Студенту

Історія кафедри

Кафедра фармацевтичної хімії створена у складі фармацевтичного факультету 23 червня 2004 року. Її очолила доцент, кандидат хімічних наук Ющенко Тетяна Іванівна.

На кафедрі навчаються студенти І – VI курсів фармацевтичного факультету (денна форма навчання - спеціальності „Фармація”, „Клінічна фармація”; заочна форма навчання – спеціальність „Фармація”, термін навчання 4,5 р. та 5,5 р.). Навчання відбувається українською, російською та англійською мовами. Студенти на кафедрі вивчають такі дисципліни:

 • Неорганічна хімія;
 • Аналітична хімія;
 • Органічна хімія;
 • Фізична та колоїдна хімія;
 • Фармацевтична хімія;
 • Медична хімія;
 • Фармакогнозія;
 • Стандартизація лікарських засобів;
 • Токсикологічна хімія;
 • Токсикологічна хімія з клінічною токсикологією; 
 • Ресурствознавство лікарських рослин;
 • Лікарські рослини світової медицини;
 • Належні практики у фармації;
 • Лікарські рослини та фітотерапія;
 • Контроль якості лікарських засобів;
 • Виробнича практика з фармацевтичної хімії;
 • Виробнича практика з медичної хімії;
 • Навчальна практика з фармакогнозії.
 • Кафедра забезпечує проходження студентами навчальної практики з фармакогнозії, виробничих практик з фармацевтичної хімії та медичної хімії.

Викладачами кафедри підготовлено тексти лекцій та методичні вказівки з відповідних дисциплін українською, російською та англійською мовами.

Штат кафедри: 7 доценти (3 кандидати хімічних наук та 4 кандидат фармацевтичних наук), 2 асистенти (кандидати фармацевтичних наук), 3 старших викладачі (без вченого ступеня), решта – асистенти без вчених ступенів.

Штат кафедри

Ющенко Тетяна Іванівна


Зав. кафедрою, доцент, к.х.н.

Ющенко Тетяна Іванівна народилася 10 січня 1960 р. В 1981 році закінчила Київський національний університет імені Т.Шевченка за спеціальністю хімія-аналітична хімія, присвоєна кваліфікація хімік, викладач. Рекомендована до вступу в аспірантуру. Під час навчання в університеті і після його закінчення постійно займалася науково-дослідною роботою. В Чернівецькому державному університеті імені Ю.Федьковича захистила кандидатську дисертацію, присуджено науковий ступінь кандидата хімічних наук. Рішенням Міносвіти і науки присвоєно наукове звання – доцент. На фармацевтичному факультеті читає лекції і проводить практичні заняття з дисципліни “Аналітична хімія” для студентів другого курсу денної і заочної форм навчання та дисципліни „Токсикологічна хімія” для студентів четвертого і п’ятого курсів денної і заочної форм навчання.
Проводить значну методичну роботу на факультеті (голова методичної ради фармацевтичного факультету). Постійно займається науково-дослідною роботою за тематикою „Фармацевтичні дослідження лікарських засобів синтетичного та природного походження, вивчення взаємодії допоміжних речовин і активних інгредієнтів лікарських форм, аналітичне супроводження конструювання лікарських форм”.
Викладає предмети: «Аналітична хімія», «Токсикологічна хімія» для студентів ІІ, IV і V курсів денної та заочної форми навчання українською та російською мовами.

Ващук Валентина Анатоліївна


доцент, к.фарм.н.

Закінчила фармацевтичний факультет Вінницького Національного медичного університету імені М.І.Пирогова в 2008 р. за спеціальністю «Фармація» і отримала кваліфікацію «Провізор». У 2009-2010 роках пройшла інтернатуру на базі ВНМУ імені М.І. Пирогова. У 2006 році зарахована наказом ректора університету на посаду старшого лаборанта кафедри фармацевтичної хімії. У 2010 році переведена на посаду викладача-стажиста тієї ж кафедри. З 2011 року працює на посаді асистента. Забезпечує навчальний процес для студентів денної форми навчання з наступних дисциплін: «Фармакогнозія» та «Навчальна практика з фармакогнозії», «Ресурсознавство лікарських рослин» українською та російською мовами, займається методичною і науковою роботою.

Ліман Надія Сергіївна


асистент

У 1985 р. закінчила Запорізький медінститут за спеціальністю «Фармація», здобула кваліфікацію «Провізор». З 2004 року працює на кафедрі фармацевтичної хімії фармацевтичного факультету Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. На кафедрі забезпечує навчальний процес з дисциплін: «Фармакогнозія», «Ресурсознавство», «Лікарські рослини світової медицини» для студентів денної та заочної форм навчання. Має патент на корисну модель.

Рогова Ольга Юріївна


ст.лаборант

Дякова Фаїна Єрофеєвна


асистент

Дученко Марина Анатоліївна


доцент, к.ф.н.

У 2007 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Фармація» і здобула кваліфікацію провізор. З 2007 по 2015 р. працювала на посаді асистента кафедри фармацевтичної хімії, з 26.02.2015 р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. Забезпечую навчальний процес з дисципліни «Фармакогнозія» - для студентів денної та заочної форм навчання. З 2014 по 2015 р. виконувала обов’язки завідувача навчальної частини кафедри фармацевтичної хімії. З березня 2015 року призначена на посаду заступника декана фармацевтичного факультету (денна форма навчання).
У 2011 р. захистила дисертацію на тему: " Вивчення біологічно активних речовин Gleditsia triacanthos та отримання субстанцій на їх основі ", спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, та отримала диплом кандидата фармацевтичних наук. Продовжую наукові дослідження в галузі вивчення лікарських рослин флори України, результати роботи опубліковано у статтях та тезах.

Давиденко Олександра Олександрівна


завуч кафедри, доцент, к.ф.н.

У 2007 р. закінчила фармацевтичний факультет ВНМУ імені М.І. Пирогова за спеціальністю «Фармація», здобула кваліфікацію «Провізор» і отримала диплом з відзнакою. З серпня 2007 року була зарахована на посаду старшого лаборанта кафедри фармацевтичної хімії фармацевтичного факультету Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, з вересня 2008 р. – асистента-стажиста, з вересня 2009 р. – асистента кафедри. У 2010 році пройшла курси підвищення кваліфікації на базі НФаУ м. Харків «Психологія професійної діяльності викладачів вищої школи». Захистила у 2011 р. кандидатську дисертаційну роботу на тему ”Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність заміщених 4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот і їх похідних” (спеціальність «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»). На кафедрі забезпечую навчальний процес з дисципліни: «Фармацевтична хімія» для студентів денної та заочної форм навчання.

Куколевська Олена Сергіївна


асистент

Закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет Вінницького Національного медичного університету ім. М.І.Пирогова в 2011 р. за спеціальністю «Клінічна фармація» і отримала кваліфікацію «Клінічний провізор». В цьому ж році згідно розподілу МОЗ України була направлена на роботу на кафедру клінічної фармації і клінічної фармакології університету на посаду старшого лаборанта. У 2012 році переведена наказом ректора університету на посаду старшого лаборанта кафедри фармацевтичної хімії. У 2013-2016 роках навчалася в аспірантурі ІХП ім. О.О. Чуйка НАНУ. З 2017 року працює на посаді асистента. Забезпечує навчальний процес для студентів денної та заочної форми навчання з дисциплін "Токсикологічна хімія", "Стандартизація лікарських засобів", "Токсикологічна хімія з клінічною токсикологією", "Медична хімія". Працює над виконанням дисертаційної роботи зі спеціальності "фізика і хімія поверхні". Займається науковою та методичною роботою.

Білик Оксана Володимирівна


асистент

Знаміровська Ельвіра Михайлівна


асистент

У 1989 р. закінчила Іркутський державний університет за спеціальністю «Хімік. Викладач». З 2005 року працює на кафедрі фармацевтичної хімії фармацевтичного факультету Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. На кафедрі забезпечує навчальний процес з дисципліни «Неорганічна хімія» для студентів денної та заочної форм навчання. Займається науковою та методичною роботою.

Семко Аліна Миколаївна


ст.лаборант

Закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет Вінницького Національного медичного університету ім. М.І.Пирогова в 2013 р. за спеціальністю «Фармація» і отримала кваліфікацію «Провізор». У 2013 році зарахована наказом ректора університету на посаду старшого лаборанта кафедри фармацевтичної хімії.

Сотник Наталя Павлівна


ст.лаборант

Очеретнюк Анна Олександрівна


доцент, к.фарм.н.

У 2007 р. закінчила фармацевтичний факультет ВНМУ імені М.І. Пирогова за спеціальністю «Фармація», здобула кваліфікацію «Провізор» і отримала диплом з відзнакою. З серпня 2007 року була зарахована на посаду старшого лаборанта кафедри фармацевтичної хімії фармацевтичного факультету Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, з вересня 2008 р. – асистента-стажиста, з вересня 2009 р. – асистента кафедри. У вересні 2008 пройшла атестацію з англійської мови у ВНМУ імені М.І. Пирогова. На кафедрі забезпечую навчальний процес з дисциплін: «Фармакогнозія» для студентів денної та заочної форм навчання. Для іноземних студентів денної форми навчання викладаю предмет фармакогнозія на англійській мові ; читаю лекції, проводжу практичні заняття, виконую методичну роботу. Беру участь у науково-практичних конференціях, займаюсь науково-дослідною роботою, результати якої опубліковано.

Андреєва Ліна Василівна


ст.лаборант

Данилюк Катерина Євгенієвна


асистент

Закінчила фармацевтичний факультет Вінницького Національного медичного університету ім. М.І.Пирогова в 2011 р. за спеціальністю «Фармація» і отримала кваліфікацію «Провізор». У 2011 році зарахована наказом ректора університету на посаду старшого лаборанта кафедри фармацевтичної хімії. У 2012 році переведена на посаду викладача-стажиста тієї ж кафедри. Викладає предмет «Фармацевтична хімія» для студентів денної та заочної форми навчання.

Зарічанська Олена Василівна


доцент, к. фарм. н.

Закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет Вінницького Національного медичного університету імені М.І.Пирогова у 2010 р. за спеціальністю «Клінічна фармація» і отримала кваліфікацію «Клінічний провізор». У 2011 році зарахована наказом ректора університету на посаду старшого лаборанта кафедри фармацевтичної хімії та за сумісництвом – викладача стажиста. Пройшла атестацію з англійської мови у ВНМУ імені М.І. Пирогова У 2012 році переведена на посаду викладача-стажиста тієї ж кафедри. З 2013 року працювала на посаді асистента, з 2017 - доцента. Забезпечує навчальний процес для студентів денної та заочної форм навчання з наступних дисциплін: "Стандартизація лікарських засобів", "Медична хімія", "Лікарські рослини та фітотерапія", "Ресурсознавство лікарських рослин", «Належні практики у фармації" та "Контроль якості лікарських засобів" українською, російською та англійською мовами. Виконує обов’язки секретаря методичної ради фармацевтичного факультету. У 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня "кандидат фармацевтичних наук" (PhD in Pharmacy) на тему "Фармакогностичне дослідження рослин роду Лілійник (Hemerocallis L.)". Продовжує наукову діяльність, результати опубліковано.

Михайлова Інна Василівна


доцент, к.х.н.

Михайлова І.В., 1964 р.н., в 1987 році закінчила Ленінградський державний університет за спеціальністю хімія. В 2003 році захистила дисертацію на звання кандидата хімічних наук зі спеціальності фізика і хімія поверхні. Є провідним викладачем кафедри фармацевтичної хімії з фізичної та колоїдної хімії, займається методичною та науковою роботою, виконує обов’язки заступника декана фармацевтичного факультету з заочної форми навчання. Опублікувала 23 наукових статті в вітчизняних та зарубіжних виданнях. Викладає предмет «Фізична та колоїдна хімія» для студентів ІІ і ІІІ курсів денної та заочної форми навчання українською та англійською мовами.

Мазур Ольга Іванівна


завуч кафедри, асистент

У 2004р. закінчила природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського з відзнакою. З жовтня 2004 почала працювати на кафедрі асистентом-стажистом, а з 2006 р переведена на посаду асистента. Викладає дисципліни : «Фізична та колоїдна хімія», «Неорганічна хімія» для студентів ІІ- ІІІ курсу очної та заочної форми навчання. На кафедрі виконує обов`язки завідувача навчальної частини кафедри з заочної форми навчання.
З 2012 р. працює над виконанням дисертаційної роботи з екології, проводить аеробіологічний моніторинг, є членом Асоціації аеробіологів України. Автор 7 наукових публікацій.

Діденко Наталія Олександрівна


ст.викладач, заступник декана, к. хім. н.

У 2002 р. закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет імені М. М. Коцюбинського за спеціальністю «Хімія і біологія». З 1 вересня 2004 р. була зарахована на посаду асистента-стажиста кафедри фармацевтичної хімії Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова, з 2006 р. – асистента кафедри, з 2011 р. – старшого викладача кафедри. Забезпечую навчальний процес з дисципліни «Органічна хімія» - для студентів денної та заочної форм навчання. З 2009 по 2013 р. виконувала обов’язки завідувача навчальної частини кафедри фармацевтичної хімії. З вересня 2014 року призначена на посаду заступника декана фармацевтичного факультету (заочна форма навчання).
В даний час працюю над виконанням дисертаційної роботи, приймаю участь в науково-практичних конференціях. За результатами наукових досліджень опубліковано ряд тез, наукових статей, патентів на корисну модель України, монографію.

Антонюк Володимир Савович


доцент, к.х.н.

Антонюк В.С., 1944 р.н., в 1972 році закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю хімік, викладач хімії. В 1982 році захистив дисертацію на звання кандидата хімічних наук зі спеціальності органічна хімія. З 1984 року працює в Вінницькому державному медичному університеті ім. М.І.Пирогова на кафедрі природничих наук. З 2004 року доцент кафедри фармацевтичної хімії, викладає органічну хімію, займається методичною та науковою роботою. Викладає предмети: «Неорганічна хімія» та «Органічна хімія» для студентів І і ІІ курсів денної та заочної форми навчання українською та російською мовами.

Мудрак Інна Григорівна


доцент, к.ф.н.

Гарник Мирослава Сергіївна


доцент, к.ф.н.

У 2005 р. закінчила фармацевтичний факультет ВНМУ імені М.І. Пирогова за спеціальністю «Фармація», здобула кваліфікацію «Провізор» і отримала диплом з відзнакою. З серпня 2005 року була зарахована на посаду старшого лаборанта кафедри фармацевтичної хімії фармацевтичного факультету Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, з вересня 2005 р. – асистента-стажиста, з вересня 2007 р. – асистента, з листопада 2014 р. – доцента кафедри. У 2013 році пройшла курси підвищення кваліфікації на базі НФаУ м. Харків «Сучасні технології навчання»; у 2014 році – курси тематичного удосконалення «Фітотерапія внутрішніх захворювань», цикл (семінар) підвищення кваліфікації викладачів «Сучасна фармацевтична наука. Фахова експертиза». На кафедрі забезпечує навчальний процес з дисциплін: «Фармакогнозія» для студентів денної та заочної форм навчання та провізорів-інтернів, «Лікарські рослини світової медицини» для студентів денної форми навчання.

Недорезанюк Наталія Степанівна


асистент

У 1999 р. закінчила Українську фармацевтичну академію та здобула кваліфікацію провізор.
З 2000 р. по 2005 р. працювала на посаді завідуючої аптеки.
У 2007-11 р.р навчалась в заочній аспірантурі КМАПО ім. П.Л. Шупика, виконувала дисертаційну роботу за темою «»Теоретичне обгрунтування показників якості і методів контролю ГМН Sophora, Robinia pseudoacacia і Fagopyrum».
З 2005 р. працює на посаді асистента кафедри фармацевтичної хімії.
Забезпечує навчальний процесс з дисциплін «Медична хімія» і «Фармацевтична хімія» для студентів денної і заочної форми навчання (українською і російською мовами).

Стахмич Тамара Василівна


ст.викладач

Косарева Альбіна Євгенієвна


ст.викладач

Забезпечує навчальний процес з дисципліни «Аналітична хімія» для студентів другого курсу денної форми навчання українською, російською та англійською мовами та студентів заочної форми навчання, а також - з дисципліни «Неорганічна хімія» для студентів першого курсу денної форми навчання англійською мовою. Займається методичною роботою, є керівником науково-дослідних робіт студентів. Виконує обов’язки секретаря кафедри.

Полонець Ольга Віталіївна


асистент

Закінчила природничий факультет Національного університету «Києво-Могилянська академія» в 2006 р. за спеціальністю «Хімія» і здобула кваліфікацію магістр.
У 2006 р. була зарахована на посаду асистента-стажиста кафедри фармацевтичної хімії фармацевтичного факультету Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, з 2009 р. – асистент кафедри. У вересні 2007 пройшла атестацію з англійської мови у ВНМУ імені М.І. Пирогова.
Забезпечує навчальний процес з наступних дисциплін: «Токсикологічна хімія» - для студентів денної форма навчання з англійською та російською мовами навчання та студентів заочної форми навчання, «Органічна хімія» - для студентів денної форма навчання з англійською мовою навчання; , «Неорганічна хімія» - для студентів денної форма навчання з англійською мовою навчання; читає лекції, проводить практичні заняття, виконує методичну роботу.
Бере участь у науково-практичних конференціях, займається науково-дослідною роботою, результати якої опубліковано. Є керівником студентських науково-дослідних робіт, готує студентів для участі у наукових конференціях студентів.

Степанюк Катерина Олександрівна


асистент

У 2009 році закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Фармація» та здобула кваліфікацію «Провізор». В цьому ж році згідно розподілу МОЗ України була направлена на роботу на кафедру фармацевтичної хімії ВНМУ ім. М. І. Пирогова на посаду старшого лаборанта. У 2011 році була призначена на посаду асистента цієї ж кафедри. Викладаю предмети: «Фармацевтична хімія», «Стандартизація лікарських засобів» для студентів ІІІ, IV і V курсів денної та заочної форми навчання українською, російською та англійською мовами.

Слободянюк Людмила Василівна


асистент

У 2005 р. закінчила природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені М.М.Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія». З вересня 2006 р. була зарахована на посаду старшого лаборанта кафедри фармацевтичної хімії фармацевтичного факультету Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, з 2007 р. – асистента-стажиста, з 2011 р. – асистента кафедри. Забезпечує навчальний процес з дисципліни «Аналітична хімія» для студентів другого курсу денної форми навчання українською та англійською мовами та студентів заочної форми навчання. Бере участь у науково-практичних конференціях, займається методичною і науково-дослідною роботою, результати якої опубліковано. Є керівником студентських науково-дослідних робіт.

Слінченко Надія Анатоліївна


Лаборант

Гопало Юлія Сергіївна


ст.лаборант

Новини

Перелік призерів секції фармацевтичної хімії на ХІІІ міжнародній науковій конференції студентів
07.04.2016
Перелік доповідачів секції фармацевтичної хімії на ХІІІ міжнародній науковій конференції студентів
07.04.2016
Графік відробок та консультацій
02.10.2015
Перелік призерів предметних олімпіад по кафедрі фармацевтичної хімії - 2014
04.07.2014
Рейтинг студентів ІІ курсу за результатами олімпіади з органічної хімії - 2014
04.07.2014
Рейтинг студентів ІІ курсу за результатами олімпіади з аналітичної хімії - 2014
04.07.2014
Перелік призерів секції фармацевтичної хімії на ХІ міжнародній науковій конференції студентів
04.07.2014
Перелік доповідачів секції фармацевтичної хімії на ХІ міжнародній науковій конференції студентів
04.07.2014
Перелік призерів секції фармацевтичної хімії на Х міжнародній науковій конференції студентів
12.04.2013
Перелік доповідачів секції фармацевтичної хімії на Х міжнародній науковій конференції студентів
26.03.2013

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота, яка проводиться на кафедрі

Найменування науково-дослідної роботи (НДР), номер держреєстрації, прикладна чи фундаментальна, підрозділ, що виконує НДР, керівник НДР

Строки виконання НДР (рік початку і закінчення)

Наукові результати (наукова продукція) перехідних НДР (перелік нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій, навчальних посібників, наказів МОЗ України ті інших нормативних документів, кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у незалежних міжнародних експертних виданнях тощо, доя яких включені результати проміжних НДР). Місце впровадження. Ефективність (медична, соціальна, економічна).

Фармакологічні дослідження субстанцій та хімічних речовин, вивчення взаємодії допоміжних речовин і активних інгредієнтів.

Номер держреєстрації – 01090003604.

Шифр теми – 15.00.02, 14.03.05

Виконавці – кафедра фармацевтичної хімії ВНМУ імені М.І.Пирогова, Інститут хімії поверхні ім.Чуйка м. Київ, НФаУ м. Харків, Інститут органічної хімії НАН України м. Київ

Керівники НДР - к.х.н.,доцент Ющенко Т.І., д.м.н., професор Германюк Т.А

 

03.2009 – 03.2014

Опубліковано тези:

 1. Атаманчук О.В., Чорнокнижний С.І., Ющенко Т.І., Заїчко Н.В. Дослідження зміни агрегації тромбоцитів під впливом нових синтезованих каліксаренів // Матеріали IX Міжнародної студентської наукової конференції «Перший крок в науку - 2012», Вінниця, 20-21 березня 2012 року, с. 200.
 2. Перебийніс Р.Л., Чорнокнижний С.І. Виявлення можливостей прогностичного розрахунку величини гострої токсичності речовин // Матеріали IX Міжнародної студентської наукової конференції «Перший крок в науку - 2012», Вінниця, 20-21 березня 2012 року, с. 209.
 3. Савицький В.Ю., Германюк Т.А., Ющенко Т.І., Чорнокнижний С.І., Біологічна активність каліксаренів // Матеріали IX Міжнародної студентської наукової конференції «Перший крок в науку - 2012», Вінниця, 20-21 березня 2012 року, с. 211.
 4. Слобода А.А., Косарева А.Є., Чорнокнижний С.І. Комплексоутворююча дія каліксаренів // Матеріали IX Міжнародної студентської наукової конференції «Перший крок в науку - 2012», Вінниця, 20-21 березня 2012 року, с. 213.

Соціальний ефект: Підвищення якості життя хворих, за рахунок того, що нові лікарські засоби володіють антимікробною активністю, але не підвищують здатність тромбоцитів до агрегації.

Медичний ефект: Перспектива розробки нових, більш ефективних та безпечних лікарських засобів з антимікробною активністю.

Економічний ефект: Розробка та використання методик прогностичного розрахунку величини гострої токсичності дозволяє зменшити витрати на проведення досліджень з встановлення токсичної дії нових синтезованих речовин.

 

Патенти, отримані на кафедрі

 

1. Патент на корисну модель №49209 від 26.04.2010, бюл. № 8.

 • Назва - Спосіб контролю якості препаратів, що містять йод методом титриметричного аналізу.
 • Автори - Ющенко Т.І., Чорнокнижний С.І.
 • Опис - Спосіб контролю якості препаратів, що містять йод, що передбачає використання титриметричних методів аналізу, який відрізняється тим, що проводять екстракцію 0,02 % розчином HNO3 разом з титруванням калію йодатом або калію перманганатом.

 

2. Патент на корисну модель №50749 від 25.06.2010, бюл. № 12.

 • Назва - Спосіб посмертного забору крові у лабораторних щурів.
 • Автори - Чорнокнижний С.І., Новак Ю.О., Вакар А.В., Бойко Д.О.
 • Опис - Спосіб посмертного забору крові у лабораторних щурів, який полягає в тому, що кров забирають почергово з чотирьох камер серця за допомогою шприца, коли серце ще скорочується.

 

3. Патент на корисну модель №54663 від 25.11.2010, бюл. № 22.

 • Назва - Спосіб одержання комплексу БАР з гепатопротекторною, регенеруючою та гемо статичною дією.
 • Автори - Ковальов С.В., Дученко М.А., Демешко О.В., Ковальов В.М.
 • Опис - Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з протизапальною, знеболюючою та гіпотензивною дією шляхом принаймні трикратної екстракції подрібненої рослинної сировини водою при температурі 90-100 °С з подальшим об'єднанням відфільтрованих екстрактів, їх упарюванням та сушінням, який відрізняється тим, що як рослинну сировину використовують листя гледичії звичайної (Gleditsia triacanthos L.), першу екстракцію здійснюють при співвідношенні сировина:екстрагент 1:10, а наступні екстракції - при співвідношенні 1:9, причому тривалість кожного етапу екстракції дорівнює 1,5 години.

 

4. Патент на корисну модель №61922 від 10.08.2011, бюл. № 15.

 • Назва - Спосіб контролю якості препаратів, що містять йод методом фотоколориметрії.
 • Автори - Ющенко Т.І., Чорнокнижний С.І., Кудринецька Я.В.
 • Опис - Спосіб контролю якості препаратів, що містять йод, що передбачає використання фізико-хімічних методів аналізу, який відрізняється тим, що застосовують інструментальний метод аналізу - екстракційно-фотометричне визначення йоду.

 

5. Патент на корисну модель №65804 від 12.12.2011, бюл. № 23

 • Назва - Спосіб вилучення іонів цинку із промивних вод електрохімічного цинкування та переробки відпрацьованих сульфідно-лужних розчинів.
 • Автори - Ранський А.П., Петрук Р.В., Степанов Д.В., Євсєєва М.В., Гордієнко О.А., Полонець О.В.
 • Опис - Спосіб вилучення іонів цинку із промивних вод електрохімічного цинкування та переробки відпрацьованих сульфідно-лужних розчинів, що включає перемішування реакційної маси до утворення осаду, його промивання, фільтрування та висушування, який відрізняється тим, що спочатку визначають кількість сульфід- та гідросульфід-іонів у відпрацьованих сульфідно-лужних розчинах, далі додають стехіометричну кількість іонів цинку у вигляді складової промивних вод процесу електрохімічного цинкування до утворення осаду сульфіду цинку, причому стехіометричну кількість іонів цинку забезпечують попереднім кількісним їх визначенням у промивних водах і проведенням процесу осадження сульфіду цинку при температурі 35-40 °С протягом 60-90 хвилин.

 

6. Патент на корисну модель №66945 від 25.01.2012, бюл. № 2

 • Назва - Спосіб переробки високотоксичних речовин та вилучення іонів нікелю(ІІ) з промивних вод електрохімічного нікелювання
 • Автори - Ранський А.П., Ткаченко С.І., Панченко Т.І., Гордієнко О.А., Полонець О.В.
 • Опис - Спосіб вилучення іонів нікелю(II) із промивних вод електрохімічного нікелювання та переробки відпрацьованих сульфідно-лужних розчинів, що включає перемішування реакційної маси до утворення осаду, його промивання, фільтрування та висушування, якийвідрізняється тим, що спочатку визначають кількість сульфід- та гідросульфід-іонів у відпрацьованих сульфідно-лужних розчинах, далі додають стехіометричну кількість іонів нікелю(II) у вигляді складової промивних вод процесу електрохімічного нікелювання до утворення осаду сульфіду нікелю(II), причому стехіометричну кількість іонів нікелю(ІІ) забезпечують попереднім кількісним їх визначенням у промивних водах і проведенням процесу осадження сульфіду нікелю(II) при температурі 25-30 °С не більше 60-75 хвилин.

 

7. Патент на корисну модель №66946 від 25.01.2012, бюл. № 2

 • Назва - Спосіб переробки високотоксичних речовин та вилучення іонів міді(ІІ) з промивних вод електрохімічного мідніння.
 • Автори - Ранський А.П., Тітов Т.С., Гордієнко О.А., Звуздецька Н.С., Полонець О.В.
 • Опис - Спосіб вилучення іонів міді(ІІ) із промивних вод електрохімічного мідніння та переробки відпрацьованих сульфідно-лужних розчинів, що включає перемішування реакційної маси до утворення осаду, його промивання, фільтрування та висушування, який відрізняється тим, що спочатку визначають кількість сульфід- та гідросульфід-іонів у відпрацьованих сульфідно-лужних розчинах, далі додають стехіометричну кількість йонів міді(ІІ) у вигляді складової промивних вод процесу електрохімічного мідніння до утворення осаду сульфіду міді(ІІ), причому стехіометричну кількість іонів міді(ІІ) забезпечують попереднім кількісним їх визначенням у промивних водах і проведенням процесу осадження сульфіду міді(ІІ) при температурі 15-25 °С не більше 45-60 хвилин.

 

8. Патент на корисну модель №69645 від 10.05.2012, бюл. № 9

 • Назва - Спосіб очищення головної фракції сирого бензолу коксохімічного виробництва від сірковуглецю.
 • Автори - Ранський А.П., Тітов Т.С., Безвозюк І.І., Полонець О.В.
 • Опис - Спосіб очищення головної фракції сирого бензолу коксохімічного виробництва від сірковуглецю шляхом обробки алкіларил- та діалкіламінами HNR1R2 та водно-лужним розчином, перемішуванням реакційної маси з наступним охолодженням, який відрізняється тим, що зазначену реакційну масу охолоджують до температури 0-5 °C, інтенсивно перемішують протягом 1,5-2,0 год. при мольному співвідношенні сірковуглець : алкіларил-(діалкіламін) 1,1:1,0, нагрівають до температури 50-75 °C та витримують ще протягом 15-30 хв., далі охолоджують до кімнатної температури та додають до реакційної маси еквівалентну кількість катіонів s-, p- та d-металів, реакційну масу інтенсивно перемішують при кімнатній температурі протягом 10-20 хв. та виділяють з неї алкіларил- та діалкілдитіокарбаматиметалів загальної формули [R1R2NC(=S)S]nMe, де R1 = R2 = СН3, С2Н5, i-С5Н11; R1 = Н,R2=C6H5CH2, Me=Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Sn2+, Pb2+, Al3+, Cu2+, Zn2+, Co2+, Co3+, Ni2+,Fe2+, Fe3+, Cr3+, Cd2+, Hg2+, Mn2+, Ag+.

 

9. Патент на корисну модель №71734 від 25.07.2012, бюл. № 14

 • Назва - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі аргентуму та стибію промивних вод гальванічних виробництв.
 • Автори - Ранський А.П., Полонець О.В., Прокопчук С.П., Петрук Р.В., Горобець А.В.
 • Опис - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі аргентуму і стибіюпромивних вод гальванічних виробництв шляхом їх обробки сульфідно-лужними відходами нафтохімічної промисловості з наступним виділенням осадів фільтруванням, який відрізняється тим, що як нафтохімічні відходи використовують відпрацьовані сульфідно-лужні розчини очищення сирої нафти, в складі яких спочатку визначають вміст сульфід- та гідросульфід-іонів, далі при температурі 25-30 °С додають сумарну стехіометричну кількість іонів арґентуму (І) і стибію (III) у складі промивних вод гальванічного процесу нанесення покриття із сплаву срібло-стибій на сталеві деталі, реакційну масу перемішують протягом 15-20 хвилин, корегуючи при цьому рН середовища до 7,0-8,0 одиниць та кількість промивних вод гальванічних виробництв до повного осадження сульфіду арґентуму (І) та сульфідустибію (III).

 

10. Патент на корисну модель №71735 від 25.07.2012, бюл. № 14

 • Назва - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму та цинку промивних вод гальванічних виробництв.
 • Автори - Ранський А.П., Звуздецька Н.С., Полонець О.В., Прокопчук С.П., Петрук Р.В.
 • Опис - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму і цинку промивних вод гальванічних виробництв шляхом їх обробки сульфідно-лужними відходами нафтохімічної промисловості з наступним виділенням осадів фільтруванням, який відрізняється тим, що як нафтохімічні відходи використовують відпрацьовані сульфідно-лужні розчини очищення сирої нафти, в складі яких спочатку визначають вміст сульфід- та гідросульфід-іонів, далі при температурі 20-25 °C додають сумарну стехіометричну кількість іонів стануму(ІІ) і цинку(II) в складі промивних вод гальванічного процесу нанесення покриття із сплаву олово-цинк на сталеві деталі, реакційну масу перемішують протягом 20- 25 хвилин, корегуючи при цьому рН середовища до 4,0-5,0 одиниць та кількість промивних вод гальванічних виробництв до повного осадження сульфіду стануму(ІІ) та сульфіду цинку(ІІ).

 

11. Патент на корисну модель №71736 від 25.07.2012, бюл. № 14

 • Назва - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму та бісмуту промивних вод гальванічних виробництв.
 • Автори - Ранський А.П., Гордієнко О.А., Прокопчук С.П., Полонець О.В., Тітов Т.С.
 • Опис - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму і бісмуту промивних вод гальванічних виробництв шляхом їх обробки сульфідно-лужними відходами нафтохімічної промисловості з наступним виділенням осадів фільтруванням, який  відрізняється тим, що як нафтохімічні відходи використовують відпрацьовані сульфідно-лужні розчини очищення сирої нафти, в складі яких спочатку визначають вміст сульфід- та гідросульфід-іонів, далі при температурі 20-25 °C додають сумарну стехіометричну кількість іонів стануму(ІІ) і бісмуту(ІІІ) у складі промивних вод гальванічного процесу нанесення покриття із сплаву олово-бісмут на сталеві деталі, реакційну масу перемішують протягом 15 -20 хвилин, корегуючи при цьому рН середовища до 5,0-6,0 одиниць та кількість промивних вод гальванічних виробництв до повного осадження сульфіду стануму(ІІ) та сульфіду бісмуту(ІІІ).

 

12. Патент на корисну модель №71740 від 25.07.2012, бюл. № 14

 • Назва - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму та ніколу промивних вод гальванічних виробництв.
 • Автори - Ранський А.П., Полонець О.В., Євсєєва М.В., Тітов Т.С., Гордієнко О.А., Ющенко Т.І.
 • Опис - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму і ніколу промивних вод гальванічних виробництв шляхом їх обробки сульфідно-лужними відходами нафтохімічної промисловості з наступним виділенням осадів фільтруванням, який відрізняється тим, що як нафтохімічні відходи використовують відпрацьовані сульфідно-лужні розчини очищення сирої нафти, в складі яких спочатку визначають вміст сульфід- та гідросульфід-іонів, далі при температурі 15-20 °C додають сумарну стехіометричну кількість іонів стануму(ІІ) і ніколу(ІІ) у складі промивних вод гальванічного процесу нанесення покриття із сплаву олово-нікель на сталеві деталі, реакційну масу перемішують протягом 15-20 хвилин, корегуючи при цьому рН середовища до 6,0-7,0 одиниць та кількість промивних вод гальванічних виробництв до повного осадження сульфіду стануму(ІІ) та сульфіду ніколу(ІІ).

 

13. Патент на корисну модель №71742 від 25.07.2012, бюл. № 14.

 • Назва - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму та плюмбуму промивних вод гальванічних виробництв.
 • Автори - Ранський А.П., Полонець О.В., Звуздецька Н.С., Гордієнко О.А., Ющенко Т.І., Горобець А.В.
 • Опис - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму і плюмбуму промивних вод гальванічних виробництв шляхом їх обробки сульфідно-лужними відходами нафтохімічної промисловості з наступним виділенням осадів фільтруванням, який  відрізняється тим, що як нафтохімічні відходи використовують відпрацьовані сульфідно-лужні розчини очищення сирої нафти, в складі яких спочатку визначають вміст сульфід- та гідросульфід-іонів, далі при температурі 18-23 °C додають сумарну стехіометричну кількість іонів стануму(ІІ) і плюмбуму(ІІ) у складі промивних вод гальванічного процесу нанесення покриття із сплаву олово-свинець на сталеві деталі, реакційну масу перемішують протягом 10-15 хвилин, корегуючи при цьому рН середовища до 6,0-7,0 одиниць та кількість промивних вод гальванічних виробництв до повного осадження сульфіду стануму(ІІ) та сульфіду плюмбуму(ІІ).

 

14. Патент на корисну модель №71743 від 25.07.2012, бюл. № 14.

 • Назва - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі купруму та цинку промивних вод гальванічних виробництв.
 • Автори - Ранський А.П., Звуздецька Н.С., Полонець О.В., Тітов Т.С., Євсєєва М.В.  
 • Опис - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі купруму і цинку промивних вод гальванічних виробництв шляхом їх обробки сульфідно-лужними відходами нафтохімічної промисловості з наступним виділенням осадів фільтруванням, який відрізняється тим, що як нафтохімічні відходи використовують відпрацьовані сульфідно-лужні розчини очищення сирої нафти, в складі яких спочатку визначають вміст сульфід- та гідросульфід-іонів, далі при температурі 25-30°С додають сумарну стехіометричну кількість іонів купруму(II) і цинку(II) у складі промивних вод гальванічного процесу нанесення покриття із сплаву мідь-цинк на сталеві деталі, реакційну масу перемішують протягом 15-20 хвилин, корегуючи при цьому рН середовища до 4,0-6,0 одиниць та кількість промивних вод гальванічних виробництв до повного осадження сульфіду купруму(II) та сульфіду цинку(II).

 

15. Патент на корисну модель №76587 від 10.01.2013, бюл. № 1.

 • Назва - Спосіб контролю якості препаратів анальгіну гравіметричним методом.
 • Автори - Морозова Л.П., Чорнокнижний С.І., Кудринецька Я.В., Проценко Т.В., Узварик М.М..  
 • Опис - Спосіб контролю якості препаратів анальгіну, що включає використання кількісного аналізу, який відрізняється тим, що проводять реакцію анальгіну з еквімолекулярною кількістю розчину йоду 0,05М в присутності кислоти хлористоводневої розведеної, сульфат-іони, що утворилися осаджують розчином барію хлориду, з подальшим гравіметричним визначенням сульфату барію.

 

16. Патент на корисну модель №76588 від 10.01.2013, бюл. № 1.

 • Назва - Протизапальний засіб "Церапласт".
 • Автори - Ющенко Т.І., Слюсар О.А., Ліман Н.С..  
 • Опис - Протизапальний засіб, що містить ефірні олії евкаліпту та лаванди, тваринний жир (очищений свинячий, яловичий або борсучий), віск медичний білий або жовтий, спирт етиловий 95 %, соснову смолу, цинку оксид, ланолін, муку пшеничну в наступних співвідношеннях: олія ефірна лавандова – 1,0; олія ефірна евкаліптова – 2,0; смола соснова (живиця) – 3,0; спирт етиловий – 10,0; жир тваринний – 15,0; ланолін – 0,5; цинку оксид – 5,0; мука пшенична – 5,0; віск медичний білий або жовтий – до 100,0.

Студентський науковий гурток

Керівник СНГ – Чорнокнижний С.І.

Староста СНГ – Савицький В.Ю.

Кількість та регулярність засідань – 5 засідань на рік (1 раз на 2 місяці)

Кількість активних учасників гуртка – 22.

Науково-дослідна робота за темами:

 • Синтез та дослідження фармакологічної активності похідних 3-гідрокси-4-хінолонів
 • Синтез та дослідження фармакологічної активності похідних 3-гідрокси-флавонів
 • Дослідження фармакологічної активності каліксаренів
 • Розробка та вдосконалення методик ідентифікації та кількісного визначення лікарських засобів
 • Встановлення кількісного взаємозв’язку між структурою та активністю хімічних речовин

     

Участь в конференціях інших ВУЗів:

 • ХХІІ Українська конференція з органічної хімії, Ужгород, 2010.
 • Наукова конференція присвячена до 95-ї річниці від дня народження професора Крамаренка В.П., Львів, 2011.
 • IV національний з’їзд фармакологів України, Київ, 2011.