Перескладання ПМК №1 (Пересдача ИМК №1)

30.05.2018

 

 

Перескладання ПМК №1

Перескладання підсумкового модульного контролю № 1 «Фізична реабілітація» для студентів 4-го курсу медичних факультетів №№ 1, 2 відбудеться 31. 05. 2018 по 01. 06. 2018 року з 12.00 до 14.00. На базі НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М.І. Пирогова за адресою Хмельницьке шосе 104.

 

 

 

 

Пересдача ИМК №1

Пересдача итогового модульного контроля № 1 «Физическая реабилитация» для студентов 4-го курса медицинских факультетов №№ 1, 2 состоится 31. 05. 2018 по 01. 06. 2018 года с 12.00 по 14.00 на базе НИИ реабилитации инвалидов ВНМУ им. М.И. Пирогова по адресу Хмельницкое шоссе 104.

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри

медичної реабілітації та

медико-соціальної експертизи             

Д. мед. н., професор                                                            Колісник П.Ф.