Студенту

Історія кафедри

Кафедра стоматології дитячого віку

Була заснована з вересня 1998 року при стоматологічному факультеті Вінницького державного медичного університету ім. М. И.Пирогова.

З 1.10.99 року кафедра почала функціонувати на новій базі за адресою вул. В. Стуса, 2/19 (2-й учбовий корпус ВНМУ ім. М. І.Пирогова), загальною площею 350 м2, корисна площа 250 м2 . На цих площах розподілено  7 клінічних залів, в яких розміщено 11 стоматологічних установок. У цих кімнатах проводиться викладання терапевтичної, хірургічної стоматології і профілактики стоматологічних захворювань, зал ортодонтический, зуботехническая лабораторія, кімната для централізованої стерилізації інструментарію, матеріалів, 2 фантомні класи і методичний кабінет,

Штат кафедри на

сьогоднішній день складає 23 людини.

Завідувач кафедри стоматології дитячого віку Вінницького національного університету им.М.И. Пирогова з моменту її основи, доцент, кандидат медичних наук - Филимонов Юрій Вікторович. У 1978 році закінчив Донецький медичний інститут, а з 1981 по 1998 рік працював в Івано-Франківській медичній академії. За час роботи має 50 статей з актуальних питань ранньої діагностики і лікування зубо-челюстных аномалій апаратами власного винаходу. У 1992 році захистив кандидатську дисертацію "Лікування зубо-челюстных аномалій незнімним дуговим апаратом" м. Київ. Зареєстровано 4 патенти, 11 раціоналізаторських пропозицій, 10 доповідей на науково-практичних міжнародних конференціях.  Згідно плану проводиться виконання докторської дисертації доц. Филимоновым Ю.В. "Біопрогресивна технологія діагностики, прогнозування і лікування зубо-челюстных деформацій". Повністю закінчено статистичну обробку результатів вимірів діагностичних моделей. По темі запланованої докторської дисертації зареєстрований патент "Розрахунок і побудова дуги зубного ряду" пріоритетна довідка №9243 від 27.01.04. Удосконалюється діагноста ЗЩА за власною методикою. Розроблена комп'ютерна програма по діагностиці зубо-челюстных деформацій.  Розроблений оклюдатор для планування етапів лікування ортодонтических пацієнтів.

Доц. Филимоновым Ю. В. проведене 30 виступів на телепередачах про розвиток і роботу кафедри.

 Браженко Ю.Ф., 1954 р.н., закінчив Донецький  медичний  інститут ім. М. Горького в 1977 році   за фахом стоматологія. На кафедрі стоматології дитячого віку ВНМУ ім. М. І.Пирогова  працює з 2000 року. Виконує учбове навантаження 900 академічних годин, з них лекційних 34 години. Кандидат наук з 1989 року,  доцент.    Дисертацію захистив в спеціалізованій вченій раді Львівського державного медичного інституту на тему "Суцільнолиті мостовидные  протези на парапульпарных штифтах ". Є автором 35 друкарських статей з них 5 монографій, 30 раціоналізаторських  пропозицій, 5 патентів, 15 виступів.

Проф.Шувалов С. Г. працював на кафедрі з 2000-2005 років, закінчив Іркутський медичний інститут, стоматологічний факультет в 1973 р., доктор медичних наук, професор, лікар вищої категорії. Після закінчення медичного інституту з 1973 по 1977 роки працював на посаді стоматолога хірурга в р. Минусинске, Красноярського краю. З  1977 по 1979 рр. вчився в клінічній ординатурі Іркутського медичного інституту, на кафедрі хірургічної стоматології, потім з 1979 по 1990 рр. працював асистентом кафедри хірургічної стоматології Красноярського медичного інституту. У період з 1980 по 1984 р. працював заступником декана, брав активну участь в створенні стоматологічного факультету. Проводив практичні заняття і читав лекції для студентів ІІІ - V курсів.    

      У 1987 році в м. Омськ захистив кандидатську дисертацію "Лікування гнійної рани при одонтогенних флегмонах з використанням властивостей напівпроникних мембран". Є автором 109 друкарських робіт, у тому числі 1 монографії, 2 навчальних посібників, 3 методичних рекомендацій, 3 винаходів і 26 раціоналізаторських пропозицій. У 1999 р. захистив докторську дисертацію на тему "Злоякісні пухлини ротоглотки" (м. Київ). З 2005 року обіймає посаду завідувача кафедрою хірургічної стоматології.

 Виконана  запланована наукова тема кафедри " Профілактика, діагностика, лікування основних стоматологічних захворювань жителів Вінницької області і потерпілих від Чорнобильської аварії", реєстраційний лист № 03-481 від 9.04.02., реєстраційний номер 0102v003631.Рядки виконання наукової теми 1.01.2002-1.12.2006. У січні-березні 2003 року проведено патентно-інформаційне дослідження по темі НДР кафедри за 1993-2003р. Проведене епидобследование на базі середніх шкіл  м. Вінниця.

Запланована нова наукова тема кафедри «Профілактика, діагностика, лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків Поділля».  На  сьогодні нами  триває  робота у напрямі накопичення клінічного матеріалу, удосконалення діагностичних методик і стандартизованих алгоритмів постановки діагнозу, систематизації, аналізу і узагальненню отриманих результатів.

Було опубліковано 30 статей, проведено 5 виступів на наукових конференціях в межах Вінницької області, 2 доповіді - м. Івано-Франківськ, 2 доповіді на ІІ з'їзді стоматологів України 22-24 лютого, доповідь в Москві, Лейпцігу, Туреччині, Німеччині.

Успішно проведений захист дисертації Исаковой Н.М. "Комплексне лікування хворих з гнійним - запальними процесами щелепної - лицьовій області антибіотиками і препаратом з імуномодулюючими властивостями" в м. Києві.  25  грудня 2005 року і присвоєно їй звання кандидата медичних наук. Надрукована стаття Исаковой Н.М. про розвиток кафедри в газеті "Медицина Вінничини ".     Ісакова Н.М. отримала атестат доцента 12 ДЦ №031626 від 26.09.2012р.

Захищена дисертація на отримання  наукової міри кандидата   медичних  наук Дмитриевым М. О. «Особливості  одонто- і кефалометрических показників у підлітків з  ортогнатичним прикусом» 30 листопада 2005 року і присвоєно йому звання кандидата медичних наук. Запланована докторська дисертація: «Антропоодонтологічне обгрунтування лікування та профілактики аномалій зубних дуг».

Над виконанням запланованих кандидатських дисертацій працюють співробітники: Єрошенко О. І " Обоснованиие рекомендацій до придатності  проходження служби у відповідних пологах Збройних Сил України осіб, які мають функціональну патологію височно-нижнечелюстного суглобу" (засідання Вченої Ради 20.11.03).

Захищена дисертація на отримання наукової міри кандидата медичних наук Поповой О. І. "Комплексне лікування хворих з герпетичними поразками щелепно-лицьової ділянки з використанням противірусних препаратів з имуномодулирующими властивостями".

Запланована дисертація на отримання  наукової міри кандидата  медичних  наук Васильчука О. С. "Клинико-експериментальне обгрунтування застосувань термопластів при ортодонтическому лікуванні дітей" (засідання Вченої Ради 04.01.06, протокол №5).

 Запланована дисертація на отримання  наукової міри кандидата  медичних  наук Касьяненко Д.М. «Профілактика та лікування дистального прикусу у дітей з порушеною функцією жувальних та мімічних м'язів».

Захищена в спеціалізованій вченій раді м. Івано-Франківська наукова робота Рудої Ірини Володимирівни "Клініко-епідеміологічні і антропогенетичні аспекти карієсу зубів у практично здорових міських підлітків України".

  Захищена та затверджена ВАК України кандидатська дисертація на тему: «Особливості зв'язків між конституційними параметрами і показниками кардіоінтервалографії у підлітків з різними типами гемодинаміки» доцентом Шінкарук-Диковицькою М. М.

Захищена кандидатська дисертация «Клініко-експериментальне обгрунтування використання силеру на основі біокераміки» ас. Дудік О. П.

У 2003 році проф. Е.Я.Варес впроваджував на нашій кафедрі технологію виготовлення протезів і ортодонтической апаратури з поліпропілену.

18-19 квітня 2003 року в м. Вінниця була проведена спільно з кафедрою ортопедичної стоматології Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні технології лікування і профілактики ортопедичних і ортодонтических хворих". Надрукована збірка по матеріалах конференції. Филимонов Ю.В. і Филимонов В. Ю. доповіли результати власних досліджень і надрукували 2 статті.

Асистент кафедри Кутельмах О. В. переклався на кафедру  терапевтичної стоматології. Лаборант Спрут О. В. переклалася на кафедру патологічної анатомії.

Доцент  Чугу Т. В. працює на кафедрі з 2004 року.  Захистила  дисертацію  «Особливості зв'язку ультразвукових показників щитоподібної залози з антропогенетичними параметрами юнаків і дівчат різних соматотипів»

Драчук Н. В. закінчила Вінницький національний університет ім. М. І.Пирогова 2005 року і працює на кафедрі  асистентом. Бере активну участь в науковій роботі кафедри.

                 Крім того, на базі кафедри проходять навчання клінічні ординатори, магістри, аспіранти

Окрім основної  бази, студенти проходять практичні заняття на базі міської дитячої стоматологічної поліклініки.

Матеріальне забезпечення кафедри : 6 стоматологічних установок        "Gnatus", 4 стоматологічних установки "Satva" роботові яких забезпечує компресор місткістю в 110 літрів, обладнаний кабінет для стерилізації інструментарію.

Кафедра оснащена 3 сучасними комп'ютерами і копіювальною технікою, ВНМУ ім. М. І.Пирогова виділив на кафедру нові меблі.

Наявність учбових слайдів - 640 шт.; відеофільми телевізійні - 10 шт.

Методичні розробки практичних занять для викладачів з профілактики стоматологічних захворювань, дитячої терапевтичної  стоматології, дитячої хірургічної стоматології, ортодонтії є в повному об'ємі програми на українській і російській мовах, англійському мовах

-      учбові таблиці по терапевтичній стоматології, фантомному курсу, хірургічній стоматології, ортодонтії. Цього року виготовлено  15 таблиць способом  друкарні і руками студентів;

-      підготовка студентів до "Шаг-2" проводиться за допомогою тестових і ситуаційних завдань і завдань комп'ютерного тестування у кількості  2900. Здійснена розробка 60 нових тестових завдань викладачами кафедри.

Практичні заняття проводяться в клініці під наглядом викладача кафедри і шляхом самостійної роботи студентів, які забезпечені тестами, контрольними роботами, ситуаційними завданнями, фантомами, муляжами, рентгенівськими знімками. Студенти користуються  слайдами, ведуть прийом тематичних хворих, що дозволяє здійснювати повний контроль знань. Учбовий  процес проводиться  згідно  системи Болонской, програми по дитячій стоматології (пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології, дитяча терапевтична стоматологія, дитяча хірургічна стоматологія, ортодонтія) для студентів вищих медичних (стоматологічних) закладів утворення ІІІ - ІУ рівнів акредитації Міністерства охорони здоров'я України.

Штат кафедри

Філімонов Юрій Вікторович


Завідувач кафедри, К. мед. наук, доцент

Філімонов Юрій Вікторович, 1950 р. н.
К. мед. наук, доцент.
Завідує кафедрою стоматології дитячого віку ВНМУ ім. М. І. Пирогова з моменту її заснування в 1998 році.
У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Лікування зубощелепних аномалій незнімним дуговим апаратом”. Згідно плану проводиться виконання докторської дисертації “Біопрогресивна технологія діагностики, прогнозування та лікування зубощелепних деформацій ”.

За час роботи опубліковано 89 статей по актуальним питанням ранньої діагностики та лікування зубощелепних аномалій апаратами власного винаходу.
Зареєстровано 5 патентів, 13 раціоналізаторських пропозицій; 8 доповідей на науково-практичних міжнародних конференціях.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=QFGtw9cAAAAJ&hl=uk

Попова Олена Іванівна


Доцент, завуч, К. мед. наук, доцент

Закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 1999 році з відзнакою.
Лікар-стоматолог вищої категорії.

В 2007 році захистила дисертацію на тему «Клініко-експериментальне обгрунтування застосування амізону та біфіформу у комплексному лікуванні герпетичних стоматитів у дітей та дорослих» за фахом стоматологія – 14.01.22.
Постійно займається науково-дослідною роботою, друкує результати досліджень у фахових виданнях, ліцензованих ВАК України, відвідує науково-практичні конференції, майстер-класи. Надруковано 45 наукових робіт, з них 8 навчально-методичних, отримано 1 патент на корисну модель, 1 нововведення, 2 раціоналізаторські пропозиції. Приймала участь у 18 науково-практичних конференціях – м. Київ, м. Луганськ, м. Запоріжжя, м. Полтава, м. Вінниця.
Приймала участь у доклінічних та клінічних випробуваннях противірусних препаратів «Амізон» та «Альтабор» в інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського м. Київ. Приймає участь в епідеміологічних дослідженнях щодо розповсюдженості захворювань слизової оболонки порожнини рота у дітей та дорослих м. Вінниці та Вінницької області. Проводить санітарно-просвітницьку роботу серед населення міста.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=XhWYjkEAAAAJ&view_op=list_works

Дудік Олена Петрівна


Доцент, К. мед. наук, доцент

Закінчила Дніпропетровську державну медичну академію у 1997 році.
Відповідальна по роботі з іноземними студентами на кафедрі.

В 2011 році захистила дисертацію на тему «Клініко-експериментальне обґрунтування застосування силера на основі біокераміки» за фахом стоматологія – 14.01.22. Має 27 друкованих робіт, з них 16 статей у виданнях, ліцензованих ВАК України. Отримано 3 деклараційних патенти.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=3IqmOZwAAAAJ&hl=uk

Ісакова Наталія Михайлівна


Доцент, К. мед. наук, доцент

Закінчила ВДМУ ім. М.І. Пирогова в 1999 році з відзнакою. Відповідальна за наукову роботу кафедри.
Лікар-стоматолог вищої категорії.

Кандидатська дисертація “Комплексне лікування хворих на гнійно – запальні процеси щелепно – лицевої ділянки антибіотиками та препаратом із імуномодулюючими властивостями” за фахом: 14.01.22 – cтоматологія була захищена і затверджена ВАК України 25 грудня 2005 року.
Отримала атестат доцента ДЦ № 031626 від 26.09.2012р.
Постійно займається науково-практичною роботою, відвідує науково-практичні конференції, майстер-класи. Надруковано 53 наукових праць, з них 26 статей у виданнях, ліцензованих ВАК. Отримано 1 деклараційний патент, 1 раціоналізаторську пропозицію, 1 нововведення. Доповідала на 21 науково-практичних конференціях у м.Вінниця, м. Івано- Франківськ, м. Запоріжжя, Донецьк, Одеса, Дніпро. Проводила доклінічні та клінічні випробування лікарських засобів на базі ВНМУ ім. М.І.Пирогова . Приймала участь у клінічних випробуваннях препарату «Амізон» в інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського, м. Київ. Проводить наукову роботу серед студентів стоматологічного факультету, друкує наукові роботи сумісно зі студентами, які займали I, II місця. Проводить санітарно-просвітницьку роботу серед населення міста.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=vVr4lo8AAAAJ&hl=uk

Браженко Юрій Федорович


Доцент, К. мед. наук, доцент

Браженко Юрій Федорович, 1954 р. н.
К. мед. н., доцент.
На кафедрі стоматології дитячого віку ВНМУ ім. М. І. Пирогова працює з 2000 року.

Кандидат мед. наук з 1989 року. Тема дисертації: “Суцільнолиті мостоподібні протези на парапульпарних штифтах”.
З 2004 року доцент.
Є автором 46 друкованих праць, з них 5 монографій, 30 раціоналізаторських пропозицій, 5 патентів, 15 виступів на науково-практичних конференціях.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=EK4dJiQAAAAJ&hl=uk

Чугу Тетяна Вікторівна


Доцент, К. мед. наук, доцент

Закінчила ВНМУ ім. М. І.Пирогова в 2004 році з відзнакою.

В 2011 році захистила дисертаційну роботу «Зв’язки сонографічних показників щитоподібної залози з параметрами тіла юнаків та дівчат різних соматотипів». Опублікувала 24 друкованих роботи, отримала 2 деклараційних патента, прийняла участь у 8 науково-практичних з’їздах та конференціях. Виступала на обласних науково-практичних конференціях для практикуючих лікарів.
Продовжує займатися науковими дослідженнями, що присвячені новітнім методикам ранньої діагностики та профілактики стоматологічних захворювань в рамках кафедральної науково-дослідної роботи.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=laXVGYsAAAAJ&view_op=list_works

Руда Ірина Володимирівна


Доцент, К. мед. наук, доцент

Закінчила ВДМУ ім. М. І. Пирогова в 2000 році.

В 2006 році захистила дисертацію на тему «Клініко-епідеміологічні аспекти карієсу зубів у практично-здорових підлітків України» за фахом стоматологія – 14.01.22. Надруковано 31 наукову працю, з них 20 статей у виданнях, ліцензованих ВАК України. Отримано 1 деклараційний патент. Доповідала на 14 науково-практичних конференціях.

Касьяненко Дмитро Михайлович


Доцент, К. мед. наук, доцент

1983 р. н.
У 2006 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова.

Зареєстровано один патент на корисну модель, опубліковано вісім друкованих робіт, три доповіді на науково практичних конференціях.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=KUIFAggAAAAJ&view_op=list_works

Закалата Тетяна Ростиславівна


Асистент , К. мед. наук

2002 - закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
2006 - одержала сертифікат лікаря-стоматолога за спеціальністю «Ортодонтія» на базі Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.
2011 - пройшла ПАЦ за фахом «Ортодонтія» на базі Української медичної стоматологічної академії Полтави.

- приймала участь у 6 наукових конференціях;
- надруковано 2 наукових статті
- активно приймає участь у наукових форумах, міжнародних науково-практичних конференціях, майстер-класах.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Fll1ngsAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1

Васильчук Олександр Семенович


Асистент

1959 р. н.
В 1993 закінчив Івано-Франківську державну медичну академію.

В 2006 заплановано дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук “Клініко-експериментальне обґрунтування застосування термопластів при ортодонтичному лікуванні дітей” Кількість друкованих статей-42, виступів на науково-практичних конференціях-9.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=X_kwh-gAAAAJ

Єрошенко Олег Анатолійович


Асистент

В 1993 році закінчив Український державний медичний університет ім. А. А. Богомольця, м. Київ.
Лікар-стоматолог вищої категорії.

Заплановано дисетаційну роботу на тему: «Обґрунтування рекомендацій до придатності проходження служби у відповідних родах Збройних Сил України осіб призовного віку, що мають функціональну патологію скронево-нижньощелепних суглобів та зубощелепні аномалії».
Має 29 друкованих робіт, один патент на корисну модель та одну раціоналізаторську пропозицію, 9 виступів на науково-практичних конференціях.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=J7tkvGMAAAAJ&hl=uk

Драчук Надія Вікторівна


Асистент

Закінчила ВНМУ iм. М. I.Пирогова у 2005 році.

Є автором 16 друкованих публікацій, приймала участь у 8 наукових конференціях для студентів та молодих вчених з міжнародною участю, виступала з докладами на обласних науково-практичних конференціях для практикуючих лікарів. Регулярно відвідує практичні лекції та майстер-класи зі стоматології.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=dU9R0XkAAAAJ&hl=uk

Єрошенко Алла Віталіївна


Асистент

В 2006 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова з відзнакою.
Лікар-стоматолог 1-ї категорії.

Займається збором літератури для планування наукової роботи.
Має 4 друковані праці, 3 виступи на конференції.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=lndyizsAAAAJ

Попов Максим Володимирович


Асистент

1976 р. н.
Закінчив ВНМУ ім. М. І. Пирогова в 2001 році.

Приймав участь в обласній конференції практикуючих лікарів- стоматологів. Опублікував 4 наукові роботи.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=CXkU6KYAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1

Городиський Андрій Миколайович


Асистент

В 2009 році закінчив ВНМУ ім. М. І. Пирогова.
Має сертифікати спеціаліста зі спеціальностей "Терапевтична стоматологія", "Дитяча терапевтична стоматологія", "Ортодонтія".
Лікар-ортодонт 2-ї категорії.

Опубліковано 2 статті, приймав участь у 3 науково-практичних конференціях.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=zBlmxA8AAAAJ&view_op=list_works

Пачевська Аліса Валеріївна


Асистент

Закінчила ВНМУ ім. М. І. Пирогова у 2009 році з відзнакою.
З 2009 по 2011 роки - магістр на кафедрі стоматології дитячого віку.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=fstSOMEAAAAJ&view_op=list_works

Щерба Валентина Володимирівна


Викладач-стажист

У 2012 році закінчила ВНМУ ім. М. І. Пирогова з відзнакою.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=3fUt6fsAAAAJ&hl=uk

Ведеться робота над написанням дисертації на тему: "Клініко-економічне обгрунтування надання стоматологічної допомоги дітям в період змінного прикусу".

Скрибан Надія Сергіївна


Cтарший лаборант

В 2010 році закінчила педіатричний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова з відзнакою.

Драчевська Ірина Юріївна


Старший лаборант

Супрунов Юрій Костянтинович


Cтарший лаборант

Закінчив ВНМУ ім. М. І. Пирогова в 2013 році.

Новини

Наукова діяльність

Співробітники кафедри  успішно  виконали заплановану наукову тему кафедри: "Профілактика, діагностика, лікування основних стоматологічних захворювань жителів Вінницької області і потерпілих від Чорнобильської аварії", реєстраційний лист № 03-481 від 9.04.02., реєстраційний номер 0102v003631. Терміни виконання наукової теми 1.01.2002-1.12.2006. У січні-березні 2003 року було проведено патентно-інформаційне дослідження по темі НДР кафедри. Проведене епідобстеження  на базі середніх шкіл  м. Вінниця.

Запланована нова наукова тема кафедри «Профілактика, діагностика, лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків Поділля»  №   держреєстрації 0111U008681; шифр теми 616.31-08-039.71:616-053.5  Отримані результати і їх можливий вплив на показники здоров'я населення: розроблена і впроваджена нова методика об'єктивної діагностики діагностичних моделей ортодонтичних хворих з використанням індексної оцінки і побудовою діаграми зубного ряду в нормі, розроблена комп'ютерна програма на підставі цих даних.  Впроваджено лікування зубощелепних аномалій з використанням апарату Філімонова Ю.В.  Активно впроваджуються нові методики глибокої фторизації зубів, профілактики і лікування пародонтологічних  хворих, електрофульгурації при лікуванні ортодонтичних аномалій.

Перелік виконуваних по науковій роботі кафедри дисертаційних робіт : Філімонов Ю.В. «Біопрогресивна технологія діагностики, лікування та профілактики зубо-щелепних аномалій», Єрошенко О. А. «Обгрунтування рекомендацій до придатності  проходження служби у відповідних пологах Збройних Сил України осіб, що мають функціональну патологію скронево-нижньощелепового суглобу», Васильчук О. С. "Клініко експериментальне обгрунтування застосування термопластів при ортодонтичному лікуванні дітей", Дмітрієв М. О. «Антропоодонтологічне обгрунтування лікування та профілактики аномалій зубних дуг», Касьяненко Д. М. «Профілактика та лікування дистального прикусу у дітей з порушеною функцією жувальних та мімічних м' язів».

Перелік затверджених ВАК України  у 2012 році дисертаційних робіт :

Дудік Олена Петрівна «Клініко -експериментальне обгрунтування використання силеру на основі біокераміки».

Успішно захищені    7 кандидацьких дисертацій.

Виконується 2 докторські дисертації.

Захищені 3 магістерські роботи.

Проходить навчання в клінічній ординатурі 6 клінординаторів, в аспірантурі 1 аспірант і 25 інтернів.

Співробітниками кафедри надруковано більше ніж 100 наукових праць.

Зареєстровано 2 нововведення, близько 30 патентів, 10 рац. пропозицій, 1 інформаційний лист, близько 50 виступів на науково- практичних конференціях у тому числі Німеччині, Туреччині і Росії.

 На  сьогодняшній день   триває  робота у напрямі накопичення клінічного матеріалу, удосконалення діагностичних методик і стандартизованих алгоритмів постановки діагнозу, систематизації, аналізу і узагальненню отриманих результатів.