Студенту

Інтерну

Видалення кісти гайморової порожнини Дренування паратонзиллярного абсцеса Ендоскопічна полісинусотомія Задня тампонада носа Заміна трахеостомічної трубки Захворювання ВДЩ. Ларингіти. Дистанційне навчання оториноларингологія Календарнi плани практичних занять - Лікувальна справа - Iнтерни - оториноларингологія Календарнi плани практичних занять - Лікувальна справа - Iнтерни - оториноларингологія Календарнi плани практичних занять - Лікувальна справа - Iнтерни - оториноларингологія Конікотомія анатомічна Конікотомія анатомічна з бужом Ощадна конхотомія Передня тампонада носа тампонами Merocel Поліпотомія носа Радіочастотка тонзилотомія Робочі програми - Лікувальна справа - Iнтерни - оториноларингологія Робочі програми - Лікувальна справа - Iнтерни - оториноларингологія Самостійна робота студентів - Лікувальна справа - Iнтерни - оториноларингологія Стенози гортані дистанційне навчання оториноларингологія Тематичнi плани практичних занять - Лікувальна справа - Iнтерни - оториноларингологія Тематичнi плани практичних занять - Лікувальна справа - Iнтерни - оториноларингологія Тонзиектомія Мікроскопічна біполярна під ЕТН Тонзилектомія і аденотомія холодною плазмою Тонзилектомія методом кобляції Тонзилектомія під ЕТН з марлевою сепаровкою Трахеостомия Турбінопластика Турбінопластика при алергічному риніті Хронічний тонзиліт Шейверна тонзилотомія

Master

Вибіркові курси

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Кафедру засновано в 1936 році. Клініка нараховувала 10 ліжок — 1936, в 1937 — 35, в 1950 — 60, в 1980 році — 120 ліжок (80 на базі обласної лікарні ім. М.І. Пирогова і 40 на базі обласної дитячої лікарні). В 1980 році на базі ЛОР відділення обласної лікарні ім. М.І. Пирогова організовано Український склеромний центр на 40 ліжок.

Організатором і першим керівником кафедри був професор В.П. Ярославський, який завідував кафедрою до 1962 року. Тема докторської дисертації: «Сторонні тіла дихальних шляхів». Автор 58 наукових праць по вогнепальним ушкодженням ЛОР органів в роки ВВВ, внутрішньочерепним отогенним ускладненням, пункційним методам лікування абсцесів мозку. До викладацького складу входили: ас. кмн А.А. Богомольний, автор 6 наукових праць по розповсюдженню склероми у Вінницькій області, експериментальній склеромі і склеромі бронхів; ас. кмн Е.І. Турович автор 4 наукових праць з питань легеневого газообміну, діагностики та лікування хворих на склерому; ас. О.В. Денис займався рентгенотерапією хворих на склерому; ас. кмн Аленгоз Н.Г. автор 28 наукових праць по рентгенодіагностиці та лікуванню хворих на склерому, лікуванню хронічного тонзиліту, запалень придаткових пазух носа, запалень вуха.

З 1972 по 2002 рік кафедру очолював професор К.П. Дерепа, автор 188 наукових праць по патогенезу, діагностиці та лікуванню хворих на склерому, хірургічного лікування хворих на отосклероз, рак гортані. До викладацького складу входили: ас. кмн О.О. Мацієвська, автор 15 наукових праць по опікам та стенозам стравоходу, склеромі, сторонніх тілах стравоходу; ас.кмн В.С. Худобець автор 33 наукових праць по морфології та гістології м'язів гортані, запаленню біляносових порожнин носа, радіоізотопній діагностиці і лікуванню радіоактивним кобальтом злоякісних пухлин носа та біляносових пазух; доц. кмн В.С. Бондаренко опублікував 20 наукових праць по обміну мікроелементів у хворих на склерому, лікуванню їх радоно-вуглекислими водами курорту Хмільник; кмн О.С.Судома автор 8 наукових праць по водно-сольовому обміну у хворих на склерому; доц. кмн В.В. Гардига автор 70 наукових праць по лікуванню хворих на рак гортані, по реконструктивним пластичним операціям на вусі та гортані. Доц. кмн В.І. Пеньковий автор 68 наукових праць по лікуванню хворих на склерому, риногенним орбітальним ускладненням у дітей. Доц. кмн Барциховський автор 105 наукових праць, 2 винаходів, 42-рацпропозицій присвячених вивченню впливу навколишнього середовища, спадковості на виникнення алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів і склероми, а також вивченню імуногенетичних і імунологічних особливостей та імунокоррекції захворювань дихальних шляхів і склероми.

З 2002 року кафедру очолив професор В.В. Кіщук. Захистив докторську дисертацію по тонзилярній проблемі. Автор 164 наукових праць . Кафедра займається удосконаленням методів діагностики та консервативного лікування хворих на хронічний тонзиліт, склерому, мікрохірургічні втручання при патології вуха, біляносових порожнин, гортані, пластичними операціями.

На сьогоднышный день на кафедрі працюють: доц. А.І. Барціховський, доц. І.В. Дмитренко, доц. К.А. Лобко, доц. Бондарчук О.Д., доц. Грицун Я.П., ас. Існюк А.С., ас. Лобко А.Д. За період з 2002 року по сьогоднішній день до педагогічного штату кафедри входили: ас. Рауцкіс П.А., ас. Скічко С.В., ас. Шамрай С.О., ас. Максимчук В.В.

Представники кафедри виступають з доповідями на з’їздах, конференціях ЛОР товариства, публікують свої роботи в журналах, монографіях в періодичній пресі. Працівники кафедри приймають активну роботу в обласному товаристві ЛОР лікарів, а проф. В.В. Кіщук є його головою.

Велика увага приділяється підготовці спеціалістів ЛОР для Подільського краю. Свідченням цього є той факт, що із 128 отоларингологів, які працюють в Вінницькій області 118 колишні гуртківці ЛОР кафедри. З 1970 року кафедра організовує та контролює навчання лікарів інтернів на базах Вінницької, Хмельницької та Житомирської областей. На кафедрі постійно здійснюється навчання клінічних ординаторів, аспірантів, магістрів, інтернів. Клінічну ординатуру закінчило 76 отоларингологів.

З кожним роком поліпшується матеріальна база кафедри: було придбано сучасну ендоскопічну стійку для назальних ендоскопічних хірургічних втручань та сучасний мікроскоп для оперативних втручань на вусі та гортані, у клініці виконуються всі сучасні хірургічні втручання на ЛОР органах, з перевищенням хірургічної активності в 80%. На базі кафедри пройшли первинну спеціалізацію 130 лікарів. Проходять навчання інтерни з ЛОР хвороб Вінницької, Хмельницької, Житомирської, Кіровоградської, Полтавської, Львівської, Рівненської областей, по циклам навчаються сімейні лікарі, лікарі швидкої допомоги.

На базі кафедри проведені дві міжреспубліканські конференції з проблем склероми і всеукраїнська конференція ЛОР товариства. Кафедра ЛОР постійно підтримує тісний зв'язок з органами охорони здоров'я.

Штат кафедри

Кіщук Василь Васильович


завідувач кафедри, професор, д.м.н.

Кіщук Василь Васильович у 1970 році поступив на медичний факультет Вінницького медичного інституту, який закінчив у 1976 році.
З 1976 по 1977 роки навчався в інтернатурі по оториноларингології на базі ЛОР відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.
З 1980 по 1982 рр. Кіщук В.В. продовжив навчання у клінічній ординатурі на кафедрі ЛОР хвороб Вінницького медичного інституту.
Протягом 1982 - 1984 років працював асистентом кафедри ЛОР-хвороб Вінницького медичного інституту.
З 1984 року призначений на посаду завідувача ЛОР відділення обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, яку обіймав більше 20 років.
З 1984 року головний отоларинголог обласного управління охорони здоров'я. Член Правління Українського наукового медичного товариства отоларингологів. Голова Правління Вінницького обласного товариства отоларингологів.
З 1994 року навчався в заочній аспірантурі в Київському науково-дослідному інституті оториноларингології ім. О.С. Коломійченка, яку достроково закінчив в 1996 році, захистивши кандидатську дисертацію на тему: «Обгрунтування та ефективність консервативної терапії хворих на хронічний тонзиліт електромагнітним полем та тімічними імуномодуляторами».
У 1998 р. за вагомий внесок у розвиток медичної науки і впровадження в клінічну практику нових хірургічних технологій В.В. Кіщуку присвоєно звання "Заслужений лікар України".
В 2001 році захистив докторську дисертацію на тему: «Клініко-імунологічні підходи до оцінки функціонального стану піднебінних мигдаликів для діагностики та лікування хворих на хронічний тонзиліт».
З 2002 року призначений наказом ректора ВНМУ ім. М.І.Пирогова Василь Васильович Кіщук завідувачем кафедри ЛОР-хвороб, якою керує і по цей час.
В 2004 році Василю Васильовичу Кіщуку присвоєно вчене звання професора кафедри оториноларингології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.

Дмитренко Ігор Васильович


завуч кафедри, доцент, к.м.н

Дмитренко Ігор Васильович після закінчення Гайсинської ЗОШ №4 з відзнакою, в 1987 р. вступив на навчання до Гайсинського медичного училища на фельдшерське відділення, яке закінчив з відзнакою у 1991 році.
З 1991 по 1992 рр. працював рентген-лаборантом в Гайсинській ЦРЛ.
З 1992 по 1998 рр. навчався у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова на факультеті "Лікувальна справа".
З вересня 1998 по лютий 2000 р.р. проходив інтернатуру за спеціальністю «Оториноларингологія» на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. В 2000 році отримав сертифікат «Лікаря оториноларинголога».
З 2000 по 2002 рік навчався в клінічній ординатурі при кафедрі ЛОР хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова.
З 2002 по 2008 рр. працював лікарем-оториноларингологом у військово-медичному центрі центрального регіону.
З 2003 року працював асистентом кафедри ЛОР хвороб Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова.
У 2008 році отримав вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю "Оториноларингологія".
У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Комплексне патогенетичне лікування хворих на склерому із застосуванням радонової води та тіотриазоліну».
З 2008 року виконує обов’язки завідуючого учбовою частиною кафедри ЛОР хвороб. З 2012 року працює доцентом кафедри ЛОР-хвороб.

Бондарчук Олександр Дмитрович


доцент, к.м.н.

Бондарчук Олександр Дмитрович в 2003 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова.
Пройшов інтернатуру по оториноларингології на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова в 2005 р.
Рішенням вченої ради від 20.01.2006 року на підставі захисту магістерської наукової роботи Бондарчуку О.Д. було присвоєно кваліфікаційний ступінь магістра медицини за спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія.
В 2010 році захистив дисертаційну роботу і отримав звання кандидата медичних наук.
На конкурсній основі в 2005 році вступив на клінічну ординатуру по оториноларингології, яку в 2007 році закінчив.
З 01.08.2005 по теперішній час працює лікарем в ЛОР відділенні ВОКЛ ім. М.І. Пирогова.
З 2010 року працює асистентом кафедри ЛОР-хвороб.
3 2014 р. – головний позаштатний ЛОР-спеціаліст Департаменту охорони здоров'я та курортів у Вінницькій області.
З 2016р на підставі рішення вченої ради працює на посаді доцента кафедри оториноларингології ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Барціховський Андрій Ігорович


доцент, к.м.н.

Барціховський Андрій Ігорович в 1986 році закінчив Вінницький медичний інститут ім.М.І.Пирогова за спеціальністю “лікувальна справа”. У 1988 році закінчив клінічну ординатуру при кафедрі ЛОР-хвороб ВНМУ ім.М.І.Пирогова за спеціальністю “оториноларингологія”. У 1993 році закінчив очну аспірантуру при кафедрі ЛОР-хвороб ВНМУ ім.М.І.Пирогова за спеціальністю “отори-ноларингологія” захистом дисертації на пошукання наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Імунологічні та імуногенетичні аспекти алергічного риніту» (1994 р.). З 1993 по 1997 рік працював асистентом кафедри ЛОР-хвороб ВНМУ ім.М.І.Пирогова. Наукове звання доцента кафедри ЛОР-хвороб ВНМУ ім.М.І.Пирогова присвоєно у 1999 році. З 1997 року по теперішній час працює доцентом кафедри ЛОР-хвороб ВНМУ ім.М.І.Пирогова з викладанням оториноларингології українською, російською і англійською мовами. У 2007 році закінчив Перші Київькі державні курси іноземних мов з рівнем знання мови В2 і курси вивчення іноземної мови у ВНМУ ім.М.І.Пирогова. З 2013 по 2018 рік працював лікарем-оториноларингологом отоларингологічного відділення клініки щелепно-лицевої хірургії, стоматології, отоларингології та очних хвороб ВМКЦ ЦР. У 2016 році нагороджений Пам’ятним нагрудним знаком командувача Повітряних Сил України «За сприяння Повітряним Силам ЗС України». У 2017 році нагороджений відзнакою МО України медаллю «За сприяння Збройним силам України». У 2017 році атестаційною комісією ВМКЦ ЦР підтверджено вищу категорію з оториноларингології.
Барціховський А.І. – співавтор 212 наукових та науково-методичних праць, ним зареєстровано 2 винаходи та 3 патенти України на корисну модель, 56 раціоналізаторських пропозицій. Разом з доцентом кафедри Гардигою В.В. видано навчальний посібний «Пропедевтика оториноларингології» українською і російською мовами. Під його керівництвом підготовлено і захищено 6 магістерських робіт, в тому числі 2-х англійською мовою.

Лобко Катерина Анатоліївна


доцент, к.м.н.

Лобко Катерина Анатоліївна закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова в 2003 році. З серпня 2003 по січень 2005 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю «Оториноларингологія» на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. В 2005 році отримала сертифікат «Лікаря оториноларинголога». Паралельно з навчанням в інтернатурі проходила навчання в магістратурі. За період навчання в магістратурі, яку закінчила в 2005 році, захистила роботу на тему: «Вплив хронічного тонзиліту на перебіг вагітності та стан плоду в різні строки вагітності» і отримала диплом «Магістра медицини» за спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія з відзнакою. У грудні 2003 року вступила до аспірантури на кафедру ЛОР - хвороб, яку закінчила в 2008 році. У грудні 2010 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Комплексний метод лікування хронічного тонзиліту у вагітних» на базі ДУ «Інститут отоларингології ім. О.С.Коломійченка» НАМН України. З лютого 2005 року по листопад 2011 р. працювала лікарем отоларингологом поліклінічного відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова, має вищу кваліфікаційну категорію.
З вересня 2007 року працює на посаді асистента кафедри ЛОР-хвороб.
З 2015 року працює на посаді доцента кафедри ЛОР-хвороб.

Грицун Ярослав Петрович


доцент

Грицун Ярослав Петрович з 2003 по 2009 рр. навчався у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова. З 2009 по 2011рр.- навчався в інтернатурі за спеціальністю "Дитяча оториноларинголгія" на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Із 2011 по 2012 рр. працює дитячим оториноларингологомв Коростишівській ЦРЛ ім. Д.І. Потєхіна, де за цей період проходить курси спеціалізації за спеціалізацією "Оториноларингологія" в КНМАПО ім. П.Л. Шупика. Із 2012 по 2014 РР. навчався у клінічній ординатурі на базі ЛОР-відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова та працював у МКЛШМД №2 м. Вінниці. З 2014р. по цей час працює лікарем ЛОР-відділення Вінницької обласної лікарні ім. М.І. Пирогова. З 2014р.- працює асистентом кафедри ЛОР-хвороб.Має вищу кваліфікаційну категорію лікаря-оториноларинголога.

Існюк Андрій Сергійович


асистент

Існюк Андрій Сергійович з 2004 по 2010 рр. навчався у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова. З 2010 по 2012 рр.- навчався в інтернатурі за спеціальністю "Дитяча оториноларинголгія" на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Із 2012 по 2016 рр. працює лікарем дитячим оториноларингологом в Гайсинській центральній районній лікарні. Із 2016 по цей час навчається у очній аспірантурі на базі ЛОР-кафедри Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
З 2017 року працює асистентом кафедри ЛОР хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.

Новини

УВАГА! ЗМІНА Р О З К Л А Ду відробок практичних занять на 2023-24 н.р
01.05.2024

Р О З К Л А Д

відробок практичних занять на 2023-24 н.р

 

Викладач

Дні  тижня

 Години  відпрацювань

 

Бондарчук О.Д. 

Microsoft Teams room code: ezhi2de

 

вівторок, середа

 09.00 -11.00

 

Барціховський А.І.

Microsoft Teams room code: i38sog4.

 

 

щоденно                           

 

11.00 -13.00

Дмитренко І.В.

Microsoft Teams room code: uo1fae8

 

 

вівторок, четвер

 

09.00 - 11.00

Існюк А.С.

Microsoft Teams room code: hdodfpb

понеділок, середа

09.00 - 11.00

 

 

Лобко К.А.

Microsoft Teams room code: uaq1o7v

 

 

 

середа

 

 

 з 16.00

 

Відпрацювання  пропущених занять  та  «2»  проводитиметься на  кафедрі  ЛОР-хвороб   в офлайн режимі та  на  платформі Microsoft Teams у свого  викладача

План спеціалізації та тематичного удосконалення лікарів з оториноларингології на базі ФПО ВНМУ ім. М.І.Пирогова на 2024 р.
16.02.2024

План  спеціалізації  та  тематичного  удосконалення лікарів з оториноларингології на базі ФПО  ВНМУ ім. М.І.Пирогова на  2024р.

 

Назва  кафедри

 і циклу

Дата  початку

 і  закінчення

Спеціалізація

Тематичний цикл

К-сть  слухачів

Тривалість

К-сть  слухачів

Тривалість

1.

Кафедра  ЛОР-хвороб

«Отоларингологія",

лікарі-отоларингологи, які

не працювали більше трьох

років

01.02-29.03

5

2

 

 

2.

"Дитяча отоларингологія"

лікарі -отоларингологи

01.02-29.03

5

2

 

 

3.

"Дитяча отоларингологія"

лікарі-дитячі хірурги

01.02-31.05

5

4

 

 

4.

"Дитяча отоларингологія"

 лікарі-педіатри

01.02-28.06

5

5

 

 

5.

ТУ-"Невідкладна ЛОР - допомога і

  граничні стани в отоларингології

01.02-15.02

 

 

6

0,5

6.

«Отоларингологія" отоларингологи

дитячі. які не працювали більше

трьох років за цією спеціальністю

01.03-31.05

5

3

 

 

7.

"Дитяча отоларингологія"

отоларингологи дитячі. які не працювали

 більше трьох років за цією спеціальністю

01.04-31.05

5

2

 

 

8

ТУ-"Основи фоніатрії та фонопедії"

17.05-31.05

 

 

6

0,5

 

Календарний план заходів БПР Провайдера №1083 на 2024 рік
12.02.2024

Календарний план заходів БПР Провайдера №1083 на 2024 рік

 

Місяць Дата місце

Вид заходу

Тема

Кафедра

Режим проведення

Цільова аудиторія

Кількість слухачів

 

 1.  

04 - 05.03.2024 Вінниця

Фахова школа

 

Інноваційні методики діагностики та лікування ЛОР - захворювань

ЛОР -хвороб

Офлайн

Дитяча отоларингологія, Онкооториноларингологія, Отоларингологія

20

 1.  

13 .03.202 4 Вінниця

Науково - практична конференція

«Сучасні аспекти діагностики, лікування та профілактики запальних захворювань, онкологічної патології та специфічних уражень ЛОР - органів »

ЛОР-хвороб

Офлайн

Дитяча отоларингологія, Онкоотоларингологія, Отоларингологія, Педіатрія, Загальна практика - сімейна медицина

150

 1.  

25-26.03.2024

Вінниця

Симуляційний

тренінг з

оволодінням

практичними

навичками

Основи отоскопії для лікарів первинної ланки

ЛОР -хвороб

Офлайн

Педіатрія, Загальна практика-сімейна медицина

До 6

 1.  

9-10.04.2024 Вінниця

Симуляційний

тренінг з

оволодінням

практичними

навичками

Ендоскопічні методи дослідження ЛОР-органів

ЛОР -хвороб

Офлайн

Дитяча отоларингологія, Онкоотоларингологія, Отоларингологія

До 6

 1.  

23-25.04.2024 Вінниця

Симуляційний

тренінг з

оволодінням

практичними

навичками

Оволодіння практичними аспектами FESS (функціональної ендоскопічної синусохірургії)

ЛОР -хвороб

Офлайн

Дитяча отоларингологія, Онкоотоларингологія, Отоларингологія

До 6

 1.  

10-11.05.2024

Вінниця

Симуляційний

тренінг з

оволодінням

практичними

навичками

Отоскопічні особливості захворювань зовнішнього та середнього вуха

ЛОР -хвороб

Офлайн

Дитяча отоларингологія, Онкоотоларингологія, Отоларингологія

До 6

 1.  

05.06.2024 Вінниця

Науково-практична

конференція

Клінічні аспекти діагностики, лікування та профілактики запальних захворювань верхніх дихальних шляхів та ЛОР-органів на сучасному етапі

ЛОР -хвороб

Онлайн

Дитяча отоларингологія, Онкоотоларингологія, Отоларингологія, Педіатрія, Загальна практика - сімейна медицина

150

 1.  

09.10.2024

Вінниця

Науково-практична

конференція

«Гострі та хронічні захворювання ЛОР-органів на сучасному етапі. Сторонні тіла ЛОР-органів, дихальних шляхів, стравоходу»

ЛОР -хвороб

Онлайн

Дитяча отоларингологія, Онкоотоларингологія, Отоларингологія, Педіатрія, Загальна практика - сімейна медицина

150

 1.  

11.12.2024 Вінниця

Науково-практична

конференція

«Питання тактики діагностики

та лікування гострої патології

ЛОР-органів»

ЛОР -хвороб

Онлайн

Дитяча отоларингологія, Онкоотоларингологія, Отоларингологія, Педіатрія, Загальна практика - сімейна медицина

150

 

 

Перескладання диференційного заліку з ЛОР-хвороб
16.09.2020

Перескладання диференційного заліку з ЛОР-хвороб  буде  проводитись  в онлайн режимі 25.09.2020 р з 14.00 до 16.00 години на платформі Microsoft Teams (код кімнати:  xmqtz1u).

 

     Перескладання прийматиметься у студентів за наявності якісного аудіо-відео зв’язку, що зареєструвались до 13.30 год.

(без назви)
16.09.2020

Перескладання диференційного заліку з ЛОР-хвороб  буде  проводитись  в онлайн режимі 25.09.2020 р з 14.00 до 16.00 години на платформі Microsoft Teams (код кімнати:  xmqtz1u).

 

     Перескладання прийматиметься у студентів за наявності якісного аудіо-відео зв’язку, що зареєструвались до 13.30 год.

перескладання диференційного заліку з ЛОР-хвороб
16.09.2020

Перескладання диференційного заліку з ЛОР-хвороб  буде  проводитись  в онлайн режимі 25.09.2020 р з 14.00 до 16.00 години на платформі Microsoft Teams (код кімнати:  xmqtz1u).

 

     Перескладання прийматиметься у студентів за наявності якісного аудіо-відео зв’язку, що зареєструвались до 13.30 год.

Отработка пропущенных занятий и «2» по ЛОР-болезням
09.09.2020

 

Отработка пропущенных занятий и «2» будет проводиться на кафедре ЛОР-болезней в онлайн режиме дважды в неделю на платформе Microsoft Teams у своего преподавателя.
(Расписание и коды комнат размещаются внизу).
 
 Доцент Дмитренко И.В. - uo1fae8 вторник и четверг 3-4 пары
Доцент Барциховський А.И. - i38sog4 вторник и четверг 3-4 пары
Доцент Лобко К.А - uaq1o7v вторник и четверг 3-4 пары
Доцент Бондарчук А.Д. - lqajvpc вторник и четверг 3-4 пары
Ассистент Грицун Я.П. - jsx5byd понедельник и среду 3-4 пары
Ассистент Иснюк А.С. - hdodfpb понедельник и среду 3-4 пары
Ассистент Скичко С.В. - 2kolza6 среды и пятницы 5 пары
Ассистент Максимчук В.В. - afp0he6 понедельник и среду 3-4 пары
Ассистент Рауцкис П.А. -exk95zq понедельник и вторник 3-4 пары

Отработка пропущенных занятий и «2» будет проводиться на кафедре ЛОР-болезней в онлайн режиме дважды в неделю на платформе Microsoft Teams у своего преподавателя.
(Расписание и коды комнат размещаются внизу).
 
 Доцент Дмитренко И.В. - uo1fae8 вторник и четверг 3-4 пары
Доцент Барциховський А.И. - i38sog4 вторник и четверг 3-4 пары
Доцент Лобко К.А - uaq1o7v вторник и четверг 3-4 пары
Доцент Бондарчук А.Д. - lqajvpc вторник и четверг 3-4 пары
Ассистент Грицун Я.П. - jsx5byd понедельник и среду 3-4 пары
Ассистент Иснюк А.С. - hdodfpb понедельник и среду 3-4 пары
Ассистент Скичко С.В. - 2kolza6 среды и пятницы 5 пары
Ассистент Максимчук В.В. - afp0he6 понедельник и среду 3-4 пары
Ассистент Рауцкис П.А. -exk95zq понедельник и вторник 3-4 пары

Відпрацювання
01.09.2020

Відпрацювання  пропущених занять  та  «2»  проводитиметься на  кафедрі  ЛОР-хвороб в  онлайн  режимі   двічі  на  тиждень  на  платформі Microsoft Teams у свого  викладача.

(розклад та коди кімнат розміщуються внизу).

 

 Доцент Дмитренко І.В. - uo1fae8  вівторок  та  четвер  4-5 пари

Доцент Барціховський А.І. -  i38sog4  вівторок  та  четвер  3-4 пари

Доцент Лобко К.А -  uaq1o7v вівторок  та  четвер  3-4 пари

Доцент Бондарчук  О.Д.  - lqajvpc  вівторок  та  четвер  3-4 пари

Асистент Грицун Я.П. - jsx5byd  понеділок  та середа 3-4 пари

Асистент Існюк А.С. -  hdodfpb понеділок  та середа 3-4 пари

Асистент Скічко  С.В.  -  2kolza6  середа та  п’ятниця 5 пари

Асистент Максимчук В.В.  - afp0he6 понеділок  та середа 3-4 пари

Асистент Рауцкіс  П.А. -exk95zq  понеділок та  вівторок  3-4  пари

Перескладання диференційного заліку з ЛОР-хвороб
28.08.2020

Перескладання диференційного заліку з ЛОР-хвороб  буде  проводитись  в онлайн режимі 09.09.2020р  з 15.00 до 17.00 год.  Microsoft teams код кімнати :  xmqtz1u

 

     Перескладання прийматиметься у студентів, що зареєструються  до  14.30 год.

 

Наукова діяльність

 

        На 2023 рік заплановано 4 науково-практичних конференції Вінницького обласного наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів.

       1. 03 березня 2023 року. Науково-практична конференція Вінницького обласного наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів за темою «Сучасні аспекти діагностики, лікування та профілактики запальних захворювань, онкологічної патології та специфічних уражень ЛОР-органів»». ПОСВІДЧЕННЯ про реєстрацію заходу №312 від 11 липня 2022 р. Міністерства освіти і науки України, Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації».

        2. 09 червня 2023 року. Науково-практична конференція Вінницького обласного наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів за темою ««Клінічні аспекти діагностики, імунології, лікування та профілактики запальних захворювань верхніх дихальних шляхів та ЛОР-органів на сучасному етап». ПОСВІДЧЕННЯ про реєстрацію заходу №316 від 11 липня 2022 р. Міністерства освіти і науки України, Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації».

        3. 06 жовтня 2023 року. Науково-практична конференція Вінницького обласного наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів за темою «Гострі та хронічні захворювання ЛОР-органів на сучасному етапі. Сторонні тіла ЛОР-органів, дихальних шляхів, стравоходу». ПОСВІДЧЕННЯ про реєстрацію заходу № 322 від 11 липня 2022 р. Міністерства освіти і науки України, Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації».

        4. 15 грудня 2023 року. Науково-практична конференція Вінницького обласного наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів за темою «Питання тактики діагностики та лікування гострої патології ЛОР-органів». ПОСВІДЧЕННЯ про реєстрацію заходу №326 від 11 липня 2022 р. Міністерства освіти і науки України, Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації».

         У 2022 році співробітниками кафедри прийнято участь в роботі 3-х міжнародних конференцій (м.Ларнака (Кіпр), 07.01.2022 р.; м.Тарту (Естонія), 07.02.2022 р.; м.Дебрецен (Угорщина), 07.07.2022 р.). В матеріалах вказаних конференцій надруковано 3 наукових роботи.

         На базі кафедри проведено 3 традиційних науково-практичних конференцій з онлайн-трансляцією Вінницького обласного наукового медичного товариства лікарів-отоларингологів, які  присвячені сучасним  аспектам діагностики і лікування ЛОР-патології; прийнято участь у 7 різнопланових наукових конференціях оториноларингологів України з  5 доповідями. Студентами надруковано 5 наукових праць в матеріалах ХІХ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку – 2022».

 

        Участь співробітників кафедри у наукових форумах 2022 р.: 

 

№ з/п

Назва наукового форуму та місце проведення

Участь співробітників кафедри у наукових форумах (чол.)

Термін проведення

Конгресах

З’їздах

Конференціях

1

Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ; Ларнака,м. Тарту(Естонія) ,м. Дебрецен (Угорщина)

http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-17.pdf 

 

 

            8

07 січня 2022 р.

2

Modern aspects of modernization of science: status, problems, development trends: materials of the 18th International Scientific and Practical Conference

http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-18.pdf

 

  

           8

February 7, 2022

3

Modern aspects of modernization of science: status, problems, development trends: materials of the 21th International Scientific and Practical Conference

http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-21.pdf

 

 

           8

07 червня 2022 р.

4

ІІІ навчально-методичної конференції ВНМУ ім.М.І.Пирогова «Актуальні проблеми якісної підготовки медичних фахівців в умовах глобального конкурентного середовища»

https://www.vnmu.edu.ua/downloads/pdf/tezy-konf_09-02-2022.pdf

 

 

          8

9 лютого 2022 р.

 

5

Вебінар   «Тонзиліт: актуальні питання діагностики та  лікування»

 

 

           8

07.09.2022р

6

Науково-практична конференція «Хірургічні та травматологічні  випадки в практиці лікарів  різних спеціальностей. Сесія №9»Доповідь «Особливості хірургічної тактики при травмах фронто-базальної локалізації» м. Київ

 

 

          8

08.09.2022

 

        Наукові форуми, які були проведенні на базі кафедри у 2022 р.


№ з/п

Назва заходу

Термін проведення

Кількість учасників

Внесений до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів (так / ні)

1

Традиційна науково-практична конференція

Вінницького обласного наукового

медичного товариства

лікарів-оториноларингологів на тему:

 «Тактика надання допомоги пацієнтам з гострою та хронічною патологією ЛОР- органів»»

(в  онлайн режимі)

 

      21 вересня

           2022 р

 

        85

                       ні

 

Перелік опублікованих статей співробітниками кафедри  ЛОР-хвороб у 2022 р.

 

Назва статті

Назва

журналу

П.І.Б. авторів

Електронна адреса

Обсяг сторінок статті

 

Бібліографія  

1

Роль інноваційних технологій в оволодінні практичними навичками з надання ургентної допомоги в оториноларингології в умовах епідеміологічних обмежень з метою розвитку конкурентоспроможньої вищої школи  // Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ; Ларнака,

   Кіщук В.В., Барціховський А.І., Дмитренко І.В., Бондарчук О.Д., Лобко К.А., Існюк А.С., Грицун Я.П., Скічко С.В. 

http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-17.pdf   

6

   Кіщук В.В., Барціховський А.І., Дмитренко І.В., Бондарчук О.Д., Лобко К.А., Існюк А.С., Грицун Я.П., Скічко С.В. Роль інноваційних технологій в оволодінні практичними навичками з надання ургентної допомоги в оториноларингології в умовах епідеміологічних обмежень з метою розвитку конкурентоспроможньої вищої школи  // Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ; Ларнака, 07 січня 2022 р. / за ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. Київ; Ларнака: ГО «ВАДНД», 2022. C. 278-83.

http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-17.pdf   

 

Current directions of ent practical classes and lectures optimization // Modern aspects of modernization of science: status, problems, development trends: materials of the 18th International Scientific and Practical Conference, Tartu (Estonia)

Kishchuk V.V., Bartsikhovskiy A.I., Dmitrenko I.V., Bondarchuk O.D., Lobko K.A., Isnyuk A.S., Hrytsun Ya.P., Skichko S.V.

 

http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-18.pdf

11

Kishchuk V.V., Bartsikhovskiy A.I., Dmitrenko I.V., Bondarchuk O.D., Lobko K.A., Isnyuk A.S., Hrytsun Ya.P., Skichko S.V. Current directions of ent practical classes and lectures optimization // Modern aspects of modernization of science: status, problems, development trends: materials of the 18th International Scientific and Practical Conference, Tartu (Estonia), February 7, 2022 / за ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. Київ; Тарту: ГО «ВАДНД», 2022. C. 439-49.

http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-18.pdf

3

Особливості проведення практичних занять та лекцій з оториноларингології в умовах дистанційного навчання // Modern aspects of modernization of science: status, problems, development trends: materials of the 21th International Scientific and Practical Conference, June 7, 2022, Debretsen (Uhorshchyna)

Кіщук В.В., Барціховський А.І., Дмитренко І.В., Бондарчук О.Д., Лобко К.А., Існюк А.С., Грицун Я.П., Скічко С.В., Максимчук В.В.

 

Іhttp://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-21.pdf

19

Кіщук В.В., Барціховський А.І., Дмитренко І.В., Бондарчук О.Д., Лобко К.А., Існюк А.С., Грицун Я.П., Скічко С.В., Максимчук В.В. Особливості проведення практичних занять та лекцій з оториноларингології в умовах дистанційного навчання // Modern aspects of modernization of science: status, problems, development trends: materials of the 21th International Scientific and Practical Conference, June 7, 2022, Debretsen (Uhorshchyna) remotely / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. м. Дебрецен (Угорщина): ГО «ВАДНД», 07 червня 2022 р. C. 336-354.

http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-21.pdf

 

       Дані про участь співробітників кафедри у зарубіжних форумах у 2022 р.

 

 

№ з/п

           ПІБ

   Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

  Терміни

1

Кіщук В.В., Барціховський А.І., Дмитренко І.В., Бондарчук О.Д., Лобко К.А., Існюк А.С., Грицун Я.П., Скічко С.В.

Кіпр, Ларнака

Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ; Ларнака,

http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-17.pdf 

07 січня 2022 р.

2

Kishchuk V.V., Bartsikhovskiy A.I., Dmitrenko I.V., Bondar-chuk O.D., Lobko K.A., Isnyuk A.S., Hrytsun Ya.P., Skichko S.V.


Tartu (Estonia)

Modern aspects of modernization of science: status, problems, development trends: materials of the 18th International Scientific and Practical Conference

http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-18.pdf

February 7, 2022

3

Кіщук В.В., Барціховський А.І., Дмитренко І.В., Бондарчук О.Д., Лобко К.А., Існюк А.С., Грицун Я.П., Скічко С.В., Максимчук В.В.


м.Дебрецен (Угорщина)


Кіщук В.В., Барціховський А.І., Дмитренко І.В., Бондарчук О.Д., Лобко К.А., Існюк А.С., Грицун Я.П., Скічко С.В., Максимчук В.В. Особливості проведення практичних занять та лекцій з оториноларингології в умовах дистанційного навчання // Modern aspects of modernization of science: status, problems, development trends: materials of the 21th International Scientific and Practical Conference, June 7, 2022, Debretsen (Uhorshchyna) remotely / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. м. Дебрецен (Угорщина): ГО «ВАДНД», 07 червня 2022 р., C. 336-354.

http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-21.pdf

07 червня 2022 р.

 

 

          Патентно-ліцензійна діяльність кафедри за 2021 рік.

 

Перелік поданих заявок на об'єкти промислової власності (назва, держава, до якої подано заявку, № заявки, дата пріоритету, винахідники)

Перелік одержаних охоронних документів на об'єкти промислової власності (назва, вид та № документа, держава патентування, винахідники, патентовласник)

Посилання на електронний ресурс

Відомості про НОУ-ХАУ

Відомості про об'єкти авторського права (назва, № свідоцтва, автори)

Відомості про передачу прав та ліцензійні договори (№ охоронного документа, назва, № договору, дата укладання, ліцензіар, ліцензіат)

НДР, в процесі виконання якої створено об'єкт інтелектуальної (промислової) власності (назва, керівник, строки завершення, джерела фінансування)

1

2

3

4

5

6

«Спосіб ендоназальної орбітотомії як метод розкриття ретробульбарної гематоми при наданні первинної хірургічної допомоги хворим з посттравматичними внутрішньорбітальними крововиливами, поєднаними з фронтобазальною травмою".

Україна.
№ a 2020 01416

02.03.20

Кіщук В.В., Бондарчук О.Д.,

Дмитренко І.В., Максимчук В.В.

 

Патент на винахід

№ 124404, Україна.

Бюлетень №36, 08.09.21.

ВНМУ ім. М.І. Пирогова. https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=277946

 

 

 

„Новітні технології діагностики та лікування травм і запальних захворювань ЛОР-органів ”,

Державний реєстраційний номер: 0121U100450,

прикладна,

Кафедра ЛОР-хвороб,

керівник: проф.В.В.Кіщук,

2025,

Власні кошти

 

Участі співробітників кафедри ЛОР-хвороб у наукових форумах 2021 р.

 

№ з/п

Назва наукового форуму та місце проведення

Участь співробітників кафедри у наукових форумах (чол.)

Термін проведення

Конгресах

З’їздах

Конференціях

 1.  

     Участь в роботі Науково-практичного семінару ГО Української асоціації лікарів амбулаторної медицини з онлайн трансляцією «Сучасні досягнення в практиці ЛОР-лікаря. Сессія №1». м.Київ

(Україна).

     Certificate 42220840.

 

 

2

28.01.

2021 р.

 1.  

     Навчально-методична конференція ВНМУ ім.М.І.Пирогова «Актуальні проблеми якісної підготовки медичних фахівців в умовах глобального конкурентного середовища»  м. Вінниця (Україна).

     Сертифікат учасника конференції.

 

 

9

10 лютого 2021 р.

 1.  

     Участь в роботі національної фахової школи з онлайн трансляцією «Сучасна оториноларингологія і алергологія» за темою «Діагностичні алгоритми та принципи лікування пацієнтів із захворюваннями верхніх дихальних шляхів». м.Рівне

(Україна).

     Certificate 3230285.

 

 

5

18.02.

2021 р.

 1.  

     Участь в роботі наукового симпозіуму з міжнародною участю «Гострі запальні захворювання ЛОР-органів як міждисциплінарна проблема» та стимуляційних тренінгах «НАРАДА-ПОРАДА» в рамках наукового симпозіуму «Гострі запальні захворювання ЛОР-органів як міждисциплінарна проблема». м.Киів

(Україна).

     Certificate 3-002-9175.

 

 

4

18-19.02. 2021 р.

 1.  

     Участь в роботі наукового симпозіуму з міжнародною участю «Алергія і вірусні інфекції дихальних шляхів в умовах пандемії COVID-19» та стимуляційних тренінгах «НАРАДА-ПОРАДА» в рамках наукового симпозіуму «Алергія і вірусні інфекції дихальних шляхів в умовах пандемії COVID-19». м.Киів

(Україна).

     Certificate 3-001-9175.

 

 

3

03-05.03.

 2021 р.

 1.  

     Участь в роботі національної фахової школи з онлайн трансляцією «Сучасна оториноларингологія та алергологія» за темою «Діагностичні алгоритми та принципи лікування пацієнтів із захворюваннями верхніх дихальних шляхів». м.Одеса

(Україна).

     Certificate 9023343.

 

 

2

18.03.

2021 р.

 1.  

     Участь в роботі Науково-практичного семінару ГО Української асоціації лікарів амбулаторної медицини з онлайн трансляцією «Kлінічні випадки в практиці ЛОР-лікаря. Сессія №3». м.Київ

(Україна).

     Certificate 42450179.

 

 

2

18.03.

2021 р.

 1.  

     Участь в роботі Науково-практичного семінару ГО Української асоціації лікарів амбулаторної медицини з онлайн трансляцією «Тяжкі ускладнення «common cold=ГРВІ. Як зменшити ризики та юридично захистити себе». м.Київ

(Україна).

     Certificate 42470272.

 

 

2

19.03.

2021 р.

 1.  

     ІII Україно-польський конгрес «Інноваційні технології в оториноларингології». м.Київ,

(Україна).

     Certificate 91197071.

6

 

 

2.04.

2021 р.

 1.  

     Майстер-клас «Тимпанопластика при хронічному отиті без холестеатоми, тимпанопластика у випадку» під час 2-го Україно-польського конгресу «Інноваційні технології в оториноларингології». м.Київ,

(Україна).

     Certificate 91197072.

6

 

6

2.04.

2021 р.

 1.  

     Участь в роботі наукового симпозіуму з міжнародною участю «Хронічні запальні захворювання ЛОР-органів як міждисциплінарна проблема» та стимуляційних тренінгах «НАРАДА-ПОРАДА» в рамках наукового симпозіуму «Гострі запальні захворювання ЛОР-органів як міждисциплінарна проблема». м.Киів

(Україна).

     Certificate 4-098-9175.

 

 

6

08-09.04. 2021 р.

 1.  

Участь в програмі з оволодінням практичними навичками з профілактики, діагностики та лікування захворювань верхніх та нижніх дихальних шляхів ВСЕУКРАЇНСЬКА ФАХОВА ШКОЛА РЕСПІРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ «ЗДОРОВЕ ДИХАННЯ») / МОЗ України. ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України». Національна академія медичних наук України. державна установа “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського національної академії медичних наук України” м.Одеса, (Україна).

    Сертифікат  №4730405

 

 

4

23.04.

2021 р.

 1.  

Участь в міжнародному конгресі “COVID-19: досвід, досягнення, пермпективи» з онлайн трансяцією  / МОЗ України. ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України». Національна академія медичних наук України. державна установа “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського національної академії медичних наук України” м.Київ (Україна).

    Сертифікат  №13457267

2

 

 

30.04-01.05.

2021

 1.  

     Участь в роботі Науково-практичного семінару ГО Української асоціації лікарів амбулаторної медицини з онлайн трансляцією «Загально-медичні клінічні випадки в практиці лікарів різних спеціальностей. Сессія №1». м.Київ

(Україна).

     Certificate 42840247.

 

 

1

25-26.05.

2021 р.

 1.  

     Участь в роботі національної фахової школи з онлайн трансляцією «Сучасна оториноларингологія та алергологія» за темою «Діагностичні алгоритми та принципи лікування пацієнтів із захворюваннями верхніх дихальних шляхів». м.Івано-Франківськ (Україна).

     Certificate 3620030.

 

 

4

27.05.

2021 р.

 1.  

     Участь в роботі Науково-практичного семінару ГО Української асоціації лікарів амбулаторної медицини з онлайн трансляцією «Поліпрагмазія з точки зору клінічного фармаколога та юриста». м.Київ

(Україна).

     Certificate 42860242.

 

 

1

28.05.

2021 р.

 1.  

     Участь в роботі навчального тренінгу «Впровадження новітніх технологій діагностики та лікування поширених захворювань в практиці педіатра, алерголога та сімейного лікаря» / МОЗ України, ГО «Асоціація дитячих алергологів України».  м.Київ

(Україна).

     Certificate 31507.

 

 

2

10.06.

2021 р.

 1.  

     Участь у роботі телемосту «Наслідки пандемії: Long-COVID. Трагедія «Дальнобійників». м.Київ

(Україна).

     Certificate 100640.

 

 

3

17.06. 2021 р.

 1.  

     Участь у XIII з’їзді оториноларингологів України

     Усна доповідь (Програма XIII з’їзду оториноларингологів України додається):

     1. «Клініко-імунологічні та експериментальні дослідження гуморальних чинників запалення та регенерації у хворих при травмах фронто-базальної ділянки» (Кіщук В.В., Бондарчук О.Д., Дмитренко І.В., Лобко К.А., Барціховський А.І., Грицун Я.П., Існюк А.С. (Вінниця, Україна))

     Стендові доповіді (Програма XIII з’їзду оториноларингологів України додається):

     1. Шляхи покращення практичної підготовки медичних працівників з питань надання негайної допомоги при носових кровотечах в умовах дистанційного навчання (Кіщук В.В., Барціховський А.І., Дмитренко І.В., Бондарчук О.Д., Шевчук Ю.Г., Існюк А.С., Максимчук В.В., Рауцкіс В.П., Скічко С.В., Грицун Я.П., Лобко К.А.);

     2. Сучасні аспекти вибору тактики лікування склероми (Кіщук В.В., Існюк А.С., Барціховський А.І., Дмитренко І.В., Бондарчук О.Д., Лобко К.А., Грицун Я.П., Скічко С.В., Максимчук В.В., Рауцкіс П.А.);

     3 Роль і місце сучасних технологій у покращенні практичних навичок надання негайної допомоги при стенозах гортані в умовах дистанційного навчання (Кіщук В.В., Барціховський А.І., Дмитренко І.В., Бондарчук О.Д., Лобко К.А., Грицун Я.П., Скічко С.В., Існюк А.С., Максимчук В.В., Рауцкіс П.А.).

     (Програма XIII з’їзду оториноларингологів України додається)

     Матеріали XIII з’їзду оториноларингологів України (додаються) містять 5 публікацій.

м.Одеса (Україна).

 

9

 

19-22.09.

2021 р.

 1.  

Участь в роботі телемосту «Респіраторні захворювання лікуй респіраторно. Вплив тригерних факторів на розвиток бронхообструкції». м.Київ

(Україна).

     Certificate 113773.

 

 

2

09.09. 2021 р.

 1.  

     Участь в міжнародному конгресі з онлайн-трансляцією «Оториноларингологія: досвід, надбання, перспективи», присвяченій 180-річчю національного медичного університету ім.О.О.Богомольця та 100-річчю кафедри оториноларингології. м.Киів

(Україна).

     Certificate 12515821.

7

 

 

22-23.10.

 2021 р.

 1.  

     Участь в майстер-класі «Сучасні хірургічні техніки в отології, хірургії носа та горла» міжнародного конгресу з онлайн-трансляцією «Оториноларингологія: досвід, надбання, перспективи», присвяченій 180-річчю національного медичного університету ім.О.О.Богомольця та 100-річчю кафедри оториноларингології. м.Киів

(Україна).

     Certificate 12515822.

7

 

 

22-23.10.

 2021 р.

 1.  

     Участь в роботі Науково-практичного семінару ГО Української асоціації лікарів амбулаторної медицини з онлайн трансляцією «ЛОР-захворювання в практиці лікарів різних спеціальностей. Сессія №11». м.Київ

(Україна).

     Certificate 43650289.

 

 

1

04.11.

2021 р.

 1.  

     Участь в роботі національної фахової школи з онлайн трансляцією «Сучасна оториноларингологія та алергологія» за темою «Діагностичні алгоритми та принципи лікування пацієнтів із захворюваннями верхніх дихальних шляхів». м.Одеса

(Україна).

     Certificate 9126210.

 

 

2

04.11.

2021 р.

 1.  

     Участь в роботі міжнародного конгресу з онлайн-трансляцією «COVID-19: досвід, досягнення, перспективи». м.Київ

(Україна).

     Certificate 67329511.

2

 

 

05-06.11.

2021 р.

 1.  

     Участь в роботі майстер-класу міжнародного конгресу з онлайн-трансляцією «пневмонія у хворих на COVID-19: особливості перебігу, діагностики та лікування». м.Київ

(Україна).

     Certificate 67329512.

2

 

 

06.11.

2021 р.

 1.  

     Участь в роботі клінічної конференції «Клінічні протоколи та персоніфікована медицина: як знайти золоту середину». м.Вінниця

(Україна).

     Сертифікат (doctorthinking.org/verify): 26515-163-697-5616

 

 

5

12-13.

2021 р.

 1.  

Традиційна науково-практична конференція Вінницького обласного наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів за темою: «Клінічні випадки в оториноларингології –  діагностика та підходи до лікування ЛОР – патологій» (в  онлайн режимі). м.Вінниця

(Україна).

 

 

9

17.11.

2021 р.

 

 
   


Статті в журналах за 2021 р., що включені до баз Scopus або Web of Science.

 

Факультет (інститут)

Кафедра,

відділ

тощо

Автори

Назва роботи

Електрона адреса

Бібліо-графія

 

 

ЛОР-хвороб

Бондарчук О.Д., Дмитренко І. В., Дідик Н. Д., Існюк А. С.

Ендоназальна орбітотомія як перша допомога при посттравматичних внутрішньоорбітальних крововиливах у хворих з фронтобазальною травмою  

http://www.ozhurnal.com/ru/archive/2021/4

 

 

Офтальмологічний журнал, №4-2021. C.53-6

 

Разом: n=1

 

Перелік опублікованих статей за 2021 р.,, що входять до інших наукометричних баз даних.  

 

Назва статті

Назва

журналу

П.І.Б. авторів

Електронна адреса

Обсяг сторінок статті

 

Бібліографія

 1.  

Шляхи покращення практичної підготовки медичних працівників з питань надання негайної допомоги при носових кровотечах в умовах дистанційного навчання.

XIII З’їзд отриноларингологів України

В.В. Кіщук, А.І. Барціховський, І.В. Дмитренко, О.Д. Бондарчук, Ю.Г. Шевчук, А.С. Існюк, В.В. Максимчук, В.П. Рауцкіс, С.В. Скічко, Я.П. Грицун, К.А. Лобко.

 

2

Матеріали XIII З’їзду отриноларингологів України.- Одеса, 2021.- С. 50-1.

 1.  

Клініко-імунологічні та експериментальні дослідження гуморальних чинниківзапалення та регенерації у хворих при травмах фронто-базальної ділянки /

XIII З’їзд отриноларингологів України

Кіщук В.В., Бондарчук О.Д., Дмитренко І.В., Лобко К.А., Барціховський А.І., Грицун Я.П., Існюк А.С.

 

1

Матеріали XIII З’їзду отриноларингологів України.- Одеса, 2021.- С. 52.

 

 1.  

Переломи стінок лобної пазухи: покази до облітерації /

XIII З’їзд отриноларингологів України

В.В. Кіщук, О.Д. Бондарчук, І.В. Дмитренко, А.І. Барціховський, К.А. Лобко, В.В. Максимчук, В.П. Рауцкіс, С.В. Скічко, Я.П. Грицун, А.С. Існюк

 

1

Матеріали XIII З’їзду отриноларингологів України.- Одеса, 2021.- С. 53.

 

 1.  

Зміни показників оксидативного стресу у хворих на склерому на фоні антиоксидантної терапії

В.В. Кіщук, Я.П. Грицун, І.В.Дмитренко, О.Д. Бондарчук, А.І.Барціховський, К.А.Лобко, В.В.Максимчук, А.С.Існюк.

 

2

Матеріали XIII З’їзду отриноларингологів України.- Одеса, 2021.- С. 53-4.

 1.  

Порівняльна оцінка методів лікування хронічних стенозів гортані та трахеї у хворих на склерому

В.В. Кіщук, І.В. Дмитренко, А.І. Барціховський, О.Д. Бондарчук, К.А. Лобко, В.В. Максимчук, В.П. Рауцкіс, С.В. Скічко, Я.П. Грицун, А.С. Існюк.

 

2

Матеріали XIII З’їзду отриноларингологів України.- Одеса, 2021.- С. 54-5.

 1.  

Безпечність та доцільність топічного застосування пробіотичних препаратів у хворих на склерому

В.В. Кіщук, А.С. Існюк, А.І. Барціховський, І.В. Дмитренко, О.Д. Бондарчук, К.А. Лобко, В.В. Максимчук, В.П. Рауцкіс, С.В. Скічко, Я.П. Грицун.

 

2

Матеріали XIII З’їзду отриноларингологів України.- Одеса, 2021.- С. 55-6.

 1.  

Переносимість препарату «Апіколод» оральний спрей» хворими при лікуванні гострих і хронічних запальних захворювань глотки

В.В. Кіщук, К.А. Лобко,  А.Д.Лобко,  І.В. Дмитренко, А.І. Барціховський, О.Д. Бондарчук, , В.В. Максимчук, В.П. Рауцкіс, С.В. Скічко, Я.П. Грицун, А.С. Існюк.

 

2

Матеріали XIII З’їзду отриноларингологів України.- Одеса, 2021.- С. 56-7.


        На 2021-2025 роки під науковим керівництвом професора ЗВО Василя Кіщука заплановано прикладну науково-дослідницьку роботу кафедри ЛОР-хвороб „ Новітні технології діагностики та лікування травм і запальних захворювань ЛОР-органів” (Державний реєстраційний номер: 0121U100450).

Заплановану науково-дослідницьку роботу кафедри ЛОР-хвороб на 2015-2019 роки „Сучасні аспекти діагностики і лікування хронічних неспецифічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів, вуха, склероми і травм ЛОР-органів у мирний і воєнний час” завершено 1.12.2019 р.

        На протязі 2019 року співробітниками кафедри надруковано 10 наукових статей та 8 тез у спеціалізованих журналах в т.ч., що індексовані у Scopus та збірках.

На базі кафедри співробітниками проведено 3 щорічні традиційні науково-практичні конференції Вінницького обласного наукового медичного товариства лікарів-отоларингологів, що присвячені сучасним аспектам діагностики і лікування ЛОР-патології.

Прийнято участь з 18 доповідями у проведенні 9 різнопланових наукових конференцій оториноларингологів України (м.Київ, м.Одеса, м.Вінниця, м.Черкаси, м.Львів, м.Житомир, м.Хмельницький) і за кордоном (Словенія).  На кафедрі ЛОР-хвороб кожних 2 тижні відбуваються засідання студентського наукового гуртка, які проводяться в умовах операційної, перевязочної, бронхоскопічної тощо. Під час засідань студентського наукового гуртка крім стандартних наукових доповідей студентам демонструвались хворі з різноманітною ЛОР-патологією (18), виконувались їх перев’язки (8), оперативні втручання (8), бронхоскопії (3).  Після попереднього обговорення на засіданнях студентського наукового гуртка, на загально-університетську наукову конференцію підготовлено 6 доповідей,  3 з яких зайняли призові місця. Студентами надруковано самостійно 3 наукових праці.

 

Публікації кафедри ЛОР-хвороб за 2019 рік:

 1. Kishchuk V., Bondarchuk O., Dmitrenko I., Lobko K., Grytsun G., Timchenko M., Datsiuk O., Bevz H. Immune status of patients with frontal basilar trauma having BC ‘Syntekost’ applied in the surgical treatment. Report 1. The state of the of the systemic cellular and humoral immunity factors of the patients with  frontal basilar trauma the acute posttraumatic period prior to surgical treatment / Wiadomości Lekarskie.- Wydawnictwo Aluna, 2019.- Tom(Vol) LXXII, nr(№) 9.- cz II.- P. 1791-4.
 2. Кіщук В.В., Барціховський А.І., Дмитренко І.В., Шевчук Ю.Г., Бондарчук О.Д., Лобко К.А., Максимчук В.В., Рауцкіс П.А., Скічко С.В., Грицун Я.П., Існюк А.С., Шамрай С.О. Шляхи євроінтеграції на прикладі модифікації комплексних текстових і ілюстрацій них тестів з оториноларингології англійською і українською мовою / Навчально-методична конференція «Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти: Національний досвід та світовий вимір».- ВНМУ ім.М.І.Пирогова.- Вінниця, 2019.- С.99-100.
 3. Кіщук В.В., Барціховський А.І., Дмитренко І.В., Шевчук Ю.Г., Бондарчук О.Д., Лобко К.А., Максимчук В.В., Рауцкіс П.А., Скічко С.В., Грицун Я.П., Існюк А.С., Шамрай С.О. Інформативність інтегративних ілюстрацій них тестів для підвищення когнітивного рівня знань і його оцінювання з оториноларингології Навчально-методична конференція «Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти: Національний досвід та світовий вимір».- ВНМУ ім.М.І.Пирогова.- Вінниця, 2019.- С.100-101.
 4. В.В.Кіщук, А.І.Барціховський, І.В.Дмитренко, О.Д.Бондарчук, К.А.Лобко, П.А.Рауцкіс, Я.П.Грицун, А.С.Існюк, С.В.Скічко, В.В.Максимчук  Особливості диференційної діагностики локалізованого амілоїдозу дихальних  шляхів і склероми /Оториноларингологія, №1-с (2), 2019.- C.45.
 5. В.В.Кіщук, О.Д.Бондарчук, І.В.Дмитренко, А.І.Барціховський, К.А.Лобко, А.С.Існюк, Я.П.Грицун, В.В.Максимчук, С.В.Скічко. Імунний статус хворих з фронто-базальною травмою при використанні бк «синтекість» при хірургічному лікуванні в різні післяопераційні терміни / Оториноларингологія, №1-с (2), 2019.- C.46.
 6. В.В.Кищук, Я.П.Грицун, О.Д.Бондарчук, И.В.Дмитренко, К.А.Лобко, А.И.Барциховский, В.В.Максимчук Состояние локального  иммунитета  ротоглотки у больных склеромой / Оториноларингологія, №1-с (2), 2019.- C.47.
 7. В.В.Кіщук, І.В.Дмитренко, А.І.Барціховський, О.Д.Бондарчук, К.А.Лобко, А.С.Існюк, Я.П.Грицун, В.В.Максимчук, С.В.Скічко Стан склеромної проблеми за даними українського склеромного центру та перспективи вирішення / Оториноларингологія, №1-с (2), 2019.- C.48.
 8. В.В.Кіщук, І.В.Дмитренко, І.В.Бондарчук, К.А.Лобко, А.Д.Лобко, В.В.Максимчук, А.І.Барціховський, А.С.Існюк, Я.П.Грицун, О.В.Швед  Варіанти пошуку альтернативної терапії лікування гострого риносинуситу і профілактики хронізації даної патології / Оториноларингологія, №1-с (2), 2019.- C.49.
 9. В.В.Кіщук, А.С.Існюк, О.Д.Бондарчук, К.А.Лобко, І.В.Дмитренко, А.І.Барціховський, В.В.МаксимчукВплив пробіотичногопрепаратуйогурт  фармасайнсна морфологічну організацію слизової оболонки порожнини носа кролів у експерименті / Оториноларингологія, №1-с (2), 2019.- C.50.
 10. В.В.Кіщук, В.В.Максимчук, А.І.Барціховський, І.В.Дмитренко, О.Д.Бондарчук, К.А.Лобко, П.А.Рауцкіс, Я.П.Грицун, А.С.Існюк, С.В.Скічко / Стан верхніх дихальних  шляхів носа та біляносових пазух у ларингектомованих хворих / Оториноларингологія, №1-с (2), 2019.- C.51
 11. В.В. Кіщук, А.І. Барціховський, А.С. Бобело, І.В. Дмитренко, О.Д.Бондарчук, К.А. Лобко, В.В. Максимчук, В.П. Рауцкіс, С.В. Скічко, Я.П. Грицун, А.С. Існюк, В.В. Корольчук Поширенність герпес-вірусу IV типу у дітей з гіпертрофією носоглоткового мигдалика / Оториноларингологія, № 2-с (2), 2019.- C.36
 12. Кіщук В.В., Бондарчук О.Д., Дмитренко І.В., Лобко К.А., Барциховський А.І., Існюк А.С. / Лікування рецидивуючої назальної ліквореї у хворих на фронтобазальну травму у віддаленому післяопераційному періоді / Оториноларингологія, №2-с (2), 2019.- C.36-7
 13. Кіщук В.В., Дмитренко І.В., Бондарчук О.Д., Лобко К.А., Барціховський А.І., Максимчук В.В., Існюк А.С, Грицун Я.П. Клінічні особливості перебігу склероми у дітей / Оториноларингологія, №2-с (2), 2019.- C.37-8.
 14. Кіщук В.В., Існюк А.С., Мельников О.Ф., Бондарчук О.Д., Лобко К.А., Дмитренко І.В., Барціховський А.І., Максимчук В.В. / Зміни стану локального імунітету у хворих на склерому при різних підходах до лікування / Оториноларингологія, №2-с (2), 2019.- C.39.
 15. Кіщук В.В., Лобко К.А., Бондарчук О.Д., Дмитренко І.В., Лобко А.Д.,  Грицун Я.П., Максимчук В.В.,  Існюк А.С., Барціховський А.І. / Стан пацієнтів з хронічним епітимпанітом до та після хірургічного лікування / Оториноларингологія, №2-с (2), 2019.- C.40.
 16. Бобело А.С., Барціховський А.І., Максимчук В.В., Шетманюк Г. В. Структура причин назальної обструкції в дитячому віці за матеріалами Вінницького Алерго- імунологічного центру у 2017-2018 рр / Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань : тези доп. IV Всеукраїнського З'їзду алергологів України, (Вінниця, 23 - 25 травн. 2019 р.). - Вінниця, 2019. - С. 18.
 17. Барціховський А.І., Бобело А.С., Максимчук В.В., Корольчук В.В., Барціховська Н.А., Рауцкіс В. П. Роль Епштейн Барра вірусної інфекції у формуванні гіпертрофії носоглоткового мигдалика в дитячому віці за матеріалами Вінницького Алерго-імунологічного центру у 2017-2018 рр. / Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань : тези доп. IV Всеукраїнського З'їзду алергологів України, (Вінниця, 23 - 25 травн. 2019 р.). - Вінниця, 2019. - С. 8-9.
 18. Барціховський А.І., Бобело А.С., Корольчук В.В., Гаврилюк А.В., Шетманюк Г.В., Існюк А.С., Скічко С.В., Максимчук В.В., Грицун Я.П. Інформативність обчислення ступеню стенозу хоан з використанням математики фрактала програмами тривимірного моделювання за матеріалами Вінницького Алерго-імунологічного центру у 2017-2018 рр. / Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань : тези доп. IV Всеукраїнського З'їзду алергологів України, (Вінниця, 23 - 25 травн. 2019 р.). - Вінниця, 2019. - С. 10-1.

Виконання науково-дослідної роботи кафедри ЛОР-хвороб за минулий рік,

що запланована на 2015-2019  роки

Тема НДР: “Сучасні аспекти ранньої діагностики і лікування неспецифічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів, вуха і склероми”

Керівник НДР: __ Кіщук Василь Васильович __ (П.І.Б.).

Короткий зміст запиту (до 40 рядків тексту):

            Предметом дослідження є клінічні, променеві, лабораторні показники перебігу травм ЛОР органів після хірургічного лікування з облітерацією трепанаційної порожнини біокомпозитом “Синтекість” та ускладненого хронічного тонзиліту і склероми.

Об'єктом дослідження є післяопераційна трепанаційна порожнина скроневої кістки після оперативного лікування травм ЛОР-органів, піднебінні мигдалики хворих на ускладнений хронічний тонзиліт, слизова оболонка дихальних шляхів хворих на склерому.

Мета науково-дослідної роботи: «Покращити якість хірургічного лікування хворих з травмами ЛОР-органів і підвищити об'єктивність вибору методу лікування ускладненого хронічного тонзиліту і склероми».

            Основні завдання, які необхідно було вирішити для досягнення мети:

За допомогою клінічних, променевих, лабораторних, статистичних методів досліджень визначити особливості перебігу та провести порівняльну оцінку ефективності післяопераційного періоду після облітерації післяопераційної порожнини лобної пазухи м’язово-фасціальним клаптем та біокомпозитом “Синтекість” змішаним з кров’ю пацієнта та біокомпозитом “Синтекість” змішаним з кров’ю пацієнта та аутокісткою.

Порівняти характер клінічних змін і відхилень у місцевому і системному імунітеті хворих на хронічний тонзиліт при наявності супутніх запальних захворювань нирок і суглобному синдромі після проведення локальної стимуляції мигдаликів змінним електромагнітним полем і препаратом ІРС 19. Створити клініко-імунологічний алгоритм вибору методу лікування хронічного тонзиліту при наявності сполучених захворювань.

Наукова новизна та  значимість отриманих наукових результатів

1. Вперше застосовано біокомпозит “Синтекість” для облітерації лобних пазух з приводу травм. 2. Визначено особливості перебігу післяопераційного періоду у прооперованих з приводу травм лобних пазух із застосуванням біокомпозиту “Синтекість”.3. Розроблені практичні рекомендації по застосуванню біокомпозиту “Синтекість” в хірургії лобних пазух. 4. Досліджено параметри місцевого імунітету, включаючи імуноглобуліни, цитокіни  хворих хронічним тонзилітом пацієнтів, що мають хронічні захворювання нирок. 5. Дано розгорнуту порівняльну клінічну, імунологічну, біохімічну характеристику хворих на хронічний декомпенсований тонзиліт після стимуляції тканини мигдаликів. 6. Розроблено клініко-імунологічний діагностичний алгоритм для об'єктивізації вибору методу лікування хронічного тонзиліту при його сполученні з хронічними захворюваннями нирок.

Ключові технологічні слова, що описують наукову (науково-технічну) продукцію: травми лобних пазух, хронічний ускладнений тонзиліт, склерома.

Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над вітчизняними
або зарубіжними аналогами чи прототипами
.

Вперше застосовано біокомпозит “Синтекість” для облітерації лобних пазух після з приводу травм. Вперше визначено особливості перебігу післяопераційного періоду у прооперованих з приводу травм лобних пазух із застосуванням біокомпозиту “Синтекість”.

Вперше досліджено параметри місцевого імунітету (імуноглобуліни, цитокіни)  хворих хронічним тонзилітом пацієнтів, що мають хронічні захворювання нирок. Дано розгорнуту порівняльну клінічну, імунологічну, біохімічну характеристику хворих на хронічний тонзиліт і сполученими захворюваннями після стимуляції тканини мигдаликів. Розроблено клініко-імунологічний діагностичний алгоритм для об'єктивізації вибору методу лікування хронічного тонзиліту при його сполученні з хронічними захворюваннями нирок.

Практична цінність результатів та продукції.

            Пропонується для застосування в ЛОР-відділеннях лікувальних установ ІІІ – ІV рівня акредитації використання біокомпозиту „Синтекість”, де виникає необхідність в облітерації лобних пазух, відновленні форми оперованого органу. Представлені нові  дані про облітерацію післяопераційних трепанаційних порожнин, відновленні форми оперованого органу  можуть бути використане в курсі лекцій з отоларингології, сімейній медицині, педіатрії.

Запропоновану нову технологію тестування імунного статусу і функціонального стану піднебінних мигдаликів у хворих на хронічний тонзиліт в сполученні з хронічними захворюваннями  нирок з метою об'єктивізації вибору методу лікування пропонується для застосування в ЛОР-відділеннях лікувальних установ ІІІ – ІV рівня акредитації. Представлені нові  дані про стан  імунної системи, включаючи піднебінні мигдалики, при хронічному тонзиліті, що сполучається з наявністю позатонзилярної патології хронічного запального характеру, що  може бути використане в курсі лекцій по тонзилярній проблемі в отоларингології і педіатрії.  

Використання результатів роботи у навчальному процесі. 

Оновлено лекції з тем «Хронічні захворювання глотки» і «Хронічні отити». Методики використовуються при проведенні практичних занять за темами «Хронічні захворювання глотки», «інфекційні гранулеми ЛОР-органів»,  «Травми ЛОР-органів».

Перелік результатів науково-дослідної роботи:

1. За даними ретроспективного аналізу історій хвороб хворих на травми ЛОР-органів виявлено, що середній післяопераційний ліжко-день після пластики біокомпозитом «Синтекість» достовірно вищий на 18,5 діб (p<0,05), ніж після сануючої операції та облітерація післяопераційної порожнини м’язово-фасціальним клаптем.

2. Щільність пластичного матеріалу після сануючої операції з облітерацією посттрепанаційної порожнини біокомпозитом “Синтекість” змішаним з кров'ю пацієнта та біокомпозитом “Синтекість” змішаним з кров'ю пацієнта та аутокісткою достовірно вища в строк 6 місяців (821,0 ± 42,3 та (946,0 ± 47,7) HU відповідно), ніж в строк 12 місяців (712,0 ± 47,4 та (875,0 ± 52,7) HU відповідно), однак, вона також вища за щільність оточуючої імплант кісткової тканини ((636,0 ± 55,3) HU) (p<0,05).

3. На основі отриманих даних розроблена методика використання біокомпозиту “Синтекість”, яка включає облітерацію післяопераційної трепанаційної порожнини пластичним матеріалом змішаним з кров’ю пацієнта, стружкою аутокістки, антибіотиком та герметизацію м’язово-фасціальним клаптем.

4. Запропонований спосіб пластики дозволяє досягти позитивного морфологічного результату у 92,5 % прооперованих хворих. Встановлено, що щільність пластичного матеріалу через 12 місяців наближається до щільності оточуючої кісткової тканини (712,0±47,4 та (628,0±55,6) HU відповідно); що свідчить про стабільність облітерованої порожнини, що є  профілактикою рецидиву запального процесу.

5. Клінічні, клініко-статистичні й лабораторні методи дослідження свідчать, що хронічний тонзиліт в 20-30% спостережень пов'язаний з виникненням метатонзилярних захворювань таких як хронічні запальні захворювання нирок запального характеру. Відзначено розходження  в біохімічних показниках крові ( кретинін і сечова кислота ) і сечі (білок і формені елементи крові )  при загостренні в перебігу ускладненого.

7. Виявлено зниження функціональної активності Т- лімфоцитів крові, рівня секреторного IgА у ротоглотковому секреті хворих всіх груп, а також підвищення К- килерної активності клітин крові, рівня АСЛ-О й IgМ у сироватці. Встановлено специфічну спрямованість імунопатологічних відхилень при сполучених з хронічним тонзилітом захворюваннях. У хворих на ХТ при поєднанні ХТ з захворюваннями нирок більш характерним є збільшення  в сироватці крові ЦІК. Специфічні антитіла до базальної мембрани клубочків при ХТ+ХЗН і антиядерні антитіла ( Ana-sreen  тест) у хворих ХТ+СС виявляються лише в окремих пацієнтів.

8. При проведенні локальної комбінованої стимуляції з застосуванням електромагнітного поля і аплікації ІРС 19 на мигдалики у  хворих на хронічний тонзиліт у поєднанні з хронічними захворюваннями нирок приводила до різних варіантів реакції мигдаликів, що супроводжує захворювання, імунологічних  і біохімічних змін у крові й у сечі. Рекомендаціям до консервативної терапії ХТ можуть відповідати збільшення рівня SigА у ротоглотковому секреті при відсутності клінічних ознак захворювання нирок, імунологічних і біохімічних відхилень  у крові й сечі. Хірургічне лікування показане при відсутності ефекту стимуляції - рівня секреторного імуноглобуліну А в ротоглотковому секреті не підвищувався, наступним  загостренням запального процесу в нирках, появою підвищених рівнів АСЛ-О, ЦІК і кретиніну в крові, а також негативними відхиленнями від норми в аналізі сечі.

9. Запропонований клініко - імунологічний діагностичний алгоритм при хронічному тонзиліті з наявністю хронічних захворювань нирок дає можливість виявлення й застосування об'єктивних клініко-імунологічних показників для вибору стратегії лікування хворих на хронічний тонзиліт. Поряд з клінічною характеристикою хворого на хронічний тонзиліт необхідно проводити й лабораторну оцінку, у якій домінуючими є дані  про  імуно-функціональний стан піднебінних мигдаликів і гуморальної частини системних реакцій імунітету, факторів імунопатологічної спрямованості, біохімічних змін крові й сечі.

 

Перелік основних доповідей на з’їздах, конгресах, симпозіумах та науково-практичних конференціях, що внесені до офіційного Реєстру МОЗ України та НАМН України (за матеріалами досліджень за період виконання НДР із зазначенням назви заходу, теми доповіді, дат проведення заходу та організаторів).

 1. Кіщук В.В. «Тонзиліт: лікування з позиції доказової медицини» / ІХ –ті  Дністрянські терапевтичні читання «Сучасні  досягнення терапії внутрішніх хвороб».- м.Могилів-Подільський/- 6 вересня 2017 року
 2. Кіщук В.В. «Біль у горлі : причини  та тактика  лікування» / Конференція  Черкаського обласного медичного товариства лікарів оториноларингологів «Фармакотерапія та хірургічне  лікування  захворювань ЛОР-органів» 29.09.2017р
 3. Кіщук В.В. «Ефективність лікування тонзилотреном рекурентного тонзиліту – міжнародне прагматичне  рандомізоване  контрольоване  клінічне дослідження» /
 4. Конференція Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів   з міжнародною участю «Досягнення  сучасної оториноларингології» (Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів, НАМУ, Національний медичний університет  ім. О.О.Богомольця,  Національна медична академія  післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, ДУ «Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченко НАМН України»)      2-3 жовтня 2017 року   
 5. Кіщук В.В. «Тактика діагностики та лікування риносинуситів» / ХІ Міжрегіональна науково-практична конференція «Загальна практика – сімейна медецина: організація, сучасні стандарти діагностики лікування та профілактики».- м. Вінниця.- 3.11.2016 р.
 6. Кіщук В.В. «Тонзиліт – сучасні підходи до діагностики та лікування» / Обласна науково-практична конференції «Особливості лікування коморбідної патології внутрішніх органів» м. Чернігів.- 23.03.2017 р.       
 7. Кіщук В.В.,  Дмитренко І.В., Барціховський А.І.,Бондарчук О.Д., Лобко  К.А., Грицун Я.П., Педоренко  К.А., Шамрай С.О., Скічко С.В., Максимчук В.В., Існюк А.С. «Клініко – морфологічні аспекти  рекурентного (хронічного) тонзиліту» / Конференція Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів   з міжнародною участю «Досягнення  сучасної оториноларингології» (Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів, НАМУ, Національний медичний університет  ім. О.О.Богомольця,  Національна медична академія  післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, ДУ «Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченко НАМН України»).- 2-3 жовтня 2017 р.
 8. Кіщук В.В.,  доц. Барціховський  А.І., Дмитренко І.В., Бондарчук О.Д., Лобко К.А.,  ас. Грицун Я.П., Існюк А.С., Шамрай С.О., Скічко  С.В. «Динаміка поширеності склероми в Україні за даними  українського склеромного центру (2012-16 рр) / Конференція Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів   з міжнародною участю «Досягнення  сучасної оториноларингології» (Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів, НАМУ, Національний медичний університет  ім. О.О.Богомольця,  Національна медична академія  післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, ДУ «Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченко НАМН України»).- 2-3 жовтня 2017 р.
 9. Кіщук В.В.,  доц. Барціховський  А.І., Дмитренко І.В., Бондарчук О.Д., Лобко К.А.,  ас. Грицун Я.П., Існюк А.С., Шамрай С.О., Скічко  С.В. «Динаміка  страхового  поліса хворих на склерому в Україна за даними Українського склеромного  центру» / Конференція Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів   з міжнародною участю «Досягнення  сучасної оториноларингології» (Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів, НАМУ, Національний медичний університет  ім. О.О.Богомольця,  Національна медична академія  післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, ДУ «Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченко НАМН України»).- 2-3 жовтня 2017 р.
 10. Кіщук В.В., Дмитренко І.В., Існюк А.С., Барціховський А.І., Лобко К.А., Бондарчук О.Д., Рауцкіс П.А., Скічко С.В., Максимчук В.В., Грицун Я.П., Шамрай С.О. “Електроний журнал – новий крок в реалізації інноваційних педагогічних технологій» / Навчально-методична конференція «Сучасні методичні технології керування навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах».- ВНМУ ім..М.І.Пирогова.- Вінниця, 15.02. 2018 .-
 11. Кіщук В.В., Дмитренко І.В., Існюк А.С., Барціховський А.І., Лобко К.А., Бондарчук О.Д., Рауцкіс П.А., Скічко С.В., Максимчук В.В., Грицун Я.П., Шамрай С.О. «Роль сучасних технологій у підвищенні фахової компетентності студентів з оториноларингології на артикуляційному рівні психомоторної сфери» / Навчально-методична конференція «Сучасні методичні технології керування навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах».- ВНМУ ім..М.І.Пирогова.- Вінниця, 15.02.2018.-
 12. Кіщук В.В.  «Європрейський підхід до лікування запальних захворювань приносових пазух» / Обласна науково-практична конференція  «УІІ Медичні зустрічі на Десні» «Особливості  лікування коморбідної патології внутрішніх органів».- 28.03.2018 р.-  м.Чернігів.- (Розпорядження УОЗ Чернігівської обладміністрації від 20.03.18р №103).-
 13. Кіщук В.В.  «Сучасні аспекти лікування пацієнтів із синдромом нежиттю» / «Сучасні акспекти лікування терапевтичної патології внутрішніх органів» / Міжобласна науково-практична конференція  ХІІ-ті Поліські медичні  зустрічі.- 26.04.2018 р.- м.Житомир.- (Розпорядження УОЗ Житомирської обладміністрації від 13.04.18 р. №1342/05-2.
 14. Бондарчук О.Д. «Динаміка морфологічної картини кісткової тканини при імплантації БКС «Синтекість» в експерименті» / Конференція Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів   з міжнародною участю «Сучасні технології діагностики та лікування в оториноларингології» (Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів, НАМУ, Національний медичний університет  ім. О.О.Богомольця,  Національна медична академія  післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, ДУ «Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченко НАМН України»).- 14-15.05. 2018 р.
 15. Кіщук В.В., Грицун Я.П., Дмитренко І.В., Барціховський А.І., Бондарчук О.Д., Лобко К.А., Максимчук В.В., Існюк А.С. «Роль модуляції оксидативного стресу в лікуванні хворих на склерому» / Конференція Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів   з міжнародною участю «Сучасні технології діагностики та лікування в оториноларингології» (Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів, НАМУ, Національний медичний університет  ім. О.О.Богомольця,  Національна медична академія  післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, ДУ «Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченко НАМН України»).- 14-15.05.2018 року
 16. Кіщук В.В. «Хронічний тонзиліт: питань більше, ніж відповідей» / Конференція Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів   з міжнародною участю «Сучасні технології діагностики та лікування в оториноларингології» (Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів, НАМУ, Національний медичний університет  ім. О.О.Богомольця,  Національна медична академія  післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, ДУ «Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченко НАМН України»).- 14-15.05. 2018 р
 17. Кіщук В.В.  «Морфологічні особливості патогенезу хронічного тонзиліту» / Конференція Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів   з міжнародною участю «Сучасні технології діагностики та лікування в оториноларингології» (Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів, НАМУ, Національний медичний університет  ім. О.О.Богомольця,  Національна медична академія  післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, ДУ «Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченко НАМН України»).- 14-15.05. 2018 р.
 18. Кіщук В.В., Барціховський А.І., Гончарук О.Л., Дмитренко І.В., Бондарчук О.Д. , Лобко К.А., Рауцкіс П.А., Грицун Я.П. , Існюк А.С., Скічко С.В., Барціховська Н.А. , Корольчук В.В. Стендова доповідь: «Медичні і економічні особливості різних тактик контролю стану дихальних шляхів у коматозних хворих з оротрахеальною інтубацією і назогастральним харчуванням» / Конференція Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів   з міжнародною участю «Сучасні технології діагностики та лікування в оториноларингології» (Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів, НАМУ, Національний медичний університет  ім. О.О.Богомольця,  Національна медична академія  післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, ДУ «Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченко НАМН України»).- 14-15.05. 2018 р.
 19. Мельников О.Ф., Заболотная Д.Д., Кищук В.В., Добриди М.Г., Иснюк А.С., Фараон И.В., Тимченко М.Д. Стендова доповідь: « Гуморальные факторы врожденного иммунитета в слюне больных инфекционно-воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей» / Конференція Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів   з міжнародною участю «Сучасні технології діагностики та лікування в оториноларингології» (Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів, НАМУ, Національний медичний університет  ім. О.О.Богомольця,  Національна медична академія  післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, ДУ «Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченко НАМН України»).- 14-15.05. 2018 р.
 20. Кіщук В.В. «Актуальні  питання загальної практики – сімейної медицини»  Лекція «Біль  у  горлі. Причини та методи лікування» / Засідання Вінницької школи лікарів загальної практики – сімейної медицини.- Вінницька  школа лікарів  загальної практики – сімейної медициниДОЗтаК ВОДА.- 28.11. 2017 р.
 21. В.В.Кіщук  «Тактика  лікування  гострих фарингітів» В.В.Кіщук,  та «Антибактеріальна терапія в практиці отоларинголога» / Конференція Черкаського  обласного медичного товариства лікарів оториноларингологів «Сучасні  технології  діагностики  та лікування  в отоларингології». м.Черкаси.- 01.06.18 р.
 22. Кіщук В.В. «Особливості  лікування  коморбідної патології внутрішніх органів»
 23. Дев’яті Дніпровські медичні  читання  «Європейський підхід до лікування запальних захворювань приносових пазух».- м. Черкаси.- 21.02.2018 р.
 24. Кіщук В.В. «Лікування  риносинуситів з врахуванням диференційно-діагностичних ознак» /  «Х Дністрянські терапевтичні чит ання».- Сучасні досягнення  терапії внутрішніх хвороб  м. Могилів-Подільський.- 05.09. 2018 р.
 25. Кіщук В.В., Бондарчук О.Д., Дмитренко І.В., Локо К.А., Грицун Я.П., Барціховський А.І., Існюк А.С. «Спосіб хірургічного лікування травм фронто-орбітальної локалізації в гострому периоді» / Всеукраїнська  науково -практична конференція офтальмологів присвячена 80-річчю заснування товариства офтальмологів  України. Вінниця.- 12-13.09. 2018 р.
 26. Кіщук В.В., Бондарчук О.Д., Дмитренко І.В., Локо К.А., Грицун Я.П.,б Барціховський А.І., Існюк А.С. «Орбітотомія як перша допомога при посттравматичних внутрішньо-орбітальних крововиливах» / Всеукраїнська  науково -практична конференція офтальмологів присвячена 80-річчю заснування товариства офтальмологів  України. Вінниця.- 12-13.09. 2018 р.
 27. Кіщук В.В., Бондарчук О.Д., Дмитренко І.В., Локо К.А., Грицун Я.П.,б Барціховський А.І., Існюк А.С. «Перелом нижньої стінки орбіти, методики лікування» / Всеукраїнська  науково -практична конференція офтальмологів присвячена 80-річчю заснування товариства офтальмологів  України. Вінниця.- 12-13.09. 2018 р.
 28. Кіщук В.В., Існюк А.С., Ковальчук В.П., Коваленко І.М. «Порівняльна характеристика  дії природних та синтетичних антисептичних  препаратів на мікроорганізми, які зумовлюють бактеріальні інфекції верхніх дихальних шляхів» / Вінницьке обласне товариство мікробіологів, епідеміологів ім. Д.К.Заболотного  Науково-практична конференція  «Актуальні питання стратегії, тактики застосування і  дослідження антибіотиків, антисептиків, дезінфектантів». Вінниця.- 20-21.09. 2018 р.
 29. Кіщук В.В.  «Застосування антибіотикотерапії при захворюванні  ЛОР-органів» / ХІІІ міжрегіональна науково-практична  конференція  «Загальна практика – сімейна медицина: сучасні стандарти діагностики, лікування та профілактики» (Вінниця).- 17.10. 2018 р.
 30. Кіщук В.В.  «Сучасна  тактика діагностики та  лікування аденоїдів» / ХІІІ міжрегіональна науково-практична  конференція  «Загальна практика – сімейна медицина: сучасні стандарти діагностики, лікування та профілактики» (Вінниця).- 17.10. 2018 р.
 31. Кіщук В. В. «Застосування антибактеріальної терапії при інфекціях ЛОР органів» / Конференція Черкаського обласного медичного товариства лікарів  оториноларингологів «Сучасні досягнення в оториноларингології».- 26.10. 2018 р.
 32. Кіщук В. В. «Тактика діагностики та терапії хронічних тонзилітів» / Конференція Черкаського обласного медичного товариства лікарів  оториноларингологів «Сучасні досягнення в оториноларингології».- 26.10. 2018 р.
 33. Кіщук В.В. Сучасні аспекти місцевого лікування риносинуситів / XIII-ті Поліські медичні зустрічі “Особливості лікування комбінованої патології внутрішніх органів» /ВНМУ імМ.І.Пирогова (м.Вінниця), Управління ОЗ Житомирської ОДА, КУ ОКЛ ім.О.Ф.Горбачевського (м.Київ).- 7.11.2018 р.

 

Література, що видана кафедрою

Контакти

Адреса: КНП ВОКЛ ім. М.І.Пирогова ВОР, корпус 17, 4 поверх, вхід із  вул. Героїв поліції (Блока).


Телефон: +380936049244


Ел. пошта: lor@vnmu.edu.ua