Студенту

Історія кафедри

 

Досягнення педіатрії в Україні − це результат величезної праці лікарів-педіатрів, вчених, які працюють в науково-дослідних інститутах та на кафедрах педіатрії університетів.

 

Кафедра дитячих хвороб лікувального факультету Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова була організована у 1934 році. Першим завідуючим кафедри на протязі десяти років був професор Б.П. Бруханський, а потім − професор А.А. Розумовський. У 1951-1952 рр. кафедру очолювала доцент С.А. Піотровська-Векслер, з 1952 по 1960 рр. – доцент М.М. Красногорський. В 1962 р. завідуючим кафедри була доцент Е.М. Мечинська, В 1964-1965 рр. кафедру очолював професор О.І. Гнатюк, а далі − доц. В.А. Чеканов (1965-1966 рр.). З 1966 р. до 1996 р. кафедрою дитячих хвороб завідував професор М.Б. Царюк. В 1996 р. кафедру дитячих хвороб було перейменовано на кафедру пропедевтики дитячих хвороб з доглядом за дітьми. Очолив її професор Л.М. Булат.

 

Сьогодні на кафедрі працюють: доцент Л.І.Лайко, доцент М.Р.Липко, доцент Курець О.О., доцент Шевчук О.В. та асистенти к.мед.н. Кулешов О.В. к.мед.н. Ющенко Л.О., к.мед.н. Коцур Л.Д., к.мед.н Медражевська Я.А., к.мед.н Оніськова О.В., к.мед.н Фік Л.О., Олійник В.С., Лисунець О.В., Меркулова Д.О. Навчальний процес та наукова робота викладачів кафедри здійснюється за допомогою старшого лаборанту Чігір І.В.

 

Базою кафедри є Вінницька міська клінічна лікарня „Центр матери та дитини” у складі якого є приймально-діагностичне відділення, відділення новонароджених дітей, відділення патології новонароджених дітей, відділення молодшого дитинства, відділення старшого дитинства та гастроентерологічне відділення. Крім цього, базою кафедри є також ІІ дитяча поліклініка.

 

На кафедрі навчаються студенти ІІ та ІІІ курсів медичного факультету №1 за спеціальністю „лікувальна справа” та факультету №2 за спеціальністю „педіатрія”. Крім цього, проходять навчання також студенти ІІ, ІІІ, IV, V і VI курсів факультету медичної психології та студенти ІV курсу стоматологічного факультету. На кафедрі навчаються також лікарі-інтерни за спеціальністю „сімейна медицина”.

 

Викладачами кафедри виконується велика учбово-методична робота по оптимізації навчального процесу та розробці і впровадженню в практику знань та умінь студентів згідно програми Міністерства охорони здоров’я України та його центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти для вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації за спеціальністю „педіатрія”.

 

Співробітниками кафедри постійно удосконалюється навчальний процес. Головною формою навчання є самостійна праця студентів біля ліжка хворої дитини та проведення обстеження дітей у діагностичних кабінетах. На кафедрі розроблено принципово нові форми та методи удосконалення навчального процесу з використанням комп’ютерних програм, відеофільмів та створено банк даних різноманітних завдань для студентів. У навчанні широко використовується предметно-схематичне моделювання симптомів, які характерні для патології дітей різного віку та виділені діагностичні критерії. Головним науковим напрямком роботи кафедри є клініко-фізіологічні дослідження терморегуляції, біоенергетики та нервової системи при різних функціональних розладах та запальних захворюваннях у дітей. Крім цього, кафедра на протязі 20 років вивчає стан здоров’я дітей та їх фізичний розвиток за умов проживання на забруднених територіях внаслідок аварії на ЧАЕС. За допомогою сучасних методик розроблено діагностичну та лікувальну тактику і реабілітацію дітей, що постраждали від аварії на ЧАЕС. Крім цього, кафедра має великий досвід надання допомоги дітям при затяжному субфебрилітеті, та проведення невідкладної допомоги хворим з гіпертермічним синдромом і фебрильними судомами. За цим матеріалом видано 7 методичних рекомендацій для лікарів-педіатрів; захищено 9 кандидатських дисертацій.

 

Співробітники кафедри на протязі 10 років надавала допомогу Житомирській області, особливо в роки після аварії на Чорнобильській АЕС. Безпосередньо проводили огляди дітей в Народичському районі Житомирської області.

 

 На кафедрі з науковою та діагностичною метою застосовувалися методики дистанційної термографії за допомогою тепловізора „Факел” та „Радуга”. Розроблено діагностичні критерії багатьох захворювань.

 

 

Штат кафедри

Булат Леонід Мойсейович


завідувач кафедри, професор, доктор медичних наук

Завідувач кафедри професор Л.М. Булат, 1946 року народження, народився в с.Довжок Ямпільського району Вінницької області в сім’ї сільської вчительки. Після закінчення Довжоцької восьмирічної школи вступив до Вінницького медичного училища, яке закінчив у 1965 році і здобув спеціальність фельдшера. Три роки перебував на військовій службі у Німецькій демократичній республіці. В 1969 році вступив до Тернопільського державного медичного інституту і в 1971 році перевівся до Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова. Після закінчення інституту був направлений в інтернатуру з терапії у Літинську ЦРБ. З 1976 року працював лікарем-педіатром Літинської ЦРБ. У 1977 році вступив до клінічної ординатури з педіатрії на кафедру дитячих хвороб Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова, після закінчення якої працював асистентом кафедри дитячих хвороб. У 1979 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: „Обмін макроергів, ліпідів та коагуляційна система крові у дітей з затяжним субфебрилітетом неясної етіології.” За час роботи на кафедрі проявив великий інтерес до наукових досліджень. Безпосередньо проводив наукові дослідження на території, яка постраждала від аварії на ЧАЕС. В 1994 році успішно захистив докторську дисертацію на тему: „Діагностика, прогнозування та немедикаментозна терапія захворювань органів дихання і травлення у дітей, що зазнали радіаційного впливу”. За період наукової роботи видав більше 130 наукових праць. Одружений, має сина і двох онучок.

Лайко Лілія Іванівна


зав.учбовою частинию кафедри, доцент, кандидат медичних наук

Лайко Лілія Іванівна кандидат медичних наук, доцент, завуч кафедри пропедевтики дитячих хвороб з доглядом за дітьми Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова. У 1972 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту iм. М.I.Пирогова. Після проходження iнтернатури на базі Тульчинської ЦРЛ з 1973 по 1974 р. працювала лiкарем-ординатором дитячого відділення Тульчинської ЦРЛ. З 1975 по 1978 рр. працювала дільничним педіатром у міській дитячій поліклініці №1 м. Вінниці. Протягом 1978 - 1980 років проходила навчання в клiнiчнiй ординатурі на кафедрі дитячих хвороб Вінницького медичного інституту iм. М. I. Пирогова. Після закінчення клінічної ординатури з 1980 по 1983 рр. працювала завідувачем стаціонарного відділення міської дитячої лікарні №2 м. Вінниці. З 1983 року займала посаду асистента кафедри дитячих хвороб лікувального факультету Вінницького медичного інституту iм. М.I.Пирогова. З 1983 по 1986 рр. навчалася в аспірантурі (заочна форма) на кафедрі дитячих хвороб Вінницького медичного інституту iм. М.I. Пирогова. У 1986 р. захистила кандидатську дисертацію (Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України) на тему «Кондиционирующая функция аппарата внешнего дыхания в норме, рецидивирующем бронхите и острой пневмонии у детей». Є консультантом інфекційно-боксованого відділення дітей раннього віку, відділення дітей старшого віку та відділення реанімації Вінницької міської лікарні «Центр матері та дитини». Є членом робочої групи з оперативного аналізу причин смертності населення м. Вінниці та членом клініко-експертної комісії при Вінницькій міській лікарні «Центр матері та дитини». Має 70 друкованих робіт.

Липко Михайло Романович


доцент, кандидат медичних наук

Липко Михайло Романович. У 1971 році закінчив Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова. Після закінчення вузу проходив інтернатуру в Хмельницькій обласній дитячій лікарні за спеціальністю педеітра. 1972-1975 роки працював на посаді РАЙ-педіатра Дерижненської ЦРЛ Хмельницької області. З 1975 року - асистент кафедри пропедевтики дитячих захворювань ВНМУ ім. М.І. Пирогова. у 1975 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Теплообмін у дітей із захворюваннями нирок" З 1988 року - на посаді доцента. має 50 друкованих робіт

Курець Олександра Олександрівна


доцент , кандидат медичних наук

Курець Олександра Олександрівна закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту iм. М.I.Пирогова у 1991 році. Після проходження поглибленої спеціалізації у якості лiкаря-iнтерна на кафедрі педіатрії ВМI iм. М.I.Пирогова працювала лiкарем-неонатологом у пологовому будинку №1 м. Вінниці. Протягом 1996-1998 років проходила навчання в клiнiчнiй ординатурі з педiатрii, після закінчення якої займала посаду завідуючої дитячим відділенням Вінницького військово-медичного центру ВПС України. З грудня 1998 року по грудень 2002 року заочно навчалась в аспірантурі на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб Вінницького державного медичного університету. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Стан вегетативного гомеостазу та система лікувально-реабілітаційних заходів у дітей із затяжними бронхо-легеневими захворюваннями" та отримала ступінь кандидата медичних наук. З 1999 року працює на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб Вінницького національного медичного університету (спочатку на посаді асистента, з 2011 року – на посаді доцента). Має 40 друкованих робіт

Катілов Олександр Васильович


Доцент, кандидат медичних наук

Катілов Олександр Васильович закінчив з відзнакою педіатричний факультет Вінницького Національного Медичного Університету ім. М.І. Пирогова в 1996 році. Проходив інтернатуру по педіатрії у Вінницькій Центральній Районній лікарні. З 1997 по 1999 роки працював дільничним педіатром і неонатологом у Вороновицькій Районній Лікарні. Протягом 1999-2001 навчався в клінічній ординатурі з педіатрії. За час навчання в клінічній ординатурі працював в приймальному відділенні Вінницької Обласної Дитячої Клінічної Лікарні. Після закінчення клінічної ординатури працював педіатром торакального хірургічного відділення у Вінницькій Обласній Дитячій Клінічній Лікарні. У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Особливості стану здоров'я підлітків, притягнутих до кримінальної відповідальності». З 2007 по 2013 роки асистент кафедри педіатрія №1. З 2014 року асистент, а з 2016 - доцент кафедри пропедевтики дитячих хвороб. Автор 142 науково-практичних публікацій. Співавтор 2-х навчальних посібників для студентів з педіатрії.

Оніськова Оксана Валеріївна


доцент, кандидат медичних наук

Оніськова Оксана Валеріївна закінчила педіатричний факультет Вінницького національного медичного університетуім.М.І.Пироговав 2006 році з відзнакою і, згідно державного розподілу, була направлена у міську дитячу поліклініку №3 м. Вінниці для проходження інтернатури по педіатрії на посаду лікаря-інтерна. В цьому ж році вступила до магістратури за спеціальністю “Педіатрія”. З високою оцінкою захистила магістерську роботу на тему: “Стан м’язової системи у дітей хворих на ювенільний ревматоїдний артрит” і здобула вчену ступінь магістра медицини за спеціальністю „Педіатрія”. З 2008 по 2011 роки навчалася в аспірантурі на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб. З 2008 року асистент кафедри пропедевтики дитячих хвороб Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «СТАН ЗДОРОВ’Я, АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ОРГАНІЗМУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ВІТАМІНОМ D ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ».Лікувально-консультативну роботу проводжу у відділенні дітей старшого віку МЛ «ЦМта Д». Є автором 15 друкованих робіт.

Кулешов Олександр Вячеславович


доцент, кандидат медичних наук

Кулешов Олександр Вячеславович закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2004 році. В 2005 проходив інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія» на базі Черкаської ОКЛ, в цьому ж році закінчив магістратуру і поступив в аспірантуру на кафедру «Дитячі хвороби» ВНМУ ім. М.І. Пирогова. З 2008 року працює на посаді асистента кафедри пропедевтики дитячих захворювань. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Стан та корекція центральної та мозкової гемодинаміки у дітей з порушеннями ритму серця». Лікувальну роботу проводить на базі відділення старшого дитинства міської лікарні «ЦМ т Д». У 2012 році запланована тема докторської дисертації на тему «Фактори ризику виникнення та прогнозу пролапсу мітрального клапана у дітей та особливості його корекції», науковий консультант: академік НАМН України, д.мед.н, проф. Майданник В.Г. Є автором та співавтором 42 друкованих робіт

Черепахіна Лариса Павлівна


доцент, к.мед.н.

Черепахіна Лариса Павлівна, 1965 року народження, закінчила факультет “Педіатрія” Луганського медичного інституту у 1989 році. У 1989-1990 роках навчалась в інтернатурі за фахом “Педіатрія” на базі Луганської обласної дитячої багатопрофільної клінічної лікарні. З 1990 по 1996 роки працювала дільничним лікарем-педіатром у Нижньотеплівській сільській лікарняній амбулаторії Станично - Луганського РТМО. З грудня 1995 року - заочний аспірант за фахом “педіатрія” при Луганському державному медичному університеті, з січня 1996 року переведена на очну форму навчання, яку закінчила у 1998 році. З 1998 по 2003 роки працювала старшим лаборантом на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб ЛДМУ, з серпня 2003 року – асистент кафедри сімейної медицини ФПО ЛДМУ, з серпня 2009 року – доцент кафедри пропедевтики педіатрії з циклом догляду за здоровою дитиною, з 2010 – доцент кафедри педіатрії з дитячими інфекціями та дитячою хірургією ЛДМУ.
З 27 жовтня 2014 року працює доцентом кафедри пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пірогова.
Загальний стаж роботи 32 роки. Лікарський стаж – 28 років.
Стаж роботи у медичному вищому навчальному закладі 19 років.
Захистила дисертацію на звання кандидата медичних наук 5 листопада 2002 р (затвердження 9 квітня 2003 року, диплом ДК №018212).
23 грудня 2008 року присвоєне вчене звання доцента (протокол №6/Д).
Присвоєна вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності “Педіатрія” (наказ управління охорони здоров’я ЛОДА №495-К від 28.12.2002 року). Підвищення кваліфікації: 1994 р. - Харківський інститут удосконалення лікарів, спеціалізація “Невропатологія дитячого віку”; 2000 рік - стажування з питань клінічної та лабораторної імунології на базі Луганської обласної дитячої клінічної лікарні; на базі Луганського державного медичного університету: 1997, 2002 р.р. - куси підвищення кваліфікації за фахом «Педіатрія»; 2003 рік - ТУ з «Терапії»; 2004 рік – вторинна спеціалізація за фахом «Загальна практика – сімейна медицина»; 2005 рік – ТУ «Рефлексотерапія»; 2006 р.(грудень) – курси з питань педагогіки на базі НДМУ ім. О.О. Богомольця (м.Київ), 28.03.2008 – ТУ для викладачів «Загальна практика – сімейна медицина», 20.06.2009. – закінчила на базі Московського Гештальдт інституту програму I ступеня «Теорія та практика Гештальдт - терапії», 30.06.2011р. – виконала повністю програму та склала відповідні іспити з курсу поглибленого вивчення англійської мови на базі ДЗ «ЛДМУ», 2012 р.(січень) – курси з питань педагогіки на базі НДМУ ім. О.О. Богомольця (м.Київ), 2012 (лютий) - передатестаційний цикл з педіатрії, щодо підтвердження вищої кваліфікаційної лікарської категорії на базі ЛДМУ.
Опубліковано 68 друковані роботи.

Ющенко Леся Олександрівна


доцент, кандидат медичних наук

Ющенко Леся Олександрівна
кандидат медичних наук
Закінчила з відзнакою педіатричний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова у 2004 році. Протягом 2004-2005 р.р. навчалась в магістратурі, яку закінчила з відзнакою. З 2005 по 2008 роки навчалась в аспірантурі. В 2008 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.600.02 Одеського державного університету МОЗ України захистила кандидатську роботу на тему: "Особливості клінічного перебігу та механізм формування функціональної диспепсії у підлітків". 2007-2008р.р. – працювала асистентом кафедри педіатрії з курсом медичної генетики (завідувач кафедри професор Каблукова О.К.), з вересня 2008р. по теперішній час – асистент кафедри пропедевтики педіатрії з доглядом за дітьми (завідувач кафедри профессор Булат Л.М.). Має 52 опубліковані друковані роботи. Проводить лікувально-консультативну роботу у відділенні для дітей старшого віку міської лікарні «Центр матері та дитини». Лікар першої категорії.

Коцур Людмила Дмитриевна


доцент, кандидат медичних наук

Коцур Людмила Дмитрівна
кандидат медичних наук
У 1996 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова. З 1997 по 2010 рік працювала дитячим лікарем алергологом у міській дитячій поліклініці №1. За час роботи в поліклініці виконала і захистила кандидатську дисертацію (2010) за темою: «Недіагностована бронхіальна астма: поширеність, клінічні та фармакоекономічні аспекти». З 2010 року – асистент кафедри пропедевтики дитячих хвороб. Консультує стаціонарних хворих з алергологічною патологією відділень ЦМтаД. Має вищу атестаційну категорію з дитячої алергології. Кількість публікацій: 11 статей та 12 тезисів.

Лисунець Оксана Василівна


доцент

Лисунець Оксана Василівна. У 2004 році закінчила ВНМУ ім.. М.І. Пирогова медичний факультет №2 за спеціальністю педіатрія. В 2005 році атестаційною комісією КМАПО ім. П.Л. Шупика присвоєна кваліфікація лікаря-спеціаліста за спеціальністю 10.01.10 – педіатрія. 2005-2008 рр. – працювала в структурі дільничої педіатричної служби. 2008-2010 рр. – клінічна ординатура на кафедрі пропедевтики дитячих захворювань. 2010 – 2013 рр. – навчання в аспірантурі та робота над кандидатською дисертацією за темою: «Клініко-параклінічні особливості адаптації недоношених новонароджених високого перинатального ризику в перші місяці життя», науковий кервіник: д.мед.н., проф. Булат Л.М. З 2010 року на посаді асистента за сумісництвом. Має 17 друкованих робіт

Медражевська Яна Афанасіївна


доцент, кандидат медичних наук

Медражевська Яна Афанасіївна, 1979 р. н., закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова педіатричний факультет в 2002 році, після чого проходила інтернатуру в дитячій обласній лікарні м. Вінниці. З серпня по грудень 2003 року пропрацювала в Вінницькому обласному комунальному притулку для неповнолітніх «Добро» лікарем-педіатром. З 2003 по 2011 роки працювала в міській лікарні «Центр Матері та Дитини» на посаді дільничного лікаря-педіатра; з січня 2012 по жовтень 2012 лікарем-педіатром в ЦПМСД №4.
З 2005 по 2009 роки навчалась в ВНМУ ім. М.І. Пирогова в заочній аспірантурі з фаху “педіатрія”. В 09.02.2006 році запланувала дисертаційну роботу "Особливості ліпідного обміну у дітей хворих на хронічний вірусний гепатит С та шляхи його медикаментозної корекції" під керівництвом д.мед.н., проф. В.М. Дудник. В 03.07.2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю “педіатрія”.
З жовтня 2011 року працює асистентом кафедри пропедевтики дитячих хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Має 15 друкованих робіт

Фік Леся Олександрівна


доцент, кандидат медичних наук

Фік Л.О., 1983 року народження, у 2006 році закінчила факультет ,,Лікувальна справа’’ Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, після чого з 2006 по 2008 рік, проходила інтернатуру на базі міської клінічної лікарні ,,Центр матері та дитини’’ по педіатрії . З 2008 року працювала на посаді лікаря- стажера гастроентеролога, через 6 місяців пройшла курси по дитячій гастроентерології в Харківській академії післядипломної освіти, після чого працювала лікарем гастроентерологом МКЛ ,,ЦМ та Д’’.
В 2008році запланувала дисертаційну роботу під керівництвом д.мед.н., проф. Т.В. Починок.
17 травня 2012 року захистила кандидатську дисертацію за темою: “Предиктори формування та профілактика атеросклеротичних змін у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини ” при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія , в жовтні 2012 року отримала затвердження Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. З вересня 2010 року працювалавикладачем - стажером кафедрипропедевтики дитячих хворобВінницькогонаціональногомедичногоуніверситетуім. М. І. Пирогова за сумісництвом. а з грудня 2012 року асистентомкафедри на основній роботі. Має 28 друкованих праць

Олійник Вікторія Сергіівна


доцент, Кандидат медичних наук

Олійник Вікторія Сергіївна у 2007 році закінчила медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю "педіатрія". У 2007-2009 рр. навчалася у магістратурі, яку закінчила з відзнакою. З 2010 року аспірант кафедри пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2011 року по теперішній час працює на посаді асистента кафедри пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. У квітні 2014 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-імунологічна характеристика негоспітальних пневмоній у дітей раннього віку, які народились передчасно», науковий керівник - професор Булат Л.М. Автор та співавтор 27 друкованих робіт.

Меркулова Дар'я Олександрівна


асистент

Меркулова (Фоміна) Дарья Олександрівна. У 1994 році вступила до 7 загальноосвітньої школи, яку закінчита з відзнакою у 2004 і на конкурсній основі за співбесідою вступила на педіатричний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова. У 2010 закінчила ВНМУ з відзнакою і за рішенням Вченої ради була залишена на наукову роботу, вступила в магістратуру з педіатрії, яку з відзнакою закінчила у 2012 році. з 2012 року - асистент кафедри. має 10 друкованих робіт

Чигір Ірина Викторівна


Асистент

Чигір Ірина Вікторівна закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 2009 році за спеціальністю педіатрія. у 2011 році отримала сертифікат зі спеціальністю "педіатрія" з 2011 по 2013 навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі пропедевтики дитячих захворювань. 3 2013 року - асистент кафедри.

Новини

Об'ява для студентів
30.08.2019
341
Відробки
11.05.2019
Об'ява для студентів
31.08.2018
Об'ява
12.01.2018
Гурток
19.10.2014
Конференція
30.03.2014

Наукова діяльність

 

Всі викладачі кафедри захистили кандидатські дисертації і їм присвоєно наукові ступені кандидата медичних наук за спеціальністю „педіатрія” 14.01.10.

Співробітники кафедри у 2005-2006 рр. приймали активну участь в проведенні науково-практичних конференцій для лікарів-педіатрів м. Вінниці та республіканських конференцій, які були внесені до реєстру МОЗ України. Було видано 18 наукових статей, прорецензовано 2 докторські дисертацій та 5 кандидатських, які були виконані у Вінницькому національному університеті. Завідувачем кафедри були направлені у спеціалізовані вчені ради 24 відгуки на автореферати кандидатських дисертацій за спеціальністю „педіатрія”. Прорецензовано 4 магістрантські роботи і зроблені висновки за результатами проведеної роботи. Опрацьовано 5 анотацій до кандидатських дисертацій, які планувалися, і дані відповідні рекомендації.

Завідувач кафедри був офіційним опонентом на захисті кандидатської дисертації М.М.Стринатко „Особливості морфо-функціонального стану серцево-судинної системи у дітей дошкільного віку та скринінгові методи його оцінки”.

На кафедрі працює студентський науковий гурток, на якому висвітлюються досягнення наукових досліджень педіатрії. Під керівництвом викладачів кафедри у 2006 р. студенти підготували 10 наукових доповідей, які були представлені на секції №20: пропедевтика дитячих хвороб. Кращі доповіді: „Особливості фізичного розвитку дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС” , „Особливості стану здоров’я дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС”, „Синкопальні стани у дітей” .

У 2006 році сумісно з кафедрою сімейної медицини було проведено науково-практичну конференцію лікарів-інтернів зі спеціальності „сімейна медицина”.

 

З 2011 року на базі кафедри проводиться фрагмент роботи над докторської дисертацієї асистенетом Кулешов О.В. Тема: "Фактори ризику виникнення і прогнозу пролапсу мітрального клапана у дітей та особливості його корекції", що запланована на Вченій Раді НМУ ім. О.О.Богомольця. Науковий консультант: академік НАМН України, д.мед.н., проф. Майданник В.Г.

 

. Перелік НДР, виконуваних на кафедрі:

 


 

Науково-дослідні роботи, виконувані на кафедрі у 2012 р.

 

 

№ з/п

Шифр теми

№ держ

реєстрації

Назва НДР

Строки виконання

Співвиконавці

Керівник

НДР

Відповідальні виконавці

Отримані

результати та їх можливий вплив на показники здоров’я населення, очікуваний економічний ефект від впровадження тощо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

14.01.10

0104U010186

Клініко-імунологічна характеристика негоспітальних пневмоній у дітей раннього віку, які народились передчасно

2010-2013

-

Д.м.н., проф. Булат Л.М., ВНМУ ім. М.І.Пирогова

В.С.Олійник

 

Проведення наукової роботи дасть можливість більш глибоко вивчити клініко-імунологічні особливості дітей першого року життя, які народились передчасно з бронхо-легеневою патологією Аналіз проведених досліджень також дасть можливість диференційованого підходу щодо лікувальної тактики бронхо-легеневої патології.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.

14.01.10

0108U0086

Клініко-параклінічні особливості адаптації недоношених новонароджених високого перинатального ризику в перші місяці життя

2010-2013

-

Д.м.н., проф. Л.М.Булат, ВНМУ ім. М.І.Пирогова

О.В.Лисунець

Отримані результати: вивчені особливості температурного гомеостазу у недоношених новонароджених високого перинатального ризику, що дає можливості розробляти заходи, скеровані на оптимізацію догляду за цими дітьми.

3.

14.01.10

0108U008699

Функціональна диспепсія у дітей: діагностика, особливості перебігу та принципи корекції

2009-2013

-

Д.м.н., проф. В.Г.Майданник

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України

Н.В.Далюк

На основі отриманих результатів дослідження будуть розроблені нові підходи до підвищення ефективності діагностики та лікування ФД у дітей дошкільного,  молодшого шкільного та підліткового віку, що полягає у вивченні особливостей клінічного перебігу захворювання в цих вікових групах, застосування неінвазивних та інвазивних методів верифікації діагнозу.

 

 

. Перелік нововведень, що пропонуються для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2012 рік

 

                                                                                                                                                                                    Таблиця 6 

 

№ з/п

ПІБ

Назва

 

1

2

3

4

1.

Л.М. Булат,

О.В. Лисунець

Спосіб діагностики порушення адаптації до умов позаутробного існування недоношених новонароджених високого перинатального ризику у неонатальному та постнатальному періодах

 

Патент 70319 МПК А61В 10/00

2.

Л.В.Квашніна, В.П.Радіонов, О.В.Оніськова, В.В.Рачковська

 

Спосіб діагностики дисбалансу мікроелементного статусу у дітей на доклінічному етапі

 

Патент на корисну модель № 52734, №u201001496.

3.

Л.В.Квашніна, В.П.Радіонов, О.В.Оніськова, Ю.А.Маковкіна, Т.Б.Ігнатова

 

Спосіб лікування мікроелементнозів у дітей

 

Патент на корисну модель № 52773, №u201002131.

1

2

3

4

4.

Починок Т.В., Васюкова М.М., Мельничук В.В.,

Фік Л.О.

 Спосіб діагностики ступеня порушення метаболізму сполучної тканини у дітей

Патент на корисну модель № 65264

5.

Л.М. Булат,

О.В. Лисунець,

В.С. Олійник

Спосіб прогнозування постнатальної адаптації у недоношених новонароджених

Патент 72155 Україна, МПК G01N 33/48

 

Патентно-ліцензійна діяльність кафедри за 2012 рік

                                                                                                                                                                                               Таблиця 7 

 

№ з/п

ПІБ

Назва

Відомсті

Заявник і власник

1

2

3

4

5

1.

Л.М. Булат,

О.В. Лисунець,

В.С. Олійник

Спосіб прогнозування постнатальної адаптації у недоношених новонароджених

Пат. 72155 Україна, МПК G01N 33/48

ВНМУ ім. М.І. Пирогова. - № u 2012 00669; заяв. 23.01.2012; опубл. 10.08.2012, Бюл. №15

2.

Л.М. Булат,

О.В. Лисунець

Спосіб діагностики порушення адаптації до умов позаутробного існування недоношених новонароджених високого перинатального ризику у неонатальному та постнатальному періодах

 

Пат. 70319 МПК А61В 10/00

ВНМУ ім. М.І. Пирогова. - № u 2011 12847; заяв. 01.11.2011; опубл. 11.06.2012, Бюл. №11.

1

2

3

4

5

3.

Л.В.Квашніна, В.П.Радіонов, О.В.Оніськова, В.В.Рачковська

 

Спосіб діагностики дисбалансу мікроелементного статусу у дітей на доклінічному етапі

 

Патент на корисну модель № 52734, №u201001496.

 

4.

Л.В.Квашніна, В.П.Радіонов, О.В.Оніськова, Ю.А.Маковкіна, Т.Б.Ігнатова

 

Спосіб лікування мікроелементнозів у дітей

 

Патент на корисну модель № 52773, №u201002131.

 

5.

Починок Т.В., Васюкова М.М., Мельничук В.В.,

Фік Л.О.

 Спосіб діагностики ступеня порушення метаболізму сполучної тканини у дітей

Патент на корисну модель № 65264

Бюл. Промислова власність. – 2011. ‑ № 22. ‑ С. 5.33.

 

Кількісні показники щодо виконання дисертаційних робіт


дисертації

Виконуються на кафедрі

З них:

Заплановано у 2012 році

Захищені у 2012 році за планом або із випередженням плану

Затверджено ВАК України

Знаходяться на розгляді у ВАК України

Подано до спецрад

Заборго ваність

Докторські

 1

1

 

 

 

 

 

Кандидат ські

2

-

1

-

1

1

-

 

Перелік виконуваних на кінець звітного періоду дисертаційних робіт (кандидатські):

 


 

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

1.

Далюк Наталія Вікторівна

Функціональна диспепсія у дітей: діагностика, особливості перебігу та принципи корекції

 

2009-2013

ВНМУ

14.01.10

2.

Олійник Вікторія Сергіївна

Клініко-імунологічна характеристика негоспітальних пневмоній у дітей раннього віку, які народились передчасно

2010-2013

ВНМУ

14.01.10

 

 

Перелік захищених у 2012 році дисертаційних робіт (кандидатські):

Таблиця 10

 

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де відбувся захист

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

1.

Оніськова Оксана Валеріївна

Особливості адаптаційних можливостей серцево-судинної системи у дітей з порушенням D-вітамінзалежного метаболізму

 

2008-2011

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України

ВНМУ

14.01.10

 

Перелік публікацій  на 2012 hsr

 

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки)

1

2

3

4

 

1.

Булат Л.М.,

Курець О.О.,

Лисунець О.В.

Перебіг адаптаційних процесів у неонатальному періоді в дітей з малою мосою тіла і гіпоксично-ішемічним ураженням центральної нервової системи

 

Перинатологія та педіатрія.- 2011.- №4(48).- С.27-29.

2.

Лисунець О.В.

Особливості терморегуляції у недоношених новонароджених високого перинатального ризику

 

Вісн. Він. нац. мед. ун-ту.-2011.-Т.15,№2.-С.299-301.

3.

Булат Л.М., Лисунець О.В.

Клініко-параклінічна адаптація в перші місяці життя недоношених новонароджених високого перинатального ризику

 

Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація.-2011.-№3-4(12-13).-С.66-71.

4.

Лисунець О.В.

Особливості імунологічного статусу у недоношених новонароджених високого перинатального ризику

 

Вісн. Він. нац. мед. ун-ту.-2012.-Т.16,№1.-С.74-77.

 

5.

Булат Л.М., Лисунець О.В.

Спосіб прогнозування особливостей постнатального розвитку недоношених новонароджених високого перинатального ризику

 

Пробл. клініч. педіатрії.-2012.-№1-2(15-16).-С.39-45.

6.

Булат Л.М., Лисунець О.В.

Особливості перебігу неонатального періоду у дітей з малою масою тіла при народженні

 

Діагностика та лікування інфекційно опосередкованих соматичних захворювань у дітей: матеріали міжрегіон. наук.-практ. конференції, 10-11 лютого 2011 р.- Донецьк, 2011.-С.20-25.

1

2

3

4

7.

Булат Л.М., Лисунець О.В.

Особливості адаптації передчасно народжених дітей з малою масою тіла і гіпоксично-ішемічним ураженням ЦНС

 

Здорова дитина: основи раціонального харчування: матеріали VІ наук.-практ. Інтернет-конференції з міжнар. участю, 18 лютого 2011 р. – Чернівці, 2011.- С.37-39.

 

8.

Лисунець О.В.

Особливості клініки, лабораторних та температурних показників у недоношених новонароджених високого перинатального ризику

 

Педіатрія, акушерство та гінекологія. Матеріали VІІ конгресу педіатрів України 11-13 жовтня, 2011 р. м. Київ.- 2011. - №4(446). - С.86. 

 

9.

Булат Л.М., Лисунець О.В.,

Олійник В.С.

Особливості серцево-судинної системи у дітей з малою масою тіла при народженні в неонатальному періоді

 

Тавр. мед.-биолог. вест.- 2011.-Т.14,№2(54).-С.148.

10.

Булат Л.М., Лисунець О.В.

 

Адаптаційні особливості серцево-судинної системи недоношених новонароджених високого перинатального ризику

 

Матеріали Першого Українсько-Йорданського медичного конгресу - 2011.- С.38-39.

11.

Булат Л.М., Лисунець О.В.,

Олійник В.С.

 Клінічні та параклінічні ознаки адаптації дітей високого перинатального ризику у неонатальному періоді

Матеріали ІІ наук. конференції молодих вчених з міжнар. участю 17-18 травня 2011 р. –Вінниця, 2011. - С.91-92.

12.

Булат Л.М., Лисунець О.В.

Діагностичні критерії прогнозування особливостей постнеонатального розвитку недоношених новонароджених високого перинатального ризику

Матеріали ІІІ міжнародної наук.-практ. конференції молодих вчених 17-18 квітня 2012 р. - Вінниця, 2012.– С. 59-60.

13.

Ющенко Л.О.,

Курець О.О.,

Мантак Г.І.,

Сокольвак О.Ю.

Характеристика гіпофізарно-гонадної системи у підлітків з функціональною диспепсією в залежності від їх клінічних категорій

Biomedical and biosocial anthropology - 2011. - №17. - С.109-113.

 

1

2

3

4

14.

Булат Л.М.,

Лайко Л.І.,

Шевчук О.В.,

Курець О.О.,

Сокольвак О.Ю.

 

Помилки та принципи антибіотикотерапії при гострих респіраторних захворюваннях у дітей

Biomedical and biosocial anthropology - 2011. - №16. - С.158-160.

15.

Лайко Л.І., Ющенко Л.О.,

Курець О.О.,

Мантак Г.І.

та інші

Функціональний стан вегетативної нервової системи у дітей старшого віку з різними категоріями функціональної диспепсії

Матеріали V Науково-медичного Національного конгресу „Людина та Ліки – Україна” 20-22 березня, 2012 р. – Київ, 2012. – С.73-74.

 

16.

Ізюмець О.І.,

Лайко Л.І.,

Шевчук О.В.,

Троян  В.П. та ін.

Раннє виявлення порушень слуху у новонароджених

Науково-практична конференція з міжнародною участю присвячена памяті академіка НАМН України Б.Я.Резника «Новітні технології в педіатричній науці, практиці та освіті». – Одеса, 20012.

 

17.

Лайко Л.І.,

Ізюмець О.І.,

Добіжа  М.В., Шевчук О.В.

та ін.

Діагностика гіпербілірубінемії і її корекція у новонароджених

Науково-практична конференція з міжнародною участю присвячена памяті академіка НАМН України Б.Я.Резника «Новітні технології в педіатричній науці, практиці та освіті». – Одеса, 2012.

18.

Ізюмець О.І.,

Лайко Л.І., Корольова Н.Д., Шевчук О.В.,

та інші.

Нові аспекти лікування атопічного дерматиту у дітей раннього віку

Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції лікарів-педіатрів «Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією» 28 березня, 2012 р. – Харків, 2012. – С.31-32.

1

2

3

4

19.

Ізюмець О.І.,

Потєєва Т.В.,

Старинець Л.С.,

Лайко Л.І.,

Корольова Н.Д.,

Шевчук О.В.,

та інші

Імуномодулююча терапія у дітей з хламідійною інфекцією

Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції лікарів-педіатрів «Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією» 28 березня, 2012 р. – Харків, 2012. – С.32-33.

20.

Шевчук О.В.

Фактор Вілебранта як маркер ендотеліальної дисфункції у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит

Матеріали V Науково-медичного Національного конгресу „Людина та Ліки – Україна” 23-25 березня, 2012 р. – Київ, 2012. – С.105.

21.

Липко М.Р.,

Роман Н.І., Познякова А.А., Кошубський В.С.,Лопо-тинський  В.П.

 Денний стаціонар, як ефективний напрямок лікувально-діагностичної допомоги дитячому населенню в умовах реформування медичної галузі

 

Вісн. Він. нац. мед. ун-ту.-2012.-Т.16,№1.-С.220-223.

22.

Кулешов О.В., Горнушкіна Ю.А.

Клінічні особливості прогерії у дітей

Матеріали ІХ міжнародної студентської наукової конференції «перший крок в науку» (Вінниця, 20-21 березня 2012 року). С.88.

23.

Кулешов О.В., Зінчук Я.М.

Стан вегетативної нервової системи у дітей з пролапсом мітрального клапана

Матеріали ІХ міжнародної студентської наукової конференції «перший крок в науку» (Вінниця, 20-21.03. 2012 р.). С.90

24.

Кулешов О.В., Могилевець М.О.

Функціональний стан серцево-судинної системи у дітей з малими серцевими аномаліями

Матеріали ІХ міжнародної студентської наукової конференції «перший крок в науку» (Вінниця, 20-21 березня 2012 року). С.95-96

1

2

3

4

25.

Кулешов О.В., Синчук О.М.

Особливості лікування дітей з ДЦП

Матеріали ІХ міжнародної студентської наукової конференції «перший крок в науку» (Вінниця, 20-21 березня 2012 року). С.98.

26.

Майданник В.Г. Кулешов О.В.

Функціональний стан серцево-судинної системи у дітей з пролапсом мітрального клапана

Матеріали VIII конгресу педіатрів України «Актуальні питання педіатрії». – С.45.

27.

Кулешов О.В., Врублевська А.О.

Стрес-ехокардіографія у дітей з пролапсом мітрального клапана

 

 

Матеріали ІХ міжнародної студентської наукової конференції «перший крок в науку» (Вінниця, 20-21 березня 2012 року) С.87-88.

28.

Л.В.Квашніна

В.П. Радіонов

Ю.А. Маковкіна

О.В.Оніськова

Вплив вітамін-D-дефіцитних станів на фізичну працездатність дітей молодшого шкільного віку

Перинатология и педиатрия. – 2011. – № 2. – С. 46-48.

29.

Л.В.Квашніна

Т.Б.Ігнатова

О.В.Оніськова

О.В.Скобенко

Дослідження вмісту вітаміну D, мінерального й ліпідного обміну у дітей з синдромом вегетативної дисфункції

Актуальні проблеми педіатрії: матеріали VIІ конгресу педіатрів України, 11-13 жовтня 2011 р., Київ / за ред. О.М.Лукянової, Ю.Г.Антипкіна, В.Г.Майданника. – Київ, 2011. – C. 68–69.

30.

Л.В.Квашніна

О.В.Оніськова

Забезпеченість вітаміном D та ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи

Современная педиатрия. – 2011. – № 5. – С. 61–64.

31.

Л.В.Квашніна

О.В.Оніськова

Застосування вітаміну D та його препаратів у сучасній педіатрії

Современная педиатрия. – 2011. – № 6. – С. 68–71.

32.

Починок Т.В.,

Фік Л.О.,

Васюкова М.М.,

Мельничук В.В., Чернишова О.В.

Перекисне окислення ліпідів у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини

Педіатрія акушерство та гінекологія. – 2011. – №4. – С. 27. – С. 33.

1

2

3

4

33.

Починок Т.В., Коцюруба А.В., Гриценко П.Г., Фік Л.О.,

Васюкова М.М.,

Луговской Е.В.,

Мельничук В.В., Чернишова О.В.

 

 

Окисний стрес та стан систем зсідання крові та фібринолізу у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини

 

Педіатрія акушерство та гінекологія. – 2011. – №1. – С. 27-33.

34.

Олійник В.С.

Особливості імунологічних показників при не госпітальній пневмонії у дітей першого року життя

Педіатрія, акушерство та гінекологія. МатеріалиVІІ конгресу педіатрів України (11-13 жовтня 2011 р., Київ).  – 2011. - №4. – С.117.

35.

Олейник В.С.

Иммунологические показатели при негоспитальных пневмониях у детей первого года жизни, которые родились преждевременно

Материалы всеросийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 70-летию професора А.А.Чумакова  «Актуальные вопросы медицинской науки»,Ярославль, 2012

36.

Олійник В.С.

Оцінка імунологічних показників у дітей першого року життя, які народились передчасно

84 Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Теоретические и практические аспекты современной медицины», Симферополь, 21-23 марта 2012г.

37.

Олійник В.С.

Особливості імунної системи у дітей першого року життя, які народились передчасно

Матеріали ІІІ міжнародної науково – практичної конференції молодих вчених 17-18 квітня 2012 р., м. Вінниця

1

2

3

4

38.

Олійник В.С.

Перебіг негоспітальних пневмоній у дітей першого року життя, які народились передчасно

Міжнародна конференція студентів та молодих вчених, присвячена 155 – річчю з дня народження В.В. Підвисоцького «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини», м. Одеса, 19-20 квітня 2012 року

39.

Олійник В.С.

Клінічна характеристика негоспітальних пневмоній у дітей першого року життя, які народились передчасно

Вісн. Він. нац. мед. ун-ту.-2012.-Т.16, №1.

 

40.

Олійник В.С.

Сучасні уявлення про імунологічні особливості у дітей

 

Матеріали Х-ої науково – практичної конференції з міжнародною участю студентів та молодих вчених «Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього», 18-20 квітня 2012р., Ужгород

41.

Булат Л.М., Лисунець О.В.

Шляхи оптимізації постнатального ведення недоношених новонароджених високого перинатального ризику

Інформаційний листок МОІНМТСУ Центр науково-технічної та економічної інформації, №-01-2012,м. Вінниця.

42.

Изюмец О.И.

Добижа М.В.

Королёва Н.Д.

Неживенко Т.П.

Гомон Р.А.

Шевчук А.В.

Применение препарата кортексин у детей с перинатальными повреждениями центральной нервной системы

Материалы IY конгресса педиатров стран СНГ «Ребёнок и общество: проблемы здоровья и питания», 25-26 апреля 2012 г., г. Львов. С.137.

43.

Ізюмець О.І.,

Лайко Л.І.,

ШангутоваЛ.А.,

та ін.

Досвід практичного використання антигомотоксичних препаратів в комплексному лікуванні інфекції сечовивідної системи у дітей

Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції «Медична наука -- 2011», 23-30 листопада 2011р., м. Полтава. С. 26.

1

2

3

4

44.

Дудник В.М., Ізюмець О.І.,

Лайко Л.І.,

та ін.

Шляхи оптимізації, реабілітаційна терапія, перинатальні пошкодження головного мозку у немовлят

Чорнобиль – біль України. – Вінниця, 2011. - випуск 4. - С.270-271.

45.

Изюмец О.И.

Ищук И.В.

Добижа М.В.

Лайко Л.И.

и др.

 

Применение метода транскутанной билирубинометрии и её коррекция у новорождённых

Современная педиатрия. – 2012. – № 2 (24). – С. 20-22.

46.

Ізюмець О.І.,

Вінничук Л.Л.

Марчук О.І.

Лайко Л.І.,

та ін.

 

Синдром вегетативної дистонії у дітей, порівняльний ефект нейротропної терапії

Современная педиатрия. – 2012. – № 4(44). – С. 164-168.