Студенту

Історія кафедри

 Кафедра нервових хвороб у Вінницькому медичному інституті була створена в 1935 році на базі психо-неврологічної лікарні ім. акад. О.І.Ющенка. Першим завідуючим кафедрою був професор Бедер В.Л., представник київської школи неврологів. В період Великої Вітчизняної війни, під час окупації, діяльність кафедри була припинена. Після звільнення міста кафедра відновила роботу. В 1946 році після смерті проф. Бедера В.Л. кафедрою тимчасово завідував лікар Поліщук В.Б. В 1947 році завідуючим кафедрою був обраний учень академіка Грінштейна А.М. доктор медичних наук Альперович П.М., котрий перед цим служив на Далекому Сході військовим лікарем, завідував неврологічним відділенням військового шпиталю, був армійським неврологом. Асистентами кафедри на той час працювали Барабаш О.П., Забара А.І., Мамичев Р.Я., Поліщук В.Б. В наступні роки асистентський склад кафедри змінився: на іншу роботу перейшли Р.Я. Мамичев та В.Б. Поліщук. В 1951 році раптово помер Забара А.І. На посаду асистентів були зараховані Білик В.Д. (1951 р.) та Пішель Я.В (1954 р.). В подальші роки на кафедрі також працювали асистент Пшенична З.М. (1959 – 1966 рр.) і доцент курсу нейрохірургії Копяківський Ю.І. (1963-1965). В 60-70 роки, у зв’язку із збільшенням набору студентів, відкриттям педіатричного факультету та факультету удосконалення лікарів, на кафедру прийшли нові викладачі: після закінчення клінічної ординатури та аспірантури – Демчук А.І. (1966 р.), Корнійчук А.Г. (1966 р.), Петрова Т.І. (1967 р.), Старинець Г.О. (1975 р.), практичні лікарі – Пшук Я.І. (1971 р.), Бурля В.І (1973 р.), Московко С.П. (1979 р.). В 1967 році наказом по міністерству охорони здоров’я України доц. Пішель Я.В. був призначений директором Харківського науково-дослідного інституту неврології та психіатрії ім. Протопопова.


  В 1962-1963 роках при кафедрі були створені нові доцентські курси – з дитячої неврології (доц. Пішель Я.В.) та нейрохірургії  (доц. Копяківський Ю.І.). Курс нейрохірургії протягом 1973-1994 рр. очолював доцент Бурля В.І. Лекції з медичної генетики читаються з 1968 року. У 1979 році на кафедрі був створений доцентський курс з неврології та рефлексотерапії, який очолив доц. Корнійчук А.Г., викладачами стали доц. Старинець Г.О. та Коваль О.П. У 1986 році на базі цього курсу була відкрита нова кафедра неврології з рефлексотерапією факультету удосконалення лікарів (ФУЛ). Завідуючим кафедрою по курсу був обраний доц. Корнійчук А.Г., викладачами кафедри стали доц. Старинець Г.О., доц. Желіба О.В., к.м.н. Кириченко В.Д., Коваль О.П., Бородій О.М. Тепер на цій кафедрі проходять підготовку лікарі-інтерни, та передатестаційну підготовку лікарі-неврологи з різних областей України.


  Як згадувалось раніше, кафедру нервових хвороб в 1947 році очолив професор Павло Маркович Альперович. В 1977 році проф. Альперович П.М. у зв’язку з переходом на пенсію був переведений на посаду наукового консультанта кафедри і працював до 1988 року. В червні 1995 року на 87 році життя проф. Альперович Павло Маркович помер, залишивши після себе значну наукову спадщину та добру пам’ять, як талановитий клініцист-невролог.

 

Альперович П.М

 

  В 1977 році завідуючим кафедрою по сумісництву обраний професор Білик В.Д., який з 1971 по 1974 рік працював проректором, а з 1974 по 1988 рік ректором інституту. З 1988 по 2005 роки Василь Данилович Білик повністю присвятив себе роботі на кафедрі, в клініці нервових хвороб. Лауреат державної премії України (1983), академік Міжнародної академії інтегративної антропології (1992), Заслужений працівник вищої школи України (1979), Почесний громадянин міста Вінниці (1998). 12 лютого 2006 року, після важкої хвороби В.Д.Білик помер. Багато людей, фахівців не тільки у галузі неврології мають за честь вважати себе учнями Василя Даниловича Білика.

 

Білик В.Д.


  У 2005 році кафедру очолив д.м.н. доц. Московко С.П.


Московко С.П.

 В даний час у складі кафедри нервових хвороб з курсом нейрохірургії є 12 викладачів: завідуючий кафедрою д.м.н., проф. Московко С.П., завідуюча навчальною частиною к.м.н. доц. Желіба Л.М, к.м.н. доц. Демчук А.І., к.м.н. доц. Пшук Я.І., к.м.н. доц. по курсу нейрохірургії Ольхов В.М., к.м.н. доц. Смолко Н.М, доцент по курсу нейрохірургії Волощук С.Я., асистенти кандидати мед. наук – Петрова Т.І., Смолко Д.Г., Московко Г.С., Гордійчук О.О., асистент Костюченко А.В. На кафедрі працюють викладачі, що відповідають за післядипломну підготовку лікарів-неврологів (в т.ч. інтернів) – доценти Корнійчук А.Г., Старинець Г.О., асистент Старинець Н.Г.


Кафедра нервових хвороб

Штат кафедри

Московко Сергій Петрович


Професор, д.м.н

Закінчив Вінницький медичний інституту у 1977, працює на кафедрі нервових хвороб почнинаючи з 1979 року. Захистив кандидатську дисертацію на тему “Клінічні особливості та фактори формування синдрому паркінсонізму у хворих церебральною судинною патологією” у 1988 році. Має вищу атестаційну категорію з неврології (2009 р). Доктор медичних наук, захистив докторську дисертацiю на тему ”Клініко-епідеміологічна характеристика хвороби Паркінсона і синдрому паркінсонізму в Подільському регіоні України” у 2006 р.

Желіба Леся Миколаївна


Доцент, к.мед.н.

Желіба Леся Миколаївна, закінчила Вінницький медичний інститут у 1996 р. На кафедрі нервових хвороб працює з 2001, спочатку на посаді асистента, а з 2010 р – доцента кафедри. У 2001 році захистила кандидатську дисертацію по темі: «Вітамінне забезпечення хворих епілепсією дитячого та юнацького віку при лікуванні їх антиконвульсантами» . Є автором 24 наукових статей. З 2012 року призначена завідуючою науковою частиною кафедри. Має першу атестаційну категорію з неврології ( 2009 р).

Демчук Анатолій Іванович


Доцент, к.мед.н.

Демчук Анатолій Іванович, закінчив Тернопільский медичний інститут у 1961 р. На кафедрі нервових хвороб працює з 1966 року. У 1969 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Вплив шовного матеріалу на регенерацію периферичних нервів в умовах променевої хвороби в експерименті». Автор 29 наукових статей. Має вищу атестаційну категорію з неврології ( 2000 р). Доцент кафедри.

Смолко Надія Миколаївна


Доцент, к.мед.н.

Смолко Дмитро Геннадійович


Доцент, к.мед.н.

Московко Геннадій Сергійович


Асистент, к.мед.н.

Закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова у 2002 р. На кафедрі нервових хвороб працює з 2007 року. У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Вікові та нозологічні особливості неврологічних розладів ходи». Автор 20 наукових статей. Має другу атестаційну категорію з неврології (2009 р).

Гордійчук Ольга Олександрівна


Асистент, к.мед.н.

Костюченко Андрiй Володимирович


Асистент, к.мед.н.

Костюченко Андрій Володимирович, закінчив медичний факультет ВНМУ ім. М.І.Пирогова у 2001 р. З 2001 по 2002 – інтернатура за спеціальністю «Неврологія», а згодом – клінічна ординатура з 2006 по 2008 р. У 2012р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Принципи клінічного ведення та організації диспансерного нагляду хворих на множинний склероз на регіональному рівні”. Володіє сучасними методами діагностики та лікування хвороб центральної та периферичної нервової системи; постійно приймає участь у лікарських конференціях, в т. ч. за кордоном. Автор «Малого українсько-польського та польсько-українського медичного словника», співавтор підручників для студентів медичних закладів 1, 2 рівня акредитації: «Клінічне медсетринство в педіатрії», «Клінічне медсетринство в інфекційних хворобах». Автор 36 наукових праць.

Ольхов Валерій Михайлович


Доцент, к.мед.н.

Волощук Сергій Яковлевич


Доцент, к.мед.н.

Волощук Володимир Яковлевич


Асистент

Чирка Юрій Леонідович


Асистент

Старинець Георгій Олексійович


Доцент, к.мед.н.

Закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова у 1966 р. На кафедрі нервових хвороб працює з 1975 року. У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Рецидивуючі неврити лицьового нерва». Автор 56 наукових статей. Має вищу атестаційну категорію з неврології (2010 р). Доцент кафедри. Завідувач Факультету удосконалення лікарів.

Корнєйчук Анатолій Григорович


Доцент, к.мед.н.

Закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова у 1961 р. На кафедрі нервових хвороб працює з 1975 року. У 1968 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Контрактура мімічних м’язів, що іннервуються лицьовим нервом». Автор 63 наукових статей. Має вищу атестаційну категорію з неврології (2005 р). Доцент кафедри.

Старинець Наталя Георгіївна


Доцент, к.мед.н.

Новини

На кафедрі відбулась ХIIІ міжнародна наукова студентська конференція «Перший крок в науку – 2016»
07.04.2016
(без назви)
10.12.2012

Наукова діяльність

В перші повоєнні роки кафедра була розміщена на базі єдиного в той час неврологічного відділення на 40 ліжок, що входило до складу обласної психіатричної лікарні ім. акад. О.І.Ющенка. В 50-60 роках клінічна база кафедри значно розширилась. Неврологічне відділення для дорослих збільшилось до 60 ліжок. В 1959 році було відкрите нейрохірургічне відділення на 50 ліжок, а через 3 роки вступило у дію дитяче неврологічне відділення на 50 ліжок. В 1988 році на базі лікарні було відкрито відділення гострої судинної патології, а у 2005 – відділення реабілітації судинної патології, які також використовуються для навчання студентів. У 1999 році клінічна база кафедри поширилась і на неврологічне відділення МКЛ №1. Розширилась і лабораторна база кафедри. Поряд з клінічною лабораторією з 1959 року функціонує електрофізіологічна лабораторія, в якій виконуються такі дослідження як електроенцефалографія, електроміографія, ехоенцефалографія, реоенцефалографія, пульсометрія, комп’ютеризоване дослідження функції ходи за допомогою системи GAITRite. При нейрохірургічному відділенні є рентгенкабінет, обладнаний сучасною апаратурою. У 1993 році відкрито кабінет комп’ютерної томографії. У 2007році - кабінет спіральної комп’ютерної томографії. На кафедрі створено лабораторію комп’ютерної техніки, де встановлено комп’ютери, які використовуються в навчальному процесі та наукових дослідженнях.

 

Головним напрямком в діяльності кафедри є організація та проведення навчального процесу зі студентами. З цією метою створені всі необхідні навчально-методичні розробки для викладачів та студентів. Поряд з традиційним опитуванням застосовується тестовий контроль з можливим використанням ЕОМ.

Належна увага на кафедрі приділяється науково-дослідницькій роботі. В передвоєнний час співробітники кафедри займались вивченням симптомів ураження нервової системи при ішемії нижніх кінцівок (Бедер В.Л., Ліхтенштейн В.А.). Починаючи з 1947 року, коли кафедру очолив проф. Альперович П.М., науково-дослідницька робота була спрямована на вивчення актуальних проблем того часу – інфекційних уражень нервової системи, нейроонкологічних захворювань. В подальші роки наукові інтереси співробітників кафедри були зосереджені на вивченні хвороб периферичної нервової системи, зокрема невритів лицевого нерву, а також хвороб з ураженням екстрапірамідної системи.


  Вивчення нейроінфекції пов’язано в першу чергу з іменем Альперович П.М. Працюючи на Далекому Сході проф. Альперович П.М. був серед перших дослідників японського енцефаліту, епідемічні спалахи якого з’явились в Приморському краї у 1938 році. На матеріалі цих досліджень від захистив докторську дисертацію, а в 1946 році видав монографію “Енцефаліт – Б”. Маючи великий досвід по вивченню нейроінфекції, проф. Альперович П.М. спрямував науково-дослідну роботу співробітників кафедри на вивчення інфекційних уражень нервової системи серед населення Подільського регіону України, зокрема сучасних форм епідемічного (летаргічного) енцефаліту Економо (Альперович П.М., Білик В.Д., Руда Б.Й.), ревматичних уражень нервової системи (Білик В.Д.), наслідків туберкульозного менінгіту (Альперович П.М., Віліхер М.М.), повільних нейроінфекції – лейкоенцефаліту Ван-Богарта (Альперович П.М., Білик В.Д., В.І., Алімбек С.Х., Катранова К.В., Костовецький М.З.), множинного склерозу (Корнійчук А.Г., Желіба О.В., Смолко Н.М.). Поглиблене вивчення сучасних форм епідемічного (летаргічного) енцефаліту дало можливість виявити його клінічні форми, особливості гострого та хронічного перебігу хвороби, їх лікування. Кафедрою були видані методичні рекомендації “ Діагностика та лікування сучасного епідемічного (летаргічного) енцефаліту”, Вінниця, 1975 р. (Альперович П.М., Білик В.Д, Руда Б.Й.). З ревматичних уражень нервової системи вивчалась найбільш поширена його форма – мала хорея. Вперше в нашій країні при цьому захворюванні була вивчена біоелектрична активність кори головного мозку (Сєрков П.М., Білик В.Д.). У 1958 році Біликом В.Д. була захищена кандидатська дисертація на тему: “Матеріали до патофізіології та лікування малої хореї”, в якій були описані патофізіологічні механізми основних симптомів хвороби, показана доцільність застосування в комплексному лікуванні хореї подовженого сну. В післявоєнні роки значного розповсюдження набув туберкульозний менінгіт. У зв’язку з цим виникла проблема наслідків цього захворювання у хворих, які тривалий час лікувались ендолюмбальним введенням стрептоміцину. Це питання було висвітлене у кандидатській дисертації Віліхера М.М. “Клініка та лікування холестеатом, спінальних лептопахіменінгітів і лептопахіменінгомієлітів, виникаючих як віддалені наслідки туберкульозного менінгіту”, 1966 р. Кафедра в числі перших у колишньому Радянському Союзі зайнялась вивченням однієї з форм повільних нейроінфекцій – лейкоенцефаліту Ван-Богарта. В статті Альперовича П.М., Білика В.Д., В.І., Алімбек С.Х., Катранової К.В., Костовецького М.З. “К клинике и патологической анатомии прогрессирующего лейкоэнцефалита Ван-Богарта”, надрукованій у збірнику наукових праць “Вопросы психиатрии и невропатологии”, Ленінград, 1966, детально описані клініка, патологічна анатомія, діагностика та перебіг цього важкого, смертельного захворювання. Кілька публікацій були присвячені клінічним проявам та патоморфологічним змінам, що спостерігаються при лейкоенцефаліту Шильдера (Альперович П.М., Алімбек С.Х. та ін.). З повільних нейроінфекцій співробітниками кафедри вивчались деякі питання множинного склерозу, який у Подільському регіоні України має значну поширеність. Проведені епідеміологічні дослідження та вивчення деяких біохімічних показників крові при множинному склерозі (Білик В.Д., Файнгольд М.В., Корнійчук А.Г., Желіба О.В., Бедрій І.І., Смолко Н.М.). Желібою О.В. захищена кандидатська дисертація на тему “Клініко-біохімічні співставлення у хворих з розсіяним склерозом (еластолітична активність та вміст церулоплазміну в сироватці крові)”, Москва, 1987 р. В цій роботі було показано, що у хворих розсіяним склерозом мають місце зміни еластолітичної активності та вмісту церулоплазміну у сироватці крові, які корелюють з активністю та важкістю патологічного процесу. Смолко Н.М. захищена кандидатська дисертація на тему: “Структурно-функційні порушення у хворих на множинний склероз”, Київ, 2001 р. В полі зору співробітників кафедри було також вивчення вірусних нейроінфекцій: полірадикулоневриту Гійєна-Барре (Черняк А.Й.), полінейропатій (Альперович П.М., Алімбек С.Х.).


Колектив кафедри плідно працював над вивченням пухлин головного мозку. Детально вивчалась клініка пухлин головного мозку різної локалізації: потиличних часток (Альперович П.М.), смугастого тіла (Кириченко І.А.), мозолистого тіла (Пшенична З.М.), шлуночків мозку (Білик В.Д.), вплив на перебіг пухлинного процесу екзогенних факторів (Альперович П.М., Файнгольд М.В.), питання диференційного діагнозу (Альперович П.М., Пішель Я.В., Файнгольд М.В., Бурля В.І., Ярославський Л.С., Трахтенберг Б.Ш., Ольхов В.М.). Ґрунтовне вивчення питань нейроонкології уможливило виконання ряду дисертаційних досліджень. Серед них докторська дисертація Пішеля Я.В. “Гліобластоми головного мозку”, Київ, 1970; кандидатські дисертації Файнгольд М.В., Трахтенберг Б.Ш. Колективом кафедри під редакцією проф. Альперовича П.М. був виданий тематичний збірник наукових праць “Первинні і метастатичні пухлини головного мозку”, Вінниця, 1961 р.


Значний внесок співробітники кафедри зробили у вивчення проблеми захворювань периферичної нервової системи, зокрема нейропатій лицьового нерву. З цієї тематики, під керівництвом проф. Альперовича П.М. було виконано 5 дисертаційних досліджень, в яких висвітлені питання епідеміології, патогенезу, клініки невритів лицьового нерву (Чечельницька-Медвідь О.А., 1959), контрактура мімічних м’язів, інервованих лицьовим нервом (Корнійчук А.Г., 1968), двосторонніх невритів лицьового нерву (Петрова Т.І., 1971), рецидивуючих невритів лицьового нерву (Старинець Г.О., 1974), невритів лицьового нерву в похилому та старечому віці (Пшук Я.І., 1980). Колективом кафедри видані методичні рекомендації “Лікування та профілактика невритів лицьового нерву і їх наслідків”, Вінниця, 1981.

 

В 1974 році у Вінницькому медичному інституті була створена проблемна лабораторія морфології та генетики розвитку. Одним із напрямків роботи цієї лабораторії було вивчення критеріїв адаптації організму під впливом радоново-вуглекислих вод курорту Хмільник (Вінницька область). Колектив кафедри прийняв участь у вивченні впливу радоново-вуглекислих вод на неврологічні прояви остеохондрозу хребта (Білик В.Д., Коган Б.Й., Корнійчук А.Г., Демчук А.І., Старинець Г.О., Бурля В.І., Пшук Я.І., Московко СП., Петрова Т.І., Тельман Г.Й.). Заслуговує на увагу виконана Тельманом Г.Й. кандидатська дисертація на тему: “Конституційна характеристика та антигенний склад крові хворих поперековим остеохондрозом з неврологічними проявами”, Харків, 1989. Дисертант визначив конституційні особливості організму, які можуть впливати на виникнення та перебіг неврологічних проявів остеохондрозу.


Згадане вище вивчення сучасних форм епідемічного (летаргічного) енцефаліту, малої хореї, лейкоенцефаліту визначило ще один напрямок у наукових дослідженнях кафедри – вивчення патології екстрапірамідної системи. Цій темі була присвячена докторська дисертація Білика В.Д. “Питання клініки, патофізіології, та лікування екстра пірамідних гіперкінезів”, Львів, 1972 р. Патології екстрапірамідної системи присвячені також кандидатські дисертації Московко С.П. “Клінічні особливості та фактори формування синдрому паркінсонізму у хворих церебральною судинною патологією”, Харків, 1988, та громадянина Сірії Муавада Іссама “Спастична кривошия”, Москва, 1993, громадянина Тунісу Джамлі Фатхі «Повторні порушення мозкового кровообігу», Харків, 2002. По матеріалам дисертації Московко С.П. були видані методичні рекомендації “Диференціальна діагностика та терапія тремору при судинній патології головного мозку”, Вінниця, 1988 р. Доц. Корнійчук А.Г. видав методичні рекомендації “Лицеві дискінезії зрілого віку (класифікація, епідеміологія, клініка, лікування)”, Вінниця, 1993 р. Московко С.П. у 2006 році захищена докторська дисертація «Клініко-епідеміологічна характеристика хвороби Паркінсона та синдрому паркінсонізму в Подільському регіоні України».


В останні роки кафедра нервових хвороб разом з кафедрою неврології ФУЛ проводила роботу по вивченню розповсюдженості захворювань екстрапірамідної системи у Вінницькій області.


Співробітниками кафедри також приділялась увага проблемі епілепсії дітей та підлітків. Желібою Л.М. була захищена кандидатська дисертація на тему: “Вітамінне забезпечення хворих епілепсією дитячого та юнацького віку при лікуванні їх антиконвульсантами”, Київ, 2002 р. У 1998 р. Була видана пам’ятка для хворих на епілепсію та їх близьких “Якщо у Вас епілепсія”, Вінниця, 1998р., Курляндчиков О.В., Желіба Л.М.     Як підсумок – за роки існування кафедри її співробітники надрукували в журналах та збірниках більше 400 наукових праць, видано 6 збірників наукових праць, 5 методичних рекомендацій. Виконано та захищено 3 докторських та 21 кандидатська дисертація.


Важливою ділянкою діяльності кафедри є лікувально-профілактична робота. В усіх базових клінічних відділеннях ця робота проводиться у відповідності до вимог “Положення про клінічну лікарню”. Поряд з цим професорсько-викладацький склад кафедри надає консультативну допомогу лікувальним установам міста та області. Доценти Демчук А.І., Пшук Я.І. в 1989-1991 роках працювали в складі комплексних бригад по обстеженню дітей, що постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС в Коростенському, Народичиському, Луганському районах Житомирської області.


Подальші перспективи своєї роботи колектив кафедри вбачає у поглибленому вивченні структури неврологічної захворюваності серед населення області, поглибленні методичного рівня лікувальної та науково-дослідної роботи. Поряд з цим, головним завданням залишається удосконалення навчально-методичної роботи, підготовка лікарів загальної практики з необхідним рівнем неврологічних знань та практичних навичок.