Розподіл груп між викладачами кафедри на весняний семестр 2017-2018 навчального року

16.02.2018

Розподіл груп

медичного, стоматологічного, і фармацевтичного факультетів між викладачами кафедри мікробіології на весняний семестр 2017-2018 навчального року

Прізвище, ініціали викладача

Медичний  факультет

(спеціальність – лікувальна справа)

Мед.ппсих

Стом. ф-т

Фармація

Клін. фарм.3к курс)

Медичний, основний

Медичний, англ

Доцент Вовк Ірина Миколаївна

82а,84а,87а,89б

72а

 

40а

 

 

Доцент  Дівінскі

Діана Миколаївна

83б, 84б,86б,87б,91б

 

 

39б

60

 

Доцент  Жорняк

Олена Ігорівна

83а,89а,91а

72б (ІІ т.)

 

39а

 

56

Доцент Коваленко

Ірина Миколаївна

8а, 16а, 21а, 23б, 29а

 

 

41а (ІІ т.)

 

 

 Доцент  Колодій

Світлана Анатоліївна

22б, 85а, 88а, 90а

71а, 72б (Іт.), 73а

 

 

 

 

Доцент  Кордон

Юлія Володимирівна

17б, 25а

 

 

45а

 

 

Доцент Крижановська

Алла Володимирівна

7а, 81а, 85б

 

 

 

64

59

Доцент Макац

Євгена Федорівна

5б, 22а, 23а, 27а

 

 

43б, 48а

 

 

Доцент Мруг Валентина Максимівна

2б, 11а, 17а, 30а

 

 

42б

 

 

Доцент  Прокопчук

Зоя Миколаївна

81б, 82б, 86а

71б

 

40б

 

 

Доцент   Римша

Олена Вікторівна

10б (ІІ т.)13б, 19б, 26а, 30б

 

 

42а

 

 

Доцент  Сорокоумова

Людмила Костянтинівна

12а, 14а, 19а. 31а

 

 

41б

65

 

Доцент  Стукан

Оксана Костянтинівна

4а, 9а, 12б, 20б. 28б

 

 

41а(І т.)

 

 

Доцент Фоміна

Надія Сергіївна

6а, 10а, 25б

 

 

 

52

 

Ст. викладач Назарчук Олександр Адамович

2а, 88б, 90б

73б

 

 

 

 

Ст. викладач Осадчук Неоніла Іванівна

1б, 5а, 8б, 18б. 29б

 

 

 

51

 

Асис. Трофіменко Юлія Юріївна

4б, 10б, 14б, 27б

 

61а

 

55

 

Асистент Гончар Оксана  Олегівна

3б, 6б, 7б, 11б, 20а, 28а

 

 

43а

 

 

   Асистент Буркот

  Віта Михайлівна

3а, 9б, 13а, 16б, 24а

 

 

44а

53

 

Асистент Дудар

Аліна Олександрівна

1а, 15б, 18а, 21б, 24б

 

 

44б

54

 

Асистент Новицький

Андрій Олександрович

15а, 26б

 

 

45б

 

 

 

 

Завідувач  кафедри мікробіології     

доктор медичних наук                                                              професор В.П.Ковальчук