Відбулась XIV Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених

28.04.2017

27 квітня на кафедрі медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти відбулася XIV Міжнародна студентська науково-практична конференція «Перший крок у науку» - 2017.

До участі у конференції було відібрано десять найкращих досліджень, проведених студентами у галузях психіатрії, наркології, медичної психології та психотерапії.

Доброю традицією стала участь участь у медико-психологічних наукових дослідженнях не лише майбутніх медичних психологів, а й студентів медичного факультету № 1, які продемонстрували глибокі знання психології, ґрунтовну роботу з науковою літературою, якісне проведення самостійних досліджень, вміння грамотно і цікаво донести результати своїх наукових досліджень до слухачів.

Журі та присутні відзначили високий науковий рівень представлених робіт. Усі представлені дослідження базувалися на глибокому вивченні літературних джерел, опрацюванню значної кількості публікацій, критичному аналізі робіт різних авторів. Усі роботи містили дані власних оригінальних досліджень їх авторів, були побудовані на репрезентативному матеріалі з використанням сучасних методів клініко-психологічного та психодіагностичного дослідження, включали ґрунтовний статистико-математичний аналіз даних, а їх положення та висновки були сформульовані відповідно до принципів доказової медицини.

Учасники конференції також доклали максимум зусиль, щоб зробити свої доповіді цікавими та змістовними. Усі студенти-науковці підготували оригінальні презентації, які давали можливість наочно представити результати їх наукових досліджень.

Переможцем конференції став студент V курсу 61а групи ІЛЬНИЦЬКИЙ ГЕНРІХ ОЛЕГОВИЧ, який представив цікаве дослідження феномену нервової орторексії. Оригінальна тема, ґрунтовний огляд сучасної літератури, цікаві результати власного дослідження і майстерне представлення його результатів не залишили присутніх байдужими. Численні запитання доповідачу свідчили про неабиякий інтерес до нових, ще не досліджених аспектів проблеми аддиктивної поведінки.

Друге місце посіли студент ІІІ курсу 61 а групи МУКОВНІН ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ з доповіддю на тему «Гендерні відмінності в формуванні образу ідеальної жінки у студентської молоді» та студентка ІІІ курсу 24 а групи КОЛОМІЄЦЬ КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА з доповіддю на тему «Психологічні особливості ліворуких людей». Обидва дослідження були виконані на високому рівні, містили цікаву інформацію та результати власних досліджень.

Третє місце посіли студент ІV курсу 2б групи ГОЛУБЧИКОВ АРТЕМ ВАЛЕРІЙОВИЧ, який у доповіді на тему «Тенденції суїцидальної поведінки молоді на сучасному етапі та шляхи її профілактики» навів вражаючі дані щодо поширеності суїцидальних тенденцій серед студентської молоді, та запропонував оригінальні шляхи профілактики суїцидів, а також студентка ІІІ курсу 61б групи ДЕМ’ЯНЕНКО АЛЛА АНАТОЛІЇВНА, яка дослідила важливі аспекти негативного впливу Інтернет-комунікації на підлітків у роботі «Прояви кібербулінгу у сучасних підлітків».

Переможці отримали дипломи та подарунки від кафедри.  

В цілому конференція продемонструвала високий науковий потенціал студентів Вінницького національного медичного університету. Представлені роботи були оригінальними, цікавими, змістовними і дозволили їх авторам зробити перший крок у велику науку.