Студенту

Інтерну

1.Операція видалення тимчасових та постійних зубів у дітей 10.Мілкий присінок. Комплексне лікування та етапи реабілітації дітей 11.Фiзiологiчнi види постiйного прикусу 12.Клінічне обстеження ортодонтичних хворих. Класифікації 13.Антропометричні методи обстеження 14.Рентгенологічні методи обстеження 15.Дистальний прикус 16.Мезiальний прикус 17.Глибокий прикус 18.Клiнiка та дiагностика вiдкритого прикусу 19.Клiнiка та дiагностика аномалый прикусу по трансверзалі 2.Одонтогенний та неодонтогенний періостити щелеп 3.Гострий одонтогенний остеомієліт щелеп у дітей. Гострий неодонтогенний 4.Пухлини м’яких тканин щелепово – лицевої ділянки у дітей 5.Істинні пухлини та пухлиноподібні новоутворення слинних залоз. Остеогенні пухлини кісток 6.Пухлиноподібні новоутворення щелеп – кісти (фолікулярна, резидуальна, фісуральна, первинна кісткова, кісти прорізування). Реабілітація дітей після цистектомії і 7.Злоякісні пухлини тканин ЩЛД у дітей. 8.Закономірності клінічного перебігу, алгоритм діагностично-лікувальних заходів 9.Травматичні пошкодження зубів у дітей (забій, вивихи – повний, неповний Тематичнi плани практичних занять - Стоматологія - Iнтерни - ОРТОДОНТІЯ

Master

Аспіранту

2019 - 2020 рр. - Методичні рекомендації для аспірантів 2019 - 2020 рр. - Робоча програма для аспірантів 2019 - 2020 рр. - Тематичний план практичних занять (2 рік навчання) 2019 - 2020 рр. - Тематичний план практичних занять (3 рік навчання) 2019 - 2020 рр. - Тематичний план самостійної роботи (2 рік навчання) 2019 - 2020 рр. - Тематичний план самостійної роботи (3 рік навчання) 2020 - 2021 рр. - Методичні рекомендації для аспірантів 2020 - 2021 рр. - Робоча програма для аспірантів 2020 - 2021 рр. - Тематичний план практичних занять (2 рік навчання) 2020 - 2021 рр. - Тематичний план практичних занять (3 рік навчання) 2020 - 2021 рр. - Тематичний план самостійної роботи (2 рік навчання) 2020 - 2021 рр. - Тематичний план самостійної роботи (3 рік навчання) Дизайн та презентація результатів наукового дослідження (Робоча програма) Дизайн та презентація результатів наукового дослідження (Силабус) Силабус Список літератури Цифрові технології в стоматології Цифрові технології в стоматології (Компетентності) Цифрові технології в стоматології (Силабус)

Clinical ordinator

Історія кафедри

Історія Кафедра стоматології дитячого віку

 

Кафедра стоматології дитячого віку була заснована у вересні 1998 року на базі стоматологічного факультету Вінницького національного медичного університету ім. М. І.Пирогова.

З 1.10.99 року кафедра почала функціонувати на новій базі за адресою вул. В. Стуса, 2/19 (2-й учбовий корпус ВНМУ ім. М.І. Пирогова). На сьогоднішній день загальна площа 831м². Площа аудиторно-лабораторних приміщень кафедри, що знаходяться на балансі лікувально-профілактичних закладів станом на 1.09.2020 складає 466м², площа приватних стоматологічних клінік 365м2 . На базі кафедри розподілено 7 клінічних залів, в яких розміщено 11 стоматологічних установок, також на кафедрі є фантомний клас площею 60м2 , оснащений 6 стоматологічними установками та комп’ютером.

У цих кімнатах проводяться практичні заняття з пропедевтики дитячої терапевтичної стоматології, профілактики стоматологічних захворювань, терапевтичної, хірургічної стоматології, ортодонтичний зал, зуботехнічна лабораторія, кімната для централізованої стерилізації інструментарію, фантомний клас і методичний кабінет.

Завідувач кафедри стоматології дитячого віку Вінницького національного університету им.М.И. Пирогова з моменту її заснування, доцент, кандидат медичних наук - Філімонов Юрій Вікторович. У 1978 році закінчив Донецький медичний інститут, а з 1981 по 1998 рік працював в Івано-Франківській медичній академії. За час роботи має 102 статей з актуальних питань ранньої діагностики і лікування зубо-щелепних аномалій апаратами власного винаходу. У 1992 році захистив кандидатську дисертацію "Лікування зубо-щелепних аномалій незнімним дуговим апаратом" м. Київ. Зареєстровано 4 патенти, 11 раціоналізаторських пропозицій, 12 доповідей на науково-практичних міжнародних конференціях, входив до чотирьох редколегій фахових видань.

Згідно плану проводиться виконання докторської дисертації доц. Филимоновым Ю.В. "Біопрогресивна технологія діагностики, прогнозування і лікування зубо-челюстных деформацій". Повністю закінчено статистичну обробку результатів вимірів діагностичних моделей. По темі запланованої докторської дисертації зареєстрований патент "Розрахунок і побудова дуги зубного ряду" пріоритетна довідка №9243 від 27.01.04. Удосконалюється діагностика ЗЩА за власною методикою. Розроблена комп'ютерна програма по діагностиці зубо-щелепних деформацій. Розроблений оклюдатор для планування етапів лікування ортодонтических пацієнтів.

Доц. Філімоновим Ю. В. проведено 30 виступів на телепередачах про розвиток і роботу кафедри.

Штат кафедри на сьогоднішній день складає 23 співробітника. Під керівництвом завідувача успішно працює колектив кафедри.

Попова Олена Іванівна  доцент, завуч, к. мед. наук, закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 1999 році з відзнакою. Лікар-стоматолог вищої категорії. В 2007 році захистила дисертацію на тему «Клініко-експериментальне обгрунтування застосування амізону та біфіформу у комплексному лікуванні герпетичних стоматитів у дітей та дорослих» за фахом стоматологія – 14.01.22. Постійно займається науково-дослідною роботою, друкує результати досліджень у фахових виданнях, ліцензованих ДАК України, науково- метричних базах SCOPUS, відвідує науково-практичні конференції, майстер-класи. Надруковано 53 наукових робіт, з них 8 навчально-методичних, отримано 1 патент на корисну модель, 1 нововведення, 2 раціоналізаторські пропозиції. Приймала участь у 18 науково-практичних конференціях – м. Київ, м. Луганськ, м. Запоріжжя, м. Полтава, м. Вінниця. Приймала участь у доклінічних та клінічних випробуваннях противірусних препаратів «Амізон» та «Альтабор» в інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського м. Київ. Приймає участь в епідеміологічних дослідженнях щодо розповсюдженості захворювань слизової оболонки порожнини рота у дітей та дорослих м. Вінниці та Вінницької області. Проводить санітарно-просвітницьку роботу серед населення міста.

Браженко Юрій Федорович доцент, к. мед. наук, 1954 р.н., закінчив Донецький медичний інститут ім. М. Горького в 1977 році за фахом стоматологія. На кафедрі стоматології дитячого віку ВНМУ ім. М. І.Пирогова працює з 2000 року. Кандидат наук з 1989 року,доцент. Дисертацію захистив в спеціалізованій вченій раді Львівського державного медичного інституту на тему "Суцільнолиті мостовидні протези на парапульпарних штифтах". Є автором 35 друкарських статей з них 5 монографій, 30 раціоналізаторських пропозицій, 5 патентів, 15 виступів.

Ісакова Наталія Михайлівна доцент, к. мед. наук , закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 1999 році з відзнакою. Лікар-стоматолог вищої категорії. Кандидатська дисертація “Комплексне лікування хворих на гнійно – запальні процеси щелепно – лицевої ділянки антибіотиками та препаратом із імуномодулюючими властивостями” за фахом: 14.01.22 – cтоматологія була захищена і затверджена ДАК України 25 грудня 2005 року. Отримала атестат доцента ДЦ № 031626 від 26.09.2012р. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри. Постійно займається науково-практичною роботою, відвідує науково-практичні конференції, майстер-класи. Надруковано 56 наукових праць, з них 22 статті у виданнях, ліцензованих ДАК, 1 стаття у науково- метричній базі WoScience. Отримано 1 деклараційний патент, 1 раціоналізаторську пропозицію, 1 нововведення. Доповідала на 21 науково-практичних конференціях у м.Вінниця, м. Івано- Франківськ, м. Запоріжжя, Донецьк, Одеса, Дніпро. Проводила доклінічні та клінічні випробування лікарських засобів на базі ВНМУ ім. М.І.Пирогова. Приймала участь у клінічних випробуваннях препарату «Амізон» в інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського, м. Київ. Проводить наукову роботу серед студентів стоматологічного факультету, друкує наукові роботи сумісно зі студентами, які займали I, II місця. Проводить санітарно-просвітницьку роботу серед населення міста.

Дмітрієв Микола Олександрович  доцент, д. мед.наук. Закінчив Вінницький державний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 2000 році з відзнакою. З серпня 2000р працює на кафедрі стоматології дитячого віку: спочатку старшим лаборантом, з вересня 2004р – асистентом кафедри, з березня 2008 по теперішній час – доцентом кафедри. В 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Особливості одонто- та кефалометричних показників у підлітків з ортогнатичним прикусом”. У 2011 році присвоєно вчене звання доцента. У грудні 2019р захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: “Антропо-одонтологічне обґрунтування корекції та профілактики деформацій зубощелепної системи”. Є автором 47 патентів України та більш ніж 70 опублікованих наукових праць. Під керівництвом були успішно захищені кандидатська дисертація та три магістерські роботи дві з яких на англійській мові. В теперішній час здійснює керівництво підготовкою аспірантів і здобувачів. Проходив закордонне стажування в університетах США та Польщі. Входить до складу делегації стоматологів під егідою Вінницької обласної Ради у сфері зовнішніх зв`язків та промоції, з метою налагодження співпраці у сфері охорони здоров`я. Є активним учасником більше ніж 55 світових фахових тренінгів та конференцій. За активну наукову та навчальну діяльність нагороджений Почесною грамотою від Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької міської ради.

Касьяненко Дмитро Михайлович доцент, к. мед. наук, 1983 року народження, у 2006 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова. Одружений. Має сина та доньку. З 2006 по 2008 рік працював старшим лаборантом кафедри, з 2008 по 2015 рік працював на посаді асистента, з 2015 року і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри. В повному обсязі виконує педагогічне навантаження, проводить практичні заняття у студентів 3-5 курсів - українською та англійською мовою. Читає лекції для студентів 3, 4 курсу з ортодонтії. У 2014 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Лікування дистального прикусу у дітей з порушенням функції жувальної та мімічної мускулатури», під керівництвом завідуючого кафедрою ортодонтії і пропедевтики ортопедичної стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця д. мед. н. професора Фліса Петра Семеновича. Має 18 друкованих праць, один патент України на корисну модель. Член асоціації ортодонтів України. Відповідальний за виконання лікувальної роботи кафедри.

Руда Ірина Володимирівна доцент, к. мед. наук, закінчила ВДМУ ім. М. І. Пирогова в 2000 році. В 2006 році захистила дисертацію на тему «Клініко-епідеміологічні аспекти карієсу зубів у практично-здорових підлітків України» за фахом стоматологія – 14.01.22. Надруковано 41 наукову працю, з них 20 статей у виданнях, ліцензованих ДАК України. Отримано 1 деклараційний патент. Доповідала на 14 науково-практичних конференціях.

Дудік Олена Петрівна доцент, к. мед. наук, закінчила Дніпропетровську державну медичну академію у 1997 році. Лікар вищої категорії. Відповідальна по роботі з іноземними студентами. В 2011 році захистила дисертацію на тему «Клініко-експериментальне обґрунтування застосування силера на основі біокераміки» за фахом стоматологія – 14.01.22. Має 35 друкованих робіт, з них 19 статей у виданнях, ліцензованих ДАК України, 1 стаття у науково- метричній базі SCOPUS. Отримано 3 деклараційних патенти.

Чугу Тетяна Вікторівна доцент, к. мед. наук. Закінчила ВНМУ ім. М. І.Пирогова в 2004 році з відзнакою. Працює на кафедрі з 2004 року. В 2011 році захистила дисертаційну роботу «Зв’язки сонографічних показників щитоподібної залози з параметрами тіла юнаків та дівчат різних соматотипів». Опублікувала 35 друкованих роботи, отримала 2 деклараційних патента, прийняла участь у 22 науково-практичних з’їздах та конференціях. Виступала на обласних науково-практичних конференціях для практикуючих лікарів. Продовжує займатися науковими дослідженнями, що присвячені новітнім методикам ранньої діагностики та профілактики стоматологічних захворювань в рамках кафедральної науково-дослідної роботи. Є  керівником студентського гуртка. Проводить санітарно-просвітницьку роботу серед населення міста. Постійно підвищує свій професіональний рівень на конференціях та майстер-класах, про що свідчать численні сертифікати.

Закалата Тетяна Ростиславівна доцент , к. мед. наук. У 2002 - закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова. 2006 - одержала сертифікат лікаря-стоматолога за спеціальністю «Ортодонтія» на базі Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. 2011 - пройшла ПАЦ за фахом «Ортодонтія» на базі Української медичної стоматологічної академії Полтави. Приймала участь у 6 наукових конференціях, надруковано 10 наукових статті, активно приймає участь у наукових форумах, міжнародних науково-практичних конференціях, майстер-класах. Лікар-стоматолог вищої категорії

Пачевська Аліса Валеріївна старший викладач кафедри, к. мед. наук. Закінчила ВНМУ ім. М. І. Пирогова у 2009 році з відзнакою. З 2014 по 2017 проходила навчання у аспірантурі під керівництвом к.мед.н. доц. Філімонова Ю.В. Тема аспірантської роботи «Реактивність біохімічного складу слини при використанні знімної та незнімної ортодонтичної апаратури у дітей» виконана в рамках наукової роботи кафедри. У 2019 році захистила дисертаційну роботу та отримала ступінь кандидата медичних наук. Є автором 33 друкованих робіт, 7 статей у виданнях, ліцензованих ДАК та 4 статті у науково- метричних базах SCOPUS.

Єрошенко Олег Анатолійович асистент. В 1993 році закінчив Український державний медичний університет ім. А. А. Богомольця, м. Київ. Лікар-стоматолог вищої категорії. Працює над виконанням запланованої кандидатської дисертації «Обґрунтування рекомендацій до придатності проходження служби у відповідних родах Збройних Сил України осіб призовного віку, що мають функціональну патологію скронево-нижньощелепних суглобів та зубощелепні аномалії» (засідання Вченої Ради 20.11.03). Є автором 22 друкованих робіт,  має 1 патент. Проводить практичні заняття для студентів 4-5 курсів з дитячої хірургічної стоматології. Відповідальний за виробничу практику 3 та 5 курсів.

Васильчука Олександр Семенович асистент. В 1993 закінчив Івано-Франківську державну медичну академію. Запланована дисертація на отримання наукового ступеня кандидат медичних наук "Клинико-експериментальне обгрунтування застосувань термопластів при ортодонтическому лікуванні дітей".

Драчук Надія Вікторівна асистент, закінчила Вінницький національний університет ім. М. І.Пирогова 2005 року і працює на кафедрі асистентом. Є автором 16 друкованих публікацій, приймала участь у 8 наукових конференціях для студентів та молодих вчених з міжнародною участю, виступала з доповідями на обласних науково-практичних конференціях для практикуючих лікарів. Регулярно відвідує практичні лекції та майстер-класи зі стоматології. Бере активну участь в науковій роботі кафедри. Займається збором літератури для планування наукової роботи.

Єрошенко Алла Віталіївна асистент. В 2006 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова з відзнакою. Лікар-стоматолог 1-ї категорії. Займається збором літератури для планування наукової роботи. Опублікував 4 наукові роботи.

Попов Максим Володимирович асистент, закінчив ВНМУ ім. М. І. Пирогова в 2001 році. На кафедрі працює з 2014 року,  проводить практичні заняття для студентів 3 та 5 курсів, приймав участь в обласній конференції практикуючих лікарів- стоматологів. Опублікував 7 наукові роботи.

Городиський Андрій Миколайович асистент. В 2009 році закінчив ВНМУ ім. М. І. Пирогова. Має сертифікати спеціаліста зі спеціальностей "Терапевтична стоматологія", "Дитяча терапевтична стоматологія", "Ортодонтія". Лікар-ортодонт 2-ї категорії. Опубліковано 2 статті, приймав участь у 3 науково-практичних конференціях. Проводить практичні заняття для студентів 3-5 курсів з ортодонтії.

Драчевська Ірина Юріївна асистент. Закінчила ВНМУ ім. М.І.Пирогова в 2014 р. У 2014-2016 рр. проходила інтернатуру. З 2017 р. працювала на кафедрі стомотологіі дитячого віку на посаді старшого лаборанта. З 2018р-асистент кафедри. Має сертифікати лікаря-спеціаліста зі спеціальностей "Стоматологія", " Стоматологія дитяча". З 2019 р прикріплена до аспірантури ВНМУ ім .М. І. Пирогова. Заплановано дисертаційну роботу на тему: «Особливості телерентгенографічних показників, визначених за методами Steiner, Ricketts та Downs у осіб із ортогнатичним прикусом в залежності від типу обличчя» , під керівництвом д.мед.н Дмітрієва М.О.

Щерба Валентина Володимирівна асистент. У 2012 році закінчила ВНМУ ім. М. І. Пирогова з відзнакою. З 2016 року працює на кафедрі стоматології дитячого віку. На даний період ведеться робота над написанням дисертації на тему: "Клініко-економічне обгрунтування надання стоматологічної допомоги дітям в період змінного прикусу". Опублікувано 7 наукових робіт, 1 у виданні ЄС, 1 - у виданні, ліцензованому ДАК, регулярно приймає участь у науково-практичних конференціях. Проводить практичні заняття для вітчизняних та іноземних студентів 2, 3 та 5 курсів.

 

У 2003 році проф. Е.Я.Варес впроваджував на нашій кафедрі технологію виготовлення протезів і ортодонтической апаратури з поліпропілену.

Співробітники кафедри – доц. Філімонов Ю.В. та доц. Закалата Т.Р. є членами редакційної колегії журналу «Сучасна ортодонтія».

На базі кафедри були заплановані та успішно захищені докторські дисертаційні роботи проф. Шувалова С.М. в 1999 р. на тему «Злоякісні пухлини ротоглотки» (м. Київ ), та докторська дисертаційна робота Шинкарук-Диковицької М.М.  на тему «Показники захворюваності зубів та їх залежність від фенотипічних особливостей соматично здорових чоловіків із різних регіонів україни» у 2016 року за спеціальністю 14.01.22 - "Стоматологія" в спеціалізованій вченій раді Д 26.613.09 НМАПО ім. П.Л. Шупика.

Виконана наукова тема кафедри «Клініко експериментальне обґрунтування застосування нових методів профілактики, діагностики, лікування дітей та підлітків із аномаліями зубощелепної системи та ускладеннями карієсу». За темою кафедри було надруковано 95 робіт наукових статей у  виданнях, ліцензованих ДАК України, науково- метричних базах SCOPUS та у збірниках конференцій.

Запланована нова наукова тема кафедри: «Розробка та удосконалення індивідуальних методів діагностики, лікування та профілактики зубощелепних аномалій, карієса та його ускладнень у дітей та підлітків». На сьогодні триває робота у напрямі накопичення клінічного матеріалу, удосконалення діагностичних методик і стандартизованих алгоритмів постановки діагнозу, систематизації, аналізу і узагальненню отриманих результатів.

За останні 5 років було захищено 4 дисертаційних робіт, у тому числі докторська дисертація Дмітрієвим М. О.

Серед викладачів кафедри 6 співробітників склали іспит з іноземної мови та отримали сертифікат рівня В2.

Активно виконуть 2 аспірантські роботи ас. Щерба В.В. та ас.Драчевська І.Ю.

Щороку на базі кафедри проводяться науково-практичні конференції для студентів та молодих вчених, викладачі щороку допомагають студентам приймати учать у всеукраїнських конкурсах наукових робіт та олімпіадах.

 

 

В зв`язку зі світовою пандемією 2020-го ріку, конференція студентів та молодих вчених « Перший корок в науку» проходила в он-лайн режимі, але це не завадило молодим науковцям з інших міст прийняти участь та показати високий рівень власних досліджень.

 

Крім того, на базі кафедри проходять навчання клінічні ординатори, аспіранти.

Кафедра оснащена 3 сучасними комп'ютерами і копіювальною технікою. Наявність учбових слайдів - 640 шт.; відеофільми. На кафедрі є в повному об'ємі методичні розробки практичних занять для викладачів з профілактики стоматологічних захворювань, дитячої терапевтичної стоматології, дитячої хірургічної стоматології, ортодонтії програми на українській, російській та англійській мовах.

Підготовка студентів до "Крок-2" проводиться за допомогою тестових і ситуаційних завдань і завдань комп'ютерного тестування у кількості 2900. Щороку здійснюєтьсяа розробка нових тестових завдань викладачами кафедри.

Практичні заняття проводяться в клініці під наглядом викладача кафедри і шляхом самостійної роботи студентів, які забезпечені ситуаційними завданнями, фантомами, муляжами, рентгенівськими знімками. Студенти користуються слайдами, ведуть прийом тематичних хворих, що дозволяє здійснювати повний контроль знань. Учбовий процес проводиться згідно робочих програм, програми по дитячій стоматології (пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології, профілактики стоматологічних захворювань, дитяча терапевтична стоматологія, дитяча хірургічна стоматологія, ортодонтія) для студентів вищих медичних (стоматологічних) закладів ІІІ - ІУ рівнів акредитації Міністерства охорони здоров'я України.

 

На базі кафедри діє гурток під керівництвом доц. Чугу Тетяни Вікторіни. Діяльність гуртка допомагає розширити горизонти теоретичних знань та практичних навичок студентів 2-5 курсів.

 

У неепідемічний період студентами, під керівництвом викладача, проводяться уроки здоров'я серед учнів вінницьких шкіл та дошкільних закладів різної форми властосні. Пропагування здорового способу життя, раціонального харчування та профілактики стоматологічних захворювань є одним з основних напрямків діяльності педагогічного колективу.

 

 

Важливе місце в діяльності кафедри займає навчально-методична робота. На кафедрі дитячої стоматології займаються студенти 2, 3, 4, 5 курсів. За час вивчення предмета студенти здають диференційовані заліки, перевідний і державний іспити, пишуть історію хвороби.

Колектив кафедри є практикуючими лікарями, про що свідчать лікарські категорії, постійно намаються підвищувати звій рівень приймаючи участь у численних конференціях, майстер класах та симпозіумах. Колектив кафедри опублікував більше 350 наукових праць в вітчизняних журналах і за кордоном, статті входять до різних науко-метричних баз, Web of Science, Scopus, простійно працюють над вдосконаленням своєї педагогічної та лікувальної діяльності.

Штат кафедри

Філімонов Юрій Вікторович


Завідувач кафедри, К. мед. наук, доцент

Філімонов Юрій Вікторович, 1950 р. н.
К. мед. наук, доцент.
Завідує кафедрою стоматології дитячого віку ВНМУ ім. М. І. Пирогова з моменту її заснування в 1998 році.
У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Лікування зубощелепних аномалій незнімним дуговим апаратом”. Згідно плану проводиться виконання докторської дисертації “Біопрогресивна технологія діагностики, прогнозування та лікування зубощелепних деформацій ”.

За час роботи має 102 статей з актуальних питань ранньої діагностики і лікування зубо-щелепних аномалій апаратами власного винаходу. У 1992 році захистив кандидатську дисертацію "Лікування зубо-щелепних аномалій незнімним дуговим апаратом" м. Київ. Зареєстровано 4 патенти, 11 раціоналізаторських пропозицій, 12 доповідей на науково-практичних міжнародних конференціях, входив до чотирьох редколегій фахових видань.

Згідно плану проводиться виконання докторської дисертації доц. Филимоновым Ю.В. "Біопрогресивна технологія діагностики, прогнозування і лікування зубо-челюстных деформацій". Повністю закінчено статистичну обробку результатів вимірів діагностичних моделей. По темі запланованої докторської дисертації зареєстрований патент "Розрахунок і побудова дуги зубного ряду" пріоритетна довідка №9243 від 27.01.04. Удосконалюється діагностика ЗЩА за власною методикою. Розроблена комп'ютерна програма по діагностиці зубо-щелепних деформацій. Розроблений оклюдатор для планування етапів лікування ортодонтических пацієнтів.
Доц. Філімоновим Ю. В. проведено 30 виступів на телепередачах про розвиток і роботу кафедри.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=QFGtw9cAAAAJ&hl=uk

Браженко Юрій Федорович


Доцент, К. мед. наук, доцент

Браженко Юрій Федорович, 1954 р. н.
К. мед. н., доцент.
На кафедрі стоматології дитячого віку ВНМУ ім. М. І. Пирогова працює з 2000 року.

Кандидат мед. наук з 1989 року. Тема дисертації: “Суцільнолиті мостоподібні протези на парапульпарних штифтах”.
З 2004 року доцент.
Є автором 46 друкованих праць, з них 5 монографій, 30 раціоналізаторських пропозицій, 5 патентів, 15 виступів на науково-практичних конференціях.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=EK4dJiQAAAAJ&hl=uk

Попова Олена Іванівна


Доцент, завуч, К. мед. наук, доцент

Закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 1999 році з відзнакою.
Лікар-стоматолог вищої категорії.

В 2007 році захистила дисертацію на тему «Клініко-експериментальне обгрунтування застосування амізону та біфіформу у комплексному лікуванні герпетичних стоматитів у дітей та дорослих» за фахом стоматологія – 14.01.22.
Постійно займається науково-дослідною роботою, друкує результати досліджень у фахових виданнях, ліцензованих ВАК України, відвідує науково-практичні конференції, майстер-класи. Надруковано 45 наукових робіт, з них 8 навчально-методичних, отримано 1 патент на корисну модель, 1 нововведення, 2 раціоналізаторські пропозиції. Приймала участь у 18 науково-практичних конференціях – м. Київ, м. Луганськ, м. Запоріжжя, м. Полтава, м. Вінниця.
Приймала участь у доклінічних та клінічних випробуваннях противірусних препаратів «Амізон» та «Альтабор» в інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського м. Київ. Приймає участь в епідеміологічних дослідженнях щодо розповсюдженості захворювань слизової оболонки порожнини рота у дітей та дорослих м. Вінниці та Вінницької області. Проводить санітарно-просвітницьку роботу серед населення міста.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=XhWYjkEAAAAJ&view_op=list_works

Дудік Олена Петрівна


Доцент, К. мед. наук, доцент

Закінчила Дніпропетровську державну медичну академію у 1997 році.
Відповідальна по роботі з іноземними студентами на кафедрі.

В 2011 році захистила дисертацію на тему «Клініко-експериментальне обґрунтування застосування силера на основі біокераміки» за фахом стоматологія – 14.01.22. Має 27 друкованих робіт, з них 16 статей у виданнях, ліцензованих ВАК України. Отримано 3 деклараційних патенти.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=3IqmOZwAAAAJ&hl=uk

Чугу Тетяна Вікторівна


Доцент, К. мед. наук, доцент

Закінчила ВНМУ ім. М. І.Пирогова в 2004 році з відзнакою.

В 2011 році захистила дисертаційну роботу «Зв’язки сонографічних показників щитоподібної залози з параметрами тіла юнаків та дівчат різних соматотипів». Опублікувала 24 друкованих роботи, отримала 2 деклараційних патента, прийняла участь у 8 науково-практичних з’їздах та конференціях. Виступала на обласних науково-практичних конференціях для практикуючих лікарів.
Продовжує займатися науковими дослідженнями, що присвячені новітнім методикам ранньої діагностики та профілактики стоматологічних захворювань в рамках кафедральної науково-дослідної роботи.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=laXVGYsAAAAJ&view_op=list_works

Дмітрієв Микола Олександрович


Професор, д. мед. н.

доцент, д. мед.наук. Закінчив Вінницький державний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 2000 році з відзнакою.
З серпня 2000р працює на кафедрі стоматології дитячого віку: спочатку старшим лаборантом, з вересня 2004р – асистентом кафедри, з березня 2008 по теперішній час – доцентом кафедри. В 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Особливості одонто- та кефалометричних показників у підлітків з ортогнатичним прикусом”. У 2011 році присвоєно вчене звання доцента. У грудні 2019р захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: “Антропо-одонтологічне обґрунтування корекції та профілактики деформацій зубощелепної системи”. Є автором 47 патентів України та більш ніж 70 опублікованих наукових праць. Під керівництвом були успішно захищені кандидатська дисертація та три магістерські роботи дві з яких на англійській мові. В теперішній час здійснює керівництво підготовкою аспірантів і здобувачів. Проходив закордонне стажування в університетах США та Польщі. Входить до складу делегації стоматологів під егідою Вінницької обласної Ради у сфері зовнішніх зв`язків та промоції, з метою налагодження співпраці у сфері охорони здоров`я. Є активним учасником більше ніж 55 світових фахових тренінгів та конференцій. За активну наукову та навчальну діяльність нагороджений Почесною грамотою від Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької міської ради.

https://scholar.google.com/citations?user=L9nRAjIAAAAJ&hl=ru

Ісакова Наталія Михайлівна


Доцент, К. мед. наук, доцент

Закінчила ВДМУ ім. М.І. Пирогова в 1999 році з відзнакою. Відповідальна за наукову роботу кафедри.
Лікар-стоматолог вищої категорії.
Кандидатська дисертація “Комплексне лікування хворих на гнійно – запальні процеси щелепно – лицевої ділянки антибіотиками та препаратом із імуномодулюючими властивостями” за фахом: 14.01.22 – cтоматологія була захищена і затверджена ДАК України 25 грудня 2005 року. Отримала атестат доцента ДЦ № 031626 від 26.09.2012р. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри. Постійно займається науково-практичною роботою, відвідує науково-практичні конференції, майстер-класи. Надруковано 56 наукових праць, з них 22 статті у виданнях, ліцензованих ДАК, 1 стаття у науково- метричній базі WoScience. Отримано 1 деклараційний патент, 1 раціоналізаторську пропозицію, 1 нововведення. Доповідала на 21 науково-практичних конференціях у м.Вінниця, м. Івано- Франківськ, м. Запоріжжя, Донецьк, Одеса, Дніпро. Проводила доклінічні та клінічні випробування лікарських засобів на базі ВНМУ ім. М.І.Пирогова. Приймала участь у клінічних випробуваннях препарату «Амізон» в інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського, м. Київ. Проводить наукову роботу серед студентів стоматологічного факультету, друкує наукові роботи сумісно зі студентами, які займали I, II місця. Проводить санітарно-просвітницьку роботу серед населення міста.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=vVr4lo8AAAAJ&hl=uk

Руда Ірина Володимирівна


Доцент, К. мед. наук, доцент

Закінчила ВДМУ ім. М. І. Пирогова в 2000 році.

В 2006 році захистила дисертацію на тему «Клініко-епідеміологічні аспекти карієсу зубів у практично-здорових підлітків України» за фахом стоматологія – 14.01.22. Надруковано 31 наукову працю, з них 20 статей у виданнях, ліцензованих ВАК України. Отримано 1 деклараційний патент. Доповідала на 14 науково-практичних конференціях.

Касьяненко Дмитро Михайлович


Доцент, К. мед. наук, доцент

1983 р. н.
У 2006 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова.
Одружений. Має сина та доньку. З 2006 по 2008 рік працював старшим лаборантом кафедри, з 2008 по 2015 рік працював на посаді асистента, з 2015 року і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри. В повному обсязі виконує педагогічне навантаження, проводить практичні заняття у студентів 3-5 курсів - українською та англійською мовою. Читає лекції для студентів 3, 4 курсу з ортодонтії. У 2014 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Лікування дистального прикусу у дітей з порушенням функції жувальної та мімічної мускулатури», під керівництвом завідуючого кафедрою ортодонтії і пропедевтики ортопедичної стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця д. мед. н. професора Фліса Петра Семеновича. Має 18 друкованих праць, один патент України на корисну модель. Член асоціації ортодонтів України. Відповідальний за виконання лікувальної роботи кафедри.
Зареєстровано один патент на корисну модель, опубліковано вісім друкованих робіт, три доповіді на науково практичних конференціях.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=KUIFAggAAAAJ&view_op=list_works

Закалата Тетяна Ростиславівна


Доцент, К. мед. наук

. У 2002 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Стоматологія». 2006р. - одержала сертифікат лікаря-стоматолога за спеціальністю «Ортодонтія» на базі Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. Лікарь-ортодонт вищої категорії. У 2014 році пройшла навчання на факультеті підвищення кваліфікації викладачів на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2015 році атестувалася та отримала звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Стоматологія дитяча». У 2016 році захистила дисертацію за спеціальністю 14.01.22 «Клініко-лабораторне обґрунтування сучасних методів лікування та профілактики трансверзальних аномалій зубощелепної системи у осіб різних вікових груп» та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук, що прирівнюється до диплома доктора філософії. Постійно займається науково-дослідною роботою, друкує результати досліджень у фахових виданнях, ліцензованих ДАК України, науково-метричних базах SCOPUS. Приймала участь у 15 наукових конференціях – м. Київ, м. Вінниця, м. Львів, Прага (Чехія), Краків (Польща), Турку(Фінляндія), Мінськ (Білорусь), надруковано 15 наукових статтей, активно приймає участь у наукових форумах, 40 міжнародних науково-практичних конференціях і 15 доповідях, проводить майстер-класи. Також проходила стажування та приймала участь у наукових конференціях в країнах, що входять до ОЕСР/ЄС. Лікар-стоматолог вищої категорії. Дійсний член Європейської і Євразійської Асоціації Ортодонтів. Член Асоціації Ортодонтів України. Член редакційної колегії журналу «Сучасна ортодонтія». Лектор міжнародного рівня. Ведучий лектор в «Учбовий центр СП «Промед».
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Fll1ngsAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1

Васильчук Олександр Семенович


Асистент

1959 р. н.
В 1993 закінчив Івано-Франківську державну медичну академію.

В 2006 заплановано дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук “Клініко-експериментальне обґрунтування застосування термопластів при ортодонтичному лікуванні дітей” Кількість друкованих статей-42, виступів на науково-практичних конференціях-9.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=X_kwh-gAAAAJ

Єрошенко Олег Анатолійович


Асистент

В 1993 році закінчив Український державний медичний університет ім. А. А. Богомольця, м. Київ.
Лікар-стоматолог вищої категорії.

Заплановано дисетаційну роботу на тему: «Обґрунтування рекомендацій до придатності проходження служби у відповідних родах Збройних Сил України осіб призовного віку, що мають функціональну патологію скронево-нижньощелепних суглобів та зубощелепні аномалії».
Має 29 друкованих робіт, один патент на корисну модель та одну раціоналізаторську пропозицію, 9 виступів на науково-практичних конференціях.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=J7tkvGMAAAAJ&hl=uk

Драчук Надія Вікторівна


Асистент

Закінчила ВНМУ iм. М. I.Пирогова у 2005 році.

Є автором 16 друкованих публікацій, приймала участь у 8 наукових конференціях для студентів та молодих вчених з міжнародною участю, виступала з докладами на обласних науково-практичних конференціях для практикуючих лікарів. Регулярно відвідує практичні лекції та майстер-класи зі стоматології. Бере активну участь в науковій роботі кафедри. Займається збором літератури для планування наукової роботи.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=dU9R0XkAAAAJ&hl=uk

Єрошенко Алла Віталіївна


Асистент

В 2006 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова з відзнакою.
Лікар-стоматолог 1-ї категорії.

Займається збором літератури для планування наукової роботи.
Має 4 друковані праці, 3 виступи на конференції.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=lndyizsAAAAJ

Попов Максим Володимирович


Асистент

1976 р. н.
Закінчив ВНМУ ім. М. І. Пирогова в 2001 році.
Приймав участь в обласній конференції практикуючих лікарів- стоматологів.
На кафедрі працює з 2014 року, проводить практичні заняття для студентів 3 та 5 курсів, приймав участь в обласній конференції практикуючих лікарів- стоматологів. Опублікував 7 наукові роботи.
Приймав участь в обласній конференції практикуючих лікарів- стоматологів. Опублікував 4 наукові роботи.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=CXkU6KYAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1

Пачевська Аліса Валеріївна


Старший викладач, к. мед. наук

Закінчила ВНМУ ім. М. І. Пирогова у 2009 році з відзнакою.
З 2009 по 2011 роки - магістр на кафедрі стоматології дитячого віку.
. З 2011 по 2013 рік навчалась у клінічній ординатурі на кафедрі стоматології дитячого віку.
З 2014 по 2017 проходила навчання у аспірантурі під керівництвом к.мед.н. доц. Філімонова Ю.В. Тема аспірантської роботи «РЕАКТИВНІСТЬ БІОХІМІЧНОГО СКЛАДУ СЛИНИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЗНІМНОЇ ТА НЕЗНІМНОЇ ОРТОДОНТИЧНОЇ АПАРАТУРИ У ДІТЕЙ» виконана в рамках наукової роботи кафедри.
У 2019 році захистила дисертаційну роботу та отримала ступінь кандидата медичних наук.
Є автором 33 друкованих робіт, 7 статей у виданнях, ліцензованих ДАК та 4 статті у науково- метричних базах SCOPUS.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=fstSOMEAAAAJ&hl=ru

Городиський Андрій Миколайович


Асистент

В 2009 році закінчив ВНМУ ім. М. І. Пирогова.
Має сертифікати спеціаліста зі спеціальностей "Терапевтична стоматологія", "Дитяча терапевтична стоматологія", "Ортодонтія".
Лікар-ортодонт 2-ї категорії.

Опубліковано 2 статті, приймав участь у 3 науково-практичних конференціях.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=zBlmxA8AAAAJ&view_op=list_works

Щерба Валентина Володимирівна


Асистент

У 2012 році закінчила ВНМУ ім. М. І. Пирогова з відзнакою. З 2016 року працює на кафедрі стоматології дитячого віку. Проводить практичні заняття для вітчизняних та іноземних студентів 2, 3 та 5 курсів.
На даний період ведеться робота над написанням дисертації на тему: "Клініко-економічне обгрунтування надання стоматологічної допомоги дітям в період змінного прикусу". Опублікувано 7 наукових робіт, 1 у виданні ЄС, 1 - у виданні, ліцензованому ВАК, регулярно приймає участь у науково-практичних конференціях.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=3fUt6fsAAAAJ&hl=uk


Драчевська Ірина Юріївна


Асистент

Закінчила ВНМУ ім. М.І.Пирогова в 2014 р. У 2014-2016 рр. проходила інтернатуру. З 2017 р. працювала на кафедрі стомотологіі дитячого віку на посаді старшого лаборанта. З 2018р-асистент кафедри.
Має сертифікати лікаря-спеціаліста зі спеціальностей "Стоматологія", " Стоматологія дитяча".
З 2019 р прикріплена до аспірантури ВНМУ ім .М. І. Пирогова
Заплановано дисертаційну роботу на тему: «Особливості телерентгенографічних показників, визначених за методами Steiner, Ricketts та Downs у осіб із ортогнатичним прикусом в залежності від типу обличчя» , під керівництвом д.мед.н Дмітрієва М.О.

Скрибан Надія Сергіївна


Cтарший лаборант

В 2010 році закінчила педіатричний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова з відзнакою. В 2012 році закінчила інтернатуру, присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальність дитяча отоларингологія. В 2012 році пройшла курси стажування в бактеріологічній лабораторії на базі обласної лікарні ім. М. І. Пирогова. З 2012 по 2013 роки працювала на посаді старшого лаборанта та асистента кафедри мікробіології, вірусології та імунології. З 2017 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри стоматології дитячого віку. Приймала участь у роботі науково-практичних та навчальних семінарів та конференцій.

Колесниченко Людмила Василівна


Лаборант

Закінчила Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю "Хімічна технологія" у 1985 році. Працює на кафедрі з 2014 року на посаді лаборанта.

Вітенко Віктор Анатолійович


Лаборант

Закінчив ВМУ за спеціальностю "зубний технік" , працює на кафедрі з 2002 року

Окружко Сергій Іванович


лаборант

Закінчив ВМУ за спеціальностю "зубний технік" у 1991 році, працює на кафедрі з 2004 року

Новини

Відкрита лекція для студентів 4 курсу
02.12.2021

 

В понеділок 6 грудня  о 8:45–10:15AM відбудеться відкрита лекція для студентів 4 курсу. "Анатомо-гістологічна будова та функції періодонту в різні вікові періоди у дітей. Етіологія і патогенез періодонтиту. Класифікація. Клініка, діагностика та диференціальна діагностика періодонтиту у дітей".  Лекцію проведе доцент, д.мед.н. Дмітрієв Микола Олександрович

  Лекція буде проведена в он-лайн форматі на платформі Google Meet

 Посилання : https://meet.google.com/dbw-vuza-avc

В понеділок 6 грудня  о 8:45–10:15AM відбудеться відкрита лекція для студентів 4 курсу. "Анатомо-гістологічна будова та функції періодонту в різні вікові періоди у дітей. Етіологія і патогенез періодонтиту. Класифікація. Клініка, діагностика та диференціальна діагностика періодонтиту у дітей".  Лекцію проведе професор Дмітрієв Микола Олександрович.

 
 Лекція буде проведена в он-лайн форматі на платформі Google Meet
 Посилання : https://meet.google.com/dbw-vuza-avc

Оголошення
20.11.2021

ОГОЛОШЕННЯ

 

Практичні заняття під час дистанційного навчання проводяться на платформах Microsoft Teems та Google Meet.

 

 
   

 

Зав. кафедри  

стоматології дитячого віку                              доц. Філімонов Ю.В.

 

Студентський гурток
19.11.2021

Завідувач кафедри – доцент к.мед.н. Ю.В. Філімонов

Керівник гуртка – доцент, к.мед.н. А.В. Пачевська

Місце проведення засідань – кафедра стоматології дитячого віку, вул.Стуса 2/19

Періодичність проведення засідань – 1 раз на місяць.

Засідання гуртка відбуваються по вівторках першого навчального тижня з 16:00 до 18:00

 

Основні напрямки роботи студентського гуртка:

  • вдосконалення основних та нових методів діагностики зубощелепних аномалій та деформацій;
  • клінічний прийом тематичних хворих;
  • профілактика стоматологічних захворювань.

На кожному засіданні обговорюються актуальні теми сучасної стоматології та відпрацьовуються практичні навички у фантомному чи клінічному класі. Доповіді базуються на сучасних науково-доказових джерелах.

Гуртківці працюють над різними науковими проблемами в дитячії стоматології, беруть активну участь у конференціях, олімпіадах та інших науково-освітніх заходах. Кращі гуртківці готуються наукові доповіді на міжвузівські конференції. Студенти-гуртківці приймають активну участь в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Стоматологія.

Було започатковано гарну традицію, запрошувати на гурток провідних стоматологів України, котрі охоче діляться зі студентами своїми знаннями та досвідом, під час лекцій та майстер-класів. Щороку проводяться олімпіади між студентами стоматологічних факультетів.

 

 

 

 

План засідань СНГ кафедри на осінньо-весняний семестр 2021/2022 н.р.

 

Тема засідання

Орінтовні дати проведення

Місце проведення

1.

Принципи діагностики тканин пародонту у дітей (теоретична частина).

Вересень 2021

На базі on-line ресурсу ZOOM

2.

Принципи діагностики тканин пародонту у дітей (практична частина).

Жовтень .2021

3.

Екзогенна профілактика карієсу у дітей.

Листопад 2021

4.

Кофердамологія. Все про ізоляцію робочого поля.

Грудень 2021

5.

Професійна гігієна порожнини рота. Практичне застосування.

Лютий 2022

 

6.

Можливості застосування “оклюзійного штампа” в різних клінічних ситуаціях. Модифіковані підходи.

Березень 2022

 

7.

Особливості препарування зубів під композитні реставрації. Матеріально технічне забезпечення.

Квітень 2022

 

8.

Принципи діагностики ортодонтичної патології в клініці дитячої стоматології. Підсумкове заняття.

Травень 2022

 

 

 

Наукова діяльність

Співробітниками успішно завершено наступні наукові теми кафедри:

1. "Профілактика, діагностика, лікування основних стоматологічних захворювань жителів Вінницької області і потерпілих від Чорнобильської аварії", реєстраційний номер: 0102v003631.

Термін виконання: 2002 – 2006 рр.

В рамках наково-дослідної роботи було проведене епідеміологічне обстеження  учнів середніх класів шкіл м. Вінниця.

 2. «Профілактика, діагностика, лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків Поділля», реєстраційний номер: 0111U008681;

Результатами роботи стали розробка і впровадження нової методики об'єктивної діагностики діагностичних моделей ортодонтичних хворих з використанням індексної оцінки і побудовою діаграми зубного ряду, що відповідає нормі; розроблена відповідна комп'ютерна програма. Впроваджено лікування зубощелепних аномалій з використанням апарату Філімонова Ю. В., а також нові методики глибокого фторування зубів, профілактики і лікування пародонтологічних  хворих, електрофульгурації при лікуванні ортодонтичних аномалій.

3. «Клініко-експериментальне обґрунтування застосування нових методів профілактики, діагностики, лікування дітей та підлітків із аномаліями зубощелепної системи та ускладненнями карієсу».

Термін виконання: 2016 – 2020 рр.

Методи лікування ортодонтичної патології у дітей впроваджено в лікувальну практику міської дитячої стоматологічної поліклініки м. Вінниця, центральної стоматологічної поліклініки МО України м. Київ, МКП «Медичний стоматологічний центр» м. Київ, медичний центр ЛНМУ ім. Д. Галицького, Київської міської стоматологічної поліклініки, НМАПО ім. П.Л. Шупика.

Запланована нова тема кафедри «Розробка та удосконалення індивідуальних методів діагностики, лікування та профілактики зубощелепних аномалій, карієсу та його ускладнень у дітей та підлітків», термін виконання: 2021 – 2025 рр.

 

Перелік отриманих патентів, свідоцтв авторського права та інших досягнень:

Зареєстровано 2 нововведення, близько 30 патентів, 10 рац. пропозицій, 1 інформаційний лист, близько 50 виступів на науково- практичних конференціях у тому числі Німеччині, Туреччині і Росії, опубліковано більше 100 наукових праць.

Останні, з яких:

  1. Патент на корисну модель № 130411 Україна, МПК (2018.01) А61В 5/00. Спосіб діагностики та контролю лікування зубощелепних аномалій за методами Бурстоуна, Рікетса та Харвольда / Черниш А. В., заявник та патентовласник Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова. – № u 2018 05787; заявл. 24.05.18; опубл. 10.12.18, Бюл .№23 . Патент діє. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=253472
  2. Патент на корисну модель №  122583 Україна Спосіб діагностики та лікування аномалій положення оклюзійної площини /Черниш А. В., заявник та патентовласник Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова.-10.01.2018 https://base.uipv.org/searchINV/search.php? . Патент діє.
  3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №86112 «Комп’ютерна программа «UniqCeph» для визначення індивідуальних нормальних цефалометричних показників зубощелепної системи». Дмітрієв М.О., Костенко М.П. 19.02.2019. Патент діє.
  4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Комп’ютерна програма для визначення нормативних індивідуальних параметрів положення зубів BiteNorm / А. В. Черниш, М. П. Костенко. – № 88972; опубл. 27.05.19. 

 

Наукові досягнення співробітників:

10 співробітників кафедри мають наукові звання кандидатів медичних наук, 1 – доктора медичних наук.

Співробітники кафедри, які виконують науково-дослідні роботи для отримання наукового ступеня Доктора філософії:

  1. Щерба Валентина Володимирівна «Клініко-економічне обґрунтування надання стоматологічної допомоги дітям в період змінного прикусу», термін завершення: 2022 р.
  2. Драчевська  Ірина Юріївна «Особливості телерентгенографічних показників,визначених за методами Steiner, Ricketts та Downs у осіб із ортогнатичним прикусом в залежності від типу обличчя», термін завершення: 2024 р.