Студенту

Intern

Master

Аспіранту

Clinical ordinator

Історія кафедри

Кафедра природничих наук

Кафедра природничих наук була заснована у серпні 1979 р. одночасно з кафедрою російської мови у складі підготовчого факультету для іноземних громадян в приміщенні навчального корпусу № 2 медичного університету. Навчальна база кафедри 400 м2 : три кабінети біології, два кабінети фізики, два кабінети хімії, один кабінет математики, один кабінет з курсу „Радянський Союз”, а також кабінет з технічних засобів навчання, який пізніше перетворився в комп’ютерний клас. Кафедра в достатній мірі була забезпечена навчальними таблицями, хімічними реактивами, біологічними колекціями. В необхідній кількості були і технічні засоби навчання: кіноустановка, графопроектори, епідіоскопи, магнітофони, навчальні і контрольні машини.


Очолив кафедру канд. біол. наук, доцент П.Г.Рибак, який перед тим працював асистентом кафедри біохімії Вінницького медичного інституту.

Кафедра природничих наук

П.Г.Рибак народився 14 травня 1939 р. на Буковині. Після закінчення середньої школи і двох років роботи в своєму селі, навчався в Чернівецькому університеті на біологічному факультеті по спеціальності біохімія. По закінченню університету в 1963 р. працював асистентом кафедри біохімії. За цей час захистив канд. дисертацію на тему „Вміст жовчних кислот та холестерину у тварин при отруєнні їх тетрахлоридом вуглецю”. З 1980 р.- завідувач кафедри природничих наук на новоствореному підготовчому факультеті для іноземних громадян.

У рік заснування кафедри на підготовчому факультеті навчалося 150 студентів-іноземців з різних країн світу і працювало 16 викладачів.

Кафедра багатопрофільна. У структурі кафедри діяли п’ять навчально-методичних секцій: хімії (керівник – доц. П.Г.Рибак), біології (керівник – ст.викл. П.М.Зінченко,1979-2001), фізики (керівник – ст.викл. Г.Л.Козачишин, 1979-2000), математики (керівник – ст.викл. О.З.Тарасова, 1979-1998), „Радянський Союз”(керівник – ст.викл. В.В.Шумарін, 1979-1981). В 1991 р. курс „Радянський Союз” після розпаду Радянського Союзу перейменовано на курс „Історії України”, який ввійшов до складу кафедри українознавства (до 1991 р. – кафедра російської мови).

Викладачами кафедри працювали: на секції хімії: Е.О.Харченко (1979-1981), Л.В.Милосердова (1979-1998), Л.П.Ковальчук (1979 і донині), лаборант Л.В.Пілуєва (1979-1998). На секції біології: канд.біол.наук А.О.Данилюк (1979-1980), О.Л.Сєвєрова (1979-1983), О.Я.Роменська (1979-2005), І.В.Шевченко (1979 і донині), ст.лаборант С.Ф.Турова (1979-1998) ; На секції фізики: В.М.Христинюк (1979-1981), В.Д.Мак (1979-1982); П.М.Титаренко (1982-1986), І.В.Руденко (1983-1986). На секції математики: Л.Є.Годлевська (1979-1993), О.П.Руденко (1979-2002), лаборант Л.М.Аккуратова; На секції курс „Радянський Союз”: Н.І.Сидоренко (1979-1991).

За період, що пройшов від 1979 р. і до нинішнього 2006 р. викладачами кафедри працювали:

на секції біології: А.В.Тодосійчук (1983-2003), З.І.Скачкова (1989-1992), І.В.Сидоркова (1989-1990), канд.мед.наук Н.О.Степаненко (1989-1992);

на секції фізики: А.І.Білюк (1983-1985), канд.ф-м. наук. Л.П.Мельник (1983-1996), канд. ф-м. наук В.Ю.Домрачов (1990-1991), Т.Є.Загоруйко (1987-1995);

на секції хімії: канд.хім.наук В.С.Антонюк (1985-2001), канд.хім.наук О.С.Азаров (1987-1989) ;

на секції математики: К.О.Оболенська (1983-1984), О.В.Карвацька (1984-1985) ;

на секції курс „Радянський Союз” : В.Б.Петров (1981-1984), канд.іст.наук Ю.І.Бойко (1986-1990), Т.П.Брижко (1980- 1987), Н.Б.Шуст (1983-1989), С.М.Кондратюк (1985-1986), В.В.Жукова (1990-1991) .

В даний час, коли підготовчому факультету виповнилось двадцять шість років, на кафедрі працюють:

на секції хімії - ст.викл М.Ф.Семенова ( з 1981 р.), яка виконує функції завуча кафедри та ст.викл. Л.П.Ковальчук ;

на секції біології : ст.викл.І.В.Шевченко-Гатаулліна (зав.секцією), ст.викл. Т.В.Сугак (з 1983 р.) , викладач І.В.Сербін (з 2005 р)., лаборант Ю.А.Захаревич (з 2005 р.) ;

на секції фізики : ст.викл. П.М.Титаренко (зав.секцією), (з1995р)., ст.викл. І.В.Руденко (з 2001 р)., викладач О.І.Давидчук (з 2005 р). Лаборант кафедри Л.М.Аккуратова.

на секції математики: ст. викладач Л.В.Паламарчук (зав.секцією) (з 1989 р.) , викладач С.О.Сидорук (з 2004 р.).

Кафедра природничих наук

Секція хімії: зліва направо –
М.Ф.Семенова, П.Г.Рибак, Л.П.Ковальчук

Кафедра природничих наук

Секція біології: зліва направо
Сербін І.В., Сугак Т.В., Гатаулліна І.В., Захаревич Ю.А.

Кафедра природничих наук

Секція фізики: зліва направо –
Руденко І.В., Давидчук О.І., Титаренко П.М.

Кафедра природничих наук

Секція математики: зліва направо
Сидорук С.О., Паламарчук Л.В.

Кафедра природничих наук

Зліва направо: зав.секціею хімії Рибак П.Г.;
зав.секцією математики та інформатики Паламарчук Л.В;
зав.секцією біології: Гатаулліна І.В.;
лаборант кафедри з 1979 р. Аккуратова Л.М.;
зав.секцією фізики Титаренко П.М.

Головним завданням викладачів кафедри є систематизація знань, набутих студентами-іноземцями на їхній батьківщині, оволодіння мовою предмета (українська або російська), як засобом одержання наукової інформації в об’ємі, необхідному для вільного сприймання текстів підручників та лекцій на I курсі медичного університету.

У перші роки роботи викладачі кафедри доклали чимало зусиль на складання методичних розробок з практичних занять, лабораторних робіт, самостійної роботи студентів та контролю їхніх знань. Одночасно були підготовлені і надруковані тематичні словники на чотирьох мовах (англійський, французький, іспанський та арабський ) з хімії, фізики, біології та математики.

Протягом 80-х років кафедра співпрацювала з кафедрами природничих наук Київського, Кишинівського, Харківського університетів, Запорізьким та Ростовським медичними інститутами. Результатом співпраці став обмін досвідом викладання, спільна участь у роботі конференцій, підвищення кваліфікації викладачів.

З 1980 р. на кафедрі розгортається науково-методична робота пошукового характеру. Основними напрямками цієї роботи впродовж двадцяти п’яти років були:

  1. Розробка системи визначення вихідного стану пізнавальної діяльності студентів-іноземців.
  2. Науково-педагогічні основи підвищення ефективності навчання студентів-іноземців на підготовчому факультеті.
  3. Послідовність навчально-методичної роботи на підготовчому акультеті та I курсі університету.

В результаті проведеної роботи опубліковано біля 70 назв навчально-методичних матеріалів.

Навчальні посібники: „Биология” (П.Н.Зинченко, О.Я.Роменская, И.В.Гатауллина) ; „Программированный тестовый контроль знаний студентов по биологии, химии и физике” (П.Г.Рыбак, В.С.Антонюк, М.Ф.Семёнова, Л.П.Ковальчук, П.Н.Титаренко, П.Н.Зинченко, О.Я.Роменская, И.В.Гатауллина ) ; „Растворы” (Л.П.Ковальчук) ; „Элементы геометрии” (О.З.Тарасова) ; „Основы тригонометрии (О.П.Руденко).

Методичні рекомендаціЇ: „Химическая кинетика и равновесие” (П.Г.Рыбак, В.С.Антонюк) ; „Азотсодержащие соединения” (П.Г.Рыбак, М.Ф.Семёнова, Л.П.Ковальчук) ; „Классы неорганических соединений” и „Окислительно-восстановительные реакции” (П.Г.Рыбак, М.Ф.Семёнова) ; „Основы информатики и вычислительной техники” (Л.В.Паламарчук) ; „Термодинамика” , „Механика”, „Электродинамика”, „Колебания и волны” (П.Н.Титаренко, Г.Л.Козачишин).

Підготовлені та видані три словника з біології, фізики та хімії (П.М.Зінченко, І.В.Гатаулліна, П.М.Титаренко, П.Г.Рибак, М.Ф.Семенова), а також методичні вказівки, розробки.

Кількість публікацій викладачів кафедри: П.Г.Рибак – 25, М.Ф. Семенова – 16, О.Я.Роменська – 15, Л.П.Ковальчук – 11, П.Н.Зінченко – 11, Г.Л.Козачишин –11, П.М.Титаренко –10, І.В.Гатаулліна–10,О.З.Тарасова – 8, Т.В.Сугак – 6.

Викладачі кафедри більше сорока разів брали участь і виступали з доповідями на союзних, республіканських та місцевих конференціях. Тези доповідей опубліковані в наукових збірниках в кількості: П.Г.Рибак – 12, М.Ф.Семенова – 6, Л.П.Ковальчук – 3, І.В.Гатаулліна – 3, П.М.Титаренко – 2, Т.В.Сугак – 2.

Кожен рік на кафедрі проводяться студентські олімпіади з хімії, біології, фізики та математики. Переможці олімпіад звільняються від іспитів і нагороджуються почесними грамотами.

Враховуючи короткочасність навчання студентів-іноземців на факультеті, кафедра постійно шукає нові форми і методи підвищення ефективності навчання.

Штат кафедри

Рибак Петро Григорович


доцент,завідувач кафедри природничих наук підготовчого факультету , кандидат біологічних наук

Закінчив Чернівецький державний університет ,біологічний факультет по спеціальності "Біохімія" в 1963 році.З вересня 1963 року - асистент кафедри біохімії Вінницького медичного інституту.З січня 1980 року - завідувач кафедри природничих наук підготовчого факультету Вінницького медичного інституту.

Семенова Марія Фомівна


старший викладач ,завуч кафедри.

Закінчила хімічний факультет Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту (1975 рік).З 1981 року працює на підготовчому факультеті для іноземних громадян ВНМУ ім. М.І.Пирогова.Викладає хімію.

Ковальчук Людмила Петрівна


старший викладач

Закінчила хімічний факультет Одеського Державного університету ім. Мечнікова (1978 рік).З 1978 року працює на кафедрі природничих наук підготовчого факультету для іноземних громадян ВНМУ ім.М.І.Пирогова . Викладає хімію.Профорг кафедри.

Гатаулліна Ірина Валеріївна


старший викладач , завсекції біології

Закінчила природничо-географічний факультет Вінницького педагогічного інституту ім.М.Островського за фахом : учитель біології та географії(1979 рік).

Сугак Тетяна Василівна


старший викладач

Закінчила природничо-географічний факультет Вінницького педагогічного інституту ім.М.Островського за спеціальстю викладач біології. З 1983 року працює викладачем біології на кафедрі природничих наук підготовчого факультету ВНМУ ім.М.І.Пирогова

Паламарчук Лариса Всеволодівна


старший викладач,завсекції математики та інформатики.

Закінчила Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченко,факультет кібернетики за спеціальністю прикладна математика.З 1988 року працює на кафедрі природничих наук ВНМУ ім.Пирогова.Викладає дисципліни "Математика","Основи інформатики та обчислювальної техніки",виконує обов'язки завкурсу інформатики.З 2002 року -старший викладач,завсекції математики та інформатики.

Смішний Роман Володимирович


викладач

в 2005 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського за спеціальністю "Географія та біологія.Основи педагогіки ".З 2005 року по 2006 рік працював старшим лаборантом на кафедрі медичної біології ВНМУ ім.М.І.Пирогова. З 2006 працює на посаді викладача біології кафедри природничих підготовчого факультету для іноземних громадян.

Руденко Ігор Васильович


старший викладач

Закінчив Вінницький політехнічний інститут в 1983 році за спеціальністю інженер-викладач.Закінчив аспірантуру .Викладав різні дисципліни в технічному училищі.З 2002 року працює в ВНМУ ім.М.І.Пирогова на кафедрі природничих наук.Викладає фізику.

Титаренко Павло Миколайович


старший викладач,завсекції фізики.

Закінчив Вінницький педагогічний інститут.Викладає фізику на кафедрі природничих наук ВНМУ ім.М.І.Пирогова.

Сидорук Світлана Олександрівна


ст.викладач

Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут , фізико-математичний факультет за спеціальністю фізика - інформатика в 1991 році.З 1991 по 2004 рік працювала вчителем у Вінницькому обласному дитячому кардіоревматологічному санаторії. З 2004 року працює викладачем математики та інформатики на кафедрі природничих наук підготовчого факультету для іноземних громадян ВНМУ ім.М.І.Пирогова.З 2013 року -старший викладач.

Давидчук Оксана Ігорівна


викладач

У 1998 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського за спеціальністю викладач фізики та інформатики . З листопада 2005 року - викладач фізики, математики та основ інформатики на кафедрі природничих наук підготовчого факультету ВНМУ ім.М.І.Пирогова.

Новини

Засідання кафедри.
02.04.2013

Наукова діяльність

П Е Р Е Л І К

навчально-методичної літератури, підготовленої і виданої викладачами кафедри


1.  Зинченко П.Н., Роменская О.Я., Шевченко И.В.

        «Словарь биологических терминов», Винница, 1981, 16 с.

2.  Зинченко П.Н., Роменская О.Я., Шевченко И.В.

    «Метод. разработки по вводному курсу биологии», Винница, 1982, 23 с.

3.  Рыбак П.Г., Ковальчук М.Ф.

    «Анализ затрат времени студентов  на самоподготовку по  теоретическим

    дисциплинам».   Тезисы VII всесоюзного совещания- семинара 

    преподавателей физики и химии подготовительных  факультетов.  Кишинев,

    1982, с. 46-47.

4.  Рыбак П.Г  и соавторы.

    «Метод. указания по взаимосвязанному обучению видам речевой

      деятельности», ч. I,II,III.   Винница, 1983, 61 с.

5.  Северова О.Л.

     «Контролирующие программы по зоологии». Кишинев, 1983, 51 с.

6.  Руденко О.П.

     «Методическое пособие по тригонометрии», Кишинев, 1985, 42 с.

7.  Рябоконь А.В., Шитова Т.В., Роменская О.Я.

     «Метод. рекомендации по обучению чтению литературы по специальности».

                           Винница, 1985, 15 с.

8.  Ковальчук М.Ф., Цисарь И.А., Рыбак П.Г.

     «ОВР» (методические рекомендации), Винница, 1986, 22 с.

9.  Зинченко П.Н., Роменская О.Я., Рыбак П.Г.

     «Некоторые вопросы преемственности преподавания биологии на ПФ и

      I курсе мединститута».           Материалы V  Всесоюзного совещания-

      семинара преподавателей биологии ПФ. Ростов-на-Дону, 1986, с. 31-32.

10. Рибак П.Г., Ковальчук Л.П.

      Навчання іноземних громадян у ВМУ ім. Пирогова (тези доповідей).

                            Вінниця, 1986, с. 40-41

11. Рыбак П.Г., Ковальчук М.Ф.  и др.

      «Контроль усвоения, организация и эффективность в обучении».

    Научно-методическая конференция преподавателей ПФ. Баку, 1986, с.140-141

12. Зинченко П.Н., Роменская О.Я., Шевченко И.В.

      «Метод. разработки по вводному курсу биологии для студентов ПФ».

                            Винница, 1986, 23 с.

13. Рыбак П.Г., Антонюк В.С.

      «Вопросы для самоконтроля знаний и подготовки  к зачётам по

      теоретическим дисциплинам». Винница, 1986, 16 с.

14. Василенко Г.Л., Рыбак П.Г.

      «Метод. рекомендации по обучению чтению биографий учёных-химиков»

      (для студентов ПФ).  Винница, 1986, 25 с.

15. Милосердова Л.В.

     «Задания для самост. работы по неорганической химии».Винница, 1986, 28 с.

16. Василенко Г.Л., Зинченко П.Н., Рыбак П.Г., Ковальчук М.Ф.  и др.

     «Метод. рекомендации по поэтапному усвоению лексики и грамматических

     моделей на начальном этапе».  Винница, 1987, 24 с.

17. Козачишин Г.Л., Мельник Л.П.

      «Специфика межпредметных связей в преподавании физики на ПФ».

                   Тезисы межвузовской конференции.  Ростов-на-Дону, 1987, с. 68-70.

18. Роменская О.Я.  и др.

     «Метод. рекомендации по обучению научному стилю речи».

                   Винница, 1988, 19 с.

19. Руденко О.П., Ефремова Т.М.

      «Метод. разработки по математике для занятий в лингафонном кабинете».

                   Кишинёв, КГУ, 1988, 31 с.

20. Роменская О.Я., Рябоконь А.В.

     «Об обучении  различным типам  монологических высказываний на

     материале текстов по биологии».    

                     Тезисы докладов юбилейной конференции.   Харьков, 1988, с. 117.

21. Антонюк В.С.

      «Совершенствование методики озучения темы «Квантовые числа атомов»

                     Харьков, 1988, с. 159

22. Тарасова О.З.

      «Взаимоконтроль как средство нового перераспределения учебного

      процесса».     Харьков, 1988, с. 205

23. Козачишин Г.Л.

      «Некоторые проблемы  изложения понятия поля в курсе физики».

        Тезисы докл. Х совещания-семинара преподавателей физики и химии ПФ,

                            Полтава, 1989, с. 59

24. Ковальчук Л.П.

      «Интенсификация контроля знаний по химии»

        Тезисы докл. Х совещания-семинара.  Полтава, 1989, с. 63

25. Ковальчук М.Ф.

     «Развитие знаний студентов о солях при изучении темы «Гидролиз солей»

        Тезисы докл. Х совещания-семинара.  Полтава, 1989, с. 64

26. Антонюк В.С.

      «Методика изложения темы «Закон Авогадро»

          Тезисы докл. Х совещания-семинара.  Полтава, 1989, с. 65

        27. Азаров А.С., Рыбак П.Г., Милосердова Л.В.

              «Реализация принципа преемственности в обучении химии на

                подготовительном ф-те и I курсе института через химический кружок»

          Тезисы докл. Х совещания-семинара.  Полтава, 1989, с. 102

28. Василенко Г.Л., Рыбак П.Г., Усова А.И.

      «Чтение профессионально-ориентированной литературы как средство

        формирования коммуникативной компетенции учащихся».

          Тезисы докл. Х совещания-семинара.  Полтава, 1989, с. 39

29. Рыбак П.Г.  и др.

             «Метод. рекомендации по обучению аудированию и самостоятельному

               чтению на  материале научного стиля».  

                                Винница, 1989,  19 с.

       30. Зинченко П.Н., Скачкова З.И.

              «Управление познавательной деятельности учащихся в процессе

                преподавания биологии».    Тезисы VIII совещания-семинара.

                                 Ростов-на-Дону, 1990, с. 49

       31. Роменская О.Я., Сугак Т.В.

             «Анатомический кружок как одна из форм активизации учебно-

                познавательной деятельности студентов»

                             Тезисы VIII совещания-семинара.  Ростов-на-Дону, 1990, с. 50

32. Рыбак П.Г., Азаров А.С., Семёнова М.Ф.

              «Преемственность контроля знаний студентов по химии на ПФ и  I курсе 

                института».  Тезисы VIII совещания-семинара.  Ростов-на-Дону, 1990, с. 51

33. Рыбак П.Г., Антонюк В.С., Семёнова М.Ф., Ковальчук Л.П.

      «Метод. указания к выполнению контрольных работ по химии для

        студентов ПФ».               Винница, 1989, 53 с.

34. Азаров А.С., Рыбак П.Г., Зелинская Т.М.

      «Учебные задания по химии».   Винница, 1990

35. Рыбак П.Г., Василенко Г.Л., Семёнова М.Ф.

      «Периодический закон и периодическая система элементов».

         (метод. рекомендации).  Винница, 1993.

36. Тарасова О.З., Мацко Е.А.

      «Метод. указания к выполнению контрольных работ по математике».

                          Винница, 1993

37. Рыбак П.Г., Семёнова М.Ф.

      «Классы неорганических соединений» (метод. рекомендации)

                         Винница, 1993

38. Тарасова О.З., Руденко О.П., Василенко Г.Л.

      «Метод. разработки практических занятий по математике (начальный этап)»

                        Винница, 1993, 34 с.

39. Козачишин Г.Л., Загоруйко Т.Е.

      «Кинематика» (метод. разработки).     Винница, 1993

40. Ковальчук Л.П.

      «Метод. указания к решению задач по химии».   Винница, 1993

41. Милосердова Л.В.

      «Задания для самостоятельной работы по избранным главам органической

        химии».         Винница, 1994.  12 с.

42. Рыбак П.Г.

      «Організація  процесу вивчення природничих дисциплін на ПФ».

        Матеріали наукової роботи співробітників університету.

                             Вінниця, 1994, с. 293-294

43. Антонюк В.С.

      «Кислородсодержащие органические соединения (метод. рекомендации для

        студентов ПФ).      Винница, 1994

44. Паламарчук Л.В.

      «Метод. указания по курсу «Основы информатики и вычислительной

        техники».  Винница, 1994, 34 с.

45. Зинченко П.Н., Гатауллина И.В., Роменская О.Я.

      «Методическое пособие по биологии для студентов ПФ».       Винница, 1994

46. Тарасова О.З., Руденко О.П.

       «Метод. разработки по математике для ПФ». Винница, 1995, 42 с.

47. Роменская О.Я., Сугак Т.В.

   «Учебно-методическое пособие  по биологии. (Анатомия). Винница,1995,42 с.

48. Рыбак П.Г., Семёнова М.Ф., Ковальчук Л.П.

      «Контрольные вопросы для определения исходного уровня знаний

        студентов ПФ».             Винница, 1996, 7 с.

49. Тарасова О.З., Руденко О.П.

      «Учебно-методическое пособие по математике (Планиметрия, ч.1)»

                                                 Винница, 1996, 26 с.

50. Козачишин Г.Л., Титаренко П.Н.

      «Методические рекомендации по физике (Термодинамика)»

                                                Винница, 1996, 18 с.

51. Титаренко П.Н. ,  Козачишин Г.Л.

      «Метод. рекомендации по физике (Механика, ч.1)»Винница, 1996, 18 с.

52.  Титаренко П.Н. ,  Козачишин Г.Л.

      «Метод. рекомендации по физике (Динамика)».   Винница, 1996, 17 с.

53. Степаненко Н.А., Зінченко П.М., Роменська О.Я., Гатаулліна І.В, Сугак Т.В.

      «Критерій оцінки знань та умінь з біології студентів ПФ (тези доповідей).

                                            Винница, 1997

54. Рыбак П.Г., Антонюк В.С., Семёнова М.Ф., Ковальчук Л.П.

     «Программированный тестовый контроль знаний студентов ПФ по общей

       химии».                       Винница, 1997,  35 с.

55. Зинченко П.Н., Степаненко Н.А., Роменская О.Я., Гатауллина И.В.

      «Программированный тестовый контроль знаний студентов  ПФ по

        биологии».                 Винница, 1997,  22 с.

56. Степаненко Н.А, Зинченко П.Н.

      «Программированный тестовый контроль знаний студентов  ПФ по

        анатомии».                 Винница, 1997,  29 с.

57. Козачишин Г.Л., Титаренко П.Н.

      «Методические рекомендации по физике (Электростатика)»

                                              Винница, 1997, 15 с.

58. Титаренко П.Н.

      «Программированный  тестовый контроль знаний студентов  ПФ по

        физике».                       Винница, 1997,  10 с.

59. Титаренко П.Н., Роменская О.Я.

      «Русско-арабский словарь физических терминов для студентов ПФ»

                                              Винница, 1998,  59 с.

60. Рыбак П.Г., Антонюк В.С., Ковальчук Л.П., Семёнова М.Ф.

      «Программированный тестовый контроль знаний студентов  ПФ по

        органической химии».                   Винница, 1998,  33 с.

61. Тарасова О.З., Руденко О.П., Василенко Г.Л.

      «Математические диктанты (метод. указания).   Винница, 1998, 15 с

62. Рыбак П.Г., Антонюк В.С., Ковальчук Л.П., Семёнова М.Ф.

      «Программированный тестовый контроль знаний студентов  ПФ по

        неорганической химии».                 Винница, 1999,  34 с.


63. Козачишин Г.Л., Титаренко П.Н., Василенко Г.Л.

      «Колебания и волны (метод. рекомендации)».  Винница, 1999, 20 с.

64. Рибак П.Г., Семенова М.Ф., Ковальчук Л.П., Антонюк В.С.

     «Поетапність викладання хімії на ПФ та I курсі  університету».

        Тези  доповідей.      Вінниця, 1999

65. Руденко О.П., Тітаренко П.М.

      «Оптимізація викладання  фізики та математики на ПФ (початковий етап).

         Тези доповідей.   Вінниця, 2000

66. Рыбак П.Г., Антонюк В.С.

      «Химическая кинетика и равновесие (метод. рекомендации)»

                                      Вінниця, 2000,  21 с

67. Ковальчук Л.П.

      «Растворы ( метод. рекомендации по химии) ».    Винница, 2000, 28 с.

68. Тарасова О.З., Руденко О.П.

      «Индивидуальные задания по математике (Метод. пособие)».

                                    Винница, 2000, 40 с

69. Титаренко П.Н.

      «Электростатика, ч. 2» (метод. рекомендации)».  Винница, 2001, 24 с.

70. Гатауллина И.В., Роменская О.Я., Сугак Т.В.

      «Метод. разработки по вводному курсу биологии». Винница, 2001, 12 с

71. Паламарчук Л.В.

      «Лабораторный практикум по информатике».  Винница, 2002, 25 с

72. Рибак П.Г., Гатаулліна І.В., Тітаренко П.М., Семенова М.Ф.

      «Поетапність викладання теоретичних дисциплін  на ПФ та I курсі 

        університету».    Медична освіта (науково-практичний журнал).

                                      Тернопіль, 2002, № 3 с. 95-97

73. Рыбак П.Г., Семёнова М.Ф., Хусам Краем, Ядвижина Н.И.

     «Словарь химических терминов и грамматических конструкций для

       студентов ПФ».   Винница, 2002, 34 с.

74. Гатауллина И.В., Роменская О.Я., Сугак Т.В.

      «Метод. разработки по анатомии для студентов ПФ». Винница, 2004, 68 с

75. Рыбак П.Г., Семёнова М.Ф., Ковальчук Л.П.

      «Азотсодержащие орг. соединения ( метод. разработки по химии».

                                     Винница, 2004, 32 с

76. Рибак П.Г., Семёнова М.Ф., Ковальчук Л.П.

     «Підвищення ефективності вивчення хімії на ПФ на основі комплексного

       підходу».     Тези науково-метод. конференції Одеського НТУ.

                                     Одеса, 2005,    с.284-286

77. Рыбак П.Г., Семёнова М.Ф., Ковальчук Л.П.

      «Терминологический словарь по химии (русско-украино-дари-английский)»

                                      Винница, 2006, 34 с.

78. Руденко И.В.

      «Терминологический словарь по физике».   Винница, 2006, 32 с.

79. Паламарчук Л.В.

      «Практикум по информатике».    Винница, 2006, 26 с.

80. Руденко И.В.

     «Решение задач по физике (метод. указание)».  Винница, 2006, 26 с.

81. Гатауллина И.В.

      «Методические разработки по цитологии».    Винница, 2006, 22 с.

82.  Рыбак П.Г., Семёнова М.Ф., Ковальчук Л.П.

       «Общая химия (метод. разработки). Винница, 2007  , ч. 1, 72 с ;   ч. 2, 62 с  

83. Титаренко П.Н.

      «Методика преподавания физики на ПФ».    Винница, 2007, 98 с.

84. Титаренко П.Н.

      «Курс физики для студентов-иностранцев медико-биологического профиля

       (метод. разработки)».  Винница, 2007,  ч. 1, 92 с. ;    ч.2, 81 с.

85. Руденко И.В.

    «Русско-англо-испанский словарь физических терминов». Винница, 2007,19 с

86. Рыбак П.Г., Семёнова М.Ф., Ковальчук Л.П.

      «Органическая химия (метод разработки) ».    Винница, 2009, 80 с

87. Паламарчук Л.В.

      «Словарь математических терминов».  Винница, 2009, 30 с

88. Руденко И.В.

   «Словарь физических терминов (русско-англо-турецкий)» Винница, 2009, 32 с

89. Титаренко П.Н., Руденко И.В., Давидчук О. И.

             «Метод. разработки для самост. работы студентов ПФ». Винница, 2009, 32 с

90. Паламарчук Л.В.

     «Элементы математического анализа (учебно-методическое  пособие).

                         Винница, 2009, 32 с

91. Титаренко П.Н.

      «Словарь физических терминов (русско-англо-португальский)»

                        Винница, 2009, 32 с

92. Титаренко П.Н.

      «Словарь физических терминов (русско-англо-азербайджанский)»

                        Винница, 2009, 32 с

93. Титаренко П.Н.

      «Словарь физических терминов (русско-англо-китайский)»

                        Винница, 2009, 32 с

94. Титаренко П.Н.

      «Словарь физических терминов (русско-англо-испанский)»

                        Винница, 2009, 19 с

95. Семёнова М.Ф.

      «Словарь химических терминов (русско-украино-азербайджанский,

        турецкий, китайский)».  Винница, 2010, 20 с

96. Рибак П.Г., Семенова М.Ф., Ковальчук Л.П.

      «Методичні рекомендації з хімії (початковий етап)». Вінниця, 2010, 72 с

97. Рибак П.Г., Семенова М.Ф., Ковальчук Л.П.

      «Методичні рекомендації з хімії (загальна хімія)». Вінниця, 2010, 62 с

98. Рибак П.Г., Семенова М.Ф., Ковальчук Л.П.

      «Методичні рекомендації з органічної хімії». Вінниця, 2010, 80 с

99. Руденко  І.В.

      «Збірник задач з фізики (для інженерного профілю)». Вінниця, 2011, 30 с100. Тітаренко П.М., Ядвіжина Н.І.

        «К проблеме формирования вторичной языковой личности на занятиях по

         физике».     Матеріали міжнародного науково-практичного семінару.

                                      Суми, 2012 , с. 51-53

101.  Сидорук С.О.

         «Збірник задач з математики. Вступний курс. Алгебра. Ч. 1 (дидактичні

           матеріали для тематичного контролю знань студентів-іноземців ПФ)»

                                      Вінниця, 2013, 68 с