Студенту

Історія кафедри

Кафедру засновано в 1936 році. Клініка нараховувала 10 ліжок — 1936, в 1937 — 35, в 1950 — 60, в 1980 році — 120 ліжок (80 на базі обласної лікарні ім. М.І. Пирогова і 40 на базі обласної дитячої лікарні). В 1980 році на базі ЛОР відділення обласної лікарні ім. М.І. Пирогова організовано Український склеромний центр на 40 ліжок.

Організатором і першим керівником кафедри був професор В.П. Ярославський, який завідував кафедрою до 1962 року. Тема докторської дисертації: «Сторонні тіла дихальних шляхів». Автор 58 наукових праць по вогнепальним ушкодженням ЛОР органів в роки ВВВ, внутрішньочерепним отогенним ускладненням, пункціонним методам лікування абсцесів мозку. До викладацького складу входили: ас. кмн А.А. Богомольний, автор 6 наукових праць по розповсюдженню склероми у Вінницькій області, експериментальній склеромі і склеромі бронхів. ас. кмн Е.І. Турович автор 4 наукових праць з питань легеневого газообміну, діагностики та лікування хворих на склерому. ас. О.В. Денис займався рентгенотерапією хворих на склерому. ас. кмн Аленгоз Н.Г. автор 28 наукових праць по рентгенодіагностиці та лікуванню хворих на склерому, лікуванню хронічного тонзиліту, запалень придаткових пазух носа, запалень вуха.

З 1972 по 2002 рік кафедру очолював професор К.П. Дерепа, автор 188 наукових праць по патогенезу, діагностиці та лікуванню хворих на склерому, хірургічного лікування хворих на отосклероз, рак гортані. До викладацького складу входили: ас. кмн О.О. Мацієвська, автор 15 наукових праць по опікам та стенозам стравоходу, склеромі, сторонніх тілах стравоходу. ас.кмн В.С. Худобець автор 33 наукових праць по морфології та гістології м'язів гортані, запаленню біляносових порожнин носа, радіоізотопній діагностиці і лікуванню радіоактивним кобальтом злоякісних пухлин носа та біляносових пазух. Доц. кмн В.С. Бондаренко опублікував 20 наукових праць по обміну мікроелементів у хворих на склерому, лікуванню їх радоно-вуглекислими водами курорту Хмільник . Кмн О.С.Судома автор 8 наукових праць по водно-сольовому обміну у хворих на склерому. Доц. кмн В.В. Гардига автор 70 наукових праць по лікуванню хворих на рак гортані, по реконструктивним пластичним операціям на вусі та гортані. Доц. кмн В.І. Пеньковий автор 68 наукових праць по лікуванню хворих на склерому, риногенним орбітальним ускладненням у дітей. Доц. кмн Барциховський автор 105 наукових праць, 2 винаходів, 42-рацпропозицій присвячених вивченню впливу навколишнього середовища, спадковості на виникнення алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів і склероми, а також вивченню імуногенетичних і імунологічних особливостей та імунокоррекції захворювань дихальних шляхів і склероми.

З 2002 року кафедру очолив професор В.В. Кіщук. Захистив докторську дисертацію по тонзилярній проблемі. Автор 164 наукових праць . Кафедра займається удосконаленням методів діагностики та консервативного лікування хворих на хронічний тонзиліт, склерому, мікрохірургічні втручання при патології судин вуха, біляносових порожнин, гортані, пластичними операціями.

Зараз на кафедрі працюють: доц. В.І. Пеньковий, доц. А.І. Барциховський, доц. І.В. Дмитренко, ас. К.А.Лобко, ас. Бондарчук О.Д., ас. Рауцкіс П.А.

Представники кафедри нерідко виступають з доповідями на з’їздах, конференціях ЛОР товариства, публікують свої роботи в журналах, монографіях в періодичній пресі. Працівники кафедри приймають активну роботу в обласному товаристві ЛОР, а проф. К.П. Дерепа є його головою на протязі 44 років.

Велика увага приділяється підготовці спеціалістів ЛОР для Подільського краю. Свідченням цього є той факт, що із 128 отоларингологів, які працюють в Вінницькій області 118 колишні гуртківці ЛОР кафедри. З 1970 року кафкдра організовує та контролює навчання лікарів інтернів на базах Вінницької, Хмельницької та Житомирської областей. На кафедрі постійно здійснюється навчання клінічних ординаторів, аспірантів, магістрів, інтернів. Клінічну ординатуру закінчило 68 отоларингологів.

З кожним роком поліпшується матеріальна база кафедри: бло придбано ендоскоп для назальних мікроскопічних хірургічних втручань, у клініці виконуються всі сучасні хірургічні втручання на ЛОР органах, з перевищенням хірургічної активності в 80%. На базі кафедри пройшли первинну спеціалізацію 120 лікарів. Проходять навчання інтерни з ЛОР хвороб Вінницької, Хмельницької, Житомирської, Кіровоградської областей, по циклам навчаються сімейні лікарі, лікарі швидкої допомоги.

На базі кафедри проведені дві міжреспубліканські конференції з проблем склероми і всеукраїнська конференція ЛОР товариства. Кафедра ЛОР постійно підтримує тісний зв'язок з органами охорони здоров'я.

Штат кафедри

Кіщук Василь Васильович


завідувач кафедри, професор, д.м.н.

Кіщук Василь Васильович у 1970 році поступив на медичний факультет Вінницького медичного інституту, який закінчив у 1976 році.
З 1976 по 1977 роки навчався в інтернатурі по оториноларингології на базі ЛОР відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.
З 1980 по 1982 рр. Кіщук В.В. продовжив навчання у клінічній ординатурі на кафедрі ЛОР хвороб Вінницького медичного інституту.
Протягом 1982 - 1984 років працював асистентом кафедри ЛОР-хвороб Вінницького медичного інституту.
З 1984 року призначений на посаду завідувача ЛОР відділення обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, яку обіймав більше 20 років.
З 1984 року головний отоларинголог обласного управління охорони здоров'я. Член Правління Українського наукового медичного товариства отоларингологів. Голова Правління Вінницького обласного товариства отоларингологів.
З 1994 року навчався в заочній аспірантурі в Київському науково-дослідному інституті оториноларингології ім. О.С. Коломійченка, яку достроково закінчив в 1996 році, захистивши кандидатську дисертацію на тему: «Обгрунтування та ефективність консервативної терапії хворих на хронічний тонзиліт електромагнітним полем та тімічними імуномодуляторами».
У 1998 р. за вагомий внесок у розвиток медичної науки і впровадження в клінічну практику нових хірургічних технологій В.В. Кіщуку присвоєно звання "Заслужений лікар України".
В 2001 році захистив докторську дисертацію на тему: «Клініко-імунологічні підходи до оцінки функціонального стану піднебінних мигдаликів для діагностики та лікування хворих на хронічний тонзиліт».
З 2002 року призначений наказом ректора ВНМУ ім. М.І.Пирогова Василь Васильович Кіщук завідувачем кафедри ЛОР-хвороб, якою керує і по цей час.
В 2004 році Василю Васильовичу Кіщуку присвоєно вчене звання професора кафедри оториноларингології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.

Дмитренко Ігор Васильович


завуч кафедри, доцент, к.м.н

Дмитренко Ігор Васильович закінчив Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова в 1998 році. З вересня 1998 по лютий 2000 р.р. проходив інтернатуру за спеціальністю «Оториноларингологія» на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. В 2000 році отримав сертифікат «Лікаря оториноларинголога». З 2000 по 2002 рік навчався в клінічній ординатурі при кафедрі ЛОР хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова. З 2003 року працює асистентом кафедри ЛОР хвороб Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова. У 2008 році отримав вищу кваліфікаційну категорію.У 2010 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Комплексне патогенетичне лікування хворих на склерому із застосуванням радонової води та тіотриазоліну». З 2008 року виконує обов’язки завідуючого учбовою частиною кафедри ЛОР хвороб. З 2012 року працює доцентом кафедри ЛОР-хвороб.

Бондарчук Олександр Дмитрович


доцент, к.м.н.

в 2003 році закінчив Вінницький національний медичний університет.
Пройшов інтернатуру по оториноларингології на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова в 2005 р.
Рішенням вченої ради від 20.01.2006 року на підставі захисту магістерської наукової роботи Бондарчуку О.Д. було присвоєно кваліфікаційний ступінь магістра медицини з спеціальності 14.01.19 – оториноларингологія. В 2010 році захистив дисертаційну роботу і отримав звання кандидата медичних наук.
На конкурсній основі в 2005 році вступив в клінічну ординатуру по оториноларингології, яку в 2007 році закінчив.
З 01.08.2005 по теперішній час працює лікарем в ЛОР відділенні ВОКЛ ім. М.І. Пирогова. З 2010 року працює асистентом кафедри ЛОР-хвороб.3 2014 р. – головний позаштатний ЛОР-спеціаліст Департаменту охорони здоров'я та курортів у Вінницькій області З 2016р - доцент кафедри оториноларингології ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Барціховський Андрій Ігорович


доцент, к.м.н.

Барціховський Андрій Ігорович закінчив Вінницький державний медичний інститут ім. М.І. Пирогова у 1986 році. У 1988 році закінчив клінічну ординатуру при кафедрі ЛОР хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова. У 1993 році закінчив аспірантуру при кафедрі ЛОР хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова. У 1994 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Імуногенетичні і імунологічні особливості алергічного риніту». З 1990 працює асистентом кафедри ЛОР хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова. З 1998 р. працює доцентом кафедри ЛОР-хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова. У 2000 році отримав вищу кваліфікаційну категорію«Лікаря оториноларинголога».

Лобко Катерина Анатоліївна


доцент, к.м.н.

Лобко Катерина Анатоліївна закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова в 2003 році. З серпня 2003 по січень 2005 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю «Оториноларингологія» на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. В 2005 році отримала сертифікат «Лікаря оториноларинголога». Паралельно з навчанням в інтернатурі проходила навчання в магістратурі. За період навчання в магістратурі, яку закінчила в 2005 році, захистила роботу на тему: «Вплив хронічного тонзиліту на перебіг вагітності та стан плоду в різні строки вагітності» і отримала диплом «Магістра медицини» за спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія з відзнакою. У грудні 2003 року вступила до аспірантури на кафедру ЛОР - хвороб, яку закінчила в 2008 році. У грудні 2010 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Комплексний метод лікування хронічного тонзиліту у вагітних» на базі ДУ «Інститут отоларингології ім. О.С.Коломійченка» НАМН України. З лютого 2005 року по листопад 2011 р. працювала лікарем отоларингологом поліклінічного відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова, має вищу кваліфікаційну категорію.
З вересня 2007 року працює на посаді асистента кафедри ЛОР-хвороб.

Скічко Сергій Васильович


асистент

Скічко Сергій Васильович з 1977 по 1983 рр. навчався у Вінницькому державному медичному інституті ім. М.І. Пирогова. З 1984 по 1986 рр. - проходив інтернатуру за спеціальністю "Оториноларингологія" на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова. З 1991 р. працює лікарем-ординатором Центральної районної лікарні м. Вінниці. З 1997р. - по цей час працює завідувачем ЛОР відділення Центральної районної лікарні М. Вінниця. У 2000 році нагороджений Почесною грамотою Міністерства охорони здоров'я України. З 2004 року працює асистентом кафедри ЛОР- хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Рауцкіс Повілас Антано


асистент, к.м.н.

Рауцкіс Повілас Антано закінчив Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова в 1994 році. З вересня 1994 по червень 1997 р.р. проходив інтернатуру за спеціальністю «Дитяча оториноларингологія» на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. В 1997 році отримав сертифікат «Лікаря оториноларинголога». З 1997 по цей час працює лікарем-ординатором Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. У 2006 році отримав вищу кваліфікаційну категорію. У 2007 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Структурно-функціональна гетерогенність слизової оболонки глоткового мигдалика». З 2005 року працює асистентом кафедри ЛОР хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.

Грицун Ярослав Петрович


асистент

Грицун Ярослав Петрович з 2003 по 2009 рр. навчався у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова. З 2009 по 2011рр.- навчався в інтернатурі за спеціальністю "Дитяча оториноларинголгія" на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Із 2011 по 2012 рр. працює дитячим оториноларингологомв Коростишівській ЦРЛ ім. Д.І. Потєхіна, де за цей період проходить курси спеціалізації за спеціалізацією "Оториноларингологія" в КНМАПО ім. П.Л. Шупика. Із 2012 по 2014 РР. навчався у клінічній ординатурі на базі ЛОР-відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова та працював у МКЛШМД №2 м. Вінниці. З 2014р. по цей час працює лікарем ЛОР-відділення Вінницької обласної лікарні ім. М.І. Пирогова. З 2014р.- працює асистентом кафедри ЛОР-хвороб.

Максимчук Віталій Васильович


асистент

Максимчук Віталій Васильович з 1997 по 2003 рр. навчався у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова. З 2004 по 2014рр. працював асистентом кафедри патоморфології ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Із 2010 по 2011 рр. пройшов курси спеціалізації за спеціалізацією "Оториноларингологія" в КНМАПО ім. П.Л. Шупика. Із 2014 по 2016 рр. навчався у клінічній ординатурі на базі ЛОР-відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова. З 2011р. по цей час працює лікарем оториноларингологом ЛОР відділення МКЛШМД. З 2014р.- працює асистентом кафедри ЛОР-хвороб.

Шамрай Сергій Олегович


асистент

Шамрай Сергій Олегович з 1994 по 2000 рр. навчався у Вінницькому державному медичному університеті ім. М.І. Пирогова. З 2000 по 2002 рр. - проходив інтернатуру за спеціальністю "Дитяча оториноларингологія" на базі Вінницької обласної дитячої лікарні. З 2002 по 2004 рр. навчався у клінічній ординатурі за спеціальністю "Оториноларингологія" на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова. З 2004р.- по цей час працює лікарем ординатором у оторинолагингологічному відділенні ВОДКЛ. З 01.09.2004 року працює асистентом кафедри ЛОР-хвороб.

Існюк Андрій Сергійович


аспірант

Існюк Андрій Сергійович з 2004 по 2010 рр. навчався у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова. З 2010 по 2012 рр.- навчався в інтернатурі за спеціальністю "Дитяча оториноларинголгія" на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Із 2012 по 2016 рр. працює лікарем дитячим оториноларингологом в Гайсинській центральній районній лікарні. Із 2016 по цей час навчається у очній аспірантурі на базі ЛОР-кафедри Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Новини

Розташування кафедри ЛОР-хвороб
17.10.2019
83
New place of rewoking lessons
17.10.2019
83
Передатестаційні цикли (ПАЦ) з оториноларингології
17.10.2019
83

Література, що видана кафедрою