Об'ява для студентів 4 курсу щодо перескладання ПМК з фізичної реабілітації 2016/2017

17.01.2017

 

Перескладання ПМК №1

Перескладання підсумкового модульного контролю № 1 «Фізична реабілітація» для студентів 4-го курсу медичних факультетів №№ 1, 2 відбудеться з 17. 01. 2017 по 18. 01. 2017 року з 8.45 до 14.35. На базі НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М.І. Пирогова за адресою Хмельницьке шосе 104.

 

 

 Завідувач кафедри

медичної реабілітації та

медико-соціальної експертизи             

Д. мед. н., професор                                                             Колісник П.Ф.