Студенту

Інтерну

Видалення кісти гайморової порожнини Дренування паратонзиллярного абсцеса Ендоскопічна полісинусотомія Задня тампонада носа Заміна трахеостомічної трубки Захворювання ВДЩ. Ларингіти. Дистанційне навчання оториноларингологія Календарнi плани практичних занять - Лікувальна справа - Iнтерни - оториноларингологія Календарнi плани практичних занять - Лікувальна справа - Iнтерни - оториноларингологія Календарнi плани практичних занять - Лікувальна справа - Iнтерни - оториноларингологія Конікотомія анатомічна Конікотомія анатомічна з бужом Ощадна конхотомія Передня тампонада носа тампонами Merocel Поліпотомія носа Радіочастотка тонзилотомія Робочі програми - Лікувальна справа - Iнтерни - оториноларингологія Робочі програми - Лікувальна справа - Iнтерни - оториноларингологія Самостійна робота студентів - Лікувальна справа - Iнтерни - оториноларингологія Стенози гортані дистанційне навчання оториноларингологія Тематичнi плани практичних занять - Лікувальна справа - Iнтерни - оториноларингологія Тематичнi плани практичних занять - Лікувальна справа - Iнтерни - оториноларингологія Тонзиектомія Мікроскопічна біполярна під ЕТН Тонзилектомія і аденотомія холодною плазмою Тонзилектомія методом кобляції Тонзилектомія під ЕТН з марлевою сепаровкою Трахеостомия Турбінопластика Турбінопластика при алергічному риніті Хронічний тонзиліт Шейверна тонзилотомія

Master

Вибіркові курси

Clinical ordinator

Історія кафедри

Кафедру засновано в 1936 році. Клініка нараховувала 10 ліжок — 1936, в 1937 — 35, в 1950 — 60, в 1980 році — 120 ліжок (80 на базі обласної лікарні ім. М.І. Пирогова і 40 на базі обласної дитячої лікарні). В 1980 році на базі ЛОР відділення обласної лікарні ім. М.І. Пирогова організовано Український склеромний центр на 40 ліжок.

Організатором і першим керівником кафедри був професор В.П. Ярославський, який завідував кафедрою до 1962 року. Тема докторської дисертації: «Сторонні тіла дихальних шляхів». Автор 58 наукових праць по вогнепальним ушкодженням ЛОР органів в роки ВВВ, внутрішньочерепним отогенним ускладненням, пункційним методам лікування абсцесів мозку. До викладацького складу входили: ас. кмн А.А. Богомольний, автор 6 наукових праць по розповсюдженню склероми у Вінницькій області, експериментальній склеромі і склеромі бронхів; ас. кмн Е.І. Турович автор 4 наукових праць з питань легеневого газообміну, діагностики та лікування хворих на склерому; ас. О.В. Денис займався рентгенотерапією хворих на склерому; ас. кмн Аленгоз Н.Г. автор 28 наукових праць по рентгенодіагностиці та лікуванню хворих на склерому, лікуванню хронічного тонзиліту, запалень придаткових пазух носа, запалень вуха.

З 1972 по 2002 рік кафедру очолював професор К.П. Дерепа, автор 188 наукових праць по патогенезу, діагностиці та лікуванню хворих на склерому, хірургічного лікування хворих на отосклероз, рак гортані. До викладацького складу входили: ас. кмн О.О. Мацієвська, автор 15 наукових праць по опікам та стенозам стравоходу, склеромі, сторонніх тілах стравоходу; ас.кмн В.С. Худобець автор 33 наукових праць по морфології та гістології м'язів гортані, запаленню біляносових порожнин носа, радіоізотопній діагностиці і лікуванню радіоактивним кобальтом злоякісних пухлин носа та біляносових пазух; доц. кмн В.С. Бондаренко опублікував 20 наукових праць по обміну мікроелементів у хворих на склерому, лікуванню їх радоно-вуглекислими водами курорту Хмільник; кмн О.С.Судома автор 8 наукових праць по водно-сольовому обміну у хворих на склерому; доц. кмн В.В. Гардига автор 70 наукових праць по лікуванню хворих на рак гортані, по реконструктивним пластичним операціям на вусі та гортані. Доц. кмн В.І. Пеньковий автор 68 наукових праць по лікуванню хворих на склерому, риногенним орбітальним ускладненням у дітей. Доц. кмн Барциховський автор 105 наукових праць, 2 винаходів, 42-рацпропозицій присвячених вивченню впливу навколишнього середовища, спадковості на виникнення алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів і склероми, а також вивченню імуногенетичних і імунологічних особливостей та імунокоррекції захворювань дихальних шляхів і склероми.

З 2002 року кафедру очолив професор В.В. Кіщук. Захистив докторську дисертацію по тонзилярній проблемі. Автор 164 наукових праць . Кафедра займається удосконаленням методів діагностики та консервативного лікування хворих на хронічний тонзиліт, склерому, мікрохірургічні втручання при патології вуха, біляносових порожнин, гортані, пластичними операціями.

Зараз на кафедрі працюють: доц. А.І. Барціховський, доц. І.В. Дмитренко, доц. К.А.Лобко, доц. Бондарчук О.Д., ас. Грицун Я.П., ас. Максимчук В.В., ас. Рауцкіс П.А., ас. Скічко С.В., ас.Лобко А.Д., ас. Існюк А.С.

Представники кафедри виступають з доповідями на з’їздах, конференціях ЛОР товариства, публікують свої роботи в журналах, монографіях в періодичній пресі. Працівники кафедри приймають активну роботу в обласному товаристві ЛОР лікарів, а проф. В.В. Кіщук є його головою.

Велика увага приділяється підготовці спеціалістів ЛОР для Подільського краю. Свідченням цього є той факт, що із 128 отоларингологів, які працюють в Вінницькій області 118 колишні гуртківці ЛОР кафедри. З 1970 року кафедра організовує та контролює навчання лікарів інтернів на базах Вінницької, Хмельницької та Житомирської областей. На кафедрі постійно здійснюється навчання клінічних ординаторів, аспірантів, магістрів, інтернів. Клінічну ординатуру закінчило 76 отоларингологів.

З кожним роком поліпшується матеріальна база кафедри: було придбано сучасну ендоскопічну стійку для назальних ендоскопічних хірургічних втручань та сучасний мікроскоп для оперативних втручань на вусі та гортані, у клініці виконуються всі сучасні хірургічні втручання на ЛОР органах, з перевищенням хірургічної активності в 80%. На базі кафедри пройшли первинну спеціалізацію 130 лікарів. Проходять навчання інтерни з ЛОР хвороб Вінницької, Хмельницької, Житомирської, Кіровоградської, Полтавської, Львівської, Рівненської областей, по циклам навчаються сімейні лікарі, лікарі швидкої допомоги.

На базі кафедри проведені дві міжреспубліканські конференції з проблем склероми і всеукраїнська конференція ЛОР товариства. Кафедра ЛОР постійно підтримує тісний зв'язок з органами охорони здоров'я.

Штат кафедри

Кіщук Василь Васильович


завідувач кафедри, професор, д.м.н.

Кіщук Василь Васильович у 1970 році поступив на медичний факультет Вінницького медичного інституту, який закінчив у 1976 році.
З 1976 по 1977 роки навчався в інтернатурі по оториноларингології на базі ЛОР відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.
З 1980 по 1982 рр. Кіщук В.В. продовжив навчання у клінічній ординатурі на кафедрі ЛОР хвороб Вінницького медичного інституту.
Протягом 1982 - 1984 років працював асистентом кафедри ЛОР-хвороб Вінницького медичного інституту.
З 1984 року призначений на посаду завідувача ЛОР відділення обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, яку обіймав більше 20 років.
З 1984 року головний отоларинголог обласного управління охорони здоров'я. Член Правління Українського наукового медичного товариства отоларингологів. Голова Правління Вінницького обласного товариства отоларингологів.
З 1994 року навчався в заочній аспірантурі в Київському науково-дослідному інституті оториноларингології ім. О.С. Коломійченка, яку достроково закінчив в 1996 році, захистивши кандидатську дисертацію на тему: «Обгрунтування та ефективність консервативної терапії хворих на хронічний тонзиліт електромагнітним полем та тімічними імуномодуляторами».
У 1998 р. за вагомий внесок у розвиток медичної науки і впровадження в клінічну практику нових хірургічних технологій В.В. Кіщуку присвоєно звання "Заслужений лікар України".
В 2001 році захистив докторську дисертацію на тему: «Клініко-імунологічні підходи до оцінки функціонального стану піднебінних мигдаликів для діагностики та лікування хворих на хронічний тонзиліт».
З 2002 року призначений наказом ректора ВНМУ ім. М.І.Пирогова Василь Васильович Кіщук завідувачем кафедри ЛОР-хвороб, якою керує і по цей час.
В 2004 році Василю Васильовичу Кіщуку присвоєно вчене звання професора кафедри оториноларингології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.

Дмитренко Ігор Васильович


завуч кафедри, доцент, к.м.н

Дмитренко Ігор Васильович після закінчення Гайсинської ЗОШ №4 з відзнакою, в 1987 р. вступив на навчання до Гайсинського медичного училища на фельдшерське відділення, яке закінчив з відзнакою у 1991 році.
З 1991 по 1992 рр. працював рентген-лаборантом в Гайсинській ЦРЛ.
З 1992 по 1998 рр. навчався у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова на факультеті "Лікувальна справа".
З вересня 1998 по лютий 2000 р.р. проходив інтернатуру за спеціальністю «Оториноларингологія» на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. В 2000 році отримав сертифікат «Лікаря оториноларинголога».
З 2000 по 2002 рік навчався в клінічній ординатурі при кафедрі ЛОР хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова.
З 2002 по 2008 рр. працював лікарем-оториноларингологом у військово-медичному центрі центрального регіону.
З 2003 року працював асистентом кафедри ЛОР хвороб Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова.
У 2008 році отримав вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю "Оториноларингологія".
У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Комплексне патогенетичне лікування хворих на склерому із застосуванням радонової води та тіотриазоліну».
З 2008 року виконує обов’язки завідуючого учбовою частиною кафедри ЛОР хвороб. З 2012 року працює доцентом кафедри ЛОР-хвороб.

Бондарчук Олександр Дмитрович


доцент, к.м.н.

Бондарчук Олександр Дмитрович в 2003 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова.
Пройшов інтернатуру по оториноларингології на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова в 2005 р.
Рішенням вченої ради від 20.01.2006 року на підставі захисту магістерської наукової роботи Бондарчуку О.Д. було присвоєно кваліфікаційний ступінь магістра медицини за спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія.
В 2010 році захистив дисертаційну роботу і отримав звання кандидата медичних наук.
На конкурсній основі в 2005 році вступив на клінічну ординатуру по оториноларингології, яку в 2007 році закінчив.
З 01.08.2005 по теперішній час працює лікарем в ЛОР відділенні ВОКЛ ім. М.І. Пирогова.
З 2010 року працює асистентом кафедри ЛОР-хвороб.
3 2014 р. – головний позаштатний ЛОР-спеціаліст Департаменту охорони здоров'я та курортів у Вінницькій області.
З 2016р на підставі рішення вченої ради працює на посаді доцента кафедри оториноларингології ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Барціховський Андрій Ігорович


доцент, к.м.н.

Барціховський Андрій Ігорович в 1986 році закінчив Він¬ниць¬кий медичний інститут ім.М.І.Пирогова за спеціальністю “лікувальна справа”. У 1988 році закінчив клінічну ординатуру при кафедрі ЛОР-хвороб ВНМУ ім.М.І.Пирогова за спеціальністю “оториноларингологія”. У 1993 році закінчив очну ас¬пі¬ран¬туру при кафедрі ЛОР-хвороб ВНМУ ім.М.І.Пирогова за спеціальністю “отори-ноларингологія” захистом дисертації на пошукання наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Імунологічні та імуногенетичні аспекти алергічного риніту» (1994 р.). З 1993 по 1997 рік працював асистентом кафедри ЛОР-хвороб ВНМУ ім.М.І.Пирогова. Наукове звання доцента кафедри ЛОР-хвороб ВНМУ ім.М.І.Пирогова присвоєно у 1999 році. З 1997 року по теперішній час працює доцентом кафедри ЛОР-хвороб ВНМУ ім.М.І.Пирогова з викладанням оториноларингології українською, російською і англійською мовами. У 2007 році закінчив Перші Київькі державні курси іноземних мов з рівнем знання мови В2 і курси вивчення іноземної мови у ВНМУ ім.М.І.Пирогова. З 2013 по 2018 рік працював лікарем-оториноларингологом отоларингологічного відділення клініки щелепно-лицевої хірургії, стоматології, отоларингології та очних хвороб ВМКЦ ЦР. У 2016 році нагороджений Пам’ятним нагрудним знаком командувача Повітряних Сил України «За сприяння Повітряним Силам ЗС України». У 2017 році нагороджений відзнакою МО України медаллю «За сприяння Збройним силам України». У 2017 році атестаційною комісією ВМКЦ ЦР підтверджено вищу категорію з оториноларингології.
Барціховський А.І. – співавтор 212 наукових та науково-методичних праць, ним зареєстровано 2 винаходи та 3 патенти України на корисну модель, 56 раціоналізаторських пропозицій. Разом з доцентом кафедри Гардигою В.В. видано навчальний посібний «Пропедевтика оториноларингології» українською і російською мовами. Під його керівництвом підготовлено і захищено 6 магістерських робіт, в тому числі 2-х англійською мовою.

Лобко Катерина Анатоліївна


доцент, к.м.н.

Лобко Катерина Анатоліївна закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова в 2003 році. З серпня 2003 по січень 2005 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю «Оториноларингологія» на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. В 2005 році отримала сертифікат «Лікаря оториноларинголога». Паралельно з навчанням в інтернатурі проходила навчання в магістратурі. За період навчання в магістратурі, яку закінчила в 2005 році, захистила роботу на тему: «Вплив хронічного тонзиліту на перебіг вагітності та стан плоду в різні строки вагітності» і отримала диплом «Магістра медицини» за спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія з відзнакою. У грудні 2003 року вступила до аспірантури на кафедру ЛОР - хвороб, яку закінчила в 2008 році. У грудні 2010 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Комплексний метод лікування хронічного тонзиліту у вагітних» на базі ДУ «Інститут отоларингології ім. О.С.Коломійченка» НАМН України. З лютого 2005 року по листопад 2011 р. працювала лікарем отоларингологом поліклінічного відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова, має вищу кваліфікаційну категорію.
З вересня 2007 року працює на посаді асистента кафедри ЛОР-хвороб.
З 2015 року працює на посаді доцента кафедри ЛОР-хвороб.

Скічко Сергій Васильович


асистент

Скічко Сергій Васильович з 1977 по 1983 рр. навчався у Вінницькому державному медичному інституті ім. М.І. Пирогова. З 1984 по 1986 рр. - проходив інтернатуру за спеціальністю "Оториноларингологія" на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова. З 1991 р. працює лікарем-ординатором Центральної районної лікарні м. Вінниці. З 1997р. - по цей час працює завідувачем ЛОР відділення Центральної районної лікарні М. Вінниця. У 2000 році нагороджений Почесною грамотою Міністерства охорони здоров'я України. З 2004 року працює асистентом кафедри ЛОР- хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Грицун Ярослав Петрович


асистент

Грицун Ярослав Петрович з 2003 по 2009 рр. навчався у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова. З 2009 по 2011рр.- навчався в інтернатурі за спеціальністю "Дитяча оториноларинголгія" на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Із 2011 по 2012 рр. працює дитячим оториноларингологомв Коростишівській ЦРЛ ім. Д.І. Потєхіна, де за цей період проходить курси спеціалізації за спеціалізацією "Оториноларингологія" в КНМАПО ім. П.Л. Шупика. Із 2012 по 2014 РР. навчався у клінічній ординатурі на базі ЛОР-відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова та працював у МКЛШМД №2 м. Вінниці. З 2014р. по цей час працює лікарем ЛОР-відділення Вінницької обласної лікарні ім. М.І. Пирогова. З 2014р.- працює асистентом кафедри ЛОР-хвороб.Має вищу кваліфікаційну категорію лікаря-оториноларинголога.

Існюк Андрій Сергійович


асистент

Існюк Андрій Сергійович з 2004 по 2010 рр. навчався у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова. З 2010 по 2012 рр.- навчався в інтернатурі за спеціальністю "Дитяча оториноларинголгія" на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Із 2012 по 2016 рр. працює лікарем дитячим оториноларингологом в Гайсинській центральній районній лікарні. Із 2016 по цей час навчається у очній аспірантурі на базі ЛОР-кафедри Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
З 2017 року працює асистентом кафедри ЛОР хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.

Рауцкіс Повілас Антано


асистент, к.м.н.

Рауцкіс Повілас Антано закінчив Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова в 1994 році. З вересня 1994 по червень 1997 р.р. проходив інтернатуру за спеціальністю «Дитяча оториноларингологія» на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. В 1997 році отримав сертифікат «Лікаря оториноларинголога». З 1997 по цей час працює лікарем-ординатором Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. У 2006 році отримав вищу кваліфікаційну категорію. У 2007 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Структурно-функціональна гетерогенність слизової оболонки глоткового мигдалика». З 2005 року працює асистентом кафедри ЛОР хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.

Максимчук Віталій Васильович


асистент

Максимчук Віталій Васильович з 1997 по 2003 рр. навчався у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова.
З 2003 по 2004 навчався в магістратурі. Рішенням вченої ради ВНМУ від 20.06.2004 року на підставі захисту магістерської наукової роботи було присвоєно кваліфікаційний ступінь магістра медицини з патоморфології.
З 2004 по 2014рр. працював асистентом кафедри патоморфології ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Із 2010 по 2011 рр. пройшов курси спеціалізації за спеціалізацією "Оториноларингологія" в КНМАПО ім. П.Л. Шупика.
Із 2014 по 2016 рр. навчався у клінічній ординатурі на базі ЛОР-відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.
З 2011р. по цей час працює лікарем оториноларингологом ЛОР відділення МКЛШМД.
З 2014р.- працює асистентом кафедри ЛОР-хвороб. Має першу кваліфікаційну категорію лікаря-оториноларинголога.

Новини

До уваги студентів університету!
09.11.2022

До  уваги  студентів  університету!

 

Консультації  студентів з  приводу  захворювань  ЛОР-органів  проводитимуться викладачами кафедри у вільний від занять час ( між першим та другим блоком)

з 12.00 до  13.00 год.,

з  16.00 до 16.30 год. (черговий викладач).

З собою  мати одноразовий ЛОР-набір.

План відкритих засідань студентського наукового гуртка кафедри ЛОР-хвороб на осінній семестр 2022-23 навчального року
24.10.2022

План відкритих засідань студентського наукового гуртка

кафедри ЛОР-хвороб на осінній семестр

2022-23 навчального року

 

Timetable student scientific society opened conferences

at autumn 2022-23 year

 

 

Дата, час

Відповідальний викладач

1          

11.10, 17.00

доц. Барціховський  А.І.

2          

26.10, 17.00

доц. Бондарчук  О.Д.

3          

09.11, 17.00

доц. Дмитренко  І.В.

4          

23.11, 17.00

ас. Існюк А.С.

5          

07.12, 17.00

доц. Лобко К.А.

 

 

У випадку карантинних обмежень засідання виконуються дистанційно у MS Teams (m6jgxmn).

         In quarantine restriction case student scientific society opened conferences are working remote with MS Teams (m6jgxmn).

 

 

Завідувач кафедри ЛОР-хвороб                                  проф. В.В. Кіщук

ENT department Head                                                   prof. V.V. Kishchuk

План відкритих засідань студентського наукового гуртка кафедри ЛОР-хвороб на осінній семестр 2022-23 навчального року
26.09.2022

План відкритих засідань студентського наукового гуртка

кафедри ЛОР-хвороб на осінній семестр

2022-23 навчального року

 

Timetable student scientific society opened conferences

at autumn 2022-23 year

 

 

Дата

Відповідальний викладач

1          

11.10 - online

о 16:30

доц. Барціховський  А.І.

2          

26.10  17:00

доц. Бондарчук  О.Д.

3          

09.11  17:00

доц. Дмитренко  І.В.

4          

23.11  17:00

ас. Існюк А.С.

5          

07.12  17:00

доц. Лобко К.А.

 

 

У випадку карантинних обмежень засідання виконуються дистанційно у MS Teams (m6jgxmn).

         In quarantine restriction case student scientific society opened conferences are working remote with MS Teams (m6jgxmn).

 

 

Завідувач кафедри ЛОР-хвороб                                  проф. В.В. Кіщук

ENT department Head                                                   prof. V.V. Kishchuk

Розподіл груп 4 курсу медичного №1 та №2, стоматологічног факультетів
02.09.2022

Розподіл  груп 4 курсу медичного №1 та №2, стоматологічног факультетів на І семестр 2022-23 н.р.

 

 

 

Кіщук  В.В.  7а, 8б, 10а, 11а,   12а, 42а,  43а, 41а

Барціховський А.І 7б,  9б, 10б, 21б, 24б, 32а, 33б,  34б, 35б, 37б, 38б, 96а

Бондарчук  О.Д.  11б, 21а,  22а, 23б ,24а , 25а, 26б, 31а, 33а, 44б

Лобко К.А.   12б, 22б, 23а, 32б,  36а,  38а, 40а, 42б, 44а, 95а

Існюк  А.С. 8а, 9а, 25б, 26а, 34б, 35а,  36б,  37а, 40б, 41б,  43б, 95б

 

Місце проведення  занять  КНП  «Вінницька  обласна клінічна  лікарня ім. М.І.Пирогова ВОР», 17 корпус, 4 поверх «Кафедра  ЛОР-хвороб», вхід з  вул. Блока (навпроти гуртожитку №4).

Графік відпрацювання пропущених занять та «2».
02.09.2022

Доцент Барціховський  А.І. - вівторок, четвер з  16.00год

Доцент Бондарчук  О.Д.- вівторок, середа з 16.30год

Доцент Дмитренко  І.В. - вівторок, четвер з 16.30год

Доцент Лобко К.А. - середа,  четвер  з  16.30год

Асистент Існюк  А.С. - понеділок, середа з 16.30 год.

 

Студентам 4 курсу медичного, стоматологічного, педіатричного факультетів!
02.09.2022

На перше заняття з ЛОР-хвороб необхідно підготувати теми №1 та №2 згідно календарного плану практичних занять (методи обстеження ЛОР-органів, анатомія, фізіологія, методи обстеження зовнішнього, середного вуха і звукового аналізатора).

До уваги лікарів – оториноларингологів! ТУ 2022р
11.02.2021

 

Факультет  післядипломної освіти Вінницького національного  університету  ім. М.І.Пирогова на  госпрозрахунковій  основі на  базі кафедри ЛОР-хвороб проводитиме  курси   підвищення кваліфікації:

ТУ «Невідкладна ЛОР – допомога  і граничні стани в отоларингології»  01.02-15.02

(лікарі – оториноларингологи)  / в період карантину змішана форма навчання/

ТУ «Основи фоніатрії та фонопедії» 17.05-31.05

(лікарі – оториноларингологи)  / в період карантину змішана форма навчання/

ТУ- «Новітні технології в отоларингології та онко-оториноларингології» 01.09-15.09

(оториноларингологи) 

ТУ – «Актуальні питання в отоларингології»  01.11-15.11

(оториноларингологи) 

Документи ТУ

При собі необхідно мати                                                                                                                        

1. Путівку   на ФПО   (оформлену керівником установи).                        

2. Паспорт (ксерокс)

3. Диплом про закінчення вузу (ксерокс) 

4. Свідоцтво про одруження/якщо диплом на інше прізвище/(ксерокс)

5. Сертифікат лікаря спеціаліста (ксерокс)

6. Посвідчення про категорію (ксерокс)

7. Витяг з наказу   ( про відрядження на курси підвищення кваліфікації)  

8. Посвідчення про відрядження                                                                                                                                                                                                                                                               

9. Медичний халат, шапочку,  змінне  взуття.                

 

Перескладання диференційного заліку з ЛОР-хвороб
16.09.2020

Перескладання диференційного заліку з ЛОР-хвороб  буде  проводитись  в онлайн режимі 25.09.2020 р з 14.00 до 16.00 години на платформі Microsoft Teams (код кімнати:  xmqtz1u).

 

     Перескладання прийматиметься у студентів за наявності якісного аудіо-відео зв’язку, що зареєструвались до 13.30 год.

(без назви)
16.09.2020

Перескладання диференційного заліку з ЛОР-хвороб  буде  проводитись  в онлайн режимі 25.09.2020 р з 14.00 до 16.00 години на платформі Microsoft Teams (код кімнати:  xmqtz1u).

 

     Перескладання прийматиметься у студентів за наявності якісного аудіо-відео зв’язку, що зареєструвались до 13.30 год.

перескладання диференційного заліку з ЛОР-хвороб
16.09.2020

Перескладання диференційного заліку з ЛОР-хвороб  буде  проводитись  в онлайн режимі 25.09.2020 р з 14.00 до 16.00 години на платформі Microsoft Teams (код кімнати:  xmqtz1u).

 

     Перескладання прийматиметься у студентів за наявності якісного аудіо-відео зв’язку, що зареєструвались до 13.30 год.

Отработка пропущенных занятий и «2» по ЛОР-болезням
09.09.2020

 

Отработка пропущенных занятий и «2» будет проводиться на кафедре ЛОР-болезней в онлайн режиме дважды в неделю на платформе Microsoft Teams у своего преподавателя.
(Расписание и коды комнат размещаются внизу).
 
 Доцент Дмитренко И.В. - uo1fae8 вторник и четверг 3-4 пары
Доцент Барциховський А.И. - i38sog4 вторник и четверг 3-4 пары
Доцент Лобко К.А - uaq1o7v вторник и четверг 3-4 пары
Доцент Бондарчук А.Д. - lqajvpc вторник и четверг 3-4 пары
Ассистент Грицун Я.П. - jsx5byd понедельник и среду 3-4 пары
Ассистент Иснюк А.С. - hdodfpb понедельник и среду 3-4 пары
Ассистент Скичко С.В. - 2kolza6 среды и пятницы 5 пары
Ассистент Максимчук В.В. - afp0he6 понедельник и среду 3-4 пары
Ассистент Рауцкис П.А. -exk95zq понедельник и вторник 3-4 пары

Отработка пропущенных занятий и «2» будет проводиться на кафедре ЛОР-болезней в онлайн режиме дважды в неделю на платформе Microsoft Teams у своего преподавателя.
(Расписание и коды комнат размещаются внизу).
 
 Доцент Дмитренко И.В. - uo1fae8 вторник и четверг 3-4 пары
Доцент Барциховський А.И. - i38sog4 вторник и четверг 3-4 пары
Доцент Лобко К.А - uaq1o7v вторник и четверг 3-4 пары
Доцент Бондарчук А.Д. - lqajvpc вторник и четверг 3-4 пары
Ассистент Грицун Я.П. - jsx5byd понедельник и среду 3-4 пары
Ассистент Иснюк А.С. - hdodfpb понедельник и среду 3-4 пары
Ассистент Скичко С.В. - 2kolza6 среды и пятницы 5 пары
Ассистент Максимчук В.В. - afp0he6 понедельник и среду 3-4 пары
Ассистент Рауцкис П.А. -exk95zq понедельник и вторник 3-4 пары

Відпрацювання
01.09.2020

Відпрацювання  пропущених занять  та  «2»  проводитиметься на  кафедрі  ЛОР-хвороб в  онлайн  режимі   двічі  на  тиждень  на  платформі Microsoft Teams у свого  викладача.

(розклад та коди кімнат розміщуються внизу).

 

 Доцент Дмитренко І.В. - uo1fae8  вівторок  та  четвер  4-5 пари

Доцент Барціховський А.І. -  i38sog4  вівторок  та  четвер  3-4 пари

Доцент Лобко К.А -  uaq1o7v вівторок  та  четвер  3-4 пари

Доцент Бондарчук  О.Д.  - lqajvpc  вівторок  та  четвер  3-4 пари

Асистент Грицун Я.П. - jsx5byd  понеділок  та середа 3-4 пари

Асистент Існюк А.С. -  hdodfpb понеділок  та середа 3-4 пари

Асистент Скічко  С.В.  -  2kolza6  середа та  п’ятниця 5 пари

Асистент Максимчук В.В.  - afp0he6 понеділок  та середа 3-4 пари

Асистент Рауцкіс  П.А. -exk95zq  понеділок та  вівторок  3-4  пари

Перескладання диференційного заліку з ЛОР-хвороб
28.08.2020

Перескладання диференційного заліку з ЛОР-хвороб  буде  проводитись  в онлайн режимі 09.09.2020р  з 15.00 до 17.00 год.  Microsoft teams код кімнати :  xmqtz1u

 

     Перескладання прийматиметься у студентів, що зареєструються  до  14.30 год.

 

Наукова діяльність

Заплановану науково-дослідницьку роботу кафедри ЛОР-хвороб на 2015-2019 роки „Сучасні аспекти діагностики і лікування хронічних неспецифічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів, вуха, склероми і травм ЛОР-органів у мирний і воєнний час” завершено 1.12.2019 р.

        На протязі 2019 року співробітниками кафедри надруковано 10 наукових статей та 8 тез у спеціалізованих журналах в т.ч., що індексовані у Scopus та збірках.

На базі кафедри співробітниками проведено 3 щорічні традиційні науково-практичні конференції Вінницького обласного наукового медичного товариства лікарів-отоларингологів, що присвячені сучасним аспектам діагностики і лікування ЛОР-патології.

Прийнято участь з 18 доповідями у проведенні 9 різнопланових наукових конференцій оториноларингологів України (м.Київ, м.Одеса, м.Вінниця, м.Черкаси, м.Львів, м.Житомир, м.Хмельницький) і за кордоном (Словенія).

На кафедрі ЛОР-хвороб кожних 2 тижні відбуваються засідання студентського наукового гуртка, які проводяться в умовах операційної, перевязочної, бронхоскопічної тощо. Під час засідань студентського наукового гуртка крім стандартних наукових доповідей студентам демонструвались хворі з різноманітною ЛОР-патологією (18), виконувались їх перев’язки (8), оперативні втручання (8), бронхоскопії (3).

Після попереднього обговорення на засіданнях студентського наукового гуртка, на загально-університетську наукову конференцію підготовлено 6 доповідей,  3 з яких зайняли призові місця.

Студентами надруковано самостійно 3 наукових праці.

Публікації кафедри ЛОР-хвороб за 2019 рік:

 1. Kishchuk V., Bondarchuk O., Dmitrenko I., Lobko K., Grytsun G., Timchenko M., Datsiuk O., Bevz H. Immune status of patients with frontal basilar trauma having BC ‘Syntekost’ applied in the surgical treatment. Report 1. The state of the of the systemic cellular and humoral immunity factors of the patients with  frontal basilar trauma the acute posttraumatic period prior to surgical treatment / Wiadomości Lekarskie.- Wydawnictwo Aluna, 2019.- Tom(Vol) LXXII, nr(№) 9.- cz II.- P. 1791-4.
 2. Кіщук В.В., Барціховський А.І., Дмитренко І.В., Шевчук Ю.Г., Бондарчук О.Д., Лобко К.А., Максимчук В.В., Рауцкіс П.А., Скічко С.В., Грицун Я.П., Існюк А.С., Шамрай С.О. Шляхи євроінтеграції на прикладі модифікації комплексних текстових і ілюстрацій них тестів з оториноларингології англійською і українською мовою / Навчально-методична конференція «Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти: Національний досвід та світовий вимір».- ВНМУ ім.М.І.Пирогова.- Вінниця, 2019.- С.99-100.
 3. Кіщук В.В., Барціховський А.І., Дмитренко І.В., Шевчук Ю.Г., Бондарчук О.Д., Лобко К.А., Максимчук В.В., Рауцкіс П.А., Скічко С.В., Грицун Я.П., Існюк А.С., Шамрай С.О. Інформативність інтегративних ілюстрацій них тестів для підвищення когнітивного рівня знань і його оцінювання з оториноларингології Навчально-методична конференція «Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти: Національний досвід та світовий вимір».- ВНМУ ім.М.І.Пирогова.- Вінниця, 2019.- С.100-101.
 4. В.В.Кіщук, А.І.Барціховський, І.В.Дмитренко, О.Д.Бондарчук, К.А.Лобко, П.А.Рауцкіс, Я.П.Грицун, А.С.Існюк, С.В.Скічко, В.В.Максимчук  Особливості диференційної діагностики локалізованого амілоїдозу дихальних  шляхів і склероми /Оториноларингологія, №1-с (2), 2019.- C.45.
 5. В.В.Кіщук, О.Д.Бондарчук, І.В.Дмитренко, А.І.Барціховський, К.А.Лобко, А.С.Існюк, Я.П.Грицун, В.В.Максимчук, С.В.Скічко. Імунний статус хворих з фронто-базальною травмою при використанні бк «синтекість» при хірургічному лікуванні в різні післяопераційні терміни / Оториноларингологія, №1-с (2), 2019.- C.46.
 6. В.В.Кищук, Я.П.Грицун, О.Д.Бондарчук, И.В.Дмитренко, К.А.Лобко, А.И.Барциховский, В.В.Максимчук Состояние локального  иммунитета  ротоглотки у больных склеромой / Оториноларингологія, №1-с (2), 2019.- C.47.
 7. В.В.Кіщук, І.В.Дмитренко, А.І.Барціховський, О.Д.Бондарчук, К.А.Лобко, А.С.Існюк, Я.П.Грицун, В.В.Максимчук, С.В.Скічко Стан склеромної проблеми за даними українського склеромного центру та перспективи вирішення / Оториноларингологія, №1-с (2), 2019.- C.48.
 8. В.В.Кіщук, І.В.Дмитренко, І.В.Бондарчук, К.А.Лобко, А.Д.Лобко, В.В.Максимчук, А.І.Барціховський, А.С.Існюк, Я.П.Грицун, О.В.Швед  Варіанти пошуку альтернативної терапії лікування гострого риносинуситу і профілактики хронізації даної патології / Оториноларингологія, №1-с (2), 2019.- C.49.
 9. В.В.Кіщук, А.С.Існюк, О.Д.Бондарчук, К.А.Лобко, І.В.Дмитренко, А.І.Барціховський, В.В.МаксимчукВплив пробіотичногопрепаратуйогурт  фармасайнсна морфологічну організацію слизової оболонки порожнини носа кролів у експерименті / Оториноларингологія, №1-с (2), 2019.- C.50.
 10. В.В.Кіщук, В.В.Максимчук, А.І.Барціховський, І.В.Дмитренко, О.Д.Бондарчук, К.А.Лобко, П.А.Рауцкіс, Я.П.Грицун, А.С.Існюк, С.В.Скічко / Стан верхніх дихальних  шляхів носа та біляносових пазух у ларингектомованих хворих / Оториноларингологія, №1-с (2), 2019.- C.51
 11. В.В. Кіщук, А.І. Барціховський, А.С. Бобело, І.В. Дмитренко, О.Д.Бондарчук, К.А. Лобко, В.В. Максимчук, В.П. Рауцкіс, С.В. Скічко, Я.П. Грицун, А.С. Існюк, В.В. Корольчук Поширенність герпес-вірусу IV типу у дітей з гіпертрофією носоглоткового мигдалика / Оториноларингологія, № 2-с (2), 2019.- C.36
 12. Кіщук В.В., Бондарчук О.Д., Дмитренко І.В., Лобко К.А., Барциховський А.І., Існюк А.С. / Лікування рецидивуючої назальної ліквореї у хворих на фронтобазальну травму у віддаленому післяопераційному періоді / Оториноларингологія, №2-с (2), 2019.- C.36-7
 13. Кіщук В.В., Дмитренко І.В., Бондарчук О.Д., Лобко К.А., Барціховський А.І., Максимчук В.В., Існюк А.С, Грицун Я.П. Клінічні особливості перебігу склероми у дітей / Оториноларингологія, №2-с (2), 2019.- C.37-8.
 14. Кіщук В.В., Існюк А.С., Мельников О.Ф., Бондарчук О.Д., Лобко К.А., Дмитренко І.В., Барціховський А.І., Максимчук В.В. / Зміни стану локального імунітету у хворих на склерому при різних підходах до лікування / Оториноларингологія, №2-с (2), 2019.- C.39.
 15. Кіщук В.В., Лобко К.А., Бондарчук О.Д., Дмитренко І.В., Лобко А.Д.,  Грицун Я.П., Максимчук В.В.,  Існюк А.С., Барціховський А.І. / Стан пацієнтів з хронічним епітимпанітом до та після хірургічного лікування / Оториноларингологія, №2-с (2), 2019.- C.40.
 16. Бобело А.С., Барціховський А.І., Максимчук В.В., Шетманюк Г. В. Структура причин назальної обструкції в дитячому віці за матеріалами Вінницького Алерго- імунологічного центру у 2017-2018 рр / Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань : тези доп. IV Всеукраїнського З'їзду алергологів України, (Вінниця, 23 - 25 травн. 2019 р.). - Вінниця, 2019. - С. 18.
 17. Барціховський А.І., Бобело А.С., Максимчук В.В., Корольчук В.В., Барціховська Н.А., Рауцкіс В. П. Роль Епштейн Барра вірусної інфекції у формуванні гіпертрофії носоглоткового мигдалика в дитячому віці за матеріалами Вінницького Алерго-імунологічного центру у 2017-2018 рр. / Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань : тези доп. IV Всеукраїнського З'їзду алергологів України, (Вінниця, 23 - 25 травн. 2019 р.). - Вінниця, 2019. - С. 8-9.
 18. Барціховський А.І., Бобело А.С., Корольчук В.В., Гаврилюк А.В., Шетманюк Г.В., Існюк А.С., Скічко С.В., Максимчук В.В., Грицун Я.П. Інформативність обчислення ступеню стенозу хоан з використанням математики фрактала програмами тривимірного моделювання за матеріалами Вінницького Алерго-імунологічного центру у 2017-2018 рр. / Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань : тези доп. IV Всеукраїнського З'їзду алергологів України, (Вінниця, 23 - 25 травн. 2019 р.). - Вінниця, 2019. - С. 10-1.

Виконання науково-дослідної роботи кафедри ЛОР-хвороб за минулий рік,

що запланована на 2015-2019  роки

Тема НДР: “Сучасні аспекти ранньої діагностики і лікування неспецифічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів, вуха і склероми”

Керівник НДР: __ Кіщук Василь Васильович __ (П.І.Б.).

Короткий зміст запиту (до 40 рядків тексту):

            Предметом дослідження є клінічні, променеві, лабораторні показники перебігу травм ЛОР органів після хірургічного лікування з облітерацією трепанаційної порожнини біокомпозитом “Синтекість” та ускладненого хронічного тонзиліту і склероми.

Об'єктом дослідження є післяопераційна трепанаційна порожнина скроневої кістки після оперативного лікування травм ЛОР-органів, піднебінні мигдалики хворих на ускладнений хронічний тонзиліт, слизова оболонка дихальних шляхів хворих на склерому.

Мета науково-дослідної роботи: «Покращити якість хірургічного лікування хворих з травмами ЛОР-органів і підвищити об'єктивність вибору методу лікування ускладненого хронічного тонзиліту і склероми».

            Основні завдання, які необхідно було вирішити для досягнення мети:

За допомогою клінічних, променевих, лабораторних, статистичних методів досліджень визначити особливості перебігу та провести порівняльну оцінку ефективності післяопераційного періоду після облітерації післяопераційної порожнини лобної пазухи м’язово-фасціальним клаптем та біокомпозитом “Синтекість” змішаним з кров’ю пацієнта та біокомпозитом “Синтекість” змішаним з кров’ю пацієнта та аутокісткою.

Порівняти характер клінічних змін і відхилень у місцевому і системному імунітеті хворих на хронічний тонзиліт при наявності супутніх запальних захворювань нирок і суглобному синдромі після проведення локальної стимуляції мигдаликів змінним електромагнітним полем і препаратом ІРС 19. Створити клініко-імунологічний алгоритм вибору методу лікування хронічного тонзиліту при наявності сполучених захворювань.

Наукова новизна та  значимість отриманих наукових результатів

1. Вперше застосовано біокомпозит “Синтекість” для облітерації лобних пазух з приводу травм. 2. Визначено особливості перебігу післяопераційного періоду у прооперованих з приводу травм лобних пазух із застосуванням біокомпозиту “Синтекість”.3. Розроблені практичні рекомендації по застосуванню біокомпозиту “Синтекість” в хірургії лобних пазух. 4. Досліджено параметри місцевого імунітету, включаючи імуноглобуліни, цитокіни  хворих хронічним тонзилітом пацієнтів, що мають хронічні захворювання нирок. 5. Дано розгорнуту порівняльну клінічну, імунологічну, біохімічну характеристику хворих на хронічний декомпенсований тонзиліт після стимуляції тканини мигдаликів. 6. Розроблено клініко-імунологічний діагностичний алгоритм для об'єктивізації вибору методу лікування хронічного тонзиліту при його сполученні з хронічними захворюваннями нирок.

Ключові технологічні слова, що описують наукову (науково-технічну) продукцію: травми лобних пазух, хронічний ускладнений тонзиліт, склерома.

Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над вітчизняними
або зарубіжними аналогами чи прототипами
.

Вперше застосовано біокомпозит “Синтекість” для облітерації лобних пазух після з приводу травм. Вперше визначено особливості перебігу післяопераційного періоду у прооперованих з приводу травм лобних пазух із застосуванням біокомпозиту “Синтекість”.

Вперше досліджено параметри місцевого імунітету (імуноглобуліни, цитокіни)  хворих хронічним тонзилітом пацієнтів, що мають хронічні захворювання нирок. Дано розгорнуту порівняльну клінічну, імунологічну, біохімічну характеристику хворих на хронічний тонзиліт і сполученими захворюваннями після стимуляції тканини мигдаликів. Розроблено клініко-імунологічний діагностичний алгоритм для об'єктивізації вибору методу лікування хронічного тонзиліту при його сполученні з хронічними захворюваннями нирок.

Практична цінність результатів та продукції.

            Пропонується для застосування в ЛОР-відділеннях лікувальних установ ІІІ – ІV рівня акредитації використання біокомпозиту „Синтекість”, де виникає необхідність в облітерації лобних пазух, відновленні форми оперованого органу. Представлені нові  дані про облітерацію післяопераційних трепанаційних порожнин, відновленні форми оперованого органу  можуть бути використане в курсі лекцій з отоларингології, сімейній медицині, педіатрії.

Запропоновану нову технологію тестування імунного статусу і функціонального стану піднебінних мигдаликів у хворих на хронічний тонзиліт в сполученні з хронічними захворюваннями  нирок з метою об'єктивізації вибору методу лікування пропонується для застосування в ЛОР-відділеннях лікувальних установ ІІІ – ІV рівня акредитації. Представлені нові  дані про стан  імунної системи, включаючи піднебінні мигдалики, при хронічному тонзиліті, що сполучається з наявністю позатонзилярної патології хронічного запального характеру, що  може бути використане в курсі лекцій по тонзилярній проблемі в отоларингології і педіатрії.

Використання результатів роботи у навчальному процесі.

Оновлено лекції з тем «Хронічні захворювання глотки» і «Хронічні отити». Методики використовуються при проведенні практичних занять за темами «Хронічні захворювання глотки», «інфекційні гранулеми ЛОР-органів»,  «Травми ЛОР-органів».

Перелік результатів науково-дослідної роботи:

1. За даними ретроспективного аналізу історій хвороб хворих на травми ЛОР-органів виявлено, що середній післяопераційний ліжко-день після пластики біокомпозитом «Синтекість» достовірно вищий на 18,5 діб (p<0,05), ніж після сануючої операції та облітерація післяопераційної порожнини м’язово-фасціальним клаптем.

2. Щільність пластичного матеріалу після сануючої операції з облітерацією посттрепанаційної порожнини біокомпозитом “Синтекість” змішаним з кров'ю пацієнта та біокомпозитом “Синтекість” змішаним з кров'ю пацієнта та аутокісткою достовірно вища в строк 6 місяців (821,0 ± 42,3 та (946,0 ± 47,7) HU відповідно), ніж в строк 12 місяців (712,0 ± 47,4 та (875,0 ± 52,7) HU відповідно), однак, вона також вища за щільність оточуючої імплант кісткової тканини ((636,0 ± 55,3) HU) (p<0,05).

3. На основі отриманих даних розроблена методика використання біокомпозиту “Синтекість”, яка включає облітерацію післяопераційної трепанаційної порожнини пластичним матеріалом змішаним з кров’ю пацієнта, стружкою аутокістки, антибіотиком та герметизацію м’язово-фасціальним клаптем.

4. Запропонований спосіб пластики дозволяє досягти позитивного морфологічного результату у 92,5 % прооперованих хворих. Встановлено, що щільність пластичного матеріалу через 12 місяців наближається до щільності оточуючої кісткової тканини (712,0±47,4 та (628,0±55,6) HU відповідно); що свідчить про стабільність облітерованої порожнини, що є  профілактикою рецидиву запального процесу.

5. Клінічні, клініко-статистичні й лабораторні методи дослідження свідчать, що хронічний тонзиліт в 20-30% спостережень пов'язаний з виникненням метатонзилярних захворювань таких як хронічні запальні захворювання нирок запального характеру. Відзначено розходження  в біохімічних показниках крові ( кретинін і сечова кислота ) і сечі (білок і формені елементи крові )  при загостренні в перебігу ускладненого.

7. Виявлено зниження функціональної активності Т- лімфоцитів крові, рівня секреторного IgА у ротоглотковому секреті хворих всіх груп, а також підвищення К- килерної активності клітин крові, рівня АСЛ-О й IgМ у сироватці. Встановлено специфічну спрямованість імунопатологічних відхилень при сполучених з хронічним тонзилітом захворюваннях. У хворих на ХТ при поєднанні ХТ з захворюваннями нирок більш характерним є збільшення  в сироватці крові ЦІК. Специфічні антитіла до базальної мембрани клубочків при ХТ+ХЗН і антиядерні антитіла ( Ana-sreen  тест) у хворих ХТ+СС виявляються лише в окремих пацієнтів.

8. При проведенні локальної комбінованої стимуляції з застосуванням електромагнітного поля і аплікації ІРС 19 на мигдалики у  хворих на хронічний тонзиліт у поєднанні з хронічними захворюваннями нирок приводила до різних варіантів реакції мигдаликів, що супроводжує захворювання, імунологічних  і біохімічних змін у крові й у сечі. Рекомендаціям до консервативної терапії ХТ можуть відповідати збільшення рівня SigА у ротоглотковому секреті при відсутності клінічних ознак захворювання нирок, імунологічних і біохімічних відхилень  у крові й сечі. Хірургічне лікування показане при відсутності ефекту стимуляції - рівня секреторного імуноглобуліну А в ротоглотковому секреті не підвищувався, наступним  загостренням запального процесу в нирках, появою підвищених рівнів АСЛ-О, ЦІК і кретиніну в крові, а також негативними відхиленнями від норми в аналізі сечі.

9. Запропонований клініко - імунологічний діагностичний алгоритм при хронічному тонзиліті з наявністю хронічних захворювань нирок дає можливість виявлення й застосування об'єктивних клініко-імунологічних показників для вибору стратегії лікування хворих на хронічний тонзиліт. Поряд з клінічною характеристикою хворого на хронічний тонзиліт необхідно проводити й лабораторну оцінку, у якій домінуючими є дані  про  імуно-функціональний стан піднебінних мигдаликів і гуморальної частини системних реакцій імунітету, факторів імунопатологічної спрямованості, біохімічних змін крові й сечі.

 

Перелік основних доповідей на з’їздах, конгресах, симпозіумах та науково-практичних конференціях, що внесені до офіційного Реєстру МОЗ України та НАМН України (за матеріалами досліджень за період виконання НДР із зазначенням назви заходу, теми доповіді, дат проведення заходу та організаторів).

 1. Кіщук В.В. «Тонзиліт: лікування з позиції доказової медицини» / ІХ –ті  Дністрянські терапевтичні читання «Сучасні  досягнення терапії внутрішніх хвороб».- м.Могилів-Подільський/- 6 вересня 2017 року
 2. Кіщук В.В. «Біль у горлі : причини  та тактика  лікування» / Конференція  Черкаського обласного медичного товариства лікарів оториноларингологів «Фармакотерапія та хірургічне  лікування  захворювань ЛОР-органів» 29.09.2017р
 3. Кіщук В.В. «Ефективність лікування тонзилотреном рекурентного тонзиліту – міжнародне прагматичне  рандомізоване  контрольоване  клінічне дослідження» /
 4. Конференція Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів   з міжнародною участю «Досягнення  сучасної оториноларингології» (Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів, НАМУ, Національний медичний університет  ім. О.О.Богомольця,  Національна медична академія  післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, ДУ «Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченко НАМН України»)      2-3 жовтня 2017 року   
 5. Кіщук В.В. «Тактика діагностики та лікування риносинуситів» / ХІ Міжрегіональна науково-практична конференція «Загальна практика – сімейна медецина: організація, сучасні стандарти діагностики лікування та профілактики».- м. Вінниця.- 3.11.2016 р.
 6. Кіщук В.В. «Тонзиліт – сучасні підходи до діагностики та лікування» / Обласна науково-практична конференції «Особливості лікування коморбідної патології внутрішніх органів» м. Чернігів.- 23.03.2017 р.       
 7. Кіщук В.В.,  Дмитренко І.В., Барціховський А.І.,Бондарчук О.Д., Лобко  К.А., Грицун Я.П., Педоренко  К.А., Шамрай С.О., Скічко С.В., Максимчук В.В., Існюк А.С. «Клініко – морфологічні аспекти  рекурентного (хронічного) тонзиліту» / Конференція Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів   з міжнародною участю «Досягнення  сучасної оториноларингології» (Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів, НАМУ, Національний медичний університет  ім. О.О.Богомольця,  Національна медична академія  післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, ДУ «Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченко НАМН України»).- 2-3 жовтня 2017 р.
 8. Кіщук В.В.,  доц. Барціховський  А.І., Дмитренко І.В., Бондарчук О.Д., Лобко К.А.,  ас. Грицун Я.П., Існюк А.С., Шамрай С.О., Скічко  С.В. «Динаміка поширеності склероми в Україні за даними  українського склеромного центру (2012-16 рр) / Конференція Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів   з міжнародною участю «Досягнення  сучасної оториноларингології» (Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів, НАМУ, Національний медичний університет  ім. О.О.Богомольця,  Національна медична академія  післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, ДУ «Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченко НАМН України»).- 2-3 жовтня 2017 р.
 9. Кіщук В.В.,  доц. Барціховський  А.І., Дмитренко І.В., Бондарчук О.Д., Лобко К.А.,  ас. Грицун Я.П., Існюк А.С., Шамрай С.О., Скічко  С.В. «Динаміка  страхового  поліса хворих на склерому в Україна за даними Українського склеромного  центру» / Конференція Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів   з міжнародною участю «Досягнення  сучасної оториноларингології» (Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів, НАМУ, Національний медичний університет  ім. О.О.Богомольця,  Національна медична академія  післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, ДУ «Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченко НАМН України»).- 2-3 жовтня 2017 р.
 10. Кіщук В.В., Дмитренко І.В., Існюк А.С., Барціховський А.І., Лобко К.А., Бондарчук О.Д., Рауцкіс П.А., Скічко С.В., Максимчук В.В., Грицун Я.П., Шамрай С.О. “Електроний журнал – новий крок в реалізації інноваційних педагогічних технологій» / Навчально-методична конференція «Сучасні методичні технології керування навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах».- ВНМУ ім..М.І.Пирогова.- Вінниця, 15.02. 2018 .-
 11. Кіщук В.В., Дмитренко І.В., Існюк А.С., Барціховський А.І., Лобко К.А., Бондарчук О.Д., Рауцкіс П.А., Скічко С.В., Максимчук В.В., Грицун Я.П., Шамрай С.О. «Роль сучасних технологій у підвищенні фахової компетентності студентів з оториноларингології на артикуляційному рівні психомоторної сфери» / Навчально-методична конференція «Сучасні методичні технології керування навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах».- ВНМУ ім..М.І.Пирогова.- Вінниця, 15.02.2018.-
 12. Кіщук В.В.  «Європрейський підхід до лікування запальних захворювань приносових пазух» / Обласна науково-практична конференція  «УІІ Медичні зустрічі на Десні» «Особливості  лікування коморбідної патології внутрішніх органів».- 28.03.2018 р.-  м.Чернігів.- (Розпорядження УОЗ Чернігівської обладміністрації від 20.03.18р №103).-
 13. Кіщук В.В.  «Сучасні аспекти лікування пацієнтів із синдромом нежиттю» / «Сучасні акспекти лікування терапевтичної патології внутрішніх органів» / Міжобласна науково-практична конференція  ХІІ-ті Поліські медичні  зустрічі.- 26.04.2018 р.- м.Житомир.- (Розпорядження УОЗ Житомирської обладміністрації від 13.04.18 р. №1342/05-2.
 14. Бондарчук О.Д. «Динаміка морфологічної картини кісткової тканини при імплантації БКС «Синтекість» в експерименті» / Конференція Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів   з міжнародною участю «Сучасні технології діагностики та лікування в оториноларингології» (Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів, НАМУ, Національний медичний університет  ім. О.О.Богомольця,  Національна медична академія  післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, ДУ «Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченко НАМН України»).- 14-15.05. 2018 р.
 15. Кіщук В.В., Грицун Я.П., Дмитренко І.В., Барціховський А.І., Бондарчук О.Д., Лобко К.А., Максимчук В.В., Існюк А.С. «Роль модуляції оксидативного стресу в лікуванні хворих на склерому» / Конференція Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів   з міжнародною участю «Сучасні технології діагностики та лікування в оториноларингології» (Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів, НАМУ, Національний медичний університет  ім. О.О.Богомольця,  Національна медична академія  післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, ДУ «Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченко НАМН України»).- 14-15.05.2018 року
 16. Кіщук В.В. «Хронічний тонзиліт: питань більше, ніж відповідей» / Конференція Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів   з міжнародною участю «Сучасні технології діагностики та лікування в оториноларингології» (Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів, НАМУ, Національний медичний університет  ім. О.О.Богомольця,  Національна медична академія  післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, ДУ «Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченко НАМН України»).- 14-15.05. 2018 р
 17. Кіщук В.В.  «Морфологічні особливості патогенезу хронічного тонзиліту» / Конференція Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів   з міжнародною участю «Сучасні технології діагностики та лікування в оториноларингології» (Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів, НАМУ, Національний медичний університет  ім. О.О.Богомольця,  Національна медична академія  післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, ДУ «Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченко НАМН України»).- 14-15.05. 2018 р.
 18. Кіщук В.В., Барціховський А.І., Гончарук О.Л., Дмитренко І.В., Бондарчук О.Д. , Лобко К.А., Рауцкіс П.А., Грицун Я.П. , Існюк А.С., Скічко С.В., Барціховська Н.А. , Корольчук В.В. Стендова доповідь: «Медичні і економічні особливості різних тактик контролю стану дихальних шляхів у коматозних хворих з оротрахеальною інтубацією і назогастральним харчуванням» / Конференція Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів   з міжнародною участю «Сучасні технології діагностики та лікування в оториноларингології» (Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів, НАМУ, Національний медичний університет  ім. О.О.Богомольця,  Національна медична академія  післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, ДУ «Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченко НАМН України»).- 14-15.05. 2018 р.
 19. Мельников О.Ф., Заболотная Д.Д., Кищук В.В., Добриди М.Г., Иснюк А.С., Фараон И.В., Тимченко М.Д. Стендова доповідь: « Гуморальные факторы врожденного иммунитета в слюне больных инфекционно-воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей» / Конференція Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів   з міжнародною участю «Сучасні технології діагностики та лікування в оториноларингології» (Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів, НАМУ, Національний медичний університет  ім. О.О.Богомольця,  Національна медична академія  післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, ДУ «Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченко НАМН України»).- 14-15.05. 2018 р.
 20. Кіщук В.В. «Актуальні  питання загальної практики – сімейної медицини»  Лекція «Біль  у  горлі. Причини та методи лікування» / Засідання Вінницької школи лікарів загальної практики – сімейної медицини.- Вінницька  школа лікарів  загальної практики – сімейної медициниДОЗтаК ВОДА.- 28.11. 2017 р.
 21. В.В.Кіщук  «Тактика  лікування  гострих фарингітів» В.В.Кіщук,  та «Антибактеріальна терапія в практиці отоларинголога» / Конференція Черкаського  обласного медичного товариства лікарів оториноларингологів «Сучасні  технології  діагностики  та лікування  в отоларингології». м.Черкаси.- 01.06.18 р.
 22. Кіщук В.В. «Особливості  лікування  коморбідної патології внутрішніх органів»
 23. Дев’яті Дніпровські медичні  читання  «Європейський підхід до лікування запальних захворювань приносових пазух».- м. Черкаси.- 21.02.2018 р.
 24. Кіщук В.В. «Лікування  риносинуситів з врахуванням диференційно-діагностичних ознак» /  «Х Дністрянські терапевтичні чит ання».- Сучасні досягнення  терапії внутрішніх хвороб  м. Могилів-Подільський.- 05.09. 2018 р.
 25. Кіщук В.В., Бондарчук О.Д., Дмитренко І.В., Локо К.А., Грицун Я.П., Барціховський А.І., Існюк А.С. «Спосіб хірургічного лікування травм фронто-орбітальної локалізації в гострому периоді» / Всеукраїнська  науково -практична конференція офтальмологів присвячена 80-річчю заснування товариства офтальмологів  України. Вінниця.- 12-13.09. 2018 р.
 26. Кіщук В.В., Бондарчук О.Д., Дмитренко І.В., Локо К.А., Грицун Я.П.,б Барціховський А.І., Існюк А.С. «Орбітотомія як перша допомога при посттравматичних внутрішньо-орбітальних крововиливах» / Всеукраїнська  науково -практична конференція офтальмологів присвячена 80-річчю заснування товариства офтальмологів  України. Вінниця.- 12-13.09. 2018 р.
 27. Кіщук В.В., Бондарчук О.Д., Дмитренко І.В., Локо К.А., Грицун Я.П.,б Барціховський А.І., Існюк А.С. «Перелом нижньої стінки орбіти, методики лікування» / Всеукраїнська  науково -практична конференція офтальмологів присвячена 80-річчю заснування товариства офтальмологів  України. Вінниця.- 12-13.09. 2018 р.
 28. Кіщук В.В., Існюк А.С., Ковальчук В.П., Коваленко І.М. «Порівняльна характеристика  дії природних та синтетичних антисептичних  препаратів на мікроорганізми, які зумовлюють бактеріальні інфекції верхніх дихальних шляхів» / Вінницьке обласне товариство мікробіологів, епідеміологів ім. Д.К.Заболотного  Науково-практична конференція  «Актуальні питання стратегії, тактики застосування і  дослідження антибіотиків, антисептиків, дезінфектантів». Вінниця.- 20-21.09. 2018 р.
 29. Кіщук В.В.  «Застосування антибіотикотерапії при захворюванні  ЛОР-органів» / ХІІІ міжрегіональна науково-практична  конференція  «Загальна практика – сімейна медицина: сучасні стандарти діагностики, лікування та профілактики» (Вінниця).- 17.10. 2018 р.
 30. Кіщук В.В.  «Сучасна  тактика діагностики та  лікування аденоїдів» / ХІІІ міжрегіональна науково-практична  конференція  «Загальна практика – сімейна медицина: сучасні стандарти діагностики, лікування та профілактики» (Вінниця).- 17.10. 2018 р.
 31. Кіщук В. В. «Застосування антибактеріальної терапії при інфекціях ЛОР органів» / Конференція Черкаського обласного медичного товариства лікарів  оториноларингологів «Сучасні досягнення в оториноларингології».- 26.10. 2018 р.
 32. Кіщук В. В. «Тактика діагностики та терапії хронічних тонзилітів» / Конференція Черкаського обласного медичного товариства лікарів  оториноларингологів «Сучасні досягнення в оториноларингології».- 26.10. 2018 р.
 33. Кіщук В.В. Сучасні аспекти місцевого лікування риносинуситів / XIII-ті Поліські медичні зустрічі “Особливості лікування комбінованої патології внутрішніх органів» /ВНМУ імМ.І.Пирогова (м.Вінниця), Управління ОЗ Житомирської ОДА, КУ ОКЛ ім.О.Ф.Горбачевського (м.Київ).- 7.11.2018 р.

 

Література, що видана кафедрою