Звіт про проведення ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчений «Перший крок в науку -2016»

08.04.2016

Звіт про проведення ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчений «Перший крок в науку -2016»

 

 

7 квітня 2016 року на базі кафедри педіатрії №1 відбулася ХІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчений «Перший крок в науку -2016».

Конференція розпочалася з вступної промови завідувача кафедри педіатрії №1, професора О. С. Яблонь, яка привітала учасників конференції.

Було представлено 15 студентських науково-практичних доповідей, 3 наукові доповіді молодих вчених, які були присвячені актуальним питанням педіатрії та неонатології. Також в конференції брали участь студенти Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Тернопільського державного медичного університету.

Конференція пройшла на високому науковому рівні.

Вітаємо переможців серед студентів:

дипломом І ступеня нагороджена студентка Т.В. Секрет, 11 б група, 4 курс

«Діагностика функціональної диспепсії у дітей старшого віку»

Науковий керівник: к.мед.н., доц. В.А. Антонець.

дипломом ІІ  ступеня нагороджена студентка В.В. Михальчишина, 97б група, 4 курс

«Вторинна кардіоміопатія у дітей раннього віку»

Науковий керівник: д.мед.н., проф. Н.І. Токаркуч, к.мед.н., ас. Т.В. Чекотун

дипломом ІІІ ступеня нагороджені:

 - студентка В.О. Тищенко, 99 група, 3 курс - «До проблеми поліпрагмазії в педіатрії». Науковий керівник: д.мед.н., проф. О.С. Яблонь

- студентів О.В. Журавська, 98а група, О.О. Мельник, 96а, 4 курс

«Сучасні погляди на проблему артеріальної гіпертензії у дітей».

Науковий керівник: к.мед.н., ас. О.В. Герасимова

 

Вітаємо переможців серед молодих вчених:

дипломом І ступеня нагороджена магістрант О.М. Венглюк

«Особливості психоемоційного стану дітей і підлітків хворих на бронхіальну  астму з різним ступенем контролю».

Науковий керівник: д.мед.н., доц. Т.Л. Процюк.

дипломом ІІ ступеня нагороджена аспірант М.М. Пугач

«Вплив ожиріння на стан кісткового метаболізму у дітей раннього віку, хворих на вітімін Д дефіцитний рахіт».

Науковий керівник: д.мед.н., проф. Н.І. Токаркуч

дипломом ІІІ ступеня нагороджена аспірант Н.П. Русак

«Показники фосфорно-кальцієвого обміну у недоношених дітей, що перенесли бронхолегеневу дисплазію».

Науковий керівник: д.мед.н., проф. О.С. Яблонь

 

Найкраща стендова доповідь студента М.Р. Гучок, 13а група, 4 курс «Диферанційна діагностика артеріальної гіпертензії та вегетативної дисфункції у дітей».

Науковий керівник: к.мед.н., доц. В.А. Антонець.