Об'ява для студентів 4 курсу щодо перескладання ПМК з фізичної реабілітації 2017/2018

12.03.2018

Перескладання ПМК №1

Перескладання підсумкового модульного контролю № 1 «Фізична реабілітація» для студентів 4-го курсу медичних факультетів №№ 1, 2 відбудеться 12. 03. 2018 по 14. 03. 2018 року з 10.00 до 12.00. На базі НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М.І. Пирогова за адресою Хмельницьке шосе 104.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри

медичної реабілітації та

медико-соціальної експертизи             

Д. мед. н., професор                                                            Колісник П.Ф.