. Наукові керівники - Чорнокнижний С.І., Шунков В.С.
 12. Лікарська рослинна сировина Індії в медицині та кулінарії. Чаттопадхай О.В. V курс, 56 група. Науковий керівник - Гарник М.С.
 13. Механізм отруєння карбоксигемоглобіном та методи визначення його в біологічному матеріалі. Дмитришин Б.В. IV курс, 53 група. Науковий керівник - Мельник Т.Ю.
 14. Comparative characteristics of lipophilicity of some drugs of local anesthetics group. Hussein Sherif  IV курс, 57 група. Наукові керівники – Скупа О.О., Степанюк К.О., Івасюк О.В., Мазур О.І.

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота, яка проводиться на кафедрі

 

У 2017 році за сприяння адміністрації університету на кафедрі створено навчально-наукову  лабораторію хіміко-фармакогностичних досліджень, яка у жовтні 2018 року успішно пройшла акредитацію. В лабораторії виконуються наукові дослідження за  напрямками:

 • проведення макро-, рефрактометричних та потенціометричних досліджень
 • проведення титриметричних дослідженнь
 • проведення екстрагування
 • проведення мікроскопічних досліджень
 • проведення спектрофотометричних та фотоколориметричних досліджень
 • проведення швидкого осушування розчинів шляхом дистиляції розчинника(ів) при низькому тиску (ротаційний випарник RV 8c).

Викладачами кафедри  заплановано і виконуються 4 кандидатські дисертації (заочна аспірантура та здобувачі). Результати наукових досліджень доповідаються на науково-практичних конференціях з міжнародною участю, з’їздах, конгресах, висвітлюються в періодичних виданнях. Здобувачі за звітний період склали іспити із спеціальностей, аспірант пройшов атестацію (3 рік навчання).  Одним здобувачем кафедри (Шепета Ю.Л.) пройдена апробація та робота подана до спеціалізованої Вченої ради до захисту.


Перелік виконуваних дисертаційних робіт співробітниками кафедри


№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності 

         докторські 

 

 

 

 

 

 

 

кандидатські 

1

Шепета

Юлія Леонідівна

Синтез, перетворення та біологічна активність похідних 4-тіазолідинону, оксадіазолу та тріазолу з фрагментами нестероїдних протизапальних засобів диклофенаку та ібупрофену в молекулах   

2016-2020

Кафедра фарм. хімії ВНМУ імені М.І.

Пирогова

Фармацевтична хімія та фармакогнозія

15.00.02 

2

Куколевська Олена

Сергіївна 

Вплив структурних факторів на взаємодію біоактивних речовин у складі композитів на основі поліуретан/полі(2-гідроксіетилметакрилат)у та нанокремнезему

2013-2016

Кафедра фарм. хімії ВНМУ імені М.І.

Пирогова 

Фізика та хімія поверхні

01.04.18 

3

Полонець Ольга Віталіївна 

Фармакогностичне дослідження хризантеми садової багаторічної (Chrysanthemum x hortorum Bailey)"

2015 -2020

Кафедра фарм. хімії ВНМУ імені М.І.

Пирогова

Фармацевтична хімія та фармакогнозія

15.00.02 

4

Степанюк Катерина Олександрівна

 

 

 

 

Фізико-хімічні властивості системи, що містить нанорозмірний кремнезем, компоненти склоподібного тіла та іони цинку

2013-2017

Кафедра фарм. хімії ВНМУ імені М.І.

Пирогова 

Фізика та хімія поверхні

01.04.18

 

Дисертаційні роботи, подані до спеціалізованих рад у 2020 році


№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де знаходиться спецрада

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

1.

Шепета Юлія Леонідівна

Синтез, перетворення та біологічна активність похідних 4-тіазолідинону, оксадіазолу та тріазолу з фрагментами нестероїдних протизапальних засобів диклофенаку та ібупрофену в молекулах   

2016-2020

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, спецрада Д 35.600.02

Кафедра фарм. хімії ВНМУ імені М.І.

Пирогова

Фармацевтична хімія та фармакогнозія

15.00.02


Патенти, отримані на кафедрі


1. Патент на корисну модель №49209 від 26.04.2010, бюл. № 8.

 • Назва - Спосіб контролю якості препаратів, що містять йод методом титриметричного аналізу.
 • Автори - Ющенко Т.І., Чорнокнижний С.І.
 • Опис - Спосіб контролю якості препаратів, що містять йод, що передбачає використання титриметричних методів аналізу, який відрізняється тим, що проводять екстракцію 0,02 % розчином HNO3 разом з титруванням калію йодатом або калію перманганатом.


2. Патент на корисну модель №50749 від 25.06.2010, бюл. № 12.

 • Назва - Спосіб посмертного забору крові у лабораторних щурів.
 • Автори - Чорнокнижний С.І., Новак Ю.О., Вакар А.В., Бойко Д.О.
 • Опис - Спосіб посмертного забору крові у лабораторних щурів, який полягає в тому, що кров забирають почергово з чотирьох камер серця за допомогою шприца, коли серце ще скорочується.


3. Патент на корисну модель №54663 від 25.11.2010, бюл. № 22.

 • Назва - Спосіб одержання комплексу БАР з гепатопротекторною, регенеруючою та гемо статичною дією.
 • Автори - Ковальов С.В., Дученко М.А., Демешко О.В., Ковальов В.М.
 • Опис - Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з протизапальною, знеболюючою та гіпотензивною дією шляхом принаймні трикратної екстракції подрібненої рослинної сировини водою при температурі 90-100 °С з подальшим об'єднанням відфільтрованих екстрактів, їх упарюванням та сушінням, який відрізняється тим, що як рослинну сировину використовують листя гледичії звичайної (Gleditsia triacanthos L.), першу екстракцію здійснюють при співвідношенні сировина:екстрагент 1:10, а наступні екстракції - при співвідношенні 1:9, причому тривалість кожного етапу екстракції дорівнює 1,5 години.


4. Патент на корисну модель №61922 від 10.08.2011, бюл. № 15.

 • Назва - Спосіб контролю якості препаратів, що містять йод методом фотоколориметрії.
 • Автори - Ющенко Т.І., Чорнокнижний С.І., Кудринецька Я.В.
 • Опис - Спосіб контролю якості препаратів, що містять йод, що передбачає використання фізико-хімічних методів аналізу, який відрізняється тим, що застосовують інструментальний метод аналізу - екстракційно-фотометричне визначення йоду.


5. Патент на корисну модель №65804 від 12.12.2011, бюл. № 23

 • Назва - Спосіб вилучення іонів цинку із промивних вод електрохімічного цинкування та переробки відпрацьованих сульфідно-лужних розчинів.
 • Автори - Ранський А.П., Петрук Р.В., Степанов Д.В., Євсєєва М.В., Гордієнко О.А., Полонець О.В.
 • Опис - Спосіб вилучення іонів цинку із промивних вод електрохімічного цинкування та переробки відпрацьованих сульфідно-лужних розчинів, що включає перемішування реакційної маси до утворення осаду, його промивання, фільтрування та висушування, який відрізняється тим, що спочатку визначають кількість сульфід- та гідросульфід-іонів у відпрацьованих сульфідно-лужних розчинах, далі додають стехіометричну кількість іонів цинку у вигляді складової промивних вод процесу електрохімічного цинкування до утворення осаду сульфіду цинку, причому стехіометричну кількість іонів цинку забезпечують попереднім кількісним їх визначенням у промивних водах і проведенням процесу осадження сульфіду цинку при температурі 35-40 °С протягом 60-90 хвилин.


6. Патент на корисну модель №66945 від 25.01.2012, бюл. № 2

 • Назва - Спосіб переробки високотоксичних речовин та вилучення іонів нікелю(ІІ) з промивних вод електрохімічного нікелювання
 • Автори - Ранський А.П., Ткаченко С.І., Панченко Т.І., Гордієнко О.А., Полонець О.В.
 • Опис - Спосіб вилучення іонів нікелю(II) із промивних вод електрохімічного нікелювання та переробки відпрацьованих сульфідно-лужних розчинів, що включає перемішування реакційної маси до утворення осаду, його промивання, фільтрування та висушування, якийвідрізняється тим, що спочатку визначають кількість сульфід- та гідросульфід-іонів у відпрацьованих сульфідно-лужних розчинах, далі додають стехіометричну кількість іонів нікелю(II) у вигляді складової промивних вод процесу електрохімічного нікелювання до утворення осаду сульфіду нікелю(II), причому стехіометричну кількість іонів нікелю(ІІ) забезпечують попереднім кількісним їх визначенням у промивних водах і проведенням процесу осадження сульфіду нікелю(II) при температурі 25-30 °С не більше 60-75 хвилин.


7. Патент на корисну модель №66946 від 25.01.2012, бюл. № 2

 • Назва - Спосіб переробки високотоксичних речовин та вилучення іонів міді(ІІ) з промивних вод електрохімічного мідніння.
 • Автори - Ранський А.П., Тітов Т.С., Гордієнко О.А., Звуздецька Н.С., Полонець О.В.
 • Опис - Спосіб вилучення іонів міді(ІІ) із промивних вод електрохімічного мідніння та переробки відпрацьованих сульфідно-лужних розчинів, що включає перемішування реакційної маси до утворення осаду, його промивання, фільтрування та висушування, який відрізняється тим, що спочатку визначають кількість сульфід- та гідросульфід-іонів у відпрацьованих сульфідно-лужних розчинах, далі додають стехіометричну кількість йонів міді(ІІ) у вигляді складової промивних вод процесу електрохімічного мідніння до утворення осаду сульфіду міді(ІІ), причому стехіометричну кількість іонів міді(ІІ) забезпечують попереднім кількісним їх визначенням у промивних водах і проведенням процесу осадження сульфіду міді(ІІ) при температурі 15-25 °С не більше 45-60 хвилин.


8. Патент на корисну модель №69645 від 10.05.2012, бюл. № 9

 • Назва - Спосіб очищення головної фракції сирого бензолу коксохімічного виробництва від сірковуглецю.
 • Автори - Ранський А.П., Тітов Т.С., Безвозюк І.І., Полонець О.В.
 • Опис - Спосіб очищення головної фракції сирого бензолу коксохімічного виробництва від сірковуглецю шляхом обробки алкіларил- та діалкіламінами HNR1R2 та водно-лужним розчином, перемішуванням реакційної маси з наступним охолодженням, який відрізняється тим, що зазначену реакційну масу охолоджують до температури 0-5 °C, інтенсивно перемішують протягом 1,5-2,0 год. при мольному співвідношенні сірковуглець : алкіларил-(діалкіламін) 1,1:1,0, нагрівають до температури 50-75 °C та витримують ще протягом 15-30 хв., далі охолоджують до кімнатної температури та додають до реакційної маси еквівалентну кількість катіонів s-, p- та d-металів, реакційну масу інтенсивно перемішують при кімнатній температурі протягом 10-20 хв. та виділяють з неї алкіларил- та діалкілдитіокарбаматиметалів загальної формули [R1R2NC(=S)S]nMe, де R1 = R2 = СН3, С2Н5, i-С5Н11; R1 = Н,R2=C6H5CH2, Me=Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Sn2+, Pb2+, Al3+, Cu2+, Zn2+, Co2+, Co3+, Ni2+,Fe2+, Fe3+, Cr3+, Cd2+, Hg2+, Mn2+, Ag+.


9. Патент на корисну модель №71734 від 25.07.2012, бюл. № 14

 • Назва - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі аргентуму та стибію промивних вод гальванічних виробництв.
 • Автори - Ранський А.П., Полонець О.В., Прокопчук С.П., Петрук Р.В., Горобець А.В.
 • Опис - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі аргентуму і стибіюпромивних вод гальванічних виробництв шляхом їх обробки сульфідно-лужними відходами нафтохімічної промисловості з наступним виділенням осадів фільтруванням, який відрізняється тим, що як нафтохімічні відходи використовують відпрацьовані сульфідно-лужні розчини очищення сирої нафти, в складі яких спочатку визначають вміст сульфід- та гідросульфід-іонів, далі при температурі 25-30 °С додають сумарну стехіометричну кількість іонів арґентуму (І) і стибію (III) у складі промивних вод гальванічного процесу нанесення покриття із сплаву срібло-стибій на сталеві деталі, реакційну масу перемішують протягом 15-20 хвилин, корегуючи при цьому рН середовища до 7,0-8,0 одиниць та кількість промивних вод гальванічних виробництв до повного осадження сульфіду арґентуму (І) та сульфідустибію (III).


10. Патент на корисну модель №71735 від 25.07.2012, бюл. № 14

 • Назва - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму та цинку промивних вод гальванічних виробництв.
 • Автори - Ранський А.П., Звуздецька Н.С., Полонець О.В., Прокопчук С.П., Петрук Р.В.
 • Опис - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму і цинку промивних вод гальванічних виробництв шляхом їх обробки сульфідно-лужними відходами нафтохімічної промисловості з наступним виділенням осадів фільтруванням, який відрізняється тим, що як нафтохімічні відходи використовують відпрацьовані сульфідно-лужні розчини очищення сирої нафти, в складі яких спочатку визначають вміст сульфід- та гідросульфід-іонів, далі при температурі 20-25 °C додають сумарну стехіометричну кількість іонів стануму(ІІ) і цинку(II) в складі промивних вод гальванічного процесу нанесення покриття із сплаву олово-цинк на сталеві деталі, реакційну масу перемішують протягом 20- 25 хвилин, корегуючи при цьому рН середовища до 4,0-5,0 одиниць та кількість промивних вод гальванічних виробництв до повного осадження сульфіду стануму(ІІ) та сульфіду цинку(ІІ).


11. Патент на корисну модель №71736 від 25.07.2012, бюл. № 14

 • Назва - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму та бісмуту промивних вод гальванічних виробництв.
 • Автори - Ранський А.П., Гордієнко О.А., Прокопчук С.П., Полонець О.В., Тітов Т.С.
 • Опис - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму і бісмуту промивних вод гальванічних виробництв шляхом їх обробки сульфідно-лужними відходами нафтохімічної промисловості з наступним виділенням осадів фільтруванням, який  відрізняється тим, що як нафтохімічні відходи використовують відпрацьовані сульфідно-лужні розчини очищення сирої нафти, в складі яких спочатку визначають вміст сульфід- та гідросульфід-іонів, далі при температурі 20-25 °C додають сумарну стехіометричну кількість іонів стануму(ІІ) і бісмуту(ІІІ) у складі промивних вод гальванічного процесу нанесення покриття із сплаву олово-бісмут на сталеві деталі, реакційну масу перемішують протягом 15 -20 хвилин, корегуючи при цьому рН середовища до 5,0-6,0 одиниць та кількість промивних вод гальванічних виробництв до повного осадження сульфіду стануму(ІІ) та сульфіду бісмуту(ІІІ).


12. Патент на корисну модель №71740 від 25.07.2012, бюл. № 14

 • Назва - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму та ніколу промивних вод гальванічних виробництв.
 • Автори - Ранський А.П., Полонець О.В., Євсєєва М.В., Тітов Т.С., Гордієнко О.А., Ющенко Т.І.
 • Опис - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму і ніколу промивних вод гальванічних виробництв шляхом їх обробки сульфідно-лужними відходами нафтохімічної промисловості з наступним виділенням осадів фільтруванням, який відрізняється тим, що як нафтохімічні відходи використовують відпрацьовані сульфідно-лужні розчини очищення сирої нафти, в складі яких спочатку визначають вміст сульфід- та гідросульфід-іонів, далі при температурі 15-20 °C додають сумарну стехіометричну кількість іонів стануму(ІІ) і ніколу(ІІ) у складі промивних вод гальванічного процесу нанесення покриття із сплаву олово-нікель на сталеві деталі, реакційну масу перемішують протягом 15-20 хвилин, корегуючи при цьому рН середовища до 6,0-7,0 одиниць та кількість промивних вод гальванічних виробництв до повного осадження сульфіду стануму(ІІ) та сульфіду ніколу(ІІ).


13. Патент на корисну модель №71742 від 25.07.2012, бюл. № 14.

 • Назва - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму та плюмбуму промивних вод гальванічних виробництв.
 • Автори - Ранський А.П., Полонець О.В., Звуздецька Н.С., Гордієнко О.А., Ющенко Т.І., Горобець А.В.
 • Опис - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму і плюмбуму промивних вод гальванічних виробництв шляхом їх обробки сульфідно-лужними відходами нафтохімічної промисловості з наступним виділенням осадів фільтруванням, який  відрізняється тим, що як нафтохімічні відходи використовують відпрацьовані сульфідно-лужні розчини очищення сирої нафти, в складі яких спочатку визначають вміст сульфід- та гідросульфід-іонів, далі при температурі 18-23 °C додають сумарну стехіометричну кількість іонів стануму(ІІ) і плюмбуму(ІІ) у складі промивних вод гальванічного процесу нанесення покриття із сплаву олово-свинець на сталеві деталі, реакційну масу перемішують протягом 10-15 хвилин, корегуючи при цьому рН середовища до 6,0-7,0 одиниць та кількість промивних вод гальванічних виробництв до повного осадження сульфіду стануму(ІІ) та сульфіду плюмбуму(ІІ).


14. Патент на корисну модель №71743 від 25.07.2012, бюл. № 14.

 • Назва - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі купруму та цинку промивних вод гальванічних виробництв.
 • Автори - Ранський А.П., Звуздецька Н.С., Полонець О.В., Тітов Т.С., Євсєєва М.В.  
 • Опис - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі купруму і цинку промивних вод гальванічних виробництв шляхом їх обробки сульфідно-лужними відходами нафтохімічної промисловості з наступним виділенням осадів фільтруванням, який відрізняється тим, що як нафтохімічні відходи використовують відпрацьовані сульфідно-лужні розчини очищення сирої нафти, в складі яких спочатку визначають вміст сульфід- та гідросульфід-іонів, далі при температурі 25-30°С додають сумарну стехіометричну кількість іонів купруму(II) і цинку(II) у складі промивних вод гальванічного процесу нанесення покриття із сплаву мідь-цинк на сталеві деталі, реакційну масу перемішують протягом 15-20 хвилин, корегуючи при цьому рН середовища до 4,0-6,0 одиниць та кількість промивних вод гальванічних виробництв до повного осадження сульфіду купруму(II) та сульфіду цинку(II).


15. Патент на корисну модель №76587 від 10.01.2013, бюл. № 1.

 • Назва - Спосіб контролю якості препаратів анальгіну гравіметричним методом.
 • Автори - Морозова Л.П., Чорнокнижний С.І., Кудринецька Я.В., Проценко Т.В., Узварик М.М..  
 • Опис - Спосіб контролю якості препаратів анальгіну, що включає використання кількісного аналізу, який відрізняється тим, що проводять реакцію анальгіну з еквімолекулярною кількістю розчину йоду 0,05М в присутності кислоти хлористоводневої розведеної, сульфат-іони, що утворилися осаджують розчином барію хлориду, з подальшим гравіметричним визначенням сульфату барію.


16. Патент на корисну модель №76588 від 10.01.2013, бюл. № 1.

 • Назва - Протизапальний засіб "Церапласт".
 • Автори - Ющенко Т.І., Слюсар О.А., Ліман Н.С..  
 • Опис - Протизапальний засіб, що містить ефірні олії евкаліпту та лаванди, тваринний жир (очищений свинячий, яловичий або борсучий), віск медичний білий або жовтий, спирт етиловий 95 %, соснову смолу, цинку оксид, ланолін, муку пшеничну в наступних співвідношеннях: олія ефірна лавандова – 1,0; олія ефірна евкаліптова – 2,0; смола соснова (живиця) – 3,0; спирт етиловий – 10,0; жир тваринний – 15,0; ланолін – 0,5; цинку оксид – 5,0; мука пшенична – 5,0; віск медичний білий або жовтий – до 100,0.

 

17. Патент № 142299 Україна, МПК (2020.01) C01G 19/00, C01G 3/14, Спосіб синтезу станумвмісних координаційних сполук купруму(ІІ) з N,N'-біс(саліциліден)семикарбазидом / Сидорук Т. І., Євсєєва М. В., Ранський А. П., Ющенко Т. І.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201912110; заявл. 21.12.2019; опубл. 25.05.2020, Бюл № 10. 

 

18. 1 Пат. 142719 Україна, МПК (2020.01) C01G 55/00. Спосіб синтезу стибій(ІІІ)- та бісмут(ІІІ)вмісних координаційних сполук ніколу(ІІ) з N,N'-біс(саліциліден)семикарбазидом / Сидорук Т. І., Євсєєва М. В., Ранський А. П. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201911891; заявл. 13.12.2019; опубл. 25.06.2020, Бюл № 12.

 

19. Патент № 142719 Україна, МПК (2020.01) C01G 55/00, C01G 29/00, Спосіб синтезу стибій(ІІІ)- та бісмут(ІІІ)вмісних координаційних сполук ніколу(ІІ) з N,N'-біс(саліциліден)семикарбазидом / Сидорук Т. І., Євсєєва М. В., Ранський А. П.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201911891; заявл. 13.12.2019; опубл. 25.06.2020, Бюл № 12.

 


20. Пат. 143738. Україна МПК C07D 277/08. 2-[2-(2,6-)-феніл]-N-{5-[5-(4-метоксифеніл)-3-нафтален-2-іл-4,5- дигідро-піразол-1-ілметилен]-4-оксо-2-тіоксо-тіазолідин-3-іл}-ацетамід, що проявляє протипухлинну активність / Шепета Ю.Л., Зіменковський Б.С., Полонець О.В.,
Очеретнюк А.О., Лозинський А.В., Лесик Р.Б.; заявник і патентовласник ЛНМУ імені Данила Галицького – №
u202001120; заявл. 21.02.2020; опубл. 10.08.2020; Бюл. №5.


Студентський науковий гурток

Керівник СНГ – Очеретнюк А.О. 

Староста СНГ –Паєвська Л. А.

Кількість та регулярність засідань – 5 засідань на рік (1 раз на 2 місяці)

Кількість активних учасників гуртка – 28.

 • Проведення макро-, рефрактометричних та потенціометричних досліджень
 • Проведення титриметричних дослідженнь
 • Проведення екстрагування
 • Проведення мікроскопічних досліджень
 • Проведення спектрофотометричних та фотоколориметричних досліджень
 • Проведення швидкого осушування розчинів шляхом дистиляції розчинника(ів) при низькому тиску (ротаційний випарник RV 8c)